Skip to content
Ascent point to the overhead high voltage grid

Netverliezen

Als gevolg van het verschil tussen de invoeding en afname van energie doen zich bij elektriciteitstransport altijd netverliezen voor. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van corona- of puntontladingen (elektrostatische ontladingen die soms hoorbaar zijn als gekraak of geknetter) of van warmteverliezen in geleiders of transformatoren.

Afstanden 

Netverliezen zijn onder meer afhankelijk van de stroom maar ook van de afstand die bij het transport van de elektriciteit moet worden afgelegd. Onder invloed van de energietransitie, waarbij decentrale en duurzame energieopwekking wordt gestimuleerd, zullen de af te leggen afstanden steeds verder toenemen. 

Netverliezen 

Als er op het moment van de vraag geen elektriciteit wordt opgewekt in de directe omgeving van de belangrijkste verbruikscentra, moet deze – soms over lange afstanden – worden aangevoerd. Dit resulteert in grotere netverliezen dan bij kleine hoeveelheden elektriciteit die over geringe afstanden worden getransporteerd. 

CO2-voetafdruk optimaliseren 

Netverliezen dragen bij aan meer dan 90% van onze CO2-voetafdruk. Daarom zijn we voortdurend bezig om onze netverliezen terug te brengen, waardoor we onze algehele CO2-voetafdruk optimaliseren.