Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

CertiQ erkent GvO's uit Groot-Brittannië

Downloads & Contact
  • Voor het eerst Britse GvO's op de Nederlandse markt
  • Erkenning van Britse GvO's onder voorwaarden
  • Britse GvO's importeren en gebruiken kost tijd. GvO's uit AIB landen kunnen echter direct geïmporteerd en gebruikt worden

Na een uitspraak in november 2018 door de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, aangevraagd door Eneco, gaat CertiQ GvO's (Garanties van Oorsprong) uit Groot-Brittannië erkennen. Deze Britse certificaten ("REGO's") werden eerder door CertiQ niet erkend omdat Ofgem, de Britse evenknie van CertiQ, geen lid is van de Association of Issuing Bodies (AIB).

CertiQ toetst Britse GvO's aan de Nederlandse wet

GvO's die aangemaakt zijn in landen die aangesloten zijn bij de AIB worden door CertiQ geaccepteerd  omdat daarmee zeker is dat deze voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en (dus) voldoende nauwkeurig, betrouwbaar en waarachtig zijn. Bij GvO's die aangemaakt zijn in landen die niet aangesloten zijn bij de AIB is deze zekerheid niet op voorhand aanwezig. Daarom zal CertiQ bij iedere individuele batch niet-AIB GvO's die aangeboden wordt toetsen of de betreffende certificaten naar aard en strekking gelijk zijn met de in Nederland uitgegeven GvO's, zoals de wet vereist. Deze toets vergt werk en tijd. GvO's uit AIB-landen kunnen daarentegen direct worden geïmporteerd en gebruikt.

Voorwaarden voor erkenning

Voor certificaten uit Groot-Brittannië is deze toets gedaan. CertiQ zal deze "REGO's" erkennen, indien ze voldoen aan een aantal voorwaarden. De REGO's mogen, onder andere, niet ouder zijn dan 12 maanden en alleen betrekking hebben op elektriciteit die op het net wordt geleverd. REGO's uitgegeven voor het eigenverbruik van een installatie kunnen volgens de Nederlandse wet- en regelgeving niet geaccepteerd worden. Daarnaast moet eenduidig vaststaan dat de betreffende REGO's niet al gebruikt zijn in Groot-Brittannië, bijvoorbeeld voor de berekening van de Britse residual mix. De Britse certificaten kunnen daarnaast niet verder worden verhandeld, ook niet naar het buitenland.

De exacte voorwaarden voor acceptatie van Britse certificaten zijn op de website van CertiQ te vinden.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu