Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Groene elektriciteit stroomt tussen Nederland en Denemarken

Downloads & Contact

Vanaf 7 september is de zogenoemde 'groene kabel' tussen Nederland en Denemarken beschikbaar voor de elektriciteitsmarkt. De onderzeese gelijkstroom hoogspanningskabel van circa 325 kilometer heeft een capaciteit van 700 megawatt (MW). Dit komt overeen met het vermogen van 2,8 miljoen elektrische fietsen.

De COBRA kabel is een initiatief van de Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT en de Deense elektriciteits- en gasnetbeheerder Energinet. De bouw startte in 2016 en werd eerder dit jaar afgerond. De kabel loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar Endrup (Denemarken). Twee converterstations op land, een in Nederland en een in Denemarken, zetten wisselstroom om in gelijkstroom. Dat is nodig voor het transport van de elektriciteit over lange afstand zonder grote verliezen. De converters zetten ook de gelijkstroom weer om in wisselstroom; elektriciteitsnetten functioneren op basis van wisselstroom.
Siemens is de hoofdaannemer voor de technische apparatuur en het ontwerp van de converter stations in Denemarken en in Nederland en voor de bouw van het converter station in Eemshaven. De kabels zijn gemaakt en geïnstalleerd door Prysmian.

Binnenin het converterstation van de COBRAcable in Eemshaven (foto: Siemens)

Voordelen van de COBRA kabel

Nederland kan via de kabel meer duurzame elektriciteit importeren, vooral wind uit Denemarken. Voor Denemarken is het waarborgen van de leveringszekerheid van groot belang. De kabel maakt structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder is de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen sluiten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap, een streven van de Europese Unie.

Het converterstation van COBRAcable in Eemshaven (foto: TenneT)


Doorsnede van het COBRAcable systeem

Trading electricity via COBRAcable

Handel in elektriciteit via COBRAcable
De capaciteit zal beschikbaar worden gesteld aan de lange termijn, day-ahead en intraday elektriciteitsmarkten.

  • Lange termijn: op de eerste veiling na een maand van stabiel functioneren, bieden TenneT en Energinet periodiek lange termijn transportrechten (LTR's) voor de handel tussen Nederland en Denemarken. Er worden twee varianten van LTR's aangeboden; een jaarlijks product voor een volledig kalenderjaar en een maandelijks product voor een kalendermaand. Beide zullen worden geveild via het veilingplatform van JAO S.A.
  • Voor day-ahead en intraday wordt de capaciteit van COBRAcable beschikbaar gesteld aan de markt via de day-ahead marktkoppeling en intraday marktkoppeling. Deze processen worden beheerd door de elektriciteitsbeurzen die als NEMO ('Nominated Electricity Market Operator') zijn aangeduid. In Nederland zijn twee NEMO's actief: EPEX SPOT en Nord Pool.

 

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu