Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Financial Dutch

Grote belangstelling voor EUR 1 miljard uitgifte ‘groene obligaties’ TenneT

  • Markt reageert positief: uitgifte twee keer overtekend
  • TenneT eerste Nederlandse niet-financiële onderneming met uitgifte groene obligaties
  • Uitgifte kan uitgroeien tot programma voor miljarden euro’s aan groene investeringen ter financiering van Nederlandse en Duitse projecten voor windenergie op zee

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT (kredietwaardigheidsscore: A3/A-) heeft vandaag zijn eerste groene obligaties uitgegeven en geprijsd. De uitgifte bestaat uit twee tranches van elk 500 miljoen euro met een looptijd van respectievelijk 6 en 12 jaar en couponrentes van respectievelijk 0,875% en 1,750%. TenneT is hierbij gesteund door vijf banken, HSBC Bank plc., ING Bank NV, Royal Bank of Scotland, Lloyds TSB Bank plc. en Rabobank.

“Deze eerste uitgifte van groene obligaties toont aan dat TenneT zich samen met de betrokken partijen wil inzetten voor voortdurende verbetering en innovatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Tegelijkertijd zorgen we voor aantrekkelijke langetermijnfinanciering voor investeringen in drie netaansluitingsprojecten voor offshore-windenergie in Duitsland”, aldus Otto Jager, CFO van TenneT. “Ik verwacht dat dit de eerste van een reeks groene obligaties zal zijn voor TenneT.”

De Duitse stimuleringsbank KfW is een belangrijke investeerder onder de vele belangstellenden die vandaag op de uitgifte hebben gereageerd. KfW heeft onlangs de opbouw aangekondigd van een groene obligatieportefeuille van 1 miljard euro voor herfinanciering van projecten die actief bijdragen aan bescherming van het milieu en het voorkomen van klimaatverandering. Rita Geyermann, hoofd KfW Asset Management: "TenneT speelt een centrale rol in de energietransitie en we verwelkomen het zeer om deel te nemen aan deze zeer overtuigende groene obligatie, uitgegeven onder een stevig Green Bond Framework."

Investeren in groene energie

De bekendmaking van vandaag heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. Het betreft financiering voor de volgende offshore-projecten:

  • DolWin1(gereed in 2015): een 165 km lange gelijkstroomverbinding met een capaciteit van 800 MW.
  • DolWin2 (gereed in 2015): een 135 km lange gelijkstroomverbinding met een capaciteit van 916 MW.
  • DolWin3 (gereed in 2017): een 162 km lange gelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW.


Foto: TenneTs offshore converterstation DolWin beta op transport van Dubai naar Europa.

“Toekomstige door TenneT uitgegeven groene obligaties kunnen niet alleen worden gebruikt om andere duurzame TenneT-projecten in Duitsland te financieren, maar ook voor projecten om offshore-windparken op het Nederlandse net aan te sluiten”, vervolgt Jager. TenneT's investeringen in offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 7 tot 9 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. Tot 2019 realiseert TenneT ruim 7.000 MW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. De netbeheerder verwacht tevens 3.500 MW aan aansluitcapaciteit aan te leggen in het Nederlandse deel van de Noordzee tussen nu en 2023. De in totaal 10.500 MW aan capaciteit komt overeen met de jaarlijkse stroomconsumptie van ongeveer 13 miljoen huishoudens.

Green Bonds Framework

In april 2015 heeft TenneT ook een zogeheten ‘Green Bonds Framework’ gepubliceerd dat dient als kader voor het controleren van de duurzaamheidskwaliteit (d.w.z. de toegevoegde milieuwaarde en maatschappelijke waarde) van de projecten die worden gefinancierd met behulp van de uitgifte van groene obligaties. Dit Framework is opgesteld in samenwerking met oekom Research AG, die een ‘second opinion’ heeft afgegeven inzake mogelijke aanstaande uitgiftes van groene obligaties, en HSBC Bank plc als adviseur groene obligaties. Het verificatierapport van oekom Research is beschikbaar op de TenneT-website.

Ook heeft TenneT in haar bestaande EMTN-programma (Euro Medium Term Note) specifieke bepalingen over het gebruik van opbrengsten opgenomen die aansluiten bij de beginselen van groene obligaties.

Share this: