Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch

Eerste deel transformatortransport naar Breukelen geslaagd

Het eerste deel van het transport van de transformator voor hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk is succesvol gelopen. De transformator kwam zaterdag 24 september aan het eind van de avond aan op de hijslocatie op het Amsterdam-Rijnkanaal. Vanmorgen vroeg om iets over 2 uur begon Mammoet met het hijsen van de transformator vanaf het schip op het Amsterdam-Rijnkanaal over de spoorlijn heen. Een enorme kraan zorgde ervoor dat de transformator op de transportwagen kwam te staan. Vervolgens ging het transport stapvoets richting A2.

Om 8.30 uur werd de A2 kort stilgelegd zodat het transport de A2 op kon draaien. Om 9 uur arriveerde het transport op Shell benzinestation Ruwiel langs de A2 waar het gevaarte twee weken zal blijven staan alvorens het transport wordt vervolgd naar de eindlocatie: het in aanbouw zijnde hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk.

Vervolg transport over A2

In de nacht van 8 op 9 oktober zal het transport zijn weg vervolgen over de A2 naar het in aanbouw zijnde hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. Tijdens deze nacht zal het verkeer op de A2 een aantal keer kort worden stilgelegd. De verwachting is dat de transformator op zondag 9 oktober om rond 7 uur 's morgens via de speciaal aangelegde hellingbaan op de eindbestemming aankomt.

Hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk

TenneT werkt in de omgeving Breukelen-Kortrijk aan de uitbreiding van haar elektriciteitsnet. Om de koppeling tussen het nationale- en het regionale hoogspanningsnet te realiseren bouwt TenneT het 380/150 kV station Breukelen-Kortrijk. Een transformator is een belangrijk onderdeel van een hoogspanningsstation. Hij zorgt ervoor dat de elektriciteit wordt omgezet van 380 naar 150 kV. De transformatoren worden gebouwd in Nijmegen bij SGB-SMIT Group . Vanuit Nijmegen worden ze per schip zo dicht mogelijk naar de eindlocaties gebracht. Het laatste gedeelte wordt stapvoets over de weg naar het station afgelegd waar de transformatoren vervolgens geïnstalleerd worden. Het vervoer wordt uitgevoerd door Mammoet.

Meer informatie en beeldmateriaal

Meer informatie over het transport vindt u in de factsheet. Beeldmateriaal kunt u hieronder downloaden.

Share this:

Wilt u meer weten?

Johanna Breuning

Johanna Breuning

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

communicatie@tennet.eu