Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Dutch Projects Dutch project

Eerste wintrackmasten stroomsnelweg Zeeland geplaatst

Downloads & Contact

De eerste hoogspanningsmasten van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland zijn geplaatst. Deze stroomsnelweg is essentieel voor het transporteren van de elektriciteit van de bestaande én toekomstige windparken op zee die in Borssele aan land komen. Daarnaast is de nieuwe verbinding belangrijk voor de uitwisseling van stroom met België. TenneT maakt bij deze hoogspanningsverbinding gebruik van wintrackmasten, die beter inpasbaar zijn in de omgeving en zorgen voor kleinere magneetvelden dan vakwerkmasten. De nieuwe stroomsnelweg van Borssele naar Rilland is 48 kilometer lang en wordt in 2023 in gebruik genomen. 

 

Borssele - Rilland belangrijk hoogspanningstracé

De eerste masten zijn het begin van een nieuwe, grote elektriciteitsverbinding in Zeeland. De transportcapaciteit van de huidige verbinding wordt al volledig benut en onderhoud aan deze verbinding is daardoor niet meer mogelijk. De nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland is van groot belang voor het elektriciteitstransport. In 2020 zijn de windparken op zee van Ørsted en Blauwwind opgeleverd. De stroom van deze windparken komt aan land bij Borssele. Deze windparken leveren inmiddels voldoende stroom voor het jaarlijks verbruik van 2 miljoen huishoudens. De stroom moet daarom verder worden getransporteerd in het Nederlandse hoogspanningsnet. In de komende jaren worden er nog meer windparken op zee aangesloten (IJmuiden Ver Alpha) die bij Borssele aan land komen. Daarom is uitbreiding van de huidige transportcapaciteit noodzakelijk. Daarnaast zijn de nieuwe hoogspanningsverbinding en het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation bij Rilland een belangrijke schakel in de verbinding van het hoogspanningsnet met België. Deze verbinding draagt bij aan een robuust en toekomstgericht elektriciteitsnetwerk, zodat de landen onderling elektriciteit kunnen uitwisselen.

 

 

Unieke combinatie in één verbinding, oude verbinding van 42 kilometer verdwijnt uit landschap 

De nieuwe hoogspanningsverbinding bestaat uit 207 wintrackmasten (gemaakt van voornamelijk beton) en twee vakwerkmasten (gemaakt van staal). De wintrackmasten hebben een rank en strak profiel, een omgevingsneutrale kleur en zijn zo ontworpen dat de zogenoemde magneetveldzone aanzienlijk wordt versmald. De twee vakwerkmasten komen langs het Kanaal door Zuid-Beveland te staan, omdat daar vanwege doorgang van schepen een hogere mast nodig is. In deze verbinding worden van Borssele tot Willem-Annapolder twee 380 kV verbindingen gecombineerd in één mast. Dit is uniek in Nederland. TenneT combineert daarnaast de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding met de bestaande verbindingen in de Zak van Zuid-Beveland en tussen Willem-Annapolder en Rilland. Hierdoor is 42 kilometer van de bestaande verbinding overbodig. Deze breekt TenneT af na realisatie van de nieuwe verbinding. Het gaat om 131 vakwerkmasten die verdwijnen uit het landschap.

 

Samenwerking

In de zomer van 2020 zijn aannemers BAM Infra en Switch (Strukton / Mobilis) gestart met de bouw van de nieuwe verbinding. BAM en Switch zijn verantwoordelijk voor het aanleggen van de bouwwegen en mastfunderingen. BAM Infra verzorgt het traject van Borssele tot aan Willem-Annapolder. Switch zorgt voor het tracé van Willem-Annapolder tot Rilland. Valmont en VDL Network Supplies leveren en richten de masten op en SPIE zorgt voor de geleidermontage. De nieuwe verbinding wordt in 2023 in gebruik genomen.

 

Voor fotomateriaal zie my album.

Voor meer informatie over het project, kijk op de projectwebsite

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu