Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Dutch

Flexibele industrie kan helpen bij langdurige tekorten aan elektriciteit

Arnhem, 16 november 2020 – De Nederlandse industrie kan door de inzet van flexibiliteit in haar elektriciteitsvraag, bijdragen aan een zekerder, voordeliger en schonere elektriciteitsvoorziening. Dit is de conclusie van het rapport 'De mogelijke bijdrage van industriële vraagrespons aan leveringszekerheid', dat vandaag is gepubliceerd door DNV GL.  

Tegenover het flexibel inzetten van de industriële vraag staat een financiële vergoeding die de kosten en omzetverliezen in de industrie (ruimschoots) afdekken. Hierdoor kan het aanbod van deze flexibiliteit een extra verdienmodel voor de industrie zijn. Als deze flexibiliteit wordt ingezet, is Nederland bij dreigende tekorten minder afhankelijk van conventionele centrales en import uit andere landen.

Nederland is vrijwel altijd verzekerd van elektriciteit. Om een constante stroom aan elektriciteit te kunnen garanderen moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Als dit evenwicht er niet is kunnen er stroomstoringen ontstaan. Op dit moment worden gas- en kolencentrales flexibel ingezet door meer of minder energie te leveren om ervoor te zorgen dat de balans op het hoogspanningsnet in evenwicht blijft. Doordat we van fossiele bronnen overstappen op duurzame bronnen, kunnen we in de toekomst minder gebruik maken van het op- en afregelen van centrales. Als de zon niet schijnt en de wind niet waait, kunnen we geen gebruik maken van deze bronnen. Er is dus een nieuwe vorm van flexibiliteit nodig. In het onderzoeksrapport van DNV GL zijn  mogelijkheden van een bijdrage uit de industrie onderzocht.

De Nederlandse industrie heeft een theoretisch potentieel van zo’n 3400 MW elektriciteitsvraag die flexibel kan worden ingezet. Uit de studie blijkt dat in een extreem weerjaar het economisch efficiënt is om in het meest extreme uur 1900MW industriële vraag af te schakelen en zo leveringszekerheid te garanderen. Op die momenten verkleint deze bijdrage de afhankelijkheid van duurdere import en verlaagt daarmee de totale kosten van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Hierdoor kan de leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening verbeterd worden.

“Het wordt tijd dat de Nederlandse industrie zich realiseert dat het aanbieden van flexibiliteit helpt om de energievoorziening in Nederland betaalbaar te houden” zegt Ben Voorhorst, COO van TenneT in een eerste reactie op het rapport.

Het onderzoeksproject, gefinancierd door Eneco, PZEM, RWE, TenneT, Uniper en Vopak heeft voor meerdere scenario’s in kaart gebracht welke bijdrage de industrie in Nederland kan leveren aan het invullen van de zogenaamde ‘residual load’; Dit is de elektriciteitsvraag die overblijft na aftrek van opgewekte zon- en windenergie. Specifiek in periodes waarbij door weersomstandigheden de opbrengsten uit zonne- en windenergie sterk teruglopen. In de toekomst wordt de dreiging van eventuele tekorten steeds reëeler, doordat elektriciteitsopwekking steeds afhankelijker wordt van niet regelbare bronnen zoals zon en wind.

Momenteel wordt de ‘residual load’ vrijwel volledig ingevuld door een combinatie van energie uit conventionele centrales en import vanuit andere landen in Noordwest Europa. Ook in het buitenland, neemt door de toename van hernieuwbare elektriciteitsopwekking de impact van weersinvloeden toe. Grote weersystemen boven Noordwest Europa, die bijvoorbeeld zorgen voor langdurige periodes met koud weer, weinig zon en wind kunnen in de gehele regio zorgen voor gelijktijdige, langdurige (dreigende) tekorten. Flexibiliteitsoplossingen zoals batterijopslag kunnen alleen op korte termijn helpen. Flexibele industriële vraag kan daarentegen wel helpen bij het oplossen van dreigende, langduriger tekorten. Deze tekorten kunnen meerdere uren tot zelfs twee à drie weken duren. 

Vanwege de voorgenomen elektrificering van een toenemend deel van de industriële energievraag is het belangrijk dat de industrie nu al verder onderzoekt welke bijdrage zij kan leveren. In de markt zijn al mooie voorbeelden van partijen die inspelen op flexibiliteit. Zo worden elektrische verwarmingsprocessen verplaatst naar 'goedkope uren', warmtebuffers toegepast in de glastuinbouw en gemalen aangestuurd op gunstige uren. Het rapport roept elektriciteitsmarktpartijen en de industrie op om gezamenlijk de mogelijkheden voor de inzet van (toekomstige) flexibele industriële elektriciteitsvraag te onderzoeken en de voorbeelden te volgen die nu al worden toegepast. 

Download hier:

Volledige rapport

Management samenvatting

Share this: