Skip to content
Hoogspanningsmast flevopolder

Deel Friese net bereikt grens voor teruglevering van elektriciteit

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

12-7-2022

Market

In het zuiden en westen van Friesland is de grens bereikt om elektriciteit terug te leveren aan het landelijke hoogspanningsnet. De hoogspanningsstations en -verbindingen in dit gebied zitten aan hun maximale grens van wat kan worden getransporteerd.  

TenneT investeert de komende jaren een kwart miljard euro om de capaciteit van het netwerk te vergroten. Tegelijkertijd start de landelijke netbeheerder een onderzoek naar de mogelijkheden om met andere oplossingen meer aansluitruimte te creëren. Dit blijkt uit een formele melding die vandaag is gedaan bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt.

De snelle groei van wind- en zonneparken in Friesland zorgen samen voor een grote hoeveelheid duurzame energie, die lang niet allemaal in de provincie wordt verbruikt. In de hele provincie is inmiddels voor 1800 megawatt aan duurzame opwek ontwikkeld of in voorbereiding. Dit leidt tot knelpunten op het net in westen en zuiden van Friesland, waar ongeveer 1500 megawatt van de duurzame opwek zit. TenneT gaat deze knelpunten door middel van versterkingen structureel oplossen, onder meer door het plaatsen van extra transformatoren en het aanpassen van het regionale hoogspanningsnet. De verwachte uitbreiding vindt fasegewijs plaats en gaat naar verwachting tussen de 3 en 7 jaar duren. 

'Zo vroegtijdig mogelijk inzicht in de plannen'

Robert Kuik, manager grid planning TenneT: "In Friesland zijn volop plannen voor duurzame energieproductie, die zich in een hoog tempo blijven ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen van het hoogspanningsnet. Voor TenneT is het cruciaal om zo concreet en vroegtijdig mogelijk te weten wanneer en waar de plannen komen, omdat uitbreiding van hoogspanningsinfrastructuur veel tijd in beslag neemt. Tegelijkertijd kijken we ook naar  andere oplossingen om op kortere termijn meer aansluitruimte te realiseren om op manier de Friese ambities uit het Klimaatakkoord tijdig te faciliteren." 

TenneT investeert 250 miljoen euro in netversterking Friesland

TenneT blijft komende jaren onverminderd investeren in Friesland. Naast het bijplaatsen van extra transformatoren op de koppelstations met de landelijke elektriciteitssnelweg worden er ook diverse netversterkingen uitgevoerd. Zo wil TenneT onder andere de bestaande verbinding tussen Oosterwolde en Oudehaske aanpassen, zodat er meer elektriciteit kan worden vervoerd. Windpark Fryslan is dit voorjaar al aangesloten, nu met een rechtstreeks kabelverbinding op Oudehaske, op een later tijdstip via een nieuw te bouwen hoogspanningsstation bij Bolsward. TenneT is verder onder meer bezig met eerste uitbreidingen van het hoogspanningsstation Louwsmeer en het plaatsen van extra capaciteit op het station Oudehaske. De totale  investeringen komen neer op een kwart miljard euro. 

Onderzoek naar congestiemanagement

Wanneer op het elektriciteitsnet structurele knelpunten ontstaan, start de netbeheerder op basis van wet- en regelgeving ook een formeel onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Dit is een op de elektriciteitsmarkt gebaseerde werkwijze om meer aansluitruimte te creëren en tegelijkertijd overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2021 verwacht.