Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Financial

Europese Investeringsbank herbevestigt steun voor NordLink-kabel met EFSI-financiering

Downloads & Contact
  • Europese Investeringsbank (EIB) rondt een single investor tap af voor het door TenneT in 2017 uitgegeven hybride-obligatieprogramma ter waarde van 100 miljoen euro, ter ondersteuning van de aanleg van de grensoverschrijdende NordLink-kabel (interconnector) tussen Noorwegen en Duitsland.
  • De transactie wordt gefinancierd door het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), een onderdeel van het succesvolle Juncker-plan. Dit is de eerste keer dat de EIB deelneemt aan een marktuitgifte van hybride obligaties.

TenneT Holding B.V. en de EIB hebben vandaag de uitgifte afgerond van 100 miljoen euro aan hybride vermogen door TenneT (kredietwaardigheidsscore A3/A-). De EIB heeft 100 miljoen euro aan hybride obligaties aangeschaft die zullen worden samengevoegd in één serie met het op 12 april 2017 gelanceerde hybride-obligatieprogramma van TenneT. 

De EIB heeft hiermee opnieuw zijn steun bevestigd voor de NordLink-interconnector tussen Duitsland en Noorwegen. Na de verstrekking van leningen aan TenneT en Statnett in 2017 heeft de EIB nu ingeschreven op een uitgifte van hybride obligaties door TenneT, om het project verder te ondersteunen. De financiering is mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de centrale pijler van het succesvolle Investeringsplan voor Europa, dat is opgezet door de EIB-groep en de Europese Commissie om de concurrentiepositie van de Europese economie te versterken. 

Ambroise Fayolle, vicevoorzitter van de EIB, licht toe: “De NordLink-interconnector is van groot belang voor de overgang naar een duurzame energievoorziening, de zogeheten ‘energietransitie’. Deze laatste stap vormt de afronding van de EIB-ondersteuning voor dit project, dat perfect aansluit bij de doelstellingen waarvoor de EIB zestig jaar geleden is opgericht. Leveringszekerheid en effectieve benutting van duurzame energiebronnen staan bovenaan de agenda van het EIB-financieringsprogramma, en we zijn verheugd dat de NordLink-interconnector zo goed aansluit bij de EFSI-doelstellingen. We zijn tevens verheugd dat we dit project kunnen ondersteunen door samen met andere investeerders in te schrijven op de TenneT-uitgifte van hybride obligaties.”

Otto Jager, financieel directeur van TenneT voegde daaraan toe: “De vandaag afgesloten transactie illustreert de verdere verdieping van onze nauwe relatie met de EIB. Naast de eerder gedane toezeggingen van 1,5 miljard euro ondersteunt de EIB met NordLink een van de meest uitdagende projecten voor de totstandkoming van een onderling gekoppelde Europese markt voor duurzame energie. TenneT is er trots op dat wij als eerste een marktuitgifte van hybride obligaties hebben gerealiseerd met de EIB als deelnemer, en we kijken ernaar uit om onze relatie met de EIB in de nabije toekomst verder uit te bouwen.”

Vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Energie-Unie Maroš Šefčovič zei: "We hebben toekomstgerichte investeringen in moderne energie-infrastructuur met afdoende interconnecties nodig, met name om hernieuwbare energiebronnen in het netwerk te integreren.Het is een essentieel onderdeel van onze energiezekerheid en onze klimaatactie. Deze slimme combinatie van hernieuwbare energieopwekking - zon en wind in Duitsland en waterkracht in Noorwegen - onderstreept ons commitment om miljoenen mensen schone energie te bieden. "

De NordLink-interconnector wordt ontwikkeld door de Noorse netbeheerder Statnett en DC Nordseekabel, die elk een aandeel van 50% in de gemeenschappelijke onderneming hebben. TenneT en de Duitse ontwikkelingsbank KfW hebben elk een gelijk aandeel in DC Nordseekabel, dat verantwoordelijk is voor de aanleg van het Duitse deel van het project. Als het project gereed is, zal een bipolaire onderzeese hoogspanningsgelijkstroomkabel (High-Voltage Direct Current, HVDC) de Noorse en Duitse elektriciteitsmarkten met elkaar verbinden via de Noordzee. De verbinding heeft een nominaal vermogen van 1400 MW en een totale lengte van 624 km. De NordLink-interconnector zal de diversificatie van energiebronnen ondersteunen en de leveringszekerheid verbeteren, en de marktintegratie bevorderen in Noorwegen en Duitsland, en ook op grotere schaal tussen Noordwest-Europa en de Scandinavische landen. De NordLink-kabel is daarnaast aangewezen als Project van Gemeenschappelijk Belang in de zogeheten prioritaire corridor ‘Offshore-elektriciteitsnet in de noordelijke zeeën’ (Priority Corridor Northern Seas Offshore Grid). 

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de EU-instelling voor langetermijnfinanciering en verstrekt leningen voor investeringen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Europese Unie. De EIB is opgericht in 1958 en is actief in alle 28 EU-lidstaten, in de buurlanden van de EU en in ruim 100 andere landen over de hele wereld. De EIB kan sinds 1994 leningen verstrekken voor in aanmerking komende projecten in IJsland in het kader van de zogeheten EVA-voorziening (Europese Vrijhandelsassociatie). Dit mandaat stelt de EIB in staat om energie-, milieu-, onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten te ondersteunen die worden uitgevoerd op het grondgebied van de EVA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

De NordLink-interconnector wordt ontwikkeld door de Noorse netbeheerder Statnett en DC Nordseekabel, die elk een aandeel van 50% in de gemeenschappelijke onderneming hebben. TenneT en de Duitse ontwikkelingsbank KfW hebben elk een gelijk aandeel in DC Nordseekabel, dat verantwoordelijk is voor de aanleg van het Duitse deel van het project. NordLink wordt de eerste onderzeese hoogspanningskabel die de Duitse en Noorse elektriciteitsmarkten rechtstreeks met elkaar verbindt. De kabel heeft een nominaal vermogen van 1400 MW en een totale lengte van ca. 624 kilometer. 

Over het Investeringsplan voor Europa

Het Investeringsplan voor Europa is gericht op het stimuleren van Europese investeringen om werkgelegenheid en economische groei te bevorderen. Deze doelen worden bereikt door slimmer gebruik te maken van nieuwe en bestaande financiële middelen, belemmeringen voor investeringen weg te nemen, de zichtbaarheid van investeringsprojecten te vergroten, en door technische ondersteuning te bieden voor dergelijke projecten. Het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is de centrale pijler van het Juncker-plan. EFSI biedt een garantie voor eventuele eerste verliezen, waardoor de EIB in meer projecten kan investeren die vaak risicovoller zijn. De tot nu toe door EFSI voor financiering goedgekeurde projecten en overeenkomsten zullen naar verwachting leiden tot 335 miljard euro aan investeringen, en zullen ca. 700.000 bedrijven in de MKB-sector ondersteunen in alle 28 EU-lidstaten. De meest recente EFSI-cijfers per sector en land zijn hier te vinden, of raadpleeg de veelgestelde vragen.

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu