Skip to content
The offshore platform BorWin 1 at sea

Financiële strategie

Onze financiële strategie richt zich op het behouden van een credit rating met minimaal de A-status en het generen van een rendement op onze investeringen dat in lijn is met ons risicoprofiel.

A-status kredietbeoordeling

De financiële resultaten van TenneT ontwikkelen zich goed en onze vooruitzichten zijn positief. Om te kunnen blijven voorzien in de stijgende consumptie en de behoefte aan meer transportcapaciteit, moet er fors worden geïnvesteerd in het verbeteren en uitbreiden van het hoogspanningsnet. 

Dankzij onze solide financiële reputatie hebben wij een goede toegang tot de financiële markten. Dit is noodzakelijk om de investeringen in onze infrastructuur te financieren.