Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

Derde regionale leveringszekerheidsrapport gepubliceerd

Downloads & Contact

Dit rapport bevat de voornaamste bevindingen van de derde editie van de Pentalateral Generation Adequacy Assessment (PLEF GAA 3.0). 

Deze studie werd uitgevoerd door de Transmission System Operators (TSO's) van de zeven landen die deel uitmaken van het Pentalateral Energy Forum (PLEF): België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Het PLEF is het kader voor regionale samenwerking in Centraal-West-Europa voor een betere integratie in de elektriciteitsmarkt en leveringszekerheid. De studie, die was gericht op het onderzoeken van de leveringszekerheid van elektriciteit binnen de PLEF-regio tot op de middellange termijn (2025), is een belangrijk resultaat van TSO-samenwerking op regionaal niveau.

De resultaten van de PLEF GAA 3.0 studie zijn in lijn met en bevestigen de conclusies van TenneT's meest recente leveringszekerheidsrapport (Rapport_Monitoring_Leveringszekerheid_2019), waarin staat dat tot 2025 de leveringszekerheid in Nederland binnen de norm zal zijn. Er is in deze periode voldoende productiecapaciteit in Nederland om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Dankzij TenneT’s transportverbindingen met het buitenland (interconnectoren) is er ook in extreme scenario’s geen overschrijding te verwachten van de norm van 4 uur per jaar (tekort aan elektriciteitsaanbod ten opzichte van de vraag).

Klik hier voor het derde regionale leveringszekerheidsrapport.

Share this:

Wilt u meer weten?

Algemeen

Bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08:30 en 17:00