Skip to content
Transformator voor station Rilland verankeren op schip

Geplande plaatsing transformatorplatform op onderbouw kan doorgaan

Onderzoek wijst uit: fundering Hollandse Kust (zuid) beperkt beschadigd. De geplande plaatsing van het tweede transformatorplatform op zee voor de netaansluiting van windpark Hollandse Kust (zuid) kan doorgaan. TenneT heeft onderzoek laten uitvoeren aan het jacket (onderbouw) dat in januari tijdens de storm Corrie beschadigd raakte door een aanvaring van het op drift geraakte schip Julietta D.

Laatste update

11-7-2022

Het onderzoek wijst uit dat de schade aan het jacket van het platform beperkt is. De beschadigde delen van het jacket kunnen op een later moment worden gerepareerd. TenneT verwacht dat het transformatorplatform Hollandse Kust (zuid) Beta eind maart of begin april wordt geïnstalleerd.

Aanvaring tijdens storm

Op maandag 31 januari raakte het vrachtschip Julietta D. op drift door storm Corrie in het gebied waar TenneT twee transformatorplatforms (Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta) bouwt. Deze transformatorplatforms zijn onderdeel van de Net op zee-verbinding van windpark Hollandse Kust (zuid). Het windpark wordt door Vattenfall gebouwd. Het vrachtschip is tegen het Beta jacket aan gebotst. Hier waren op dit moment geen mensen aan het werk.

Onstuimig weer in februari

Het aanhoudende onstuimige weer in februari heeft ervoor gezorgd dat inspecties van de schade niet direct konden worden uitgevoerd. Naast de zichtbare schade boven water is ook onder water onderzoek verricht naar eventuele schade van de onderbouw. Dit onderzoek onder water nam meer tijd in beslag door relatief hoge golven en slecht zicht. Uit het onderzoek blijkt nu dat de schade zich beperkt tot verfschade en enkele deuken aan een van de poten van het platform en beschadiging van een van de vier aanlandingsplatformen voor werkschepen.

Veilige installatie

Joris Engelen, projectleider platforms bij TenneT: “Bij het ontwerp en de bouw van onze jackets wordt er in scenario’s rekening mee gehouden dat een schip van beperkte afmeting in aanvaring kan komen met het jacket. Na de schok van de aanvaring hebben we in samenwerking met betrokken partijen een uitvoerig onderzoeksplan opgezet en uitgevoerd. Het jacket moet nog vele jaren dienst doen. We zijn dan ook opgelucht dat de inspecties en het onderzoek aantonen dat we het transformatorplatform veilig en volgens planning op het jacket kunnen installeren. Na de plaatsing van het transformatorplatform kunnen de beschadigingen worden gerepareerd.” Het transformatorplatform is op dit moment onderweg naar zijn bestemming op de Noordzee. TenneT verwacht dat het transformatorplatform eind maart of begin april kan worden geïnstalleerd.

 

Geplande plaatsing transformatorplatform op onderbouw kan doorgaan

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties