Skip to content
Onshore DE nature sunflower

Green Map

TenneT is een aanjager van de energietransitie en zet zich als netbeheerder in om duurzame energie aan te sluiten tegen lage maatschappelijke kosten, met minimale impact op de omgeving. Al onze activiteiten moeten rekening houden met de belangen van de natuur en de maatschappij. Bij TenneT besteden we veel aandacht aan de vraag: wat zijn de effecten van ons werk op de natuur en de maatschappij als geheel?

Goede ideeën ontstaan samen

Onze hoogspanningsverbindingen en stations zijn verspreid over Nederland en Duitsland te vinden, vaak in natuurgebieden, waarmee ze dus een effect hebben op natuur, mens én omgeving. Tegelijkertijd is TenneT afhankelijk van de natuur, die zorgt voor visuele afscherming, geluiddemping en veilige gebieden rondom onze stations. Wij stimuleren onze medewerkers en partners om zich maximaal in te zetten voor de natuur, mens en omgeving.

Sheeps overhead line natue animal

Green Map

Deze kaart biedt een overzicht van initiatieven die door TenneT zijn gerealiseerd. Niet omdat het moet op grond van wet- of regelgeving, maar omdat TenneT daadwerkelijk betrokken is bij mens en natuur in de omgeving waarin we werken. Benieuwd naar onze initiatieven? Bekijk dan de kaart!

Green Map
https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-10/green%20map%20NL.jpg