Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

ACM besluit leidt tot grote nodeloze investeringen

Downloads & Contact
  • Besluit ACM dwingt TenneT en regionale netbeheerders tot grote investeringen tot EUR 7 miljard (EUR 920 per huishouden)
  • Maatschappelijk ongewenste investeringen te voorkomen met aanname Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET)
  • Investeringen in hoogspanningsnetten van TenneT zouden verdubbelen door onnodige, extra infrastructuur

Een besluit van de toezichthouder ACM, dat vandaag wordt gepubliceerd, zou de Nederlandse maatschappij tot 7 miljard euro gaan kosten1. Het besluit is gebaseerd op wetgeving2  die niet doelmatige en niet wenselijke investeringen door TenneT en regionale netbeheerders vereist. TenneT, dat de Nederlandse maatschappij wil behoeden voor deze miljardenuitgaven, gaat tegen het besluit in beroep.

De Tweede Kamer nam in 2015 al de Wet Stroom aan waarin wetgeving was opgenomen die deze maatschappelijk onwenselijke investeringen uitsluit. TenneT wil nodeloze investeringen voorkomen en pleit nu voor spoedige invoering van relevante onderdelen uit het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET), die eerder ook al in de Wet Stroom stonden.

Achtergrond besluit ACM

Het besluit van de ACM heeft betrekking op een stroomstoring in maart 2015 in een groot deel van Noord-Holland en Flevoland. TenneT heeft direct na de storing een onafhankelijk onderzoek laten doen door DNV GL naar de oorzaak. Ook toezichthouder ACM heeft onderzoek verricht en aanbevelingen gedaan.

Staalproducent Tata Steel geeft aan door deze stroomstoring schade te hebben geleden en heeft bij ACM een aanvraag tot geschilbeslechting ingediend. De toezichthouder publiceert hierover vandaag (11 september) haar besluit.

Geen wettelijke overtredingen vastgesteld

De aanbevelingen die de ACM naar aanleiding van het onderzoek naar de stroomstoring heeft gedaan zijn door TenneT allemaal opgevolgd. Ook schreef de ACM in 2016 na grondige bestudering en analyse van het onderzoek én eigen analyse in verschillende brieven aan Minister Kamp van Economische Zaken (vervolgens doorgestuurd aan de Tweede Kamer) en TenneT dat ACM op basis van de onderzoeksresultaten geen overtreding van de wettelijke voorschriften heeft vastgesteld.

In tegenstelling tot haar conclusies uit 2016 heeft de ACM nu onder andere in haar besluit gesteld dat TenneT niet aan artikel 31 lid 12 van de huidige Elektriciteitswet heeft voldaan. Dit artikel stelt dat het elektriciteitsnet met de hoogste spanningsniveaus (110-380 kV) zodanig ontworpen moeten zijn dat grofweg alle elementen dubbel moeten worden uitgevoerd om storingen te voorkomen. TenneT bouwt haar netten grotendeels volgens dit principe, maar voor sommige elementen van het net is het niet doelmatig en niet wenselijk om ze dubbel uit te voeren.

Mel Kroon, CEO van TenneT: "De vraag die op tafel ligt, is of het verstandig is om ons te dwingen om strikt de letter van de wet te volgen waardoor wij en onze collega netbeheerders zeer grote investeringen moeten doen die de betrouwbaarheid nauwelijks vergroten. Te meer daar dit ook al langer door alle betrokkene partijen is onderkend en in nieuwe wetgeving is meegenomen. Op basis van de huidige wet zouden wij bijvoorbeeld op hoogspanningsverbindingen twee hoogspanningsmasten naast elkaar moeten plaatsen voor het geval er één zou omvallen. Zonder twijfel zou dezelfde ACM deze investeringen te zijner tijd terecht als inefficiënt en niet doelmatig kwalificeren."

Nutteloze investeringen met enorme impact

Indien TenneT en de regionale netbeheerders wél letterlijk aan dit artikel in de wet zouden voldoen, zijn er enorme investeringen noodzakelijk bij zowel TenneT als bij de regionale netbeheerders. De kosten voor huishoudens zullen hierdoor stijgen, omdat de regionale netbeheerders en TenneT in totaal tot EUR 7 miljard moeten investeren.

Sinds jaar en dag heeft Nederland met een leveringsbetrouwbaarheid van 99,999 % een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten ter wereld. TenneT en de Tweede Kamer (zoals blijkt uit aanname van de Wet Stroom in 2015) willen Nederland niet opzadelen met investeringen die neer komen op ongeveer 920 euro per huishouden. Naast de financiële consequenties zal bovendien de impact op het landschap vele jaren zeer ingrijpend zijn en zal gedurende de uitvoering van de projecten de hoge leveringszekerheid in gevaar komen.

Oplossing voor het grijpen

Het Ministerie van Economische Zaken, Netbeheer Nederland en TenneT hebben daarom onderzocht3  of het mogelijk is om een aantal uitzonderingen te definiëren waarbij de hoge leveringszekerheid, van bijna 100 procent, niet wordt aangetast. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is in het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie opgenomen dat uitzonderingen bij Algemene Maatregel van Bestuur kunnen worden geregeld. 

 

 

 

 

 

 

1 Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D33996&did=2015D33996 

2 Deze wetgeving stamt uit 2011 en TenneT probeert sindsdien de wet aangepast te krijgen ter voorkoming van maatschappelijk nutteloze investeringen.

3 Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu