Skip to content
Offshore platform BorWin Beta at sea

Informatie voor windparkontwikkelaars

Het net op zee transporteert opgewekte windenergie van zee naar het elektriciteitsnet op het vasteland. De bouw van het net op zee draagt bij aan TenneT's ambitie om een drijvende kracht achter de energietransitie te zijn.

In aanvulling op de in de ‘Routekaart Windenergie op zee’ (2015) vastgelegde 3,5 GW, zal TenneT volgens de 'Routekaart Windenergie op zee 2030' (2019) nog eens 6,1 GW op zee opgewekte windenergie aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Tot en met 2026 realiseert TenneT acht standaard wisselstroomverbindingen (AC, alternating current) met een capaciteit van elk 700 MW. Vanaf 2027 worden er verder uit de kust, in het windenergiegebied IJmuiden Ver, windparken gebouwd. Vanwege de grote capaciteit (2 GW per verbinding) en om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbinding uit als een gelijkstroomverbinding (DC, direct current).

In 2029 in totaal 9,600 MW windenergie aangesloten:

 • Inbedrijfname 2019: 700 MW (AC) - Borssele Alpha
 • Inbedrijfname 2020: 700 MW (AC) - Borssele Beta
 • Inbedrijfname 2021: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (zuid) Alpha
 • Inbedrijfname 2022: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (zuid) Beta
 • Inbedrijfname 2023: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (noord)
 • Inbedrijfname 2024: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (west) Alpha 
 • Inbedrijfname 2025: 700 MW (AC) - Hollandse Kust  (west) Beta
 • Inbedrijfname 2026: 700 MW (AC) - Ten Noorden van de Waddeneilanden
 • Inbedrijfname 2027: 2.000 MW (DC) - IJmuiden Ver Alpha
 • Inbedrijfname 2029: 2.000 MW (DC) - IJmuiden Ver Beta

Bekijk het programma Net op Zee Nederland.

Samen ontwikkelen

TenneT ontwikkelt het net op zee niet alleen.

TenneT ontwikkelt het net op zee niet alleen. Daarom heeft TenneT een intensief consultatieproces doorlopen met verschillende stakeholders, van eind 2014 tot en met eind 2015. De consultatie was gericht op de techniek en planning, samenhangend met het ontwerp, de constructie en realisatie van het net op zee tot en met 2023.

Het overkoepelende doel was om met de stakeholders het net op zee te optimaliseren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, samen met de stakeholders. Alle onderwerpen die besproken zijn en ondersteunende documenten staan in het overzicht hieronder.

Bekijk meer informatie

Geconsulteerde onderwerpen

Alle geconsulteerde onderwerpen kunt u op deze pagina downloaden

Hieronder vindt u alle documenten met betrekking tot technische onderwerpen voor het Net op Zee

 • Report of joint technical and legal meeting 9 november
 • Blue Print - Technical topics v1

T.1 Voltage level

TenneT intends to standardise the offshore substations. Standardisation includes a standardised voltage level of the infield cables for all five wind areas to be realised in the coming years in line with the national Energy Agreement ("Energieakkoord"). TenneT intends to use 66 kV for the inter-array cable voltage level, assessing the impact of this decision versus the 33 kV alternative.

Documentation
- 1a Voltage level
- 1b 66 kV systems for Offshore Wind Farms by DNV GL

Feedback follow-up and report
- Voltage level feedback follow-up V2
- Voltage level feedback report
- Voltage level feedback report V3
- Voltage level feedback report V4

- Voltage level position paper V2.1 (2015 04 17: NEW version)
- Additional question on 33/66 kV inner array voltage (2015 05 27: NEW version)

T.2 # of J tubes / bays

Depending on the design of the infield grid, the total costs of the grid connection may be reduced if one or two additional J-tubes are installed. This topic reflects on the amount of J-tubes on the offshore substation to be taken into account for connecting the Power Park Module (PPM). Regarding this subject, the assumption is made that the voltage level of the PPM system is 33 kV or 66 kV.

Documentation
- Number of J tubes

Feedback follow-up
- Number of J tubes feedback follow-up
- Number of J tubes feedback follow-up V2
- Number of J tubes feedback report V3
- Number of J tubes feedback report V4

- Number of J tubes position paper V2
- Number of J tubes position paper V3
- Number of J tubes position paper V4

T.3 Point of Common Coupling

The point of common coupling defines the legal interface point between the generator and the grid operator.

Documentation
- Point of common coupling

Feedback follow-up and report
- Point of common coupling feedback follow-up
- Point of Common Coupling feedback report V2
- Point of Common Coupling feedback report V3

T.4 Access to platform

This topic focusses on conditions and requirement for third party access to the offshore platform.

Feedback follow-up and report
- Acces to platform feedback report V2
- Acces to platform feedback report V3

- Acces to platform position paper V1
- Acces to platform position paper V2
- Helideck and accommodation facilities on offshore platforms for wind farms

T.5 Operation of Bays

This topic discusses the operation of bays/switch gear during commissioning, normal operation and maintenance.

Documentation
- Operation of Bays

Feedback follow-up and report
- Operations of Bays feedback follow-up
- Operations of Bays feedback report V1
- Operations of Bays feedback report V2
- Operations of Bays feedback report V3

T.6 Protection

This topic discusses the protection requirements for PPM strings in relation to a common protection scheme of a 350 MW offshore wind farm.

Documentation
- Protection

Feedback follow-up and report
- Protection feedback follow-up
- Protection feedback report V2
- Protection feedback report V3

- Protection position paper V2

T.7 Reactive power compensation / Implementation of RfG code

This topic discusses the impacts and practical implementation of changes in the grid code resulting from the RfG code with a focus on the offshore PPM related elements.

Documentation
- Implementation of RfG codes

Feedback follow-up en report
- Reactive power Strategy
- Reactive power compensation Position Paper V1
- Reactive power compensation  feedback report V2
- Reactive power compensation  feedback report V3

T.8 SCADA

This topics concentrates on the location of, and access to, the wind farm SCADA system.

Feedback follow-up en report
- SCADA Feedback report V3
- SCADA Feedback report V4

- SCADA position paper V1
- SCADA position paper V2

T.9 Metering

This topics concentrates on the location and supply of electricity metering system.

Feedback follow-up en report
- Metering feedback report V2
- Metering feedback report V3

- Metering position paper V1

T.11 Overplanting

This topic discusses the possibilities and restrictions with respect to overplanting.

Documentation
- Overplanting
- Overplanting position paper V2

Feedback follow-up and report
- Overplanting feedback follow-up
- Overplanting feedback report V2
- Overplanting feedback report V3

T. 12 Redundancy / availability

Documentation

- Redundancy Position paper V1
- Redundancy position paper V2

Feedback follow-up and report
- Redundancy feedback report
- Redundancy feedback report V2

- Single line diagram - General. Borssele Alpha - designations

T.13 Installation interface management

Documentation
- Installation interface management position paper V1
- Installation interface management position paper V2
- Installation interface management position paper V3
- Installation interface management feedback report V1

T. 14 O&M interface management

Documentation
- O&M interface management position paper V1
- O&M Interface management position paper V2
- O&M Interface management position paper V3

- O&M interface management feedback report V1

T. 15 Harmonic emission limits

- Harmonic emission limits position paper
- Harmonic emission limits position paper V2

- Harmonics and transient study feedback report V1

T. 16 Physical coordinates

This topic explains the rationale behind the locations of the platforms, as well as the exact coordinates for platform Alpha in Borssele.

