Skip to content
Onshore project NL Ontwerpatelier Geertruidenberg

Methodologieën en voorwaarden op basis van de Europese codes

Besluiten van ACM ten aanzien van methodologieën en voorwaarden op grond van de Europese codes

 

Artikel EU code Kenmerk besluit Titel besluit (afkorting)
GL CACM 7 Besluit ACM/DE/2017/203683 MCO functies
GL CACM 15 Besluit ACER decision 06/2016 Capaciteitsberekeningsregio's (CCR)
GL CACM 15 Besluit ACM/DE/2017/205755 Toevoeging grens BE-UK aan CCRs
GL CACM 15 Besluit ACER decision 04/2019 Toevoeging grens NL – DK1 aan CCR Hansa
GL CACM 16 Besluit ACM/DE/2016/208009 Verstrekken gegevens opwekking en basislast (GLDP)
GL CACM 17 Besluit ACM/DE/2017/202770 gemeenschappelijk netwerkmodel  (nog niet gepubliceerd) (CGM)
GL CACM 20(2) Besluit ACM/UIT/503553 capaciteitsberekeningsmethodologie Channel
GL CACM 20(7) Besluit ACM/UIT/503559 gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak Channel
GL CACM 20 Besluit ACER decision 02/2019 capaciteitsberekeningsmethodologie Core
GL CACM 35 Besluit ACM/UIT/505600 gecoördineerde redispatch en compensatiehandel Channel
GL CACM 35 Besluit ACER decision 35/2020 gecoördineerde redispatch en compensatiehandel voor CCR Core
GL CACM 36 Besluit ACM/DE/2018/200052 back-upmethodologie
GL CACM 37 Besluit ACER decision 04/2020 NEMO algoritme
GL CACM 40 Besluit ACER decision 37/2020  Day ahead NEMO productens
GL CACM 41 Besluit ACER decision 04/2017 Maximum en minimum prijzen (DA)
GL CACM 43 Besluit ACM/UIT/507528 berekening van geplande uitwisselingen
GL CACM 44 Besluit ACM/UIT/503555 gewijzigde day ahead reserveprocedures Channel
GL CACM 44 Besluit ACER decision 10/2018 day ahead reserveprocedures Core
GL CACM 44 Besluit ACM/UIT/524425 reserveprocedures DA voor CCR Hansa
GL CACM 45 Besluit ACM/DE/2017/202090 Regelingen voor meerdere NEMO's in de Nederlandse biedzone voor de day-aheadmarkt (MNA DA)
GL CACM 53 Besluit ACER decision 04/2020 Intraday NEMO producten
GL CACM 54 Besluit ACER decision 05/2017 Maximum en minimum prijzen (ID)
GL CACM 55 Besluit ACER decision 01/2019 Prijsstelling intraday capaciteit
GL CACM 56 Besluit ACM/UIT/510462 Berekening van geplande uitwisselingen intraday
GL CACM 57 Besluit ACM/DE/2017/201098 Regelingen voor meerdere NEMO's in de Nederlandse biedzone voor de intradaymarkt (MNA ID)
GL CACM 59 Besluit ACER decision 04/2018 Intraday gate-openings en -sluitingstijd
GL CACM 69 Besluit ACM/DE/2017/203505 Uiterste termijn DA vastheid
GL CACM 73 Besluit ACER decision 07/2017 Verdeling van congestie-inkomsten
GL CACM 74 Besluit ACM/UIT/506505 kosten van gecoördineerde redispatch en compensatiehandel Channel
GL CACM 74 Besluit ACER decision 30/2020 kosten van gecoördineerde redispatch en compensatiehandel Channel voor CCR Core

 

