Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Gasunie en TenneT: geïntegreerd Europees energiesysteem is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen

  • Nieuwe gezamenlijke studie van TenneT en Gasunie over de transitiepaden naar een geïntegreerd Europees energiesysteem door koppeling van de elektriciteits- en gasnetten
  • Uitbreiding van de energietransportnetten ook na 2030 nodig
  • De gas infrastructuur moet worden aangepast voor waterstof
  • Power-to-Gas voor langdurige opslag van hernieuwbare energieën

Om de energietransitie te bevorderen en de klimaatdoelstellingen te bereiken moeten elektriciteits- en gasnetten tegen 2050 nauwer met elkaar worden verbonden. Hoe de transitiepaden naar een dergelijk geïntegreerd energiesysteem eruit kunnen zien is nu onderzocht in een studie van hoogspanningsnetbeheerder TenneT en gasnetbeheerder Gasunie. De Fase II-studie richt zich vooral op Duitsland en Nederland, maar ook op Europa en is een vervolg op de in 2019 gepubliceerde Infrastructure Outlook 2050. De nieuwe studie laat zien dat de elektriciteitsinfrastructuur ook na 2030 aanzienlijk moeten worden uitgebreid. In mindere mate geldt dit voor de gasinfrastructuur, maar deze moet wel worden aangepast voor het transport van waterstof.

In de studie wordt het belang benadrukt van een geïntegreerde en tijdige planning van de energie transportinfrastructuur voor elektriciteit, waterstof en methaan om onnodige investeringen en daarmee hoge kosten voor de eindgebruikers te vermijden. Wat er waar zal moeten worden geïnvesteerd en in welke mate hangt af van niet alleen de productiezijde (nieuw te bouwen hernieuwbare energiebronnen), maar vooral de vraagzijde (vooral industrie en grootverbruik). Voor de tijdige bouw van een geïntegreerde energie-infrastructuur is het essentieel dat de investeringsbeslissingen van industrie en ander grootverbruik vroeg en nauw worden afgestemd op de ontwikkeling van de infrastructuur. Power-to-Gas zal een belangrijke rol spelen om de nodige opslagcapaciteit op lange termijn te bieden. Volgens de studie bedraagt de geschatte capaciteit in Duitsland en Nederland maximaal 110 gigawatt.

Een ander resultaat van het onderzoek is het belang van een geïntegreerd Europees energiesysteem. Manon van Beek, CEO van TenneT: "We moeten de gas- en elektriciteitsnetten integreren om de doelstellingen van het energiebeleid te bereiken. Dit kan niet zonder een geïntegreerd Europees energiesysteem. Nationale energietransities zijn belangrijk als eerste grote stap op weg naar een uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Maar voor een tijdige en betaalbare energietransitie is een nauwere politieke samenwerking binnen Europa nodig."

Han Fennema, CEO van Gasunie: "De bestaande gas- en elektriciteitsnetwerken spelen gezamenlijk een cruciale rol in het energiesysteem van de toekomst. Als we het hoofd willen bieden aan de toenemende fluctuaties in het energienetwerk, moeten onze gas- en elektriciteitsinfrastructuren naadloos op elkaar zijn afgestemd. Door de netwerken van TenneT en Gasunie te koppelen kunnen we de vereiste flexibiliteit voor het energiesysteem bieden en het systeem ook betrouwbaar en betaalbaar houden."

De Fase II-studie

'Fase II' is een gezamenlijke studie van TenneT en Gasunie over mogelijke transitiepaden naar een geïntegreerd energiesysteem tussen 2030 en 2050. Het onderzoek is het vervolg op de uitkomsten van de 'Infrastructure Outlook 2050' die vorig jaar door de twee netbeheerders is gepubliceerd. 'Fase II' richt zich vooral op Duitsland en Nederland, maar ook op Europa. In de studie worden drie verschillende scenario's bekeken aan de hand van de bevindingen van verschillende onderzoeken. In alle scenario's wordt ervan uitgegaan dat decarbonisatie grotendeels zal worden bereikt, maar er zijn verschillen wat betreft het type en de hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen en het energieverbruik (focus op hetzij elektriciteit of gas).

Download de Fase II-studie en de vorige studie 'Infrastructure Outlook 2050'

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu