Skip to content
Krümmel-Wahle

Nieuwe investeringsplannen 2022 – 2031 ter consultatie gepubliceerd

We hebben vandaag de nieuwe ontwerpinvesteringsplannen voor zowel het net op land als het net op zee voor de periode 2022 – 2031 gepubliceerd. In beide documenten staat beschreven waar we de komende tien jaar verwachten te investeren in uitbreiding en onderhoud van het hoogspanningsnet. Beide ontwerpplannen liggen van 1 tot en met 29 november openbaar ter inzage via onze website.

Leestijd
3 Minuten

Laatste update
11-7-2022

News Corporate Financial

Maarten Abbenhuis COO: “We bevinden ons in een uitdagend tijdperk waarin de klimaatambities groot zijn. Dit heeft grote impact op het huidige elektriciteitsnet en brengt voor TenneT een sterk groeiend portfolio met zich mee. Tegelijkertijd ligt er een significante onderhoudsopgave om het bestaande net ook in de toekomst betrouwbaar te houden. In de nieuwe ontwerpinvesteringsplannen beschrijven we de voorgenomen investeringen in de Nederlandse netten op land en op zee voor de komende tien jaar. Een uitdaging die vraagt om slimme oplossingen en brede samenwerking om de overgang naar een duurzaam energiesysteem tijdig en tegen de laagste maatschappelijke kosten te realiseren.” 

Consultatie

De ontwerpinvesteringsplannen van TenneT worden gedurende een periode van vier weken (1 tot en met 29 november) openbaar geconsulteerd. Ingediende zienswijzen en de reactie van TenneT daarop worden rond 1 januari 2022 gepubliceerd, samen met de versie van de ontwerpinvesteringsplannen die aan de ACM en de Minister worden aangeboden. 

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Mediarelaties