Artikel EU code Kenmerk besluit Titel besluit (afkorting)
GL FCA 10    Besluit ACM/UIT/545651 capaciteitsberekening LTC voor CCR Hansa
GL FCA 16 Besluit ACM/UIT/532454 opsplitsen LTC voor CCR Core
GL FCA 16 Besluit ACM/UIT/532538 opsplitsen LTC voor CCR Hansa
GL FCA 17 Besluit ACM/DE/2017/206411 GLDPM v2
GL FCA 18 Besluit ACM/UIT/496954 Gemeenschappelijk netwerkmodel v2
GL FCA 31 Besluit ACM/UIT/459560 regionaal ontwerp lange termijn transmissierechten Channel regio
GL FCA 31 Besluit ACM/UIT/532318 regionaal ontwerp lange termijn transmissierechten Core regio
GL FCA 31 Besluit ACM/UIT/530834 regionaal ontwerp langetermijntransmissierechten voor CCR Hansa
GL FCA 36 Besluit ACM/UIT/484858 Nominatieregels PTRs op grens DE-NL
GL FCA 49+59 Besluit ACM/DE/2017/205795 Centraal toewijzingsplatform (SAP)
GL FCA 51 Besluit ACER decision 14/2019 Geharmoniseerde veilingregels (HAR)
GL FCA 52+55 Besluit ACM/DE/2017/205798 Bijlage BritNed bij de HAR
GL FCA 52+55 Besluit ACM/DE/2017/205797

Bijlage Core bij de HAR

GL FCA 52+55 Besluit ACM/UIT/509239 Wijziging regionale annex bij HAR voor CCR Core
GL FCA 52+55 Besluit ACM/UIT/520483 tweede wijziging regionale annex bij HAR voor Core
GL FCA 52+55 Besluit ACM/UIT/521848 Regionale annex bij HAR voor Hansa
GL FCA 57 Besluit ACM/UIT/513539 Verdeling van congestie-inkomsten
GL FCA 61 Besluit ACER decision 25/2020 Kostendeling vastheid en vergoeding LTCR

 

Artikel EU code Kenmerk besluit Titel besluit (afkorting)
GL EB 20    Besluit ACER decision 03/2020 implementatie framework voor platform mFRR
GL EB 21    Besluit ACER decision 02/2020 implementatie framework voor platform aFRR
GL EB 22    Besluit ACER decision 13/2020 implementatie framework voor platform onbalansnetting
GL EB 25(2)   Besluit ACER decision 11/2020 standaardproducten balanceringscapaciteit
GL EB 29(3)    Besluit ACER decision 16/2020 classificatie balanceringsenergiebieding
GL EB 30(1,5)    Besluit ACER decision 01/2020 prijsstelling balanceringsenergie etc. 
GL EB 33 Besluit ACM/UIT/502308 regels balanceringscapaciteit FCR
GL EB 40(1)    Besluit ACER decision 12/2020 geoptimaliseerd toewijzingsproces
GL EB 50(1) Besluit ACER decision 17/2020 TSB-TSB-verrekeningsregels
GL EB 50(3) Besluit ACM/UIT/534647 verrekening binnen synchrone zone
GL EB 50(4) Besluit ACM/UIT/534677 verrekening tussen synchrone zones
GL EB 51(1) Besluit ACM/UIT/534685 verrekening niet-intentionele uitwisseling synchroon
GL EB 51(2)    Besluit ACM/UIT/525401 verrekening niet-intentionele uitwisseling asynchroon
GL EB 52(2) Besluit ACER decision 18/2020 harmonisering onbalansverrekening

 

Artikel EU code Kenmerk besluit Titel besluit (afkorting)
GL SO 40(6) Besluit ACM/UIT/506418 KORRR
GL SO 67+70 Besluit ACM/UIT/515122 Gemeenschappelijk netwerkmodel v3
GL SO 75 Besluit ACER decision 07/2019 Coördinatie van de operationele veiligheidsanalyse
GL SO 76 Besluit ACM/UIT/537538 regionale operationele veiligheidsanalyse voor CCR Channel
GL SO 76 Besluit ACER decision 33/2020 regionale operationele veiligheidsanalyse voor CCR Core
GL SO 84 Besluit ACER decision 08/2019 Beoordeling van relevante assets voor de niet-beschikbaarheidscoördinatie
GL SO 118 Besluit ACM/UIT/510414 Methodologieën bij de overeenkomsten voor synchrone zones
GL SO 141(2) Besluit ACM/UIT/515123 LFC-blokken
GL SO 156(11) Besluit ACM/UIT/510347 Methodologie kosten-batenanalyse