Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News

Groen licht voor stroomsnelweg vanaf Eemshaven; Landschapsplan moet concreter

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT kan beginnen met de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven (hoogspanningsstation Oudeschip) en Hoogkerk (hoogspanningsstation Vierverlaten). De Raad van State heeft een 7-tal beroepen tegen het plan en vergunningen, verworpen. Wel verzoekt de Raad van State om het landschapsplan binnen een half jaar te concretiseren en ter beoordeling voor te leggen.

De nieuwe 40 kilometer lange 380 kV verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. De nieuwe verbinding voorziet vanaf 2023 in aanmerkelijk meer transportcapaciteit (1500 MW) voor elektriciteit vanaf Eemshaven dan nu beschikbaar is. De verbinding wordt gefaseerd in gebruik genomen. De 40 kilometer lange 220 kV-verbinding wordt na ingebruikname van de nieuwe verbinding afgebroken. Ook 10 kilometer 110 kV-verbinding (tussen Brillerij en Vierverlaten) verdwijnt als onderdeel van het project. Het hoogspanningsstation Vierverlaten wordt uitgebreid (11 ha )o.a. met transformatoren om de koppeling van de 380 kV-verbinding met het 220 kV-net te realiseren.

Eemshaven

Eemshaven is een van de belangrijkste '(duurzame) energiepoorten' van Nederland. De komende jaren wordt dat belang nog groter. Zo nemen TenneT en de Deense netbeheerder Energinet over enkele weken officieel de 300 kilometer lange zeekabel COBRAcable in gebruik voor uitwisseling van groene stroom tussen beide landen. Verder zijn er windparken op land en op zee en zonneparken gepland.

Bouw

TenneT verwacht begin 2020 de aannemers voor de aanleg te kunnen selecteren. Voor het installatiewerk is eerder al SPIE gecontracteerd. Dit bedrijf bouwt ook de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur bij het hoogspanningsstation Vierverlaten. Daarvoor zijn de afgelopen jaren voorbereidingen gedaan waardoor de bouw snel kan beginnen.

Vervolg Noord-West 380 kV

Met Eemshaven-Vierverlaten 380 kV realiseert TenneT een eerste fase van Noord-West 380 kV, een eerder geplande verbinding van Eemshaven richting Amsterdam. Het ministerie van Economische zaken en TenneT onderzoeken momenteel de tweede fase. Afhankelijk van de vraag naar een volledig benutten van de 380 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten, zal op middellange termijn de transportcapaciteit van elektriciteit vanaf Vierverlaten vergroot moeten worden.
Meer informatie? Klik hier voor uitspraak Raad van State

Meer informatie? Zie ook www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl  en Uitspraak Raad van State: