Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch Market

COBRA kabel weer in bedrijf op 8 januari

Downloads & Contact

De COBRA kabel wordt naar verwachting op 8 januari om 12.00 uur weer in gebruik genomen. De COBRA kabel verbindt sinds 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar, maar was sinds eind september buiten bedrijf door een storing in de kabel. De reparatie is met succes uitgevoerd. Hiermee wordt de import en export van duurzame elektriciteit tussen Denemarken en Nederland via de 325 kilometer lange onderzeese interconnector weer mogelijk gemaakt.  

Sinds eind september heeft TenneT er hard aan gewerkt om de verbinding tussen Nederland en Denemarken zo snel mogelijk na de storing te herstellen. De afgelopen weken heeft een team op op zee gewerkt aan de reparatie van de verbinding. De kabel is op een diepte van 40 meter op de zeebodem afgeknipt en omhoog gehesen. Aan beide zijden van de geknipte kabel is de kabel 200 meter lang doorgemeten om de exacte storingslocatie te vinden. 

Het stuk kabel waar de breuk is gelokaliseerd is verwijderd. Er is een nieuw stuk kabel geïnstalleerd en opnieuw aangesloten op de kabel. De laatste dagen is de kabel met succes getest en teruggelegd. Vervolgens is de kabel weer twee meter diep begraven in de zeebodem. De COBRA kabel-verbinding is vanaf vrijdag 8 januari om 12 uur 's middags weer in bedrijf, waardoor de 700 MW-verbinding weer gebruikt kan worden voor het transport van elektriciteit tussen Denemarken en Nederland. 

Over COBRA kabel (COpenhagen-BRussels-Amsterdam)

COBRA kabel is een 320 kV, 700 MW HVDC onderzeese stroomkabelpaar tussen Eemshaven, Nederland en Endrup bij Esbjerg, Denemarken. De kabel is gezamenlijk eigendom van Energinet.dk en TenneT. Het doel is om het Europese transportnet te verbeteren en zo de hoeveelheid variabel windvermogen in het systeem te vergroten en tegelijkertijd de leverbetrouwbaarheid te verbeteren. 

De interconnector heeft een lengte van 325 kilometer (202 mijl), bestaat uit twee parallelle kabels met elk een diameter van 13 cm (5,1 in) en bevat glasvezelverbindingen (fiber optic). De verbinding is zo ontworpen dat het mogelijk is om in een later stadium een offshore-windmolenpark aan te sluiten. Dit draagt bij aan de realisatie van een duurzaam internationaal energielandschap, een belangrijke doelstelling van de Europese Unie. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu