Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Belangrijke ontwikkelingen elektriciteitsmarkt 2019 in beeld

Downloads & Contact
  • Elektriciteitsprijzen op de Europese groothandelsmarkten over breed front gedaald: in Nederland met bijna 22%.
  • Nederland produceert zelf meer elektriciteit vooral met gascentrales en zonnepanelen. Opwek met kolencentrales een stuk lager.
  • Marktprijzen voor kolen (-28%) en gas (-36%) sterk gedaald, terwijl prijs voor CO2 emissierechten sterk steeg (+61%).

Ben Voorhorst, COO van TenneT : "Met de energietransitie in volle gang is het voor beleidsmakers en (potentiële) marktpartijen meer dan ooit van belang om te weten hoe de elektriciteitsmarkten in Nederland en de ons omringende landen er voor staan. De effecten van o.a. beleid op de volatiele elektriciteitsmarkten brengen wij met de jaarlijkse TenneT Market Update daarom transparant en beschikbaar voor iedereen in beeld."

Elektriciteitsmarktprijzen laten in de Centraal West-Europese (CWE ) landen over een breed front, ook in Nederland, een daling zien van bijna 22 procent. Dit en meer blijkt uit de Annual Market Update 2019 van TenneT, transportsysteembeheerder voor elektriciteit in Nederland en Duitsland. De prijsdalingen komen vooral door sterk gedaalde marktprijzen voor aardgas en steenkool, de brandstoffen voor veel elektriciteitscentrales. De elektriciteitsmarktprijzen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk kropen meer dan ooit naar elkaar toe.

Monthly Average Day-ahead Wholesale Prices in the CWE region in € / MWh

Elektriciteitsproductie: gas wint terrein op kolen

In 2019 vond een opvallende verschuiving plaats van elektriciteitsproductie met kolen naar aardgas. De marges voor steenkolencentrales verslechterde aanmerkelijk tot een niveau van bijna nul. De hogere prijs voor CO2-emissierechten, de lagere efficiency ten opzichte van gascentrales (40% kolen, 55% gas) en de bijna dubbel zo hoge CO2-emissies van kolencentrales ten opzichte van gascentrales verslechterde de concurrentie positie van kolencentrales. Met andere woorden: in Nederland gingen in 2019 de gascentrales eerder aan of harder draaien dan kolencentrales.

Nederland produceerde afgelopen jaar iets meer elektriciteit dan in 2018. De groei van 93 TWh naar 97 TWh was vooral het gevolg van de versterkte concurrentiepositie van gascentrales die resulteerden in minder stroom importen. De gascentrales profiteerden van deze situatie op de markt en produceerden bijna een kwart meer elektriciteit.

Veel meer handel in elektriciteit door zonne- en windenergie

De zogenoemde intra-day handel - ook de grensoverschrijdende - in elektriciteit na sluiting van de day-ahead markt steeg met 57% volume. Dit komt door het groeiende aandeel van duurzame (variabele) bronnen voor elektriciteitsproductie in het systeem. Marktpartijen gebruiken de intradaymarkt om hun positie te optimaliseren, aangezien nieuwe informatie (betere weersvoorspellingen die de hoeveelheid zonne- en windenergie bepalen, betere vraagvoorspellingen, onverwachte storingen van centrales, enz.) beschikbaar komt na sluiting van de day-ahead markt. De weersafhankelijke elektriciteitsopwekking met wind en zon leidt dus mede tot een toename in de handel die dichter bij realtime ligt.

Elektriciteit uit zonnepanelen zet sprint in

Van de weersafhankelijke duurzame bronnen voor elektriciteit groeide zonne-energie verreweg het snelst in 2019. Er kwam 2,4 gigawatt, vergelijkbaar met 6 gascentrales, aan zonnepaneel-vermogen bij, waarmee meer dan 30% meer zonne-energie werd opgewekt dan in 2018. Windenergie op zee en op land groeiden nauwelijks (70 megawatt) in 2019. Dit verandert de komende jaren sterk als de te bouwen windparken op zee in de gebieden Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord door TenneT worden aangesloten.

Over de Annual Market Update 2019

De TenneT Annual Market Update brengt de relevante ontwikkelingen op de Centraal West-Europese elektriciteitsmarkten in beeld met speciale focus op Nederland en Duitsland, de landen waar TenneT actief is.  De Market Update 2019 laat de ontwikkelingen zien op de gebieden van: elektriciteitsprijzen, brandstofprijzen (gas, kolen, CO2-rechten), verbruik en verschillende vormen van opwek van elektriciteit, subsidieregelingen voor duurzame elektriciteitsproductie en interactie (bijv. importen en exporten) tussen het Nederlandse systeem en die in omringende landen. Ook wordt er speciale aandacht geschonken aan het waarborgen van de stabiliteit en de werking van het elektriciteitssysteem door de (prijs)ontwikkelingen voor balancing (behouden van het evenwicht tussen vraag en aanbod) en redispatch (ter voorkoming van congestie op het net) weer te geven.

Lees TenneT's hele Annual Market Update 2019

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu