Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Dutch Market

Highlights Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2017

Downloads & Contact

Het meest actuele KCD van TenneT geeft een overzicht van de verwachtte investeringen in het Nederlandse hoogspanningsnet voor de komende 10 jaar, waarbij rekening is gehouden met de ontwikkelingen in de Europese elektriciteitsmarkt. Aangezien de drie delen gezamenlijk een aanzienlijk digitaal boekwerk is geworden hebben we de highlights samengevat.

Het KCD 2017 is het eerste document waarin alle offshore en onshore investeringen zijn opgenomen. Daarbij vormen de groei van zonne- en windenergie en betrouwbaarheid elektriciteitsvoorziening de belangrijkste uitgangspunten voor toename investeringen TenneT in Nederland.
Naast een overzicht van de landelijke en regionale netuitbreidingen voor de komende tien jaar voorziet de samenvatting in een beeld voor de periode na 2027. Naar verwachting zal na 2027 nog veel in het transportnet moeten worden geïnvesteerd om de verdere transitie naar duurzaam te faciliteren.

Zowel zon als wind, op land én op zee. Voor de toekomst wordt op basis van de NEV 2016 voorzien dat de hoeveelheid fotovoltaïsch vermogen in de periode tot 2035 jaarlijks met gemiddeld 1 GW zal toenemen tot 21 GW in 2035. Gebaseerd op voorziene kostendalingen van zonne-paneelsystemen en commerciële doorbraak van batterijopslag is er kans dat zon-PV sterker groeit dan in de NEV 2016 voorzien. Om offshore windenergie op grote schaal en op grotere afstand kosteneffectief aan te kunnen sluiten, denkt TenneT dat de toepassing van gelijkstroomverbindingen noodzakelijk wordt. Verdere innovatie van deze verbindingen moet het mogelijk maken dat deze gelijkstroomverbindingen een vermogen kunnen transporteren tot 2.000 MW.

TenneT heeft hiervoor twee opties onderzocht: een eerste optie is het gebruik van platforms op zee die de wisselstroom van de windparken omzetten in gelijkstroom voor efficiënt transport naar dieper landinwaarts gelegen aansluitpunten. Een tweede optie betreft het realiseren van een eiland in plaats van platforms. Hierdoor kunnen de gelijkstroomconverters op vaste grond worden geplaatst en onderhouden. Bij voldoende schaalgrootte is het gunstiger om één kunstmatig eiland te realiseren in plaats van meerdere platforms. Dat bespaart geld en draagt dus bij aan een verdere kostendaling voor windenergie op zee.

Dit en meer in deze samenvatting.

Verwante downloads

Wilt u meer weten?

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu