Skip to content
Onshore NL - Mast in landschap

ACM publiceert tarievenvoorstel voor 2023 van TenneT

Met name als gevolg van de hoge prijzen in de elektriciteitsmarkt zullen de transporttarieven van TenneT in 2023 sterk stijgen. Dit is terug te zien in het door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag gepubliceerde tarievenvoorstel van TenneT voor 2023.

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

6-10-2022

In de Annual Market Update 2021 van TenneT wordt onder andere beschreven dat de elektriciteitsprijzen in Europa vanaf de tweede helft van 2021 aanzienlijk zijn gestegen. In het eerste kwartaal van 2022 zijn deze prijzen circa viermaal zo hoog als in het eerste kwartaal van 2021. Deze prijsstijgingen hebben ook gevolgen voor de hoogte van de transporttarieven van TenneT.

TenneT moet via haar tarieven onder andere de zogenaamde inkoopkosten voor energie en vermogen en de investeringen in het landelijke hoogspanningsnet dekken. Onder de inkoopkosten voor energie en vermogen vallen kosten voor: redispatch (oplossen transportbeperkingen), de inkoop van netverliezen, blindvermogen en het contracteren van balansvermogen (FCR, aFRR, mFRRda). De hogere elektriciteitsprijzen leiden ook tot hogere prijzen voor de verschillende onderdelen van deze inkoopkosten. In 2021 vond de grootste kostenstijging plaats op het onderdeel ‘oplossen transportbeperkingen’. Daarbij speelt naast het effect van de stijgende prijzen ook dat het volume redispatch in 2021 ruim verdubbeld is, onder andere als gevolg van de noodzakelijke werkzaamheden voor het opwaarderen van het extrahoogspanningsnet.

Stijging inkoopkosten energie en vermogen

Over de periode 2018 tot en met 2020 bedroegen de totale inkoopkosten voor energie en vermogen gemiddeld circa EUR 280 miljoen per jaar. In 2021 bedroegen deze kosten circa EUR 850 miljoen. De inkoopkosten voor energie en vermogen worden op basis van het historische gemiddelde als schatting in de transporttarieven opgenomen. Vervolgens wordt twee jaar later in de tarieven een nacalculatie uitgevoerd op basis van de werkelijke kosten. De hogere nacalculatie als gevolg van gestegen kosten in 2021 wordt dus in 2023 in de transporttarieven van TenneT verwerkt.

Transporttarieven 2023 TenneT

De tarieven van TenneT zullen, ten gevolge van bovengenoemde kostenstijgingen, met ingang van 2023 sterk gaan stijgen. Ook de hoge inflatie speelt hier een rol in. In het tarievenvoorstel van TenneT is te zien dat de tarieven voor aangeslotenen op het extra-hoogspanningsnet (EHS) met 84% stijgen en voor aangeslotenen op het hoogspanningsnet (HS) met 51% zullen stijgen. Eind november zal de ACM het tarievenbesluit voor TenneT publiceren.

TenneT kan op dit moment nog geen update verstrekken ten aanzien van de eerder ingeschatte tariefstijging voor het jaar 2024. TenneT streeft ernaar om eind Q1/2023 een specifiekere prognose met de direct aangeslotenen te delen.

Vanzelfsprekend probeert TenneT waar mogelijk haar kosten te beperken en daarmee de tariefstijgingen voor haar afnemers te beperken. Voor de inkoopkosten voor energie en vermogen is TenneT echter sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt.