Skip to content
A colleague at work adjusting the cable sockets at the BritNed interconnector

Netcapaciteit

TenneT heeft als netbeheerder de taak om het hoogspanningsnet in Nederland te onderhouden en ontwikkelen. Het elektriciteitsnet behoort tot een van de betrouwbaarste ter wereld. De snelle ontwikkeling van de energietransitie en de groei van de economie zorgen dat er steeds meer vraag is naar capaciteit van het hoogspanningsnet.

De energietransitie vraagt om omvangrijke uitbreiding en aanpassing van het landelijke hoogspanningsnet. Tegelijkertijd is grootschalig onderhoud van het net noodzakelijk en hebben we een grote vervangingsopgave te vervullen. TenneT groeit en breidt het werkpakket de komende jaren fors uit. De jaarlijkse investeringen in het Nederlandse hoogspanningsnet op land zullen fors groeien ten opzichte van 1 miljard euro nu. 

De opgave hierbij is groot. TenneT gaat de komende tien jaar circa 13 miljard euro investeren in het landelijke hoogspanningsnet op land. In iedere provincie gaat de schop de grond in, waarbij er wordt gewerkt aan ruim 400 projecten en de realisatie van meer dan 40 nieuwe hoogspanningsstations.

Daarom investeert TenneT fors in verdere innovaties, efficiency en samenwerking/partnerships om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan. 

Investeringen en knelpunten

Waar investeren we in en verzwaren we het net?

Met ingang van 2020 publiceert TenneT tweejaarlijks investeringsplannen voor Net op land en voor Net op zee, steeds met een zichttermijn van tien jaar. De ontwerpinvesteringsplannen 2022-2031 zijn vastgesteld en zijn via bijgaande link in te zien.

Waar is het druk op het net?

We zien in heel Nederland een grote belangstelling voor vraag naar extra capaciteit van het net. Bekijk hieronder de animatie waarin we dit uitleggen.   

Lees hier de investeringsplannen van TenneT 

Keuzes maken

Video over de uitdagingen in de energietransitie

Door een toenemende stroombehoefte en grote veranderingen in onze energievoorziening, raakt ons elektriciteitsnet steeds voller. Aanpassingen aan het net kosten veel tijd én we hebben een groot tekort aan technici. Dat betekent dat projecten soms vertragen of we moeten ze uitstellen: TenneT moet soms keuzes maken. Bekijk de video om TenneT's visie daarop te zien.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/video%20still%20keuzes%20maken.PNG

Oplossingen voor congestie

Dynamic Line Rating

Met de Dynamic Line Rating-techniek meten we iedere vijf minuten de doorhang en transportcapaciteit van een aantal kritische lijnsegmenten, om te bepalen of er meer transport mogelijk is.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/Dynamic%20Line%20Rating.PNG

Vluchtstrook van het hoogspanningsnet

Iedere verbinding van ons net gebruikt ~50% van zijn capaciteit. De resterende 'vluchtstrook' zetten we vaker open voor duurzaam opgewekte elektriciteit.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-06/210121_ten_2063_01_de_vluchtstrook_animatie_final.jpg

Deelgebieden elektriciteit

TenneT gaat de komende jaren het landelijke hoogspanningsnet opknippen. HIerdoor kan elektriciteit veel beter worden verdeeld en ontstaat er veel meer ruimte op het net.

https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-09/Video%20thumb%20Pockets%20in%20Limburg.PNG

Nieuwsbrief

Vul het formulier in en ontvang de maandelijkse nieuwsbrief

Veelgestelde vragen

over transportcapaciteit

Er zijn diverse redenen die ervoor zorgen dat het langer kan duren voordat een aansluiting is gerealiseerd. Er is een grote belangstelling voor nieuwe aansluitingen op het net. De grote klantvraag zorgt ervoor dat er wachtrijen kunnen ontstaan. Niet alle klanten kunnen tegelijk worden aangesloten. Verder kost het uitbreiden van netten veel tijd, onder meer vanwege de uitgebreide en zorgvuldige procedures die hierbij horen.

Het is natuurlijk heel vervelend dat een nieuwe aansluiting lang op zich laat wachten. We blijven graag in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Er kan daarnaast altijd contact worden gezocht met de toezichthouder op de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

We zien dat er een grote belangstelling is in met name de landelijke gebieden voor een aansluiting op het net, met name van zonneparken. Die zonneparken leveren gezamenlijk veel elektriciteit terug aan het net, meer dan in de regio wordt gebruikt. Al deze elektriciteit komt bijvoorbeeld samen op een verbindingsstation tussen het regionale net en het landelijke net van TenneT. Hierdoor kunnen op gegeven moment knelpunten ontstaan. 

De doelen uit het Klimaatakkoord zijn gesteld voor 2030: er is nog tijd voor de realisatie van grootschalige netuitbreidingen. Het is wel belangrijk dat de langetermijnvisies van de (regionale) overheden zo concreet mogelijk worden. Die hebben namelijk grote invloed op de besluitvorming en realisatie van de infrastructuur die nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen.  

Er vinden volop investeringen plaats in de netten. TenneT investeert circa 1 miljard euro per jaar in onderhoud, versterking en uitbreiding van het hoogspanningsnet en een totaal van 7,8 tot 8,7 miljard euro de komende tien jaar.

TenneT maakt continu afwegingen welke projecten de meeste prioriteit krijgen. Daarbij hebben bijvoorbeeld de projecten met de grootste impact op de leveringszekerheid een groot belang. Meer over de prioriteiten en afwegingen zijn terug te lezen in het investeringsplan van TenneT.

We krijgen geregeld verzoeken van klanten om zelf een (gedeelte van de) aansluiting te realiseren. We gaan hierover graag actief in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.  

Het is duidelijk dat alle plannen leiden tot een enorme opgave voor alle netbeheerders en dus ook voor TenneT. Door nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen kunnen we dit zoveel mogelijk beperken. Daarnaast schaalt TenneT ook op. Er wordt volop gezocht naar nieuwe technici. Verder wordt de samenwerking met aannemers geïntensiveerd om meer werk te verzetten. Ook wordt er gewerkt om het werk sneller uit te voeren, bijvoorbeeld door meer te standaardiseren.  

Contact

Susan Smit from TenneT CCC

Klantcontact

Nederland

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT