Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch Market

Congestiemelding in Zeeland

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in de provincie Zeeland gedurende de periode die loopt van de tweede helft van 2020  tot en met eind 2022. TenneT doet onderzoek  naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de website van TenneT gepubliceerd.

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in de provincie Zeeland gedurende de periode die loopt van de tweede helft van 2020  tot en met eind 2022. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de autonome groei van de zon en windproductie in Zeeland in het net van de regionale netbeheerder en de start van de vermogensproductie door offshore windparken aangesloten op het TenneT landstation Borssele in Zeeland. De hieruit voorvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de opgetreden vertraging in de realisatie van diverse onshore investeringsprojecten waaronder een extra transportverbinding van Zeeland richting Brabant. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

In het genoemde congestiegebied is het totale gecontracteerde transportvermogen circa 2500 MW. Het totale beschikbare transportvermogen bedraagt circa 2000 MW, rekening houdend met enkelvoudige storingsreserve.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing bestaat uit  de realisatie van investeringen in het 150 kV net in Zeeland en de in gebruik name van de geplande 380kV-verbinding tussen de stations Borssele en Rilland in Zeeland. Volgens de huidige planning zullen de investeringen in de komende drie jaren worden gedaan en zal de 380 kV verbinding in gebruik genomen zijn. Daarmee zal het congestieprobleem zijn opgelost.

Onderzoek

TenneT doet onderzoek  naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de website van TenneT gepubliceerd.

Share this: