Skip to content
netcapaciteitskaart

Netcapaciteitskaart

Bekijk een indicatie van de beschikbare ruimte op TenneT-schakelstations van 110 kV en 150 kV, voor het invoeden van duurzaam opgewekte elektriciteit, en een prognose van die capaciteit tot het jaar 2030.

Inzicht in transportcapaciteit

Met de online kaart maakt TenneT inzichtelijk op welke hoogspanningsstations er transportcapaciteit beschikbaar is voor invoeden. Voor het berekenen van de capaciteit voor toekomstige jaren, zijn alle nieuwbouwprojecten meegenomen die zich in de ontwerp- of bouwfase bevinden. Daarnaast verricht TenneT momenteel onderzoek naar een groot aantal aanvullende nieuwbouwprojecten om de capaciteit van het hoogspanningsnet verder uit te breiden. Deze zijn opgenomen in het investeringplan van TenneT.

Titelbild_Dörpen West-Niederrhein

Initiatiefnemers voor duurzame productie van elektriciteit krijgen met deze kaart meer inzicht in de beschikbare capaciteit op het hoogspanningsnet – nu en over enkele jaren. Door de snelle opkomst van met name zonneparken is op een aantal plekken de maximaal beschikbare transportcapaciteit bereikt. Neem bij concrete plannen daarom altijd eerst contact op met uw netbeheerder.

TenneT's netcapaciteitskaart

Beschikbaarheid van transportcapaciteit

Contact

Foto Contact Customer Care Center Susanne Smit

Klantcontact

Nederland

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT