Skip to content
Colleagues at work in substation Giessen

Meetverantwoordelijkheid

Metingen worden alleen uitgevoerd door meetbedrijven die daarvoor toestemming hebben van TenneT.

Taken van meetverantwoordelijke bedrijven

Door de liberalisering van de energiemarkt kunnen consumenten hun eigen energieleverancier kiezen. Grootverbruik aansluitingen kunnen daarnaast ook zelf kiezen wie hun energieverbruik meet. Metingen mogen alleen worden uitgevoerd door meetbedrijven die daarvoor toestemming hebben van TenneT.

Taken van een meetverantwoordelijk bedrijf zijn:

  • Plaatsen van de energiemeter 
  • aflezen meter of op afstand verzamelen van meetdata 
  • energieverbruiken vaststellen en valideren 
  • verzenden verbruiksgegevens naar netbeheerders 
  • periodieke controle en onderhoud van meter     

Meetverantwoordelijke bedrijven moeten aan een aantal eisen voldoen die in de Meetcode worden beschreven. TenneT controleert of aan de eisen is voldaan. Alle erkende meetverantwoordelijken staan vermeld in het zogenaamde MV-register