- Physical coordinates position paper

T. 17 Compliance testing

- Compliance testing position paper V1
- Compliance wind farms

T.18 Data acquisition systems on offshore platform

- Data acquisition systems on offshore platform position paper V1
- Data acquisition systems on offshore platform position paper V2

- Data acquisition systems on offshore platform feedback report V1  

 

 

Hieronder vindt u het overzicht van alle Legal topics / Juridische onderwerpen

L.1 Offshore legal framework

Final drafts per 01 December 2015:

- Final draft Realisation Agreement
- Final draft Connection & Transmission Agreement                                                  
- Final draft General terms & conditions
- Final Draft Annexes to Realisation Agreement
- Final Draft Annexes to Connection and Transmission Agreement
- Drawings: Single line diagrams, single line diagram Platform and Connected Party's room
- Memo on requirements to harmonic models
- Compliance Wind Farms (as referred to in Annex 5 to CTA)

To further facilitate your review: publication of Q&A overview to draft model agreements, general terms & conditions, questions related to Annexes based on feedback received until 13 November.

Compares of English documents

- Compare Offshore Realisation Agreement
- Compare Offshore Connection and Transmission Agreement
- Compare Offshore General terms & conditions
- Compare Annexes to REA
- Compare Annexes to CTA

Dutch Translations

- Realisatieovereenkomst
- Bijlagen bij de Realisatieovereenkomst                      
- Aansluit- en transportovereenkomst
- Bijlagen bij de Aansluit- en transportovereenkomst
- Algemene voorwaarden

Compares of Dutch translations:

- Realisatieovereenkomst
- Aansluit- en transportovereenkomst
- Algemene voorwaarden
- Bijlagen bij REA
- Bijlagen bij ATO

Disclaimer: the content of these final drafts is disclosed for information purposes only. In no way does any of these drafts constitute rights for (potential) connected parties, or bind TenneT legally.

Joint concluding technical and legal meeting 9 November

Translations

Dutch translations of the model agreements (based on the 4 November drafts). Comments on this translation may be provided until November 23, 2015. Note that this enhances feedback on a correct translation only, not on content. We welcome your response related to the translations via Netopzee(at)tennet.eu until Monday November 23, 2015.

- Realisatieovereenkomst
- Bijlagen bij de Realisatieovereenkomst
- Aansluit- en transportovereenkomst
- Bijlagen bij de Aansluit- en transportovereenkomst
- Algemene voorwaarden

- Report of meeting 9 november

- New – To further facilitate your review: publication of Q&A to draft model agreements and general terms & conditions, based on feedback received until 28 October; as no page turn has been done for the agreements (REA, CTA and GTC) during the 9 November meeting. A similar Q&A covering questions related to Annexes and position papers will be published shortly.  
- New: Presentation during meeting
- New draft offshore model agreements:

        - Draft 3 Realisation Agreement
        - Draft 3 Connection and Transmission Agreement
        - Draft 3 General terms & conditions
        - Draft Annexes to Realisation Agreement
        - Draft Annexes to Connection and Transmission Agreement
        - Draft single line diagram (forming part of Annex 2 to REA and CTA)
        - Compliance Wind Farms (as referred to in Annex 5 to CTA)
        - Transfer table Technical to Legal

    Compares with previous version:

        - Compare Offshore Realisation Agreement
        - Compare Offshore Connection and Transmission Agreement
        - Compare Offshore General terms & conditions
        - Compare Annexes to Realisation Agreement
        - Compare Annexes to Connection and Transmission Agreement

Disclaimer: the content of these drafts is disclosed for information and discussion purposes only. In no way does any of these drafts constitute rights for (potential) connected parties, or bind TenneT legally.

Legal consultation October 15&16, 2015

- New: Report from legal consultation October
- New: Presentation during meeting
- Second drafts of offshore model agreements:

        - draft 2 Offshore Realisation Agreement                   
        - draft 2 Offshore Connection and Transmission Agreement
        - draft 2 Offshore General terms & conditions

    Compares of second draft to previous version:

        - Compare Offshore Realisation Agreement
        - Compare Offshore Connection and Transmission Agreement
        - Compare Offshore General terms & conditions

- Draft Annexes to the Offshore Realisation Agreement
- Draft Annexes to the Offshore Connection and Transmission Agreement
- Draft single line diagram (forming part of Annex 2 to REA and CTA)
- Overview consultation Offshore Agreements

Disclaimer: the content of these drafts is disclosed for information and discussion purposes only. In no way does any of these drafts constitute rights for (potential) connected parties, or bind TenneT legally.

Previous documentation

Draft documents for Realisation and Connection & Transmission Agreements, including the General Terms and Conditions, are available for consultation. The Introductory note provides guidelines for the drafts. Your feedback via Netopzee(at)tennet.eu using the "Template consultation sheet" is appreciated. Your feedback will be discussed during the next Legal Consultation: October 15 and 16 2015. If you are interested in participating, please register via Netopzee(at)tennet.eu.

The report and presentation from September's legal meeting are now available, see New documentation below. Information on Requirements for Generators can be found here.

- Report from legal consultation September 9&10 2015
- Sheets legal consultation September 9&10 2015
- DRAFT Realization Agreement
- DRAFT Connection & Transmission Agreement
- DRAFT General Terms & Conditions
- supporting notes
- Template consultation sheet

- Table topics legal framework
- Template consultation sheet
- Offshore legal framework combined
- Abstract RfG for offshore PPM

Feedback follow-up en report

- Model agreement feedback report

 

Planning topics

P.1 Planning

This topic focuses on the overall preparation and installation plannning, the key interaction points and decision dates of TenneT, the offshore wind project owner, the Ministry of Economic Affairs and the Netherlands Enterprise Agency (RVO).

Documentation
- Planning

Feedback report
- Planning feedback report
- Planning feedback report V2
- Planning feedback report V3

- Planning, position paper V1 (update 7-9-2015)
- Planning, position paper V2

- Schematic overview planning grid connection Borssele Alpha V2

Other topics

O.2 Stranded Asset Mitigation

Documentation
- Stranded Asset Mitigation Position paper V1

Feedback follow-up en report
- Stranded Asset Mitigation feedback report

 

De expert meetings zijn op maandelijkse basis georganiseerd op uitnodiging van een groep experts. Twee weken voorafgaand aan de meeting wordt op deze website de agenda en alle relevante achtergrondinformatie per onderwerp gepubliceerd. Onderdeel van de achtergrondinformatie kan zijn: scoping document (samenvatting van inhoudelijke informatie en overwegingen van TenneT), externe (onderliggende) rapportages of een position paper (standpunt van TenneT m.b.t. het onderwerp). Om de expert meetings zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt verwacht dat de aanwezige stakeholders deze papers en documentatie gelezen hebben. Dit vormt het startpunt van de consultatie.

Expert meeting November 9, 2015
Joint concluding technical and legal meeting November 9
- Report of meeting November 9

Expert meeting October 21, 2015
Agenda Expert meeting 21 October 2015
- Presentation Expert meeting 21 October 2015
- Minutes of meeting 21 October 2015

Expert meeting September 24 2015
Agenda Expert meeting September 24 2015
- Minutes of meeting
- Blue Print - Technical topics v1

Expert meeting July 2 2015
Agenda Expert meeting July 2 2015
- Minutes of meeting
- Presentation: Offshore legal framework
- Presentation: Stakeholder engagement and Consultation Process OWFs

Expert meeting May 12 & 13 2015
- Minutes of meeting
- Presentation day 1
- Presentation day 2
- Agenda Expert meeting May 12 & 13

Expert meeting April 15 & 16 2015
- Minutes of meeting
- Offshore legal framework combined
- Presentation day 1
- Presentation day 2
- Agenda Expert meeting april 15 & 16

Expert meeting March 18 2015
- Minutes of meeting   
- Presentation by TenneT - Stakeholder engagement and Consultation Process
- Abstract of RfG code
- Agenda Expert meeting March 18

Expert Meeting 29 januari 2015
- Agenda and presentation by TenneT
- Presentation by DNV GL
- Minutes of meeting

Expert Meeting 27 november 2014
- Agenda
- Presentation by TenneT
- Minutes of meeting

 

Downloads

Contact

TenneT logo

Service Center Nederland

Voor vragen over het project.

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties