Skip to content

Netuitbreiding

Om tijdens de overgang naar een duurzame energievoorziening, de energietransitie, de leveringszekerheid te borgen moeten we flink investeren in de ontwikkeling, versterking en uitbreiding van ons net in Nederland en Duitsland.

Een betrouwbaar, modern en efficiënt net

Wij transporteren elektriciteit over grote afstanden van producenten naar de gebruiker. Deze verbindingen vormen de ruggengraat van de energievoorziening. Om nu en in de toekomst over voldoende capaciteit te beschikken, breiden we het net verder uit. Zo waarborgen we dat aan kritieke vereisten kan worden voldaan en kunnen vraag en aanbod op op betrouwbare wijze – zonder verstoringen - via het net op elkaar worden afgestemd.

Onshore project NL Netuitbreiding Noord-Holland man op hoogwerker station

Transitie naar duurzame energie in Nederland

Om de overgang naar duurzame energie conform de duurzaamheidsdoelen van de Nederlandse overheid te faciliteren, is TenneT begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van een hoogspanningsnet op zee langs de Nederlandse kust. Deze verbinding voor een totaal vermogen van 3.500 MW moet windparken op zee gaan aansluiten op het hoogspanningsnet aan land. Naar verwachting zal dit project in 2023 worden afgerond.

Veranderingen op de energiemarkt

Daarnaast ontwikkelen wij ons transportnet in lijn met de veranderingen op de energiemarkt. Wij maken het mogelijk om energie die is opgewekt uit decentrale wind-, zonne- en overige energie-installaties op het net in te voeden. Om stroomuitval tegen te gaan waarderen wij oude verbindingen op, leggen we nieuwe aan en bouwen we nieuwe hoogspanningsstations.

Door middel van uitbreidingen, moderniseringen en voortdurend onderhoud ontwikkelen we een infrastructuur die klaar is voor toekomstige taken.