Skip to content
Regulierung2

Internationale samenwerking

TenneT werkt nauw samen met andere landen om de Europese stroomnetwerken op elkaar aan te sluiten en zo de voorzieningszekerheid te vergroten, de stroomprijzen te harmoniseren en mee te helpen aan de overgang naar duurzame energie.

Internationale samenwerking

Als grensoverschrijdende transmissienetbeheerder werkt TenneT intensief aan de koppeling van de elektriciteitsmarkten in Europa en daarmee aan de verdere integratie van de interne elektriciteitsmarkt op Europees niveau. De reden hiervoor is dat nog meer onderling gekoppelde elektriciteitsnetten in Europa vergroten immers de continuïteit van de voorziening, leiden tot meer handel in elektriciteit, remmen de stijging van de elektriciteitsprijzen af en bevorderen de integratie van hernieuwbare energie bevorderen.

TenneT steunt alle activiteiten en initiatieven om de elektriciteitsmarkten nauwer aan elkaar te koppelen en streeft naar één Europese interne elektriciteitsmarkt. Om deze doelen gezamenlijk te bereiken is TenneT daarom betrokken bij de volgende internationale samenwerkingsverbanden:

ENTSO-E

Het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSO-E) is een vereniging van 39 netwerkbeheerders uit 35 landen die samenwerken op alle belangrijke gebieden van het transmissiesysteembeheer. De opdracht van ENTSO-E omvat de ontwikkeling en toepassing van technische en marktnetwerkcodes, de coördinatie van 10-jarige Europese energie-infrastructuurplannen en de bevordering van technische samenwerking tussen netwerkbeheerders. Als lid van ENTSO-E ondersteunt TenneT de ontwikkeling van een geïntegreerde energiemarkt in Europa, draagt het bij aan een duurzaam energielandschap en zorgt het er zo voor dat elektriciteit in Europa betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar blijft.

Join Allocation office (JAO):

Op 24 juni 2015 hebben de Algemene Vergaderingen van de CAO en CASC.EU, de twee toewijzingsinstanties voor grensoverschrijdende transmissiecapaciteit, de fusieovereenkomst ondertekend en het Gemeenschappelijk Toewijzingsbureau (JAO) opgericht. Dit was opnieuw een belangrijke mijlpaal voor de integratie van de elektriciteitsmarkt in de EU.

De JAO is een dienstverlenend bedrijf van 20 transmissiesysteembeheerders (TSO's) uit 17 landen*. Haar belangrijkste taak is het houden van jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse veilingen van transmissierechten aan 27 Europese grenzen. Bovendien fungeert de JAO als waarborg (fallback) voor de Europese Marktkoppeling.

*) 50Hertz (DE), Admie (GR), Amprion (DE), APG (AT), ČEPS (CZ), CREOS (LU), ELES (SI), ELIA (BE), EnerginetDK (DK), HOPS (HR), MAVIR (HU), PSE (PL), RTE (FR), SEPS (SK), Statnett (NO), Swissgrid (CH), TenneT (DE), TenneT (NL), Terna (IT), TransnetBW (DE)

TSCnet

TenneT is een deel van een samenwerkingsverband van transmissiesysteembeheerders voor de beheersing van de netwerkveiligheid (TSO Security Cooperation). Deze alliantie bestaat uit elf Europese netbeheerders in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, de Tsjechische Republiek en Nederland. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de veilige levering van elektriciteit aan ongeveer 170 miljoen mensen in Europa. TSCnet is momenteel een zogenaamde "regionale veiligheidscoördinator", maar zal binnenkort de in de EU-wetgeving vastgelegde functie van RCC, "regionaal coördinatiecentrum", op zich nemen.

Initiatieven voor marktkoppeling

TenneT is sinds 2006 een actief voorstander en aanjager van marktintegratie via 'Marktkoppeling'.