Skip to content

Minister Kaag bezoekt met Gasunie en TenneT locaties op de Noordzee voor het energiesysteem van morgen: windenergie en groene waterstof op zee

Noordzee, 2 november 2022 - Minister Kaag van Financiën heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met offshore wind en waterstof. TenneT en Gasunie werken hier op de Noordzee samen aan het energiesysteem van de toekomst.

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

2-11-2022

Corporate Dutch

Als staatsdeelnemingen in energie infrastructuur bouwen Gasunie en TenneT hard aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De Noordzee speelt in de omslag naar een klimaatneutraal energiesysteem een cruciale rol. Tijdens dit werkbezoek kreeg de Minister onder meer een rondleiding langs een van de offshore platforms  van TenneT en het windpark op zee Hollandse Kust (zuid) van Vattenfall.

De afgelopen jaren zijn in Europa en in Nederland ambitieuze klimaatdoelen geformuleerd. Door de oorlog in Oekraïne is de urgentie om te verduurzamen en minder afhankelijk te worden van fossiele bronnen alleen maar toegenomen. Voor TenneT en Gasunie betekent dit dat de infrastructuur en de netwerken voor het energiesysteem van de toekomst nog sneller moeten worden gerealiseerd. Dat gebeurt onder andere op de Noordzee.

Han Fennema, CEO van Gasunie: “De versnelling van de energietransitie is één van de pijlers van onze missie en strategie. Als staatsdeelnemingen werken wij aan het energiesysteem van de toekomst waarin elektriciteit (TenneT) en waterstof (Gasunie) samen zorgen voor onze energie. Gasunie bouwt nu al aan een nationaal waterstofnetwerk op land en wil ook graag een waterstofnetwerk op zee gaan ontwikkelen. Zo houden we Nederland en Europa economisch sterk en gaan we klimaatverandering tegen.”

“Ons energiesysteem heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot energieknooppunt van Europa waardoor we beschikking hebben over meerdere bronnen en routes voor de aanvoer van onze energie. We hebben onze concurrentiepositie kunnen versterken en de werkgelegenheid kunnen vergroten. Nu wordt Nederland het groene knooppunt in het energiesysteem van Noordwest-Europa. Een nieuwe en groene economie zal een nieuwe toekomst en welvaart brengen voor Nederland en Europa.”

Manon van Beek, CEO TenneT
Onderdelen werkbezoek

Het werkbezoek begon bij één van TenneT’s transformatorplatformen van het Net op Zee project Hollandse Kust Zuid (HKZ). Dit zogenaamde stopcontact op zee transporteert de in het gelijknamige windpark opgewekte stroom via een kabel in de zeebodem naar land. Het HKZ-windpark, dat op dit moment wordt gebouwd door Vattenfall en eigendom is van Vattenfall, BASF en Allianz, werd daarna ook aangedaan. Dit is het eerste windpark dat zonder subsidie wordt gebouwd; het is recent gestart met het leveren van groene stroom aan het hoogspanningsnet.

Tijdens het werkbezoek werd het belang van systeemintegratie, en nationale en internationale samenwerking tussen verschillende partijen nogmaals benadrukt. De aanwezigen onderstrepen daarbij het belang van de ontwikkeling van energieopwekking in een goede balans met de natuurwaarde van de Noordzee.

Volledig CO₂ neutraal in 2050

De energietransitie moet ervoor zorgen dat ons energiesysteem in 2050 vrijwel volledig CO2 neutraal is. Het energiesysteem van de toekomst wordt gekenmerkt door de systeemintegratie van elektronen – van windturbines en zonneparken – en duurzame moleculen, zoals groene waterstof. De Noordzee speelt hierin een belangrijke rol, aangezien op zee een groot deel van de Nederlandse energie kan worden opgewekt. Nederland verkeert in de bijzondere positie dat er, naast de aanwezigheid van een uitgebreide infrastructuur voor gas, op het Nederlandse deel van de Noordzee grote windparken kunnen worden ontwikkeld. Deze windparken produceren energie die ook internationaal van belang is. Wind- en zonne-energie kunnen direct in het elektriciteitsnet worden gebruikt als elektriciteit of worden omgezet in groene waterstof. Deze groene waterstof kan vervolgens via de bestaande infrastructuur naar bijvoorbeeld afnemers in de industrie, de mobiliteitssector en de gebouwde omgeving worden gebracht.

Constructieve samenwerking

De systeemintegratie van offshore energie vraagt om een constructieve samenwerking van alle partijen en leidt tot een versnelling van de energietransitie; tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten en een efficiëntere benutting van de ruimte op zee. Door simultaan gebruik van reeds bestaande infrastructuur en aanlandingen, wordt de druk op kwetsbare natuurgebieden beperkt, zoals Natura 2000, duingebieden en de Waddenzee.

 

 • Persfoto werkbezoek Minister Kaag 2 november 2022

  Persfoto werkbezoek Minister Kaag 2 november 2022

 • Persfoto's werkbezoek Minister Kaag (2)

  Persfoto's werkbezoek Minister Kaag (2)

 • Persfoto's werkbezoek Minister Kaag (3)

  Persfoto's werkbezoek Minister Kaag (3)

 • Persfoto's werkbezoek Minister Kaag (4)

  Persfoto's werkbezoek Minister Kaag (4)

 • Persfoto's werkbezoek Minister Kaag (5)

  Persfoto's werkbezoek Minister Kaag (5)

 • Persfoto werkbezoek Minister Kaag 2 november 2022

  Persfoto werkbezoek Minister Kaag 2 november 2022