Skip to content
Aanleg kabels in Wijk aan Zee

29 terawattuur windopbrengst in de Nederlandse en Duitse Noordzee in 2022

Leestijd

3 Minuten

Laatste update

30-1-2023

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in 2022 ongeveer 7,91 terawattuur (TWh*) windenergie van de Nederlandse Noordzee naar land getransporteerd. In Duitsland werd 21,13 TWh** door TenneT op het net gezet. Omgerekend naar huishoudelijk verbruik betekent dit dat de jaarlijkse vraag van ongeveer negen miljoen huishoudens kan worden gedekt met groene stroom (bij 3250 kWh jaarverbruik per huishouden).

De capaciteit van alle offshore windparken in de Nederlandse Noordzee was 3220 MW* op de rapportagedatum van 31 december 2022. In Nederland bedraagt de transportcapaciteit van alle offshore netaansluitingen 3757 MW* (vorig jaar 1503 MW). Deze transporteren in 2022 7,91 TWh (in 2021 was dit 4,71 TWh). Daarvan is nu 2800 MW door TenneT aangesloten, in het verleden is 957 MW aangesloten door private partijen.

De sterke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar is vooral het gevolg van de ingebruikname van TenneT's offshore netaansluitingen Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta en bijbehorende uitbreidingen van de offshore windparken in 2022. Het windpark Hollandse Kust (zuid) wordt op dit moment gebouwd door Vattenfall en is naar verwachting in 2023 volledig in gebruik. Het windenergievermogen op land in Nederland bedraagt in 2022 7303 MW, goed voor 5,14 TWh windenergie. TenneT verwacht dat de aansluiting van windpark Hollandse Kust (noord) dit voorjaar wordt opgeleverd. Het consortium Crosswind bouwt dit windpark op zee (700MW). Daarmee zijn de aansluitingen voor de routekaart wind op zee 2023 compleet. In deze routekaart sluit TenneT 3500MW capaciteit aan (bestaande uit de aansluitingen Borssele 1400MW, Hollandse Kust zuid 1400MW en Hollandse Kust Noord 700MW).  

Offshore project Borssele platform

In Duitsland ligt het jaarresultaat in 2022 vier procent boven dat van het voorgaande jaar: in 2021 was dat 20,3 TWh. De totale onshore en offshore windenergieproductie in Duitsland kwam in 2022 uit op 125,28 TWh (vorig jaar 114,37 TWh). Het aandeel Noordzeestroom bedroeg in 2022 ongeveer 16,9 procent, iets minder dan een procentpunt onder het voorgaande jaar (17,8 procent). In de Duitse Noordzee is op 22 november de maximale waarde van het invoedingsvermogen van offshore windparken in 2022 gemeten op 6255 megawatt (MW). De capaciteitsuitbreiding van offshore windparken in de Duitse Noordzee bedroeg op de rapportagedatum van 31 december 2022 7036 MW, 357 MW meer dan in het voorgaande jaar (6679 MW).De offshore transportcapaciteit van TenneT bedraagt 7132 MW in de Duitse Noordzee. Windturbines in de Baltische Zee (50Hertz netgebied) produceerden 3,62 terawattuur in 2022 (vorig jaar 3,7 TWh), zodat de totale offshore productie van Duitsland in deze periode 24,75 terawattuur bedroeg (waarvan Noordzee 21,13 TWh). Met 100,53 terawattuur opgewekte windenergie op land erbij komt de totale opbrengst in Duitsland op 125,28 terawattuur (vorig jaar 88,5 TWh).

TenneT COO Tim Meyerjürgens: "De Noordzee levert al jaren betrouwbaar en stabiel een groot deel van de windenergie in Nederland en Duitsland. Het is daarom goed en belangrijk om het potentieel van de Noordzee als windenergiebron voor Nederland, Duitsland en Europa in de toekomst nog beter te benutten. TenneT levert nu in totaal meer dan tien gigawatt netaansluitingscapaciteit op de Nederlandse en Duitse Noordzee. Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen, moet iedereen de handen ineenslaan en samenwerken. Het is essentieel om Europees te denken over de energietransitie, de markt dienovereenkomstig te stimuleren en belangrijke prikkels te geven aan de politiek, maar ook in de industrie zelf. TenneT loopt hierin voorop, bijvoorbeeld met de grootschalige tenders die vorig jaar zijn uitgeschreven voor de toekomstige offshore netverbindingen met de nieuwe transportcapaciteitsgrootte van twee gigawatt per verbinding."

Nederland en Duitsland ontwikkelen een groot deel van de windparken in de Noordzee. In Nederland is de doelstelling voor wind op zee rond 2030  21 gigawatt. Op dit moment werkt de overheid aan nieuwe doelstellingen voor de Routekaart 2040. De Duitse regering heeft de uitbreidingsdoelstellingen voor offshore windenergie aanzienlijk verhoogd tot ten minste 30 gigawatt in 2030 en ten minste 40 gigawatt in 2035. TenneT sluit alle windparken in de Nederlandse Noordzee aan. In Duitsland sluiten naast TenneT ook andere hoogspanningsnetbeheerders windparken op zee aan.

*) Totale waarde van direct op het onshore net en via offshore netaansluitingen aangesloten windturbines; inclusief "overplanting".

**) Offshore: Financieel gesteunde hoeveelheden elektriciteit volgens de EEG, zonder andere directe marketing en inclusief 0,045 TWh niet vergoed, als gevolg van negatieve prijzen; voor 2022 als voorlopige werkelijke waarde. Onshore: De elektriciteitshoeveelheden voor de maanden oktober tot en met december 2022 omvatten gedeeltelijk voorlopige geraamde waarden.

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties