Skip to content
Transformator voor station Rilland verankeren op schip

Geen knallend geluid meer op transformatorstation Tiel

TenneT en regionaal netbeheerder Liander breiden hun installaties op het transformatorstation Tiel uit en moderniseren ook een deel van het station. Het elektriciteitsnet in de regio Tiel is op dit moment aan het eind van zijn aansluitingscapaciteit en diverse componenten zijn verouderd of aan het einde van hun levensduur. Er is een toenemende vraag naar elektriciteit en ook komen er steeds meer windmolenparken en zonnevelden die elektriciteit terug willen leveren aan het net. Liander is gestart met het realiseren van twee transformatorcellen en een 20.000 volt schakelstation. Op 25 oktober start TenneT met het vervangen van verouderde componenten die door luchtdruk worden aangedreven door elektrisch aangedreven componenten. De omwonenden zullen merken dat er na de vervanging minder geluid te horen zal zijn; vooral bij het in en uitschakelen maken de huidige vermogensschakelaars een 'knallend' geluid. De nieuwe componenten doen dit niet en kunnen er straks weer 30 jaar tegen.

Laatste update

11-7-2022

Geen knallend geluid meer op transformatorstation Tiel


Betrouwbaarheid

De luchtdrukcomponenten zijn verouderd en storingsgevoelig. De nieuwe componenten zorgen niet alleen voor minder geluid in de omgeving, maar ook voor een betrouwbare levering van elektriciteit. Er worden ook twee nieuwe velden van 150.000 volt gebouwd om de transformatoren van Liander aan te kunnen sluiten. De aanpassingen leiden tot meer leveringscapaciteit van elektriciteit naar en van het station.

Transportroute aangepast

Voor het aan- en afvoeren van materialen, vinden er de nodige transporten plaats. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt het bouwverkeer via een route over een  nabijgelegen bedrijventerrein geleid. Hiervoor is er een nieuwe, tijdelijke ingang gemaakt aan de Lutterveldsedwarsweg. TenneT en Liander zorgen er op die manier voor dat ouders en leerlingen van basisschool Regenboog geen last hebben van vracht- en bouwverkeer voor de deur.

Begin 2023 klaar

De werkzaamheden aan het transformatorstation in Tiel zijn naar verwachting begin 2023 klaar.

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties