Skip to content
The offshore platform BorWin 1 at sea

Aankondiging consultatie investeringsplannen 2022-2031

Op 1 januari 2022 zal TenneT de investeringsplannen voor de periode 2022 tot en met 2031 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Laatste update

12-7-2022

Corporate

Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee. Voorafgaand aan deze aanbieding zal TenneT de beide ontwerpinvesteringsplannen vanaf 1 november 2021 vier weken lang ter consultatie publiceren. Vooruitlopend op deze periode heeft TenneT vandaag alvast de toekomstscenario's gepubliceerd. Deze inzichten worden gebruikt voor het Investeringsplan Net op land om inzicht te krijgen in toekomstige knelpunten in het net, waarvoor maatregelen moeten worden getroffen. 

Lees het volledige bericht en bekijk de toekomstscenario's.   < juiste link moet nog worden toegevoegd, wanneer de pagina gemaakt is. Aankondiging consultatie investeringsplannen 2022-2031

Contact

Foto Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties