Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Market

Deel Friese net bereikt grens voor teruglevering van elektriciteit

Downloads & Contact

In het zuiden en westen van Friesland is de grens bereikt om elektriciteit terug te leveren aan het landelijke hoogspanningsnet. De hoogspanningsstations en -verbindingen in dit gebied zitten aan hun maximale grens van wat kan worden getransporteerd. 

TenneT investeert de komende jaren een kwart miljard euro om de capaciteit van het netwerk te vergroten. Tegelijkertijd start de landelijke netbeheerder een onderzoek naar de mogelijkheden om met andere oplossingen meer aansluitruimte te creëren. Dit blijkt uit een formele melding die vandaag is gedaan bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt.

De snelle groei van wind- en zonneparken in Friesland zorgen samen voor een grote hoeveelheid duurzame energie, die lang niet allemaal in de provincie wordt verbruikt. In de hele provincie is inmiddels voor 1800 megawatt aan duurzame opwek ontwikkeld of in voorbereiding. Dit leidt tot knelpunten op het net in westen en zuiden van Friesland, waar ongeveer 1500 megawatt van de duurzame opwek zit. TenneT gaat deze knelpunten door middel van versterkingen structureel oplossen, onder meer door het plaatsen van extra transformatoren en het aanpassen van het regionale hoogspanningsnet. De verwachte uitbreiding vindt fasegewijs plaats en gaat naar verwachting tussen de 3 en 7 jaar duren.

'Zo vroegtijdig mogelijk inzicht in de plannen'

Robert Kuik, manager grid planning TenneT: "In Friesland zijn volop plannen voor duurzame energieproductie, die zich in een hoog tempo blijven ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen van het hoogspanningsnet. Voor TenneT is het cruciaal om zo concreet en vroegtijdig mogelijk te weten wanneer en waar de plannen komen, omdat uitbreiding van hoogspanningsinfrastructuur veel tijd in beslag neemt. Tegelijkertijd kijken we ook naar  andere oplossingen om op kortere termijn meer aansluitruimte te realiseren om op manier de Friese ambities uit het Klimaatakkoord tijdig te faciliteren."

TenneT investeert 250 miljoen euro in netversterking Friesland

TenneT blijft komende jaren onverminderd investeren in Friesland. Naast het bijplaatsen van extra transformatoren op de koppelstations met de landelijke elektriciteitssnelweg worden er ook diverse netversterkingen uitgevoerd. Zo wil TenneT onder andere de bestaande verbinding tussen Oosterwolde en Oudehaske aanpassen, zodat er meer elektriciteit kan worden vervoerd. Windpark Fryslan is dit voorjaar al aangesloten, nu met een rechtstreeks kabelverbinding op Oudehaske, op een later tijdstip via een nieuw te bouwen hoogspanningsstation bij Bolsward. TenneT is verder onder meer bezig met eerste uitbreidingen van het hoogspanningsstation Louwsmeer en het plaatsen van extra capaciteit op het station Oudehaske. De totale  investeringen komen neer op een kwart miljard euro.

Onderzoek naar congestiemanagement

Wanneer op het elektriciteitsnet structurele knelpunten ontstaan, start de netbeheerder op basis van wet- en regelgeving ook een formeel onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Dit is een op de elektriciteitsmarkt gebaseerde werkwijze om meer aansluitruimte te creëren en tegelijkertijd overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2021 verwacht.

Bekijk de congestiemelding

Share this:

Wilt u meer weten?

Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.