Skip to content
offshore platform Hollandse Kust (noord) - Grid readiness

Netaansluiting TenneT voor windpark Hollandse Kust (noord) klaar voor aanlanding duurzame windenergie

Na een uitgebreide voorbereiding plus drie jaar bouwen op land en zee, is de netaansluiting voor Hollandse Kust (noord) officieel klaar voor inbedrijfstelling. Dat houdt in dat exploitant CrossWind (Eneco/Shell) de 69 windturbines, die op zo’n 20 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee komen te staan, kan aansluiten op het ‘offshore stopcontact’ van landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT.

Leestijd

0 Minuten

Laatste update

3-4-2023

Energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken dat eind 2023 minimaal 4.500 megawatt (MW) ofwel 4,5 gigawatt (GW) opgesteld vermogen wind op zee is gerealiseerd. Deze windparken wekken jaarlijks een hoeveelheid elektriciteit op die vergelijkbaar is met het jaarlijks verbruik van vijf miljoen huishoudens. 

Elk jaar een verbinding

In 2016 werd TenneT aangewezen als netbeheerder op zee. Dit betekent dat TenneT ervoor zorgt dat offshore windparken via het net op zee worden aangesloten op het elektriciteitsnet op land. Ze heeft de opdracht van de overheid gekregen om vijf gestandaardiseerde netaansluitingen van elk 700 MW te realiseren. Vanaf 2019 heeft TenneT elk jaar een verbinding vanaf zee naar land opgeleverd.

Doelstelling behaald

'Met trots kijk ik terug op wat we met de overheid, aannemers, windsector en alle andere betrokkenen hebben bereikt. Deze samenwerking geeft vertrouwen voor de toekomst. Met Hollandse Kust (noord) leveren we dit jaar de vijfde en laatste 700 MW-aansluiting op uit de Routekaart windenergie op zee 2023 en dat veilig, binnen tijd en budget. Bij elkaar opgeteld is het opgesteld vermogen van alle windparken op zee dan 4,7 GW. Daarmee behaalt Nederland de belangrijke doelstelling in het Energieakkoord', aldus Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore van TenneT.

Tijd, scope en budget

Volgend op de laatste serie testen, ontving netbeheerder TenneT op 31 maart het certificaat ‘grid ready’. 'Daarmee is de complete verbinding - vanaf ons transformatorplatform op zee tot aan het hoogspanningsstation langs de snelweg A9 bij Beverwijk - officieel gereed om groene stroom aan land te brengen', vertelt Arjan Dams, projectdirecteur van het project Hollandse Kust (noord) (west Alpha) en (west Beta). 'In goede samenwerking met de aannemers, de betrokken overheden en de omgeving is dit project binnen tijd, scope en budget uitgevoerd.'

Plaatsing jacket Hollandse Kust (noord)

Aanlanding energie

Vanaf het stopcontact op zee, komt de stroom van ‘noord’ via twee elektriciteitskabels in de bodem bij strand van Heemskerk aan land. Van daar gaan de kabels onder de duinen door en komt de stroom, via het eerste deel van de ondergrondse kabelverbinding op land, uit bij het nieuwe transformatorstation in Wijk aan Zee. Van daaruit wordt de stroom ondergronds zo’n tien kilometer verderop door TenneT op de juiste spanning ingevoed in het landelijke hoogspanningsnet.

 

Aanlanding Wijk aan Zee voor Hollandse Kust (noord)

70 gigawatt in 2050

Vorig jaar verhoogde het kabinet de doelstelling voor ‘wind op zee’ van 11 naar 21 GW rond 2030. Dat komt overeen met ongeveer 75 procent van ons huidige elektriciteitsverbruik. Voor de periode daarna richt Nederland zich op ongeveer 50 GW in 2040 en 70 GW in 2050. Met de kabels voor ‘noord’ heeft TenneT binnen dit project op land ook de ondergrondse kabels laten leggen voor de volgende twee windparken op zee; Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta).

Volgende windparken

Voor de netaansluiting van ‘west Alpha’ wordt momenteel het laatste deel van de tweede zeekabel geïnstalleerd. Arjan Dams: 'Op 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee hebben we vorig jaar het onderstel geplaatst. Daarop installeren we deze zomer de kant-en-klare topside en waarna deze aangesloten wordt op het transformatorstation. Dit najaar beginnen op het strand van Velsen de werkzaamheden voor de kabels van west Beta. Die aansluiting op het windpark in 2026 gereed.'

Meer informatie