Skip to content
Illustrative image for Green Bonds

Financiële doelstellingen

Onze financiële ambities houden verband met één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De onderstaande tabel toont onze transparante en duurzame resultaten. Tenzij anderszins aangegeven, bevatten de onderstaande tabellen geaggregeerde gegevens voor Nederland en Duitsland.

Markt

  Langetermijndoel Stand van zaken eind 2018 Stand van zaken eind 2017 Stand van zaken eind 2016
Rendement op geinvesteerd vermogen Rendement ≥ 4,1% *) (regulatorisch rendement)
 
5,9% 7,1% 7,7%
Groene financiering (in miljarden euro´s) N.v.t. 6,4 5.0 3.0

*) Onze doelstelling voor rendement op geïnvesteerd vermogen is gebaseerd op het gemiddelde van de langetermijnrendementen die worden voorgeschreven in de regelgeving. 

Toelichting

TenneT heeft in de afgelopen drie jaar een actieve rol gespeeld op de markt voor groene financiering. Deze vorm van financiering is een logische stap voor TenneT in ons streven om een duurzame en betrouwbare elektriciteitsvoorziening te waarborgen voor de maatschappij. Groene financieringsinstrumenten zijn een belangrijk hulpmiddel voor de financiering van projecten met duidelijke milieuvoordelen, zoals het aanleggen van infrastructuur voor duurzame energie. Dit is vooral waardevol nu onze sector te maken heeft met de uitdagingen van de financiering van de energietransitie.

Lees meer over Green Financing