Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch Corporate

Eerste Kamer wijst TenneT aan als netbeheerder op zee

Downloads & Contact

Mondiale innovatie met vaststellen offshore platform voor aansluiting Noordzee-windparken De Eerste Kamer heeft TenneT's rol als ontwikkelaar en beheerder van het net op zee bevestigd. Instemming vandaag van de Eerste Kamer met de herziening van de Elektriciteitswet met betrekking tot Wind op Zee geeft hiervoor de benodigde wettelijke basis.

Eind december vorig jaar verwierp de Eerste Kamer nog de wet STROOM, waardoor een wettelijk besluit langer op zich liet wachten en tijdige aansluiting van de eerste windparken bij Borssele in gevaar kwam. Ondanks deze onzekerheid ging TenneT volgens planning door met de voorbereidingen zoals het aanvragen van vergunningen en het vaststellen van het technische ontwerp voor de platformen op zee die TenneT vandaag presenteert.

Mel Kroon, CEO van TenneT: "Wij zijn blij dat er een positief besluit is genomen door de Eerste Kamer. Hiermee is het risico op vertraging gelijk aan het begin van het aanbestedingsproces voorkomen. Dankzij het aannemen van deze herziening van de Elektriciteitswet kunnen wij nu onze in Duitsland opgedane kennis en kunde met het aansluiten van windparken op zee aanwenden voor de Nederlandse energietransitie. Vaststelling van het ontwerp van de offshore platformen voor de aansluiting van de geplande windparken is hierbij een belangrijke stap."

In het Duitse deel van de Noordzee heeft TenneT alleen al in 2015 3.750 MW aan aansluitcapaciteit (converterplatformen en kabelsystemen) voor offshore windparken gerealiseerd. In totaal heeft TenneT nu een capaciteit van 4.300 MW beschikbaar is voor het aansluiten van duurzame windenergie op het Duitse elektriciteitsnet.

Ontwerp platforms voor aansluiting windparken

TenneT bouwt de komende jaren vijf identieke platformen met een totaalvermogen van 3.500 MW voor transport van windenergie naar het vasteland. De platformen zijn ontwikkeld in samenspraak met de windparkbouwers. Door middel van een uitvoerig consultatieproces is hierbij internationale kennis en ervaring gebundeld. De standaardisatie van de platformen zorgt verder voor een substantiële verlaging van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud.

De platformen bestaan uit een onderbouw (ook wel jacket genoemd) waarmee het platform in de zeebodem wordt verankerd, een kabeldek waar de zeekabels vanuit de onderbouw in de bovenbouw kunnen worden geleid en een bovenbouw, waarin zich de technische installaties zoals transformatoren en schakelapparatuur bevinden.

Mondiale innovatie

TenneT is het eerste bedrijf ter wereld dat windparken gaat aansluiten met een voltage van 66 kV in plaats van 33 kV. Hierdoor is er minder energieverlies tijdens transport en wordt de benodigde kabellengte tussen de windparken en de platformen verminderd, wat de kosten aanzienlijk verlaagt. Bovendien wordt hiermee de weg geopend voor de ontwikkeling van windturbines met een nog groter vermogen. Twee kabels van 220 kV verbinden het platform met het landelijk net. De kabels komen gebundeld aan land, waardoor er minder duindoorkruisingen zijn en minder hinder is voor de omgeving. Een andere kabel verbindt twee platformen in één windgebied. Dit zorgt voor maximale leveringszekerheid.

TenneT zal er door middel van continue temperatuurmeting voor zorgen dat de transportcapaciteit optimaal benut kan worden. Wanneer de temperatuur in de kabel het toelaat, kan tijdelijk de transportcapaciteit vergroot worden van 350 tot 380 MW per kabel. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de kabel en daardoor lagere kosten.

Bouw en planning

De platformen worden op de wal gebouwd en zullen met behulp van een kraanschip op locatie worden geplaatst. Het contract voor bouw en installatie van het eerste platform (Borssele Alpha) en de twee kabels zal eind 2016 worden gegund. Volgens planning wordt dit platform in 2019 in bedrijf genomen. De uitrol van het Net op Zee gaat gelijk op met de ontwikkeling van de windparken, zodat de beschikbare capaciteit en de behoefte naadloos op elkaar aansluiten.

Kenmerken

Jacket of onderstel
Hoogte:50 meter (bij een waterdiepte van 30 meter)
Lengte:28 meter
Breedte:20 meter
Kleur:Geel
Bovenbouw (inclusief kabeldek)
Hoogte:25 meter
Lengte:45 meter
Breedte:20 meter
Kleur:Grijs

<iframe width="400" height="225" src="https://www.youtube.com/embed/ga19Tn9E6Is" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Net op Zee

Op 1 juli 2015 is de wet Windenergie op Zee in werking getreden op basis waarvan TenneT al aan de slag is gegaan met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een net op zee. Vergunningsaanvragen, het ontwerp van de offshore platforms, het tracé van de kabels en andere voorbereidingen voor het aansluiten van de windparken op de locatie Borssele zijn in volle gang. De volledige politieke goedkeuring van bovengenoemde reparatiewet is zeer belangrijk voor de Nederlandse energietransitie.

Voor de ontwikkeling van het net op zee zal de Rijkscoördinatieregeling van toepassing zijn. De overheid stelt een ontwikkelkader op voor het net op zee, welke bindend is voor TenneT. Verder regelt de wet hoe de netbeheerder op zee de kosten voor een transmissiesysteem op zee vergoed krijgt, namelijk via een subsidie die - als blijkt dat die niet volledig dekkend is - wordt aangevuld via de reguliere tarieven.

De wet regelt ook gelijk zaken die te maken hebben met aansprakelijkheid bij eventuele vertragingen in het net op zee of onderbrekingen als het net operationeel is. Deze duidelijkheid is belangrijk voor zowel de windparkontwikkelaars als de netbeheerder.

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu