News: TYPO3 News Mon, 27 Jun 2022 12:33:13 +0200 Mon, 27 Jun 2022 12:33:13 +0200 TYPO3 EXT:news news-2549 Mon, 03 Jan 2022 10:00:00 +0100 Zienswijzen op investeringsplannen van TenneT https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/zienswijzen-op-investeringsplannen-van-tennet/ TenneT heeft van 35 partijen zienswijzen binnengekregen op de investeringsplannen, die in november zijn gepubliceerd. De zienswijzen zijn vandaag samen met een reactie van TenneT en aangepaste investeringsplannen gepubliceerd op de website.   TenneT heeft van 35 partijen zienswijzen binnengekregen op de investeringsplannen, die in november zijn gepubliceerd. De zienswijzen zijn vandaag samen met een reactie van TenneT en aangepaste investeringsplannen gepubliceerd op de website.  

TenneT heeft van 35 partijen zienswijzen binnengekregen op de ontwerpinvesteringsplannen 2022 - 2031. Deze komen onder meer van provincies, gemeenten en belangenverenigingen. Een groot aantal reacties gaat in op de voorgenomen planningen van de projecten en de data waarop nieuwe assets in gebruik worden genomen. Er worden onder meer zorgen uitgesproken over de haalbaarheid van eigen doelstellingen.

TenneT begrijpt de zorgen die stakeholders afgeven. Bij het opstellen van de nieuwe investeringsplannen was al duidelijk dat er komende jaren een enorme opgave ligt voor de netbeheerders als gevolg van de energietransitie. TenneT verwacht daarbij nog een verdere groei van het portfolio, omdat een aantal ontwikkelingen nu nog niet – of slechts deels – kon worden meegenomen in de ontwerpinvesteringsplannen. Denk hierbij aan de extra ambities voor wind op zee (inclusief de effecten daarvan voor het net op land) en de plannen voor de verduurzaming van de industrie.

Verwachtingswaarde

In alle provincies is TenneT de komende jaren gelijktijdig aan de slag met het uitbreiden en versterken van het hoogspanningsnet. In het investeringsplan Net op land houdt TenneT bij de opgenomen projecten een conservatieve datum voor de oplevering. De landelijke netbeheerder hanteert in het investeringsplan namelijk een zogenaamde verwachtingswaarde. Deze waarde houdt rekening met historisch opgedane (portfolio) ervaringen met aspecten die projecten kunnen vertragen, van projectrisico’s tot vergunningverlening. Uiteraard spant TenneT tijdens de uitvoering van de projecten zich maximaal in om eerder dan de aangeven planning klaar te zijn.

Verdubbeling van de uitvoeringscapaciteit

Er wordt binnen de organisatie opgeschaald, zodat de komende jaren de uitvoeringscapaciteit wordt verdubbeld. Hiervoor wordt ook de samenwerking met partners steeds verder uitgebouwd. Daarnaast wordt er samen met stakeholders gewerkt aan tal van onconventionele oplossingen om in de uitvoering te versnellen. Ook kijkt TenneT naar mogelijkheden om de bestaande infrastructuur beter te benutten, zodat minder extra werk aan de netten nodig is.

Nadere detaillering van opleverdata

De reacties die TenneT heeft binnengekregen op het ontwerpinvesteringsplan vragen tegelijkertijd ook wel om een aantal aanpassingen. TenneT gaat daarom in de eerste helft van 2022 per specifiek project kijken of de opleveringsdata scherper kunnen worden aangegeven. Deze detaillering wordt gedaan voor de projecten met een zichtperiode van vijf jaar. Voor de projecten die in de zichtperiode tussen de zes en tien jaar liggen, is dit op dit moment nog lastig in te schatten. Hiervoor zal TenneT met een bandbreedte gaan aangeven wanneer een project wordt opgeleverd.

De nieuwe inzichten zullen, indien het een significante wijziging betreft, in een aangepast IP worden gepubliceerd dat medio 2022 verschijnt.

]]>
news-2505 Mon, 01 Nov 2021 09:00:00 +0100 Nieuwe investeringsplannen 2022 – 2031 ter consultatie gepubliceerd https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/nieuwe-investeringsplannen-2022-2031-ter-consultatie-gepubliceerd/ We hebben vandaag de nieuwe ontwerpinvesteringsplannen voor zowel het net op land als het net op zee voor de periode 2022 – 2031 gepubliceerd. In beide documenten staat beschreven waar we de komende tien jaar verwachten te investeren in uitbreiding en onderhoud van het hoogspanningsnet. Beide ontwerpplannen liggen van 1 tot en met 29 november openbaar ter inzage via onze website.  We hebben vandaag de nieuwe ontwerpinvesteringsplannen voor zowel het net op land als het net op zee voor de periode 2022 – 2031 gepubliceerd. In beide documenten staat beschreven waar we de komende tien jaar verwachten te investeren in uitbreiding en onderhoud van het hoogspanningsnet. Beide ontwerpplannen liggen van 1 tot en met 29 november openbaar ter inzage via onze website. 

Maarten Abbenhuis COO: “We bevinden ons in een uitdagend tijdperk waarin de klimaatambities groot zijn. Dit heeft grote impact op het huidige elektriciteitsnet en brengt voor TenneT een sterk groeiend portfolio met zich mee. Tegelijkertijd ligt er een significante onderhoudsopgave om het bestaande net ook in de toekomst betrouwbaar te houden. In de nieuwe ontwerpinvesteringsplannen beschrijven we de voorgenomen investeringen in de Nederlandse netten op land en op zee voor de komende tien jaar. Een uitdaging die vraagt om slimme oplossingen en brede samenwerking om de overgang naar een duurzaam energiesysteem tijdig en tegen de laagste maatschappelijke kosten te realiseren.” 

Consultatie

De ontwerpinvesteringsplannen van TenneT worden gedurende een periode van vier weken (1 tot en met 29 november) openbaar geconsulteerd. Ingediende zienswijzen en de reactie van TenneT daarop worden rond 1 januari 2022 gepubliceerd, samen met de versie van de ontwerpinvesteringsplannen die aan de ACM en de Minister worden aangeboden. 

]]>
news-2440 Thu, 29 Jul 2021 19:47:55 +0200 TenneT zet cruciale stappen in de energietransitie met een record aan groene financiering in eerste helft van 2021 https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-zet-cruciale-stappen-in-de-energietransitie-met-een-record-aan-groene-financiering-in-eerste/ TenneT heeft in de eerste helft van 2021 EUR 1.615 miljoen geïnvesteerd in de Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten, een stijging van 14,7% ten opzichte van de eerste helft van 2020 (EUR 1.408 miljoen);Het onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) is in de eerste helft van 2021 gestegen tot EUR 431 miljoen (eerste helft 2020: EUR 414 miljoen);Met de grootste (EUR 1,8 miljard) en eerste groene triple tranche Eurobond transactie ooit uitgegeven door TenneT, onderstreept de hoogspanningsnetbeheerder haar robuuste financiële positie;Solide financiële performance en bijbehorende credit rating geven TenneT goede toegang tot kapitaalmarkten.
 • TenneT heeft in de eerste helft van 2021 EUR 1.615 miljoen geïnvesteerd in de Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten, een stijging van 14,7% ten opzichte van de eerste helft van 2020 (EUR 1.408 miljoen);
 • Het onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) is in de eerste helft van 2021 gestegen tot EUR 431 miljoen (eerste helft 2020: EUR 414 miljoen);
 • Met de grootste (EUR 1,8 miljard) en eerste groene triple tranche Eurobond transactie ooit uitgegeven door TenneT, onderstreept de hoogspanningsnetbeheerder haar robuuste financiële positie;
 • Solide financiële performance en bijbehorende credit rating geven TenneT goede toegang tot kapitaalmarkten.
 • In het eerste halfjaar van 2021 heeft TenneT, als belangrijke enabler van de energietransitie, opnieuw een hoge leveringszekerheid van 99,99 procent gerealiseerd voor haar 42 miljoen Nederlandse en Duitse eindgebruikers. Tegelijkertijd vergroten de verhoogde Europese en nationale politieke doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen, de behoefte aan consensus tussen Europese landen over een duidelijke en regelgevende Europese routekaart en de vaak complexe integratie van duurzame energieoplossingen en bijbehorende nieuwe infrastructuur in onze leefomgeving de inspanningen van TenneT.  

  Manon van Beek, CEO: "Als Europa's eerste grensoverschrijdende TSO met jaarlijkse investeringen die zullen groeien tot EUR 5-6 miljard, streeft TenneT naar een tijdige oplevering van onshore en offshore uitbreidingen en investeringen. Ons energiesysteem maakt een revolutionaire ontwikkeling door waarbij de hoogspanningsnetten - de ruggengraat van het energiesysteem - op een totaal andere manier worden gebruikt. Ooit gebouwd om aan de vraag naar energie te voldoen, verandert het nu in een multifunctionele verbinder van elektriciteitsaanbod, -vraag en -opslag."

  Financiële resultaten

  De financiële prestaties van TenneT in het eerste halfjaar van 2021 bleven solide. De onderliggende omzet van EUR 2,568 miljoen steeg met 10,7% ten opzichte van 2020 (EUR 2,319 miljoen), voornamelijk dankzij een groeiende activabasis en extra compensatie voor netgerelateerde kosten. De onderliggende EBIT steeg met EUR 17 miljoen tot EUR 431 miljoen in het eerste halfjaar van 2021 (eerste halfjaar 2020: EUR 414 miljoen).

  Onderliggende financiële kerncijfers1

   

  EUR Miljoen 30 Juni 202130 Juni 2020
  Omzet2,5682,319
  Winst voor rente en belastingen (EBITDA)1,016960
  EBIT431414
  Investeringen1,6151,408

  1 In tegenstelling tot IFRS worden in de 'onderliggende' cijfers regulatoire activa en passiva opgenomen in verband met de gereguleerde activiteiten van TenneT, terwijl IFRS dit niet toestaat. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die mogen of moeten worden verrekend in toekomstige nettarieven, afzonderlijk worden opgenomen.

  In mei 2021 bevestigden S&P en Moody's de A-/A3 unsecured kredietbeoordeling voor de lange termijn van TenneT, met een stabiele outlook. In dezelfde maand ging TenneT opnieuw voor 'groen' door met succes zijn grootste (EUR 1,8 miljard) en eerste duurzame drievoudige tranche Eurobond-transactie ooit uit te geven. Dit onderstreept de solide financiële positie en versterkt TenneT's top-3-status als bedrijfsemittent van duurzame, groene schuldfinanciering in Europa, met momenteel meer dan EUR 12 miljard aan groene schuld uitgegeven in verschillende schuldvormen.  

  Otto Jager, CFO van TenneT: "De markt toonde opnieuw grote belangstelling voor ons groene beleggingsaanbod. Onze goede credit rating met een stabiele outlook en onze solide financiële prestaties over een lange periode geven ons bovendien uitstekende toegang tot alle kapitaalmarkten."

  Belangrijkste resultaten eerste halfjaar van 2021

   

  Hoge capaciteit verbindingen voor transport van groene stroom

  TenneT maakt zeer goede voortgang bij een groot aantal projecten. Enkele duizenden kilometers aan nieuwe verbindingen kwamen en komen in 2021 in bedrijf, zijn in aanbouw of bevinden zich in de planningsfase. Vlaggenschipproject NordLink , de 1.400 MW onderzeese gelijkstroomkabel tussen Duitsland en Noorwegen, is nu volledig in bedrijf. Voor het eerst zijn de elektriciteitsmarkten van beide landen rechtstreeks met elkaar verbonden, wat zorgt voor de uitwisseling van grote hoeveelheden duurzame stroom en extra zekerheid van de elektriciteitsvoorziening.

  De twee grootste onshore DC-corridorprojecten van TenneT, SuedLink en SuedOstLink, worden volledig ondergronds aangelegd en zijn van cruciaal belang voor het transport van de noordelijke windproductie om aan de vraag naar elektriciteit in Zuid-Duitsland te voldoen. Voor SuedOstLink zijn de orders voor de converters geplaatst. Voor SuedLink hebben de samenwerkende transmissienetbeheerders TenneT en TransnetBW de federale ruimtelijke planning afgerond.. Met deze procedure heeft de Bundesnetzagentur de bijna 700 kilometer lange corridor van SuedLink bindend gemaakt.

  In Nederland heeft TenneT windpark Fryslân aangesloten, dat het grootste windpark in een binnenwater ter wereld is. Een 55 kilometer lange ondergrondse kabel werd gebruikt om het windpark aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Dit is de langste ondergrondse hoogspanningskabelverbinding (110 kV) in Nederland.
  In april zijn cruciale delen van de nieuwe hoogspanningsverbinding (380 kV) tussen Borssele en Rilland geïnstalleerd. Deze elektriciteitssnelweg is essentieel voor het transport van de elektriciteit van de bestaande en toekomstige windparken in de Noordzee in het zuidwesten van Nederland. Daarnaast is de nieuwe verbinding belangrijk voor de uitwisseling van elektriciteit met België. De verbinding zal in 2023 in gebruik worden genomen.

  Volgens planning is de tweede jacket (onderbouw) van TenneT's offshore transformatorplatform voor het windpark Hollandse Kust (zuid) geïnstalleerd. Tot 2023 realiseert TenneT 3,5 GW aan offshore netaansluitingen voor windparken op de Nederlandse Noordzee door vijf keer hetzelfde type 700 MW transformatorplatform te gebruiken. Hierdoor kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en betaalbaarder bouwen. Tot 2030 bouwt TenneT in Nederland 11,6 GW aan offshore aansluitcapaciteit voor grote offshore windparken.

  In Duitsland zal dat volgens plan 16,7 GW zijn. In beide landen wordt gebruik gemaakt van innovatieve 2 GW gelijkstroomaansluitsystemen, ontwikkeld door TenneT samen met leveranciers en offshore windparkontwikkelaars.

  De weg vrijmaken voor noodzakelijke systeemintegratie

  Geïntegreerde systeemplanning, samenwerking over de grenzen heen, offshore en onshore, elektronen en moleculen. Dit is nodig om te voldoen aan de eisen van een nieuw, slim en betaalbaar energiesysteem dat tussen 2030 en 2050 moet worden gerealiseerd. Daarom publiceerden TenneT, Gasunie en de Nederlandse Regionale netbeheerders in april de zogenaamde II3050 (Infrastructure Outlook 30-50). Enkele belangrijke conclusies: de infrastructuur voor elektriciteit moet grootschalig worden uitgebreid, er is een landelijk dekkend pijpleidingnetwerk voor waterstoftransport nodig, er moet infrastructuur voor warmte en CO2 worden aangelegd en er is meer snelheid nodig omdat de huidige doorlooptijden voor aanpassingen in het net leiden tot knelpunten. Het feit dat de Nederlandse regering heeft aangekondigd met een plan te komen om bestaande aardgastransportleidingen aan te passen voor het transport van waterstof ('waterstof backbone') is een direct en verheugend resultaat van de in de II3050 gepresenteerde inzichten.

  Vooruitblik

  Verkiezingen en energiebeleid

  De vorming van een nieuwe Nederlandse regering en de Duitse Bondsdagverkiezingen later dit jaar bieden een uitgelezen kans om politieke keuzes te maken op basis van maatschappelijke overwegingen. Het gaat daarbij om prangende zaken als kosten, ruimtebeslag en haalbaarheid. Voor hogere klimaatambities zijn duidelijke stappenplannen nodig. Samenwerking tussen overheden, infrastructuurbedrijven en industrie is van het grootste belang.

  Lees het halfjaarverslag hier.

  ]]>
  news-2348 Wed, 07 Apr 2021 12:00:00 +0200 Transitie naar duurzaam wordt zichtbaar in elektriciteitsmix https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/transitie-naar-duurzaam-wordt-zichtbaar-in-elektriciteitsmix/ Maarten Abbenhuis, COO van TenneT: "De energietransitie is in volle gang en wordt steeds duidelijker zichtbaar in de elektriciteitsmix. We zien de duidelijke opmars van elektriciteit van zon en wind  in de Nederlandse energiemix. Daarnaast neemt het gebruik van kolen verder af, omdat dit  wordt vervangen door gas, dat minder CO2 uitstoot. Het realiseren van de energie infrastructuur van de toekomst is het komende decennium de grote uitdaging voor Nederland en Europa."  Maarten Abbenhuis, COO van TenneT: "De energietransitie is in volle gang en wordt steeds duidelijker zichtbaar in de elektriciteitsmix. We zien de duidelijke opmars van elektriciteit van zon en wind  in de Nederlandse energiemix. Daarnaast neemt het gebruik van kolen verder af, omdat dit  wordt vervangen door gas, dat minder CO2 uitstoot. Het realiseren van de energie infrastructuur van de toekomst is het komende decennium de grote uitdaging voor Nederland en Europa." 

  • Elektriciteitsprijzen op de Europese groothandelsmarkten mede als gevolg van COVID-19 gedaald met 19%. Vooral in eerste lockdown periode een scherpe daling van marktprijzen, daarna herstel zichtbaar.
  • Nederland produceert in 2020 meer elektriciteit dan in 2019. Vooral met gascentrales,  zonneparken en windparken. Elektriciteit uit kolen neemt significant af. Nederland is voor het eerst sinds 1981 netto exporteur van elektriciteit.
  • De opwek van elektriciteit uit zon en wind neemt toe met 40%, vooral door ingebruikname van 3,1 GW opgesteld vermogen aan zonnepanelen en ingebruikname van de offshore windparken in Borssele (1,4 GW).  

  Dit  blijkt uit de Annual Market Update 2020 van TenneT, grensoverschrijdende netbeheerder in Nederland en een groot deel van Duitsland.

  Elektriciteitsmarktprijzen: prijzen gedaald door COVID-19 maatregelen
  De elektriciteitsmarktprijzen in de Centraal West-Europese (CWE) landen Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk zijn in 2020 gedaald met 19 procent. De prijsdalingen zijn voornamelijk het gevolg van lockdown maatregelen die regeringen hebben genomen in de COVID-19-pandemie. Door gedeeltelijke of algehele lockdown maatregelen schroefde de industrie in sommige landen haar productie terug of werd deze zelfs stilgelegd, waardoor de vraag naar elektriciteit en gas sterk daalde. Van februari tot mei is een daling zichtbaar, vanaf juni herstelden de marktprijzen in de rest van het jaar naar prijzen boven het jaargemiddelde van € 32 per MWh.

  Elektriciteitsproductie: gas wint verder terrein op kolen
  Net als vorig jaar waren de marges voor gas grotendeels hoger dan voor kolen. De lagere efficiency ten opzichte van gascentrales (40% kolen, 55% gas) en de bijna dubbel zo hoge CO2-emissies van kolencentrales ten opzichte van gascentrales verslechterde de concurrentiepositie van kolencentrales. Van januari tot en met november produceerden gascentrales meer elektriciteit dan kolencentrales, met een laagterecord in juni en juli voor kolen. Dit geldt zowel voor Nederland als Duitsland. Uitzonderingen in Duitsland op het Nederlandse patroon zijn de negatieve marges in februari tot mei. Dit wordt veroorzaakt door veel aanbod van elektriciteit uit zon en wind  in Duitsland, waardoor de maandelijkse gemiddelde prijzen zelfs onder de gezonde marges van zowel kolen- als gasgestookte elektriciteitscentrales terechtkwamen.   

  Nederland produceerde afgelopen jaar iets meer elektriciteit dan in 2019. De opwek steeg van 100 TWh in 2019 naar 102 TWh in 2020. Voor het eerst sinds 1981 was Nederland netto exporteur van elektriciteit. Nederland exporteerde vooral elektriciteit naar het Verenigd Koninkrijk en België. In Duitsland nam de productie afgelopen jaar juist af met 26 TWh, met name door minder opwek uit steen- en bruinkoolcentrales en kerncentrales.

  Opnieuw sterke stijging hernieuwbare bronnen
  Van de weersafhankelijke duurzame bronnen voor elektriciteit groeide zonne-energie verreweg het snelst in 2020. In 2020 kwam er in Nederland 7,3 GW aan duurzaam vermogen bij, waardoor de totale capaciteit uit alle energiebronnen 41 GW bedraagt. Het opgesteld vermogen van zonnepanelen groeide het hardst met 3,1 GW. Hierdoor is in 2020 49% meer zonne-energie opgewekt dan in 2019 (totaal zon 8 TWh). Elektriciteit uit windenergie op zee groeide relatief het hardst (+66%) door de ingebruikname van 1,4 GW vermogen van de windparken bij Borssele (totaal wind op zee 6 TWh). Wind op land leverde afgelopen jaar 9 TWh op, waarmee de totale opwek uit deze duurzame bronnen uitkomt op 23 TWh in 2020. Dit is ongeveer gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van de provincies Noord Holland en Utrecht samen.

  Het aandeel duurzame energie neemt in de komende jaren verder toe, met de realisatie van windparken op zee, op land en de groei van zonnepanelen op land en op daken. Maarten Abbenhuis: "Op diverse plekken loopt het elektriciteitsnet tegen zijn grenzen aan om al deze duurzame stroom te transporteren. TenneT en de regionale netbeheerders werken hard om gezamenlijk alle bestaande plannen en de plannen voortkomend uit de regionale energie strategieën (RES) in te passen, zodat het elektriciteitsnet duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar blijft."

  Over de Annual Market Update 2020
  De TenneT Annual Market Update brengt de relevante ontwikkelingen op de Centraal West-Europese elektriciteitsmarkten in beeld met speciale focus op Nederland en Duitsland, de landen waar TenneT actief is.  De Market Update 2020 laat de ontwikkelingen zien op de gebieden van: elektriciteitsprijzen, brandstofprijzen (gas, kolen, CO2-rechten), verbruik en verschillende vormen van opwek van elektriciteit, subsidieregelingen voor duurzame elektriciteitsproductie en interactie (bijv. importen en exporten) tussen het Nederlandse systeem en die in omringende landen. Ook wordt er speciale aandacht geschonken aan het waarborgen van de stabiliteit en de werking van het elektriciteitssysteem door de (prijs)ontwikkelingen voor balancing (behouden van het evenwicht tussen vraag en aanbod) en redispatch (ter voorkoming van congestie op het net) weer te geven.

  Lees TenneT's Annual Market Update 2020 hier.

  ]]>
  news-2214 Thu, 29 Oct 2020 22:45:00 +0100 TenneT wint prestigieuze FD Henri Sijthoff-prijs voor Jaarverslag 2019 https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-wint-prestigieuze-fd-henri-sijthoff-prijs-voor-jaarverslag-2019/ Met gepaste trots maken we bekend dat ons Integrated Annual Report 2019 de prestigieuze FD Henri Sijthoff-prijs voor uitmuntende financiële verslaggeving heeft gewonnen. Met gepaste trots maken we bekend dat ons Integrated Annual Report 2019 de prestigieuze FD Henri Sijthoff-prijs voor uitmuntende financiële verslaggeving heeft gewonnen.

  De Sijthoff-prijs wordt ieder jaar uitgereikt door het toonaangevende Financieele Dagblad en is de hoogste erkenning voor uitmuntende financiële verslaggeving in Nederland. De onderscheiding oordeelt over aspecten zoals helderheid van teksten, transparantie van informatie over de onderneming, strategie, corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  “Ik ben ontzettend blij dat TenneT deze prestigieuze prijs heeft gewonnen. Dit is een belangrijke erkenning van het uitstekende werk van ons team. We waren voor de derde keer genomineerd, dus het is fantastisch om eindelijk te winnen. We willen alle betrokkenen feliciteren, ook onze medegenomineerden”, aldus Otto Jager, financieel directeur van TenneT.

  “Aangezien we een betere energietoekomst creëren voor iedereen in Nederland en Duitsland, willen we ons verhaal zo helder mogelijk vertellen. We zijn er trots op dat we regelmatig op transparante wijze verslag kunnen uitbrengen over onze mensen, onze middelen en onze werkzaamheden. Samen zijn we op weg naar een duurzaam energiesysteem.”

  TenneT was een van de drie genomineerden in de categorie niet-beursgenoteerde bedrijven, samen met NS en Triodos. De onderneming is al begonnen aan het Integrated Annual Report 2020, dat in maart 2021 wordt gepubliceerd.

  ]]>
  news-2207 Thu, 22 Oct 2020 18:07:48 +0200 "TenneT bevindt zich in een comfortabele situatie," stelt Otto Jager in Handelsblatt https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-bevindt-zich-in-een-comfortabele-situatie/ "TenneT bevindt zich in een comfortabele situatie." Dit stelt Otto Jager, Chief Financial Officer (CFO), in een interview in Handelsblatt vandaag over de lopende onderhandelingen tussen TenneT en de Nederlandse en Duitse overheid en over de mogelijke participatie van de Duitse staat in TenneT. Onderstaand hebben we het artikel uit Handelsblatt samengevat. "TenneT bevindt zich in een comfortabele situatie." Dit stelt Otto Jager, Chief Financial Officer (CFO), in een interview in Handelsblatt vandaag over de lopende onderhandelingen tussen TenneT en de Nederlandse en Duitse overheid en over de mogelijke participatie van de Duitse staat in TenneT. Onderstaand hebben we het artikel uit Handelsblatt samengevat.

  "De gesprekken zijn constructief en we maken goede vorderingen", zegt Otto Jager, Chief Financial Officer (CFO), over de onderhandelingen tussen TenneT, de Duitse en Nederlandse regering over de mogelijke betrokkenheid van de Duitse staat bij TenneT. De partijen zijn sinds mei 2020 in gesprek.  "Het duurt natuurlijk even om een gezamenlijke aanpak te vinden en elkaars doelstellingen en voorwaarden te begrijpen. Maar we zijn nu op dat punt aangekomen", vervolgt Otto Jager. En hij maakt het duidelijk: "Vanuit mijn oogpunt is er een misverstand, vooral in Duitsland. De mensen geloven dat wij dringend behoefte hebben aan nieuw eigen vermogen. Maar dit is absoluut niet het geval. TenneT kan gemakkelijk alle geplande investeringen in Duitsland voor de komende tien jaar financieren.

  Eigen vermogen: TenneT heeft tijd en opties

  TenneT heeft zo'n goede kredietwaardigheid dat alle investeringen die tot 2030 in Duitsland en Nederland zijn gepland, solide kunnen worden gefinancierd zonder nieuw eigen vermogen. "De enige beperking is dat onze kredietrating met één niveau zou verslechteren," zegt Otto Jager. Vanuit financieringsperspectief is dit echter acceptabel en TenneT zou nog steeds gelijke tred houden met  de andere Duitse transportnetbeheerders.

  De wens van het bedrijf is natuurlijk om op het betere ratingniveau te blijven. "We hebben dit ook aan onze investeerders verteld en zullen ons uiterste best doen om dit te bereiken", zegt Otto Jager. Maar het is geen absolute noodzaak. "Dus we zitten in een comfortabele situatie." En Jager vervolgt: "We gaan ervan uit dat we vóór 2023 geen extra eigen vermogen nodig hebben om onze rating op het huidige hoge niveau te houden.

  TenneT heeft op dit moment een A-rating. Dit is een van de hoogste waarderingscategorieën die bedrijven kunnen hebben. Dit geeft het bedrijf een betere beoordeling dan de meeste andere netbeheerders. Dit biedt veel ruimte voor het aantrekken van financiering met vreemd vermogen.

  Politieke plannen beïnvloeden de investeringsbehoeften na 2030

  TenneT investeert de komende tien jaar zo'n 30 tot 35 miljard euro in Duitsland. Dit komt waarschijnlijk overeen met meer dan de helft van de totale investeringen van de transmissienetbeheerders in Duitsland. Deze berekeningen dateert uit het voorjaar van 2020 en sindsdien hebben de regeringen van Duitsland en Nederland hun doelstellingen voor de uitbreiding van hernieuwbare energie omhoog bijgesteld. Als gevolg neemt ook investeringsbehoefte toe voor uitbreiding van het net, vooral op zee. De nieuwe doelstellingen hebben echter vooral betrekking op de periode ná 2030, zodat de investeringsbehoefte voor de uitbreiding van het net vooral na 2030 toeneemt.

  Transformatie van het energiesysteem, een Europees project

  "We ervaren de steun van het Nederlandse ministerie van Financiën. Dat is al zo sinds we in 2010 Duitsland actief zijn geworden", zegt Otto Jager. De reden hiervoor is dat de transformatie van het energiesysteem wordt gezien als een Europees project en niet stopt bij de nationale grenzen. De transformatie van het energiesysteem kan niet efficiënt worden georganiseerd op nationaal niveau. Als er steeds meer hernieuwbare energie aan het net wordt ingevoed, leidt dit onvermijdelijk tot een grotere volatiliteit. Dit kan veel beter en efficiënter worden beheerd als de netwerken over de nationale grenzen heen worden gepland en geëxploiteerd. "Eigendomsintegratie van zogenoemde transmissiesysteemnetbeheerders over de nationale grenzen heen, maakt het gemakkelijker om innovatie te realiseren en te stimuleren en ideeën en "best practices" uit te wisselen".

  Focus op Noordwest-Europa

  "De vraag of Duitsland moet deelnemen in de TenneT-holding of in de Duitse TenneT-dochteronderneming, is naar onze mening niet belangrijk", zegt Otto Jager. "We zijn ervan overtuigd dat beide modellen kunnen werken." Het hangt af van de voorwaarden. Belangrijk is dat TenneT haar strategie kan voortzetten. "We willen het bedrijf op een geïntegreerde manier blijven beheren, met de focus op Noordwest-Europa."


  Lees het artikel in het Handelsblatt


  Dit artikel is om 14.51 aangepast om te verduidelijken dat bovenstaande een samenvatting is van het artikel in Handelsblatt. We betreuren eventuele onduidelijkheid hierover.
  ]]>
  news-2158 Fri, 31 Jul 2020 08:45:00 +0200 Investments rising to EUR 4-5 billion a year in the next years - TenneT is scaling up for European energy transition https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/investments-rising-to-eur-4-5-billion-a-year-in-the-next-years-tennet-is-scaling-up-for-european-e/ TenneT invested EUR 1,408 million in the Dutch and German high-voltage grids in the first half of 2020, a 30% increase compared to the first half of 2019 (EUR 1,094 million). Underlying operating result (EBIT) increased to EUR 414 million in the first half of 2020 (first half of 2019: EURO 407 million). TenneT is scaling up its organisation to invest EUR 4 to 5 billion annually to connect renewable energy sources and develop a borderless European electricity market. In July 2020, TenneT strengthened its balance sheet by issuing EUR 1 billion of green hybrid securities. Talks with the German government about a potential equity participation next to the Dutch State are on-going.
 • TenneT invested EUR 1,408 million in the Dutch and German high-voltage grids in the first half of 2020, a 30% increase compared to the first half of 2019 (EUR 1,094 million).
 • Underlying operating result (EBIT) increased to EUR 414 million in the first half of 2020 (first half of 2019: EURO 407 million).
 • TenneT is scaling up its organisation to invest EUR 4 to 5 billion annually to connect renewable energy sources and develop a borderless European electricity market.
 • In July 2020, TenneT strengthened its balance sheet by issuing EUR 1 billion of green hybrid securities.
 • Talks with the German government about a potential equity participation next to the Dutch State are on-going.
 • Despite the corona pandemic and due to extensive measures taken to ensure a safe and healthy work environment, TenneT made good progress in managing the complexity of connecting growing amounts of renewable electricity to the grid. At the same time, TenneT maintained a high security of supply of 99.99 percent for 42 million end users across the Netherlands and Germany.

  Further integration pays off

  TenneT, as Europe's first cross-border TSO, continued to facilitate the development of a borderless European electricity market. TenneT increasingly benefits from its integrated grid planning, management and operations approach. Manon van Beek, CEO: "Sharing best practices and lessons learned between our German and Dutch operations is paying off more and more in terms of an integrated approach to offshore and onshore grid expansion, better grid utilization due to European innovations and cross-border energy system planning."

  Offshore, TenneT is on track to move the energy transition in the Netherlands forward making use of  its extensive experience in Germany. Borssele Alpha recently saw its first power delivered by the neighbouring wind farm. Borssele Beta has become operational end of July, well before the formal delivery date of 31 August 2020. Therefore TenneT has now got fourteen offshore grid connections in operation, twelve in the German and two in the Dutch North Sea. The 12th offshore grid connection in Germany, Borwin 3, was completed in the first half of 2020. This brings the total connection capacity in the German part of the North Sea to over 7 GW, exceeding the German government's sustainability target of 6.5 GW by the end of 2020.

  In order to reduce the impact of AC lines and to increase the public acceptance of those projects, Germany recently decided to start a couple of 380kV AC underground cabling pilots. TenneT benefits from the experience it gained in the Dutch Randstad with the construction of 380 KV underground AC lines. Furthermore this experience is also transferred to the large DC corridor projects like SuedLink and SuedOstLink. These huge -TenneT’ s largest-  projects, which will be built completely underground, will be crucial to transport northern wind production to meet demand for electricity in southern Germany.

  Scaling up and unlocking flexibility through innovation

  “We’ve proven to be resilient to the challenges posed by the corona pandemic,” says Van Beek. “Our construction work on onshore and offshore electricity connections is progressing. As well as maintenance. Our investment agenda increased by 30% in the first half year."

  On top of all grid expansion and maintenance efforts, TenneT is also investing heavily in innovations to better utilize and optimize the capacity and flexibility present in the existing electricity grids. In April, TenneT together with Terna (IT) and Swissgrid (CH) launched Equigy, a new European crowd balancing platform, supported by blockchain technology. This platform will enable millions of European prosumers to actively offer flexible capacity of their electric cars, domestic batteries or solar panels to grid operators for the stabilisation of the electricity system and thus financially benefit from the energy transition.

  Van Beek continues: "On 1 July, we launched a new organisational structure with a new senior leadership team that will support the company’s growth and its role in the energy transition in the Netherlands, Germany and neighbouring countries. New departments will further focus on strategic partnerships, digitalization and energy system planning. The new organisation marks an important milestone in TenneT' s transformation, which also includes a sharpened strategy and more focus on leadership and culture.

  TenneT expects to scale up to an annual invest volume of EUR 4 to 5 billion within the next few years. CFO Otto Jager explains: "We are going to connect growing amounts of renewable electricity to the grid while facilitating the development of a borderless European electricity market. In light of future equity funding needs, the ongoing talks with the German government about a possible equity participation, next to the Dutch State, are welcomed by TenneT."

  Financial results and outlook

  TenneT’ s financial performance in the first half year of 2020 remained solid. Underlying revenue of EUR 2,319 million increased by 7.1% compared to 2019 (EUR 2,166 million), mainly driven by a growing asset base and additional compensation for grid-related expenses. Underlying EBIT increased by EUR 7 million to EUR 414 million in the first half of 2020 (first half 2019: EUR 407 million).

  Key underlying results (1)

   

   

   

   

   

   

   

  EUR Million

   

  30 June 2020

   

  30 June 2019

   

  Revenue

  2.319

   

  2.166

   

  EBITDA

   

  960

   

  877

   

  EBIT

  414

   

  407

   

  Investments

   

  1.408

   

  1.094

   


  In March 2020, TenneT raised EUR 250 million of funding from the European Investment Bank. The financing is linked to TenneT’ s Southwest 380 kV-west project, which will bring wind energy from the North Sea to users in the Netherlands and beyond.

  In May 2020, S&P and Moody’s confirmed TenneT’ s A- / A3 long-term unsecured credit ratings, with a stable outlook.

  In July 2020 TenneT issued EUR 1 billion of Green Hybrid Securities to further strengthen its balance sheet for the coming years, as 50% will be classified as equity by the credit rating agencies.

  Jager commented: “With the hybrid issuance, we have a robust capital structure for the coming years, but, given our growing investment programme, it is prudent to already now look further ahead for additional equity capital as we are currently doing in cooperation with the Dutch and German state.”

  Read more

  Find the Half Year Report 2020 here.

  (1) Contrary to IFRS, ‘underlying’ figures recognise regulatory assets and liabilities in connection with TenneT’s regulated activities whereas IFRS does not allow this. This means that amounts resulting from past events and which are allowed or required to be settled in future grid tariffs are recognized separately.  

  ]]>
  news-2144 Thu, 16 Jul 2020 10:05:01 +0200 TenneT sparks the hybrid market with a EUR 1 billion Green Hybrid Bond https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-sparks-the-hybrid-market-with-a-eur-1-billion-green-hybrid-bond/ Investors show keen interest: issue 2.5 times oversubscribedGreen Hybrid further strengthens TenneT' s balance sheetLargest corporate green debt issuer in the Netherlands, with over EUR 9 billion issued 
  • Investors show keen interest: issue 2.5 times oversubscribed
  • Green Hybrid further strengthens TenneT' s balance sheet
  • Largest corporate green debt issuer in the Netherlands, with over EUR 9 billion issued 

  TenneT Holding B.V. (rated A3/A-) yesterday successfully priced a Green Hybrid Bond issue of EUR 1 billion with a coupon of 2.374% and a non-call period of 5.25 years. The issue will further strengthen TenneT' s balance sheet as it will receive 50% "equity credit" from the credit rating agencies. Proceeds will be used to invest in green projects in the Netherlands and Germany to connect large scale offshore wind to the onshore electricity grid and to enhance the onshore transmission capacity for renewable energy. The transaction was supported by ten banks: BNP Paribas and HSBC as joint structuring advisors and joint lead managers, Deutsche Bank and ING Bank as joint lead managers and ABN AMRO, Commerzbank, Lloyds Bank, NatWest Markets, Rabobank and SMBC Nikko as passive bookrunners.

  Investing in green energy

  In order to implement the sustainable energy policies of the Netherlands and Germany, drive the energy transition and carry out large-scale maintenance work on our high-voltage grids, TenneT' s annual investments are expected to grow from approximately EUR 2 to 3 billion today to approximately EUR 4 to 5 billion within the next five years.

  The majority of TenneT' s investments are directly related to the increase in renewable energy sources, such as wind and solar energy. In the period up to 2030, TenneT expects to have realized approximately 28 gigawatt (GW) of connection capacity for offshore wind farms in the Dutch and German parts of the North Sea, transmitting an amount of electricity sufficient to power 38 million households for a full year.

  ]]>
  news-2057 Thu, 12 Mar 2020 10:51:36 +0100 TenneT bereidt zich voor op uitdagingen rond het Europese energiesysteem https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-bereidt-zich-voor-op-uitdagingen-rond-het-europese-energiesysteem/ De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen.

  De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen.

  • TenneT investeerde in 2019 EUR 3,1 miljard in de energietransitie en leveringszekerheid (99,9998% netbeschikbaarheid in 2019)
  • TenneT bereidt de onderneming voor op een jaarlijkse investeringsportefeuille van EUR 4 – 5 miljard ter bevordering van de energietransitie
  • De onderliggende omzet bedroeg EUR 4,1 miljard; EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) bedroeg EUR 753 miljoen
  • Maatschappelijke acceptatie van nieuwe infrastructuur, beschikbaarheid van financiering met eigen vermogen en beschikbaarheid van de leveranciersmarkt zijn cruciaal voor de centrale rol van TenneT in de energietransitie.

  De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen. Dit staat in het Geïntegreerd Jaarverslag 2019 dat vandaag is gepubliceerd door de Nederlands-Duitse hoogspanningsnetbeheerder TenneT. In overeenstemming met het energiebeleid en de nationale klimaatdoelen in Nederland en Duitsland, de thuislanden van TenneT, stegen in 2019 TenneT's investeringen in de energietransitie.

  Duidelijke strategische richting vastgesteld

  Het verslag belicht de vorderingen van TenneT bij een hernieuwde strategie die in 2019 werd aangenomen en die op vier pijlers rust: het vooruit brengen van de energietransitie, het waarborgen van de leveringszekerheid, het ontwikkelen onze organisatie en de mensen met wie wij werken, en het waarborgen van onze financiële gezondheid. In 2019 boekte TenneT bovendien goede financiële resultaten, die enigszins beïnvloed werden door minder gunstige regulering, vooral in Duitsland. Een stabiele ontwikkeling van de winstgevendheid van TenneT's gereguleerde activiteiten is noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn omvangrijke investeringsprogramma voor de energietransitie in de komende jaren.

  Manon van Beek, CEO TenneT: “Voor TenneT was 2019 zowel een succesvol als een uitdagend jaar. In 2019 gingen we van start met het interne proces van Veranderen voor groei om TenneT voor te bereiden op zijn centrale en steeds groter wordende rol bij de Europese energietransitie en de vorming van een nieuw energiesysteem. We hebben nu met succes de structuur van onze grensoverschrijdende organisatie volledig geïntegreerd, met inbegrip van het creëren van enkele honderden nieuwe banen in het hele bedrijf. Daar kunnen we trots op zijn. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van onze hoogspanningsnetten die licht verbeterde, naar 99,9998 procent, waardoor onze netten tot de betrouwbaarste ter wereld blijven behoren. In financieel opzicht leverden we een goede prestatie, in lijn met de verwachtingen van onze vermogensverschaffers. Onze EUR 3,1 miljard aan investeringen ondersteunt het energiebeleid in Nederland en Duitsland. We hebben opnieuw grote stappen voorwaarts gezet bij het verwezenlijken van onze ambitie om een overgang naar duurzame energie voor iedereen mogelijk te maken. Niet alleen door het realiseren en ontwikkelen van nieuwe onshore en offshore verbindingen, maar ook door de vereiste brede internationale samenwerking en het werken aan innovaties in nauwe samenwerking met relevante stakeholders.”

  BELANGRIJKSTE PRESTATIES IN 2019 VOOR DE ENERGIETRANSITIE

  Ongeveer een zesde van de totale investeringen van TenneT in 2019 werd besteed aan onderhoud van de bestaande hoogspanningsnetten; het overige deel was bestemd voor nieuwbouwprojecten en netuitbreidingen. Een aantal belangrijke projecten om de hoge leveringszekerheid te waarborgen en de energietransitie te bevorderen werd voltooid of maakte goede vorderingen in 2019.

  Nieuwe bronnen van hernieuwbare energie ontsluiten

  TenneT voldeed in 2019 niet alleen aan het uitbreidingsdoel van 6,5 GW duurzame windenergie op de Noordzee en Oostzee van de Duitse regering voor 2020, maar wist het zelfs te overtreffen. BorWin 3, de negende offshore gelijkstroomverbinding van TenneT, is in werking gesteld. DolWin5, DolWin6 en BorWin5 zijn in ontwikkeling en zullen de transportcapaciteit van TenneT voor windparken in het Duitse deel van de Noordzee uitbreiden tot bijna 10 GW in 2025. Van 2025 tot 2030 plant TenneT nog 6,5 GW aan offshore transportcapaciteit te installeren. Hiermee is de onderneming goed voorbereid op de nieuwe offshore-doelstellingen; de noordelijke deelstaten en de federale overheid van Duitsland willen de geïnstalleerde offshore-windenergiecapaciteit (Noordzee en Oostzee) binnen tien jaar meer dan verdubbelen tot een totaal van 20 GW in 2030.

  Borssele Alpha, het eerste offshore wisselstroomplatform van TenneT in het Nederlandse deel van de Noordzee, werd volgens planning geïnstalleerd en is inmiddels klaar voor gebruik. Tegen 2027 zullen nog eens zeven van dergelijke gestandaardiseerde 700 MW-platforms moeten worden geleverd om toekomstige offshore windparken aan te sluiten op het onshore net. Het volgende offshore aansluitsysteem, Borssele Beta, zal in 2020 worden voltooid. TenneT verwacht tegen 2030 in totaal bijna 10 GW aan offshore aansluitcapaciteit te hebben gerealiseerd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Voor windenergiegebied IJmuiden Ver zal TenneT naar verwachting twee 2 GW-converterplatforms gebruiken, in combinatie met een 525 kV-kabelverbinding. Deze nieuwe standaard - een wereldprimeur - is kostenbesparend en waarborgt een kleiner ruimtegebruik.

  Offshore wind heeft een grote invloed op het onshore net

  De energietransitie kan alleen succesvol zijn als de groei van offshore windenergie en onshore zonne-energie geïntegreerd wordt ontwikkeld met netuitbreidingen op het land.

  In 2019 werden belangrijke stappen gezet in de plannings- en vergunningsfase voor SuedLink, de noord-zuidverbinding in Duitsland. Het voorkeurstracé van deze 2 x 2 GW ondergrondse gelijkstroom-kabelverbinding is gepresenteerd, gevolgd door uitgebreide gesprekken tussen belanghebbenden en de start van goedkeuringsprocedures. De SuedLink-verbinding is gepland tussen Sleeswijk-Holstein naar Beieren en Baden-Württemberg. TenneT en zijn Duitse collega-TSO TransnetBW schreven Europese aanbestedingen uit voor de convertorstations, belangrijke onderdelen van het project.
  TenneT werkt in Duitsland aan meer grootschalige onshore hoogspanningsverbindingen dan ooit tevoren. Zo zijn er maar liefst acht hoogspanningslijnen in aanbouw, waaronder Wahle-Mecklar (230 kilometer), Mittelachse en de Westküstenleitung, die veel windenergie vanuit het noorden naar eindgebruikers verder in het zuiden transporteren.

  Na een bouwperiode van vijf jaar werd de 60 kilometer lange Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding zorgt voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening van miljoenen huishoudens en bedrijven in de Randstad. Bovendien levert deze elektriciteitssnelweg de vereiste transportcapaciteit voor duurzame elektriciteit van windparken in de Noordzee. Andere grote projecten in voorbereiding of aanbouw zijn Zuid-West 380 kV Oost en West, Eemshaven-Vierverlaten en uitbreiding van de capaciteit van de landelijke 380 kV-ring.

  Energietransitie alleen succesvol met een Europese aanpak

  Dankzij de 'groene' COBRA-kabel, die in september 2019 operationeel werd, zijn de Nederlandse en Deense markt voor het eerst rechtstreeks verbonden. Duurzame elektriciteit voor bijna twee miljoen huishoudens kan nu efficiënt geïmporteerd of geëxporteerd worden. Bovendien biedt de onderzeese kabel van meer dan 300 km de samenleving een grotere leveringszekerheid. Ook de Duitse en Noorse markt zullen voor het eerst rechtstreeks op elkaar worden aangesloten en wel met de NordLink kabelverbinding die op dit moment wordt aangelegd. Naar verwachting zal deze meer dan 600 km lange interconnector in 2020 operationeel zijn en grootschalige uitwisseling van groene stroom mogelijk maken.

  North Sea Wind Power Hub, TenneT's internationale oplossing voor het halen van de Europese klimaatdoelstellingen na 2030, heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Een uitgebreid onderzoek door het North Sea Wind Power Hub consortium heeft aangetoond dat een internationaal gecoördineerde uitrol van meerdere 'Hub-and-Spoke'-projecten - die windenergieaansluitingen combineren en energiemarkten koppelen via interconnectie en slimme integratie in het onshore energienet – technisch haalbaar is. Bovendien zal dit de maatschappelijke welvaart bevorderen en de leveringszekerheid ondersteunen. Ieder 'Hub-and-Spoke'-project van 10 – 15 GW en elk platform of eiland zal deel uitmaken van een stapsgewijze benadering die de flexibiliteit oplevert voor een goed evenwicht tussen schaalgrootte, ontwikkelingstijden en milieu.

  INNOVATIE OM HET NET BETER TE BENUTTEN

  Omdat de maatschappelijke kosten waarmee de energietransitie gepaard gaat stijgen en de integratie van grote infrastructuurprojecten in de leefomgeving vaak tot discussies en rechtszaken leidt, is TenneT ook expliciet op zoek naar oplossingen die niet per se kostbare netuitbreidingen vereisen. De onderneming initieert en participeert in een groot aantal initiatieven om slimmer gebruik te maken van bestaande infrastructuur en nieuwe technologieën toe te passen.

  Zo voert TenneT bijvoorbeeld een pilot uit met enkele grote autofabrieken en leveranciers van thuisaccu’s om 'crowd balancing' mogelijk te maken. TenneT gelooft sterk in een toekomst waarin elektrische auto's en huishoudelijke apparaten, zoals thuisbatterijen, worden ingezet om flexibiliteit in vraag en aanbod van elektriciteit te ontsluiten en zo bij te dragen aan het in balans houden van het net. Samen met Daimler (Mercedes-Benz Energie) en BMW is TenneT succesvolle pilots gestart die aantonen dat batterijpakketten van elektrische auto's daadwerkelijk een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan netstabilisatie en het opnieuw opstarten van het systeem na een stroomstoring. Een taak die voorheen was voorbehouden aan conventionele centrales.

  Het InnoSys-project is gericht op het ontwerpen van digitale oplossingen waarmee de transportcapaciteit van het bestaande hoogspanningsnet beter benut kan worden voor de sterk groeiende behoefte aan transport van duurzame stroom. Een dergelijk geautomatiseerd netbesturingssysteem zou extra investeringen in netten kunnen voorkomen.Een ander innovatieproject op de langere termijn is  bijvoorbeeld de ontwikkeling - in samenwerking met Thyssen Gas and Gasunie Duitsland - van een elektrolyse-installatie van 100 MW die vanaf 2022 groene waterstof kan leveren voor de industrie. Groene waterstof kan ook dienen als opslag van duurzame elektriciteit in gasvorm.

  FINANCIËLE RESULTATEN

  De financiële resultaten van TenneT zijn in lijn met de verwachtingen. De onderliggende omzet van EUR 4.084 miljoen in 2019 betekende een daling van 3% ten opzichte van 2018. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) nam af van EUR 853 miljoen in 2018 naar EUR 768 miljoen in 2019. De onderliggende EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten daalde met 9% naar EUR 749 miljoen in 2019, voornamelijk als gevolg van een verlaging van het gereguleerde rendement op eigen vermogen in Duitsland, vanwege de start van een nieuwe vijfjarige reguleringsperiode; dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere gereguleerde activawaarde ten gevolge van investeringen.

   

  Belangrijkste onderliggende  financiële resultaten (in miljoenen euro’s)20192018
  Omzet4.0844.176
  Bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT)768853
  EBIT, gecorrigeerd voor bijzondere posten753826
  Investeringen in materiële activa3.0642.253

    

  Investeringen en financiering: toekomstige financieringsproblemen

  Otto Jager, CFO TenneT: “Als gevolg van het duurzame energiebeleid in Nederland en Duitsland zullen onze investeringen naar verwachting verder stijgen. Om de onderneming financieel gezond te houden, verwachten we de komende vier jaar EUR 2 tot 3 miljard aan aanvullend eigen vermogen nodig te hebben. Daarvoor is een aantal oplossingen denkbaar. Iedere oplossing dient flexibel en schaalbaar te zijn en mag de onderneming niet splitsen. We voeren nauw overleg met onze aandeelhouder (de Nederlandse Staat) over de best mogelijke oplossing. Eerder in het verslagjaar kondigde onze aandeelhouder aan dat hij in 2020 zijn visie gaat presenteren aan het parlement.”

  In 2019 bedroegen de totale investeringen EUR 3.064 miljoen, waarvan EUR 1.131 miljoen werd geïnvesteerd in Nederland en EUR 1.925 miljoen in Duitsland. Als gevolg van deze investeringen steeg de netto rentedragende schuldpositie met 9% naar EUR 9.500 miljoen op 31 december 2019.

  Toonaangevend in duurzame financiering

  TenneT hecht waarde aan zijn positie als leider op het gebied van duurzame financiering. In januari 2019 ontving TenneT EUR 500 miljoen aan opbrengsten uit haar eerste Green Private Placement in de VS. Hieruit blijkt dat TenneT voor de financiering van zijn substantiële investeringsplannen zijn bronnen van financiering en investeerders verder kan diversifiëren.

  In mei heeft TenneT in twee tranches van 11 en 20 jaar een Europese groene obligatie uitgegeven, met een totale waarde van EUR 1,25 miljard. Deze obligatie zal worden gebruikt voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van offshore windparken naar het onshore net. Ook vier Nederlandse offshore projecten maken deel uit van de met groen schuldpapier gefinancierde portefeuille, die tot nu toe ook negen offshore projecten in Duitsland omvat. In november herfinancierde TenneT Holding B.V. zijn doorlopende kredietfaciliteit van EUR 2,2 miljard en werd de hoofdsom verhoogd naar EUR 3 miljard. Met een totale uitgifte van ruim EUR 11 miljard aan groen schuldpapier en duurzame financiering is TenneT de grootste corporate uitgever van groene schuldinstrumenten in Nederland.

  Senior unsecured kredietwaardigheidsscores per 31 december 2019

  LangetermijnbeoordelingKortetermijnbeoordeling
  Standard & Poor’sA- (vooruitzicht stabiel)A-2
  Moody’s Investor ServiceA3 (vooruitzicht stabiel)P-2

   

   

  INVESTERINGSVOORUITZICHTEN

  Het door de Nederlandse en Duitse regering gevoerde energiebeleid is sterk gericht op verduurzaming van het energiesysteem. Om dit beleid tijdig te kunnen implementeren, verwacht TenneT zijn investeringsniveau de komende jaren tot EUR 4 tot 5 miljard per jaar te verhogen, als gevolg van de uitfasering van kolen- en kerncentrales en de sterke groei van offshore windenergie. De stijging van de jaarlijkse investeringen is bijvoorbeeld het gevolg van het Duitse besluit om de capaciteit van offshore windparken te vergroten van 15 GW naar 20 GW. Ook de Nederlandse regering heeft een grote uitbreiding van offshore windenergie in 2030 geïnitieerd; dit houdt in dat TenneT tegen die tijd 9,6 GW aan aansluitcapaciteit voor offshore windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee moet hebben gerealiseerd.

  Andere grote onshore projecten in Nederland zijn 'Zuidwest 380 kV', 'Noordwest 380 kV' en de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring. In Duitsland zijn de grootste projecten de omvangrijke ondergrondse gelijkstroomverbindingen SuedLink en SuedOstLink, die het noordelijke deel van het land met het zuiden gaan verbinden.

  Geïntegreerd jaarverslag 2019 en Green Finance Report 2019

  Voor meer informatie over TenneT kunt u het Geïntegreerde jaarverslag 2019 raadplegen. 

  TenneT heeft het Green Finance Report 2019 gepubliceerd met betrekking tot de 'groene' financiering van haar investeringsportefeuille door de uitgifte van groene obligaties (sinds 2015)

  ]]>
  news-2036 Mon, 03 Feb 2020 08:00:00 +0100 Aankondiging consultatie Ontwerpinvesteringsplannen 2020-2029 https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/aankondiging-consultatie-ontwerpinvesteringsplannen-2020-2030/ Op 1 juli 2020 zal TenneT TSO B.V. haar ontwerpinvesteringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2029 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee. Op 1 juli 2020 zal TenneT TSO B.V. haar ontwerpinvesteringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2029 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee.

  Hieraan voorafgaand zal TenneT de beide ontwerpinvesteringsplannen vanaf 1 mei 2020 een maand lang ter consultatie publiceren. Tijdens deze periode kan men een zienswijze indienen bij TenneT. Met dit bericht attenderen wij u vast op deze mogelijkheid. Meer informatie over het consultatieproces en over wat u inhoudelijk kunt verwachten vindt u op deze pagina. Daar geven wij u ook alvast informatie over de toekomstscenario's die TenneT hanteert voor het Investeringsplan 2020-2029 Net op land. Die scenario's dienen om inzicht te krijgen in toekomstige knelpunten in het net, waarvoor maatregelen moeten worden getroffen. 

  ]]>
  news-1980 Thu, 07 Nov 2019 15:12:20 +0100 TenneT signs a EUR 3 billion sustainable RCF to further drive the energy transition https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-signs-a-eur-3-billion-sustainable-rcf-to-further-drive-the-energy-transition/ The signed RCF by TenneT is the  largest sustainable RCF in the BeneluxTenneT has over EUR 11 billion of green debt and sustainable funding available Refinancing re-affirms TenneT’s commitment to social responsibility
 • The signed RCF by TenneT is the  largest sustainable RCF in the Benelux
 • TenneT has over EUR 11 billion of green debt and sustainable funding available
 • Refinancing re-affirms TenneT’s commitment to social responsibility
 • TenneT Holding B.V.(rated A3/A-) refinanced its EUR 2.2 billion Revolving Credit Facility (RCF) and increased the principal to EUR 3 billion. The pricing of the facility is linked to TenneT's ambition to be fully climate neutral in 2025.

  The maturity date of the RCF, which can be used for general corporate purposes, is extended to November 2024 with two one-year extension options. The agreed accordion options gives TenneT the flexibility to further increase the RCF. 

  Participating banks in the single tier RCF are: Rabobank (Sustainability) Coordinator,  ABN AMRO, BNP Paribas, BNG, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank (Agent), Lloyds, NatWest and SMBC.

  Investing in the energy transition

  TenneT is driving the European energy transition and expects to invest EUR 35 billion in offshore and onshore grid connections across the Netherlands and Germany over the next ten years. Approx. 80 percent of TenneT's investments are directly related to the energy transition and renewable electricity production, such as wind and solar energy. In the period up to 2030, TenneT expects to have realized approximately 25 gigawatts (GW) of connection capacity for offshore wind farms in the Dutch and German parts of the North Sea, transmitting electricity sufficient to power 31 million households for a full year.

  ]]>
  news-1920 Tue, 30 Jul 2019 08:00:00 +0200 TenneT op schema met energietransitie https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-op-schema-met-energietransitie/ Gewaarborgde hoge betrouwbaarheid van het net, gekoppeld aan vergroting van de flexibiliteit   en initiatieven om de benutting van de bestaande netinfrastructuur te optimaliseren.Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) is gestegen van EUR 362 miljoen (eerste halfjaar 2018) naar EUR 407 miljoen in het eerste halfjaar 2019.Eerste helft van 2019 is EUR 1.094 miljoen (eerste halfjaar 2018: EUR 904 miljoen) geïnvesteerd in Duitse en Nederlandse hoogspanningsnetten.  Waarvan EUR 612 miljoen in Duitsland.Succesvolle uitgifte van EUR 1,75 miljard aan groene financieringsinstrumenten.
 • Gewaarborgde hoge betrouwbaarheid van het net, gekoppeld aan vergroting van de flexibiliteit
     en initiatieven om de benutting van de bestaande netinfrastructuur te optimaliseren.
 • Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) is gestegen van EUR 362 miljoen (eerste halfjaar 2018) naar EUR 407 miljoen in het eerste halfjaar 2019.
 • Eerste helft van 2019 is EUR 1.094 miljoen (eerste halfjaar 2018: EUR 904 miljoen) geïnvesteerd in Duitse en Nederlandse hoogspanningsnetten. 
 • Waarvan EUR 612 miljoen in Duitsland.
 • Succesvolle uitgifte van EUR 1,75 miljard aan groene financieringsinstrumenten.
 • De energietransitie zal een enorm effect hebben op de samenleving, aldus het halfjaar rapport van de Duits/Nederlandse netbeheerder. TenneT heeft de ambitie en maatschappelijke verantwoordelijkheid om een drijvende kracht te zijn achter dit proces. 
  In het eerste halfjaar van 2019 heeft TenneT kunnen vasthouden aan 99,99% leveringszekerheid. Dat is een toenemende uitdaging vanwege het  groeiende aanbod van volatiele duurzame energie.
  Om in de toekomst met deze uitdaging om te gaan, is TenneT een aantal strategische initiatieven en samenwerkingsverbanden gestart om de krachten ook buiten de sector te bundelen.
  Op basis van de “Infrastructure Outlook 2050”, die eerder dit jaar werd gepubliceerd, onderneemt TenneT stappen in de planning van het energiesysteem voor 2030. Dit doen we samen met Gasunie en regionale netbedrijven.
  De Power-to-Gas pilot 'ELEMENT EINS', een gezamenlijk project van Thyssengas, Gasunie en TenneT, is door de Duitse federale overheid geselecteerd als een van de 20 'echte laboratoria van de energietransitie' die door de overheid worden gefinancierd.

  Samen met  netbedrijven en marktpartijen werkt TenneT in Duitsland en Nederland aan slimme oplossingen om het gebruik van de bestaande elektriciteitsinfrastructuur te optimaliseren. Het Innosys 2030-project in Duitsland bijvoorbeeld heeft als doel de transportcapaciteit van de bestaande infrastructuur te optimaliseren door nieuwe IT-oplossingen en geautomatiseerde sturing. Het GOPACS-project (Grid Operators Platform for Congestion Solutions) in Nederland voorziet in nieuwe mogelijkheden van marktpartijen om congestie op het net te verminderen. Daarnaast werkt TenneT aan een proefproject met blockchain. Dat zorgt voor meer flexibiliteit in het elektriciteitssysteem door een betere afstemming op gedecentraliseerde bronnen, zoals thuisbatterijen en elektrische voertuigen.

  TenneT heeft haar positie als toonaangevende Offshore TSO verder uitgebouwd. In Duitsland heeft TenneT de 14e Offshore netaansluiting DolWin 5 toegekend. Haar huidige offshore transportcapaciteit van 6.232 MW in het Duitse deel van de Noordzee zal in 2024 tot bijna 9 gigawatt uitgebreid zijn. In Nederland ligt de ontwikkeling van het offshore net op schema met de Borssele Alpha en Beta-projecten. TenneT zal hier tegen 2030 in totaal 10,6 GW[1] aan aansluitcapaciteit voor offshore windparken hebben gerealiseerd.

  [1] 1 GW bestaande windparken, 3,5 GW overeenkomstig het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en 6,1 GW overeenkomstig de Routekaart Windenergie op Zee 2024-2030 (2018).

  Om de leveringszekerheid te waarborgen van de toenemende hoeveelheid groene elektriciteit uit nieuwe productielocaties op land en op zee in Nederland, Duitsland en de rest van Europa, werkt TenneT ook aan een groot aantal onshore projecten.

  In Duitsland hebben wij in februari de voorgestelde corridor voor de gelijkstroomverbinding SuedLink, met een totale lengte van 700 km, gepresenteerd samen met onze projectpartner TransnetBW. SuedLink en SuedOstLink[2], die eveneens ondergronds komt te liggen en in totaal 600 kilometer bestrijkt, zullen rond 2025 grote volumes windenergie uit het noorden naar het zuiden van Duitsland transporteren.
  Ook het grootste Duitse AC-project, de 230 km lange verbinding tussen Wahle (bij Braunschweig) en Mecklar in Hessen, dat eveneens groene energie van Noord- naar Zuid-Duitsland zal transporteren, schiet goed op. De belangrijke versterking van de 380kV-doorgang van de Elbe tussen Hamburg (Noord) en Dollern in Nedersaksen zal naar verwachting tegen het einde van het jaar operationeel zijn.

  De Duitse en Noorse markten krijgen voor het eerst een rechtstreekse verbinding met elkaar via de NordLink-kabel die momenteel in aanbouw is. De verwachting is dat deze 623 km lange interconnector in 2020 operationeel zal zijn. De onderzeese COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken is 'geland' op het aansluitpunt in Eemshaven en is later dit jaar klaar voor gebruik.

  Manon van Beek, CEO: “Wij zijn begonnen aan een onomkeerbare transitie naar een duurzame samenleving en een nieuw energiestelsel. Hiervoor zijn investeringen vereist, niet alleen in nieuwe elektriciteitsverbindingen, maar ook in innovatie en digitalisering. Wij werken aan een strategie waarin  we ontwikkelingen binnen alle energiesectoren meenemen om de bestaande capaciteit van de hoogspanningsnetten beter te benutten. We zijn ervan overtuigd dat dit dé manier is om maatschappelijke kosten te beperken en tegelijkertijd te waarborgen dat ons systeem de huidige hoge mate van leveringszekerheid houdt.”

  Onderliggend bedrijfsresultaat

  De onderliggende omzet van TenneT over het eerste halfjaar van 2019 is met 10,2 % toegenomen tot EUR 2.166 miljoen, afgezet tegen EUR 1.966 miljoen in dezelfde periode in 2018. Dit is voornamelijk terug te voeren op aanvullende winst die is gegenereerd door de groei van onze activa, en op de vergoedingen voor de toegenomen netkosten.

  De EBIT nam toe met 12,4% tot EUR 407 miljoen, deels als gevolg van een wijziging in de wettelijk voorgeschreven behandeling van kosten voor beheer van het net, zoals netverliezen en kosten voor handhaving van de energiebalans. Vergeleken met 2018 worden de vergoedingen van dergelijke kosten niet langer berekend op basis van een vast budget, maar aan de hand van een doorbelastingsmethode, omdat deze grotendeels buiten de invloedssfeer van het bedrijf liggen.  

  De invoering van de nieuwe leasestandaard (IFRS16) heeft geleid tot een toename van de afschrijvingen en een afname van de operationele kosten. Als gevolg daarvan neemt de EBITDA toe, maar blijft het effect ervan op de EBIT juist beperkt. In verband met het grote aantal projecten – zowel in ontwikkeling als in uitvoering – ter ondersteuning van de energietransitie, zijn de investeringen toegenomen met EUR 190 miljoen (+21%), afgezet tegen de eerste helft van het voorgaande jaar.

  Belangrijkste onderliggende resultaten[3]

  Amounts in millions of euro30 June 201930 June 2018
  Omzet2.1661.966
  EBITDA877699
  EBIT407362
  Investeringen in materiële vaste activa1.094904
  KredietwaardigheidsbeoordelingenA-/A3A-/A3


  [2] SuedLink wordt ontwikkeld door TenneT en TransnetBW, SuedOstLink door TenneT en 50Hertz.
  [3] In tegenstelling tot de verslaglegging op basis van de huidige IFRS-regelgeving vormen de ‘onderliggende’ cijfers een weerslag van de zogeheten gereguleerde activa en verplichtingen voortvloeiend uit TenneTs gereguleerde activiteiten. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die in toekomstige nettarieven mogen of moeten worden verrekend, worden verantwoord onder de activa of verplichtingen.

  Groenfinanciering

  In januari ontving TenneT EUR 500 miljoen aan opbrengsten uit haar eerste groene onderhandse emissie in de VS. Hieruit blijkt dat TenneT  in staat is haar financieringsbronnen en investeerders te diversifiëren en haar substantiële investeringsplannen uit te voeren.
  In mei heeft TenneT in twee tranches van respectievelijk 11 en 20 jaar een Europese groene obligaties uitgegeven, met een totale waarde van EUR 1,25 miljard. Deze obligatielening zal worden gebruikt voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet op  land. Ook vier Nederlandse offshore projecten maken deel uit van de met groene obligaties gefinancierde portfolio, dat tot nu toe ook negen offshore projecten in Duitsland omvat. TenneT is de grootste corporate verstrekker van 'green bonds' in Nederland, met een totale uitgifte van ruim EUR 8 miljard aan duurzame financiering.

  Otto Jager, CFO: “We hebben een uitstekende staat van dienst binnen de kapitaalmarkten en de toegang daartoe. Dit geeft ons flink wat ruimte om op een zeer kosteneffectieve manier ons uitgebreide investeringsprogramma te financieren. Als wij onze sterke kredietbeoordelingen willen behouden, hebben we de komende vijf jaar naar verwachting echter nog eens EUR 2 à 3 miljard aan eigen vermogen nodig. Wij onderhouden een constructieve dialoog met onze aandeelhouder, het Nederlandse Ministerie van Financiën, om te kunnen bepalen wat de beste weg voorwaarts is.”

  ]]>
  news-1873 Mon, 20 May 2019 19:02:42 +0200 TenneT gaat weer voor groen: uitgifte van 1,25 miljard euro aan groene financiering https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-gaat-weer-voor-groen-uitgifte-van-125-miljard-euro-aan-groene-financiering/ Beleggers in groene obligaties plaatsen voor meer dan 5 miljard euro aan ordersFinanciering herbevestigt TenneT's toewijding aan maatschappelijk verantwoordelijk ondernemenMet meer dan EUR 8 miljard aan uitgegeven groene obligaties is TenneT de grootste corporate verstrekker van 'green bonds' van Nederland
 • Beleggers in groene obligaties plaatsen voor meer dan 5 miljard euro aan orders
 • Financiering herbevestigt TenneT's toewijding aan maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen
 • Met meer dan EUR 8 miljard aan uitgegeven groene obligaties is TenneT de grootste corporate verstrekker van 'green bonds' van Nederland
 • TenneT Holding B.V. (credit rating: A3/A-) heeft vandaag met succes een nieuwe emissie van 1,25 miljard euro van groene obligaties gedaan in het kader van haar groene obligatieprogramma. De uitgifte is opgesplitst in twee tranches van 500 miljoen euro (looptijd: 11 jaar, coupon: 0,875%) en 750 miljoen euro (looptijd: 20 jaar, coupon: 1,500% ). TenneT werd hierin begeleid door vijf banken: ABN AMRO, Barclays, HSBC, NatWest Markets en SMBC. De opbrengsten worden gebruikt voor investeringen in groene projecten in Nederland en Duitsland om grootschalige offshore windparken aan te sluiten op het elektriciteitsnet op het land.

  Investeren in groene energie

  TenneT verwacht de komende tien jaar EUR 35 miljard te investeren in offshore en onshore netaansluitingen in heel Nederland en Duitsland. Zo'n 80 procent van de investeringen van TenneT is gerelateerd aan duurzame opwekking van elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie. TenneT verwacht in de periode tot 2030 ongeveer 25 Gigawatt (GW) aan aansluitvermogen te hebben gerealiseerd voor offshore windparken in het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee. Met deze capaciteit kunnen 31 miljoen huishoudens elk jaar weer een jaar lang van groene stroom worden voorzien.


  ]]>
  news-1786 Wed, 09 Jan 2019 11:29:41 +0100 Aankondiging publicatie jaarverslag en jaarcijfers over 2018 https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/aankondiging-publicatie-jaarverslag-en-jaarcijfers-over-2018/ Op donderdag 21 februari 2019 publiceert TenneT Holding B.V. zijn geïntegreerde jaarverslag en jaarcijfers over verslagjaar 2018.  Op donderdag 21 februari 2019 publiceert TenneT Holding B.V. zijn geïntegreerde jaarverslag en jaarcijfers over verslagjaar 2018. 

  Op diezelfde dag staat in de ochtend een persbijeenkomst gepland op de werf van HSM in Schiedam waar TenneT projecten voor offshore windenergie laat bouwen.

  Voor meer informatie / details of voor aanmelding kunnen journalisten contact opnemen met TenneT Media Relations via +31 26 373 2600 of via het e-mailadres press@tennet.eu.

  ]]>
  news-1573 Tue, 14 Aug 2018 14:29:52 +0200 Europese Investeringsbank herbevestigt steun voor NordLink-kabel met EFSI-financiering https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/europese-investeringsbank-herbevestigt-steun-voor-nordlink-kabel-met-efsi-financiering/ Europese Investeringsbank (EIB) rondt een single investor tap af voor het door TenneT in 2017 uitgegeven hybride-obligatieprogramma ter waarde van 100 miljoen euro, ter ondersteuning van de aanleg van de grensoverschrijdende NordLink-kabel (interconnector) tussen Noorwegen en Duitsland.De transactie wordt gefinancierd door het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), een onderdeel van het succesvolle Juncker-plan. Dit is de eerste keer dat de EIB deelneemt aan een marktuitgifte van hybride obligaties.
 • Europese Investeringsbank (EIB) rondt een single investor tap af voor het door TenneT in 2017 uitgegeven hybride-obligatieprogramma ter waarde van 100 miljoen euro, ter ondersteuning van de aanleg van de grensoverschrijdende NordLink-kabel (interconnector) tussen Noorwegen en Duitsland.
 • De transactie wordt gefinancierd door het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), een onderdeel van het succesvolle Juncker-plan. Dit is de eerste keer dat de EIB deelneemt aan een marktuitgifte van hybride obligaties.
 • TenneT Holding B.V. en de EIB hebben vandaag de uitgifte afgerond van 100 miljoen euro aan hybride vermogen door TenneT (kredietwaardigheidsscore A3/A-). De EIB heeft 100 miljoen euro aan hybride obligaties aangeschaft die zullen worden samengevoegd in één serie met het op 12 april 2017 gelanceerde hybride-obligatieprogramma van TenneT. 

  De EIB heeft hiermee opnieuw zijn steun bevestigd voor de NordLink-interconnector tussen Duitsland en Noorwegen. Na de verstrekking van leningen aan TenneT en Statnett in 2017 heeft de EIB nu ingeschreven op een uitgifte van hybride obligaties door TenneT, om het project verder te ondersteunen. De financiering is mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), de centrale pijler van het succesvolle Investeringsplan voor Europa, dat is opgezet door de EIB-groep en de Europese Commissie om de concurrentiepositie van de Europese economie te versterken. 

  Ambroise Fayolle, vicevoorzitter van de EIB, licht toe: “De NordLink-interconnector is van groot belang voor de overgang naar een duurzame energievoorziening, de zogeheten ‘energietransitie’. Deze laatste stap vormt de afronding van de EIB-ondersteuning voor dit project, dat perfect aansluit bij de doelstellingen waarvoor de EIB zestig jaar geleden is opgericht. Leveringszekerheid en effectieve benutting van duurzame energiebronnen staan bovenaan de agenda van het EIB-financieringsprogramma, en we zijn verheugd dat de NordLink-interconnector zo goed aansluit bij de EFSI-doelstellingen. We zijn tevens verheugd dat we dit project kunnen ondersteunen door samen met andere investeerders in te schrijven op de TenneT-uitgifte van hybride obligaties.”

  Otto Jager, financieel directeur van TenneT voegde daaraan toe: “De vandaag afgesloten transactie illustreert de verdere verdieping van onze nauwe relatie met de EIB. Naast de eerder gedane toezeggingen van 1,5 miljard euro ondersteunt de EIB met NordLink een van de meest uitdagende projecten voor de totstandkoming van een onderling gekoppelde Europese markt voor duurzame energie. TenneT is er trots op dat wij als eerste een marktuitgifte van hybride obligaties hebben gerealiseerd met de EIB als deelnemer, en we kijken ernaar uit om onze relatie met de EIB in de nabije toekomst verder uit te bouwen.”

  Vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Energie-Unie Maroš Šefčovič zei: "We hebben toekomstgerichte investeringen in moderne energie-infrastructuur met afdoende interconnecties nodig, met name om hernieuwbare energiebronnen in het netwerk te integreren.Het is een essentieel onderdeel van onze energiezekerheid en onze klimaatactie. Deze slimme combinatie van hernieuwbare energieopwekking - zon en wind in Duitsland en waterkracht in Noorwegen - onderstreept ons commitment om miljoenen mensen schone energie te bieden. "

  De NordLink-interconnector wordt ontwikkeld door de Noorse netbeheerder Statnett en DC Nordseekabel, die elk een aandeel van 50% in de gemeenschappelijke onderneming hebben. TenneT en de Duitse ontwikkelingsbank KfW hebben elk een gelijk aandeel in DC Nordseekabel, dat verantwoordelijk is voor de aanleg van het Duitse deel van het project. Als het project gereed is, zal een bipolaire onderzeese hoogspanningsgelijkstroomkabel (High-Voltage Direct Current, HVDC) de Noorse en Duitse elektriciteitsmarkten met elkaar verbinden via de Noordzee. De verbinding heeft een nominaal vermogen van 1400 MW en een totale lengte van 624 km. De NordLink-interconnector zal de diversificatie van energiebronnen ondersteunen en de leveringszekerheid verbeteren, en de marktintegratie bevorderen in Noorwegen en Duitsland, en ook op grotere schaal tussen Noordwest-Europa en de Scandinavische landen. De NordLink-kabel is daarnaast aangewezen als Project van Gemeenschappelijk Belang in de zogeheten prioritaire corridor ‘Offshore-elektriciteitsnet in de noordelijke zeeën’ (Priority Corridor Northern Seas Offshore Grid). 

  Achtergrondinformatie

  De Europese Investeringsbank (EIB) is de EU-instelling voor langetermijnfinanciering en verstrekt leningen voor investeringen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Europese Unie. De EIB is opgericht in 1958 en is actief in alle 28 EU-lidstaten, in de buurlanden van de EU en in ruim 100 andere landen over de hele wereld. De EIB kan sinds 1994 leningen verstrekken voor in aanmerking komende projecten in IJsland in het kader van de zogeheten EVA-voorziening (Europese Vrijhandelsassociatie). Dit mandaat stelt de EIB in staat om energie-, milieu-, onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten te ondersteunen die worden uitgevoerd op het grondgebied van de EVA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

  De NordLink-interconnector wordt ontwikkeld door de Noorse netbeheerder Statnett en DC Nordseekabel, die elk een aandeel van 50% in de gemeenschappelijke onderneming hebben. TenneT en de Duitse ontwikkelingsbank KfW hebben elk een gelijk aandeel in DC Nordseekabel, dat verantwoordelijk is voor de aanleg van het Duitse deel van het project. NordLink wordt de eerste onderzeese hoogspanningskabel die de Duitse en Noorse elektriciteitsmarkten rechtstreeks met elkaar verbindt. De kabel heeft een nominaal vermogen van 1400 MW en een totale lengte van ca. 624 kilometer. 

  Over het Investeringsplan voor Europa

  Het Investeringsplan voor Europa is gericht op het stimuleren van Europese investeringen om werkgelegenheid en economische groei te bevorderen. Deze doelen worden bereikt door slimmer gebruik te maken van nieuwe en bestaande financiële middelen, belemmeringen voor investeringen weg te nemen, de zichtbaarheid van investeringsprojecten te vergroten, en door technische ondersteuning te bieden voor dergelijke projecten. Het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is de centrale pijler van het Juncker-plan. EFSI biedt een garantie voor eventuele eerste verliezen, waardoor de EIB in meer projecten kan investeren die vaak risicovoller zijn. De tot nu toe door EFSI voor financiering goedgekeurde projecten en overeenkomsten zullen naar verwachting leiden tot 335 miljard euro aan investeringen, en zullen ca. 700.000 bedrijven in de MKB-sector ondersteunen in alle 28 EU-lidstaten. De meest recente EFSI-cijfers per sector en land zijn hier te vinden, of raadpleeg de veelgestelde vragen.

  ]]>
  news-1432 Fri, 15 Jun 2018 11:10:21 +0200 Dividend TenneT aan Nederlandse Staat EUR 147 miljoen https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/dividend-tennet-aan-nederlandse-staat-eur-147-miljoen/ Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft over het jaar 2017 een netto dividend aan de Nederlandse Staat uitgekeerd van 147 miljoen euro. Dit is bijna gelijk aan het uitgekeerde dividend over 2016 (EUR 146 miljoen). Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft over het jaar 2017 een netto dividend aan de Nederlandse Staat uitgekeerd van 147 miljoen euro. Dit is bijna gelijk aan het uitgekeerde dividend over 2016 (EUR 146 miljoen).

  Vaststelling dividend TenneT

  TenneT kent de laatste drie jaren een payout ratio van 35 procent. Aan de hand van het dividendbeleid dat met de aandeelhouder is opgesteld, wordt jaarlijks door TenneT aangegeven welk deel van de winst uitgekeerd kan worden als dividend en welk deel wordt gereserveerd. Daarna vindt op voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen door de aandeelhouder vaststelling plaats van de hoogte van het dividend en de reservering. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige vermogenspositie van TenneT en de (toekomstige) investeringsverplichtingen.

  ]]>
  news-1336 Wed, 23 May 2018 08:06:11 +0200 TenneT geeft opnieuw 1,25 miljard euro aan 'groene obligaties’ uit https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-geeft-opnieuw-125-miljard-euro-aan-groene-obligaties-uit/ Markt voorziet TenneT opnieuw van langlopende obligaties, ondersteund door een omvangrijk orderboek van ca. 2,5 miljard euro.TenneT heeft voor het eerst twee Nederlandse offshore-projecten (Borssele Alpha en Borssele Beta) toegevoegd aan zijn met groene obligaties gefinancierde portfolio, dat tot nu toe ook negen offshore-projecten in Duitsland omvat. TenneT is het bedrijf met de grootste uitgifte aan ‘groen’ schuldpapier in Nederland, en heeft tot nu toe 6,25 miljard euro aan groene obligaties uitgegeven.
 • Markt voorziet TenneT opnieuw van langlopende obligaties, ondersteund door een omvangrijk orderboek van ca. 2,5 miljard euro.
 • TenneT heeft voor het eerst twee Nederlandse offshore-projecten (Borssele Alpha en Borssele Beta) toegevoegd aan zijn met groene obligaties gefinancierde portfolio, dat tot nu toe ook negen offshore-projecten in Duitsland omvat.
 • TenneT is het bedrijf met de grootste uitgifte aan ‘groen’ schuldpapier in Nederland, en heeft tot nu toe 6,25 miljard euro aan groene obligaties uitgegeven.
 • TenneT Holding B.V. (kredietwaardigheidsscore A3/A-) heeft met succes opnieuw 1,25 miljard euro aan ‘groene obligaties’ (‘Green Bonds’) uitgegeven in het kader van een bestaand programma voor groene obligaties. De nieuwe uitgifte bestaat uit een tranche van 500 miljoen euro (looptijd: 10 jaar, couponrente: 1,375%) en een tranche van 750 miljoen euro (looptijd: 16 jaar, couponrente: 2,000%). Er waren vijf banken betrokken bij de uitgifte: BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Bank, Lloyds Bank en Rabobank.

  Investeren in groene energie

  TenneT's investeringen in offshore- en onshore-netaansluitingen in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 28 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. In de periode tot 2019 realiseert TenneT ruim 7.000 MW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Deze netaansluitingen kunnen een hoeveelheid elektriciteit transporteren die overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van ca. 10 miljoen huishoudens. TenneT verwacht in 2023 ca. 3.500 MW aan aansluitcapaciteit te hebben aangelegd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van bijna 5 miljoen huishoudens.

  ]]>
  news-1098 Fri, 23 Feb 2018 08:00:00 +0100 TenneT richt zich op het vergroten van de veerkracht van het elektriciteitsnet met behoud hoge leveringszekerheid https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-richt-zich-op-het-vergroten-van-de-veerkracht-van-het-elektriciteitsnet-met-behoud-hoge-lever-1/ Om de energietransitie mogelijk te maken en tegelijkertijd de leveringszekerheid van de hoogspanningsnetten op een blijvend hoog niveau te handhaven (99,99% in 2017) heeft TenneT in 2017 EUR 1.770 miljoen geïnvesteerd.Onderliggende (‘underlying’) omzet bedraagt EUR 3.948 miljoen; EBIT (exclusief bijzondere posten) bedraagt EUR 742 miljoen. Energietransitie vergt op data gebaseerd, flexibeler elektriciteitsnet in combinatie met investeringen in netuitbreidingenTenneT maakt elektriciteitssysteem klaar voor deelname van miljoenen elektriciteitsgebruikers op basis van nieuwe software in pilots met blockchain technologie.
  • Om de energietransitie mogelijk te maken en tegelijkertijd de leveringszekerheid van de hoogspanningsnetten op een blijvend hoog niveau te handhaven (99,99% in 2017) heeft TenneT in 2017 EUR 1.770 miljoen geïnvesteerd.
  • Onderliggende (‘underlying’) omzet bedraagt EUR 3.948 miljoen; EBIT (exclusief bijzondere posten) bedraagt EUR 742 miljoen.
  • Energietransitie vergt op data gebaseerd, flexibeler elektriciteitsnet in combinatie met investeringen in netuitbreidingen
  • TenneT maakt elektriciteitssysteem klaar voor deelname van miljoenen elektriciteitsgebruikers op basis van nieuwe software in pilots met blockchain technologie.

  De Nederlands-Duitse hoogspanningsnetbeheerder TenneT presenteert vandaag in het geïntegreerde jaarverslag en de financiële jaarcijfers over het verslagjaar 2017 opnieuw gezonde financiële resultaten. Uit het jaarverslag blijkt verder dat TenneT werkt aan een gemoderniseerd en robuust elektriciteitsnet door nieuwe onshore en offshore infrastructuur te combineren met de introductie van een flexibeler elektriciteitssysteem en intelligente software die is gebaseerd op blockchain technologie.

  Mel Kroon, CEO van TenneT: “We hebben in 2017 goede vooruitgang geboekt in de uitvoering van onze strategische prioriteiten. Zo is van groot belang dat we de hoge beschikbaarheid van onze netten (leveringszekerheid) opnieuw hebben weten te waarborgen. En tegelijkertijd maken wij de hoogspanningsnetten klaar voor de nabije, volledig duurzame toekomst. Nu onze maatschappij steeds meer op elektriciteit draait, de kosten van duurzame elektriciteit sterk dalen en groene stroom afkomstig is van talloze bronnen op ontelbare locaties, moeten we overgaan naar een nieuw elektriciteitssyteem dat deze transitie mogelijk maakt. Dit houdt in dat we toe moeten naar een flexibeler systeem, waarin ook een belangrijke rol is weggelegd voor de opslag van stroom in waterstof en batterijen. Ook de deelname van miljoenen 'prosumenten' aan de elektriciteitsmarkt is van groot belang, omdat er in de toekomst veel minder regelbare conventionele centrales beschikbaar zijn die wij kunnen gebruiken voor handhaving van het evenwicht tussen vraag en aanbod op het net. De balancerende rol zal voor een deel worden overgenomen door consumenten met bijvoorbeeld een elektrische auto, zonnepanelen of een huisbatterij. Gezamenlijk kunnen consumenten die benodigde flexibiliteit bieden, en daar ook nog geld aan verdienen.”

  In Nederland en in Duitsland is TenneT daarom in 2017 gestart met twee proefprojecten die elektriciteitsgebruikers de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de elektriciteitsmarkt. Via een zogenoemde ‘aggregator’ (in dit geval Vandebron in Nederland en Sonnen in Duitsland) en op basis van blockchain-technologie wordt de capaciteit van auto- en huisbatterijen van hun klanten benut. Ook consumenten kunnen dus op deze manier direct transacties uitvoeren en zo hun bijdrage leveren aan de energietransitie én aan de cruciale balans van vraag en aanbod op het hoogspanningsnet. Er van uitgaande dat de proefprojecten een succes blijken, is TenneT van plan om ook met meer geïnteresseerde partijen samen te werken om het elektriciteitssyteem van de (nabije) toekomst te creëren. 

  Financiële resultaten en investeringen

  Belangrijkste onderliggende  financiële resultaten (in miljoenen euro’s) 20172016
  Omzet3.9483.227
  Bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT)897834
  EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten)742701
  Investeringen in materiële vaste activa1.7701.848
  Totaal activa20.41218.974

  Onderliggende omzet en EBIT

  De onderliggende omzet van TenneT is toegenomen van EUR 3.227 miljoen in 2016 naar EUR 3.948 miljoen in 2017, voornamelijk als gevolg van vergoedingen voor stijgende kosten voor het balanceren van vraag en aanbod en extra omzet door de toegenomen waarde van de activa. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) steeg van EUR 834 miljoen in 2016 naar EUR 897 miljoen in 2017. De onderliggende EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten, zoals vergoedingen voor offshore activiteiten en vrijgave van bepaalde voorzieningen, nam eveneens toe van EUR 701 miljoen in 2016 naar EUR 742 miljoen in 2017. De EBIT-groei kwam voornamelijk voort uit de gestegen waarde van TenneT's activa.

  Otto Jager, CFO TenneT: "Dankzij onze sterke resultaten kunnen we de noodzakelijke investeringen in de energietransitie blijven financieren. De kapitaalmarkten erkennen ons als een stabiele en betrouwbare uitgever van obligaties waardoor we uitstekende toegang hebben tot een breed scala aan financieringsbronnen."

  Investeringen en financiering

  In 2017 bedroegen de totale kapitaaluitgaven (Capital Expenditure, CAPEX) EUR 1.770 miljoen, waarvan EUR 736 miljoen werd geïnvesteerd in Nederland en EUR 1.032 miljoen in Duitsland. Om te voldoen aan de financieringsbehoefte voortkomend uit het omvangrijke investeringsportfolio heeft TenneT in april 2017 met succes de allereerste ‘groene hybride obligaties’ uitgegeven, met een totale waarde van EUR 1 miljard en geclassificeerd als eigen vermogen. Daarnaast heeft TenneT in 2017 voor EUR 1 miljard aan groene obligaties uitgegeven.

  Kredietwaardigheidsscores per 31 december 2017

  LangetermijnbeoordelingKortetermijnbeoordeling
  Standard & Poor’sA- (vooruitzicht stabiel)A-2
  Moody’s Investors ServiceA3 (vooruitzicht stabiel)P-2

  Sterke uitbreiding offshore-aansluitingen voor windparken

  De ontwikkeling van een net op zee voor het aansluiten van windparken voor de Nederlandse kust loopt als gepland. Het gaat om de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord, samen goed voor een capaciteit van 3.500 megawatt (MW).

  Op de middellange termijn ziet TenneT goede mogelijkheden voor verdere uitbouw van de windenergiecapaciteit op de Nederlandse Noordzee. Tussen 2023 en 2030 is een groei van circa 7.000 MW mogelijk, verdeeld over verschillende gebieden voor de westkust en ten noorden van de Waddeneilanden. De routekaart voor Wind op Zee die door de Nederlandse overheid wordt voorbereid, zal hierover uitsluitsel geven. TenneT is hierover in nauw overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Een aan te leggen kunstmatig eiland tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met aansluitingen voor windparken, is een optie wanneer er gelijkstroomaansluitingen komen, in plaats van de tot nu toe gebruikte wisselstroomaansluitingen. Deze oplossing zou recht doen aan de schaalgrootte van de te ontwikkelen windparken en de grotere afstand tot de kust. Als de transportkabels vervolgens ook worden gebruikt voor handel in elektriciteit tussen de Nederlandse en de Britse markt, dan neemt het gebruik van de infrastructuur sterk toe van 45 naar 80 procent.

  In het Duitse deel van de Noordzee heeft TenneT momenteel tien offshore-netaansluitingen in bedrijf: drie wisselstroom- en zeven gelijkstroomverbindingen. Hiermee bedraagt de totale beschikbare capaciteit voor het transporteren van op zee opgewekte windenergie nu meer dan 5 GW. Dit is meer dan voldoende om de huidige totale geïnstalleerde capaciteit van offshore-windparken te transporteren. TenneT heeft nu al meer dan 80 procent van de offshore-uitbreidingsdoelstelling van de Duitse federale overheid in 2020 bereikt. In 2019 verwacht TenneT met twee nieuwe offshore-netsystemen in totaal meer dan 7 GW aan offshore-aansluitcapaciteit in bedrijf te hebben.

  TenneT transporteerde in 2017 een recordhoeveelheid windenergie die op de Duitse Noordzee was opgewekt: 16 terawattuur (TWh). Dit is genoeg om bijvoorbeeld de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn ruim anderhalf jaar van groene stroom te voorzien. Het resultaat van 2017 overtreft dat van het voorgaande jaar (11 TWh) met bijna 50%, en bedraagt meer dan het dubbele van het resultaat in 2015 (7 TWh).

  In 2016 maakte TenneT haar langetermijnvisie (2030-2050) bekend voor een ‘energie-eiland’ verder buiten de kust op de Noordzee, waarmee circa 100 gigawatt (GW) aan windparken kan worden aangesloten op de Duitse, Nederlandse, Britse, Belgische, Noorse en Deense elektriciteitsmarkten. Het consortium dat gezamenlijk de mogelijkheden onderzoekt voor deze zogenoemde North Sea Wind Power Hub is in 2017 uitgebreid met Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam en telt nu vijf partners: TenneT Nederland, TenneT Duitsland, de Deense netbeheerder Energinet.dk, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam.

  Verbinden van internationale elektriciteitsmarkten

  TenneT breidt in de komende jaren de verbondenheid van Nederland en Duitsland met andere elektriciteitsmarkten sterk uit. Dit voegt extra flexibiliteit toe aan het elektriciteitssysteem en komt ten goede aan prijsharmonisatie, uitwisseling van groene stroom en de leveringszekerheid in de betrokken landen. De aanleg van twee nieuwe offshore-elektriciteitsverbindingen is in volle gang. Het gaat om NordLink, een hoogspanningskabel tussen Duitsland en Noorwegen en de COBRAcable tussen Nederland en Denemarken. Volgens planning zal het NordLink-project klaar zijn in 2020 en de COBRAcable-verbinding in 2019.

  Het Nederlandse deel van de nieuwe verbinding tussen Nederland en Duitsland – de interconnector Doetinchem-Wesel zal gereed zijn in 2018. Het Duitse deel wordt gerealiseerd door netbeheerder Amprion en neemt wat meer tijd in beslag dan eerder verwacht. De bestaande verbinding tussen Meeden (Nederland) en Diele (Duitsland) wordt in 2019 uitgebreid, terwijl de huidige bi-directionele transportcapaciteit met België stapsgewijs meer dan verdubbeld zal zijn in 2022.

  Vooruitzichten

  De Duitse regering heeft de ambitie geformuleerd om een koolstofarme economie te realiseren tegen het midden van de eeuw, en wil dat hernieuwbare energiebronnen in 2050 voorzien in minstens 80% van het bruto elektriciteitsverbruik. In Nederland vinden vergelijkbare ontwikkelingen plaats, waarbij de overheid inzet op een versnelde uitbedrijfname van bestaande kolencentrales in uiterlijk 2030.

  Deze ontwikkelingen betekenen dat het belangrijker dan ooit is voor TenneT om te werken aan de ontwikkeling van een net dat nog grotere hoeveelheden hernieuwbare energie kan inpassen. De uitbreiding van onze activiteiten om deze ontwikkelingen bij te houden, vereist naar verwachting een investeringsportfolio van ca. EUR 28 miljard in de komende tien jaar.

  De geplande investeringen in Nederland betreffen onder meer netuitbreidingen en een intensief onderhouds- en vervangingsprogramma voor de bestaande netinfrastructuur. De grootste projecten zijn het Net op Zee (3.500 MW), de Randstad 380 kV Noordring, Zuidwest 380 kV, Noordwest 380 kV, de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring, Doetinchem-Wesel en de COBRAcable. In afwachting van politieke besluitvorming is de verdere ontwikkeling van het offshore net in Nederland na 2023 niet opgenomen in het totale investeringsplan.

  De honderden kilometers lange gelijkstroomverbindingen SuedLink en SuedOstLink zijn de meest in het oog springende Duitse projecten aan land, vanwege de effecten op de leefomgeving en de hoge maatschappelijke kosten. De Duitse regering heeft bij wet besloten tot (grotendeels) ondergrondse aanleg van deze verbindingen. Naast de geplande gelijkstroomverbindingen zijn er meer dan twintig grote projecten in de plannings- of uitvoeringsfase.

  Geïntegreerd Jaarverslag 2017 en Green Finance Report 2017

  Voor meer informatie over TenneT wordt verwezen naar het Geïntegreerde Jaarverslag 2017, dat beschikbaar is op de website https://jaarverslag.tennet.eu.

  In verband met de ‘groene’ financiering van TenneTs investeringsportfolio door middel van de uitgifte van groene obligaties (sinds 2015) heeft TenneT het Green Finance Report 2017 opgesteld.

   

  ]]>
  news-955 Fri, 28 Jul 2017 08:00:00 +0200 TenneT geeft sterke impuls aan Europese samenwerking en digitalisering van het elektriciteitssysteem om energietransitie te faciliteren https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-geeft-sterke-impuls-aan-europese-samenwerking-en-digitalisering-van-het-elektriciteitssysteem/ Goede voortgang geboekt bij internationale samenwerking voor ontsluiting van grootschalige windenergie op zee.Innovatieve projecten met blockchain-technologie om systeem voor te bereiden op sterke toename van invoeding uit hernieuwbare elektriciteitsbronnen.Investeringen van 750 miljoen euro in Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten in eerste helft van 2017.Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) gestegen van 414 miljoen naar 478 miljoen euro.Uitgifte van 2 miljard euro aan ‘groene’ (hybride) obligaties.
  • Goede voortgang geboekt bij internationale samenwerking voor ontsluiting van grootschalige windenergie op zee.
  • Innovatieve projecten met blockchain-technologie om systeem voor te bereiden op sterke toename van invoeding uit hernieuwbare elektriciteitsbronnen.
  • Investeringen van 750 miljoen euro in Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten in eerste helft van 2017.
  • Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT) gestegen van 414 miljoen naar 478 miljoen euro.
  • Uitgifte van 2 miljard euro aan ‘groene’ (hybride) obligaties.

   

  TenneT heeft in het eerste halfjaar van 2017 zijn inspanningen op het gebied van Europese energiesamenwerking krachtig voortgezet. De netbeheerder is een samenwerkingsverband aangegaan met zijn Deense tegenhanger Energinet.dk voor de ontwikkeling op de langere termijn van een North Sea Wind Power Hub, die zal bijdragen aan de ontsluiting van betaalbare, grootschalige windenergie op zee. In Duitsland en Nederland werkt TenneT samen met IBM en start-ups sonnen en Vandebron aan de toepassing van blockchain-technologie om decentrale, flexibele elektriciteitsopwekking mogelijk te maken.

  TenneT-CEO Mel Kroon: “De overgang naar een meer duurzame elektriciteitsvoorziening vraagt om twee belangrijke dingen. Ten eerste moeten we de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten verder integreren en dus nauwer samenwerken, zodat we beter kunnen omgaan met de grotere weersafhankelijke invoeding van wind- en zonne-energie. Ten tweede moeten we slimme, innovatieve systemen ontwikkelen die op een efficiënte manier het variabele aanbod van deze groene energiebronnen afstemmen op de vraag. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van slimme software-oplossingen.”

  Europees perspectief

  Verdere Noordwest-Europese marktintegratie is nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen voor de langere termijn te kunnen behalen. Hiertoe is een consortium opgezet bestaande uit TenneT Nederland, TenneT Duitsland en Energinet, dat naar verwachting zal worden aangevuld met andere partners. 

  In dit kader heeft TenneT in juni 2017 een kantoor in Brussel geopend om permanent vertegenwoordigd te zijn in het bestuurlijke hart van Europa. TenneT's operationeel directeur Ben Voorhorst is bovendien met ingang van 1 juli 2017 benoemd tot voorzitter van de Europese netwerkorganisatie ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity).

  Onderliggend bedrijfsresultaat (eerste halfjaar van 2017)

  De onderliggende omzet is in het eerste halfjaar van 2017 gestegen naar 1.966 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van vergoedingen die zijn betaald aan producenten van elektriciteit voor het aanpassen van hun elektriciteitsproductie om overbelasting op het net te voorkomen of het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit te handhaven. Omdat deze zogenoemde ‘kosten van systeemdiensten’ worden vergoed op basis van doorbelasting, hebben ze geen effect op het onderliggende bedrijfsresultaat (EBIT). De onderliggende EBIT is gestegen van 414 miljoen naar 478 miljoen euro, in lijn met de uitbreiding van onze activa in Nederland en Duitsland.

  In het eerste halfjaar van 2017 werd er opnieuw flink geïnvesteerd in de verdere versterking van de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland en Duitsland. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 750 miljoen euro in deze periode.

  Belangrijkste onderliggende  resultaten 

  Bedragen in miljoenen euro’s30 juni 201730 juni 2016
  Omzet1.9661.546
  EBITDA796715
  EBIT478414
  Investeringen in materiële vaste activa  750875

   

   

  Bedragen in miljoenen euro’s30 juni 201730 juni 2016
  Netto rentedragende schulden (gecorrigeerd)7.4377.347
  Eigen vermogen5.2774.792
  Totale activa 20.25118.974


  Financiering

  TenneT's eerste uitgifte van 1 miljard euro aan groene (hybride) obligaties in maart 2017 werd in juni gevolgd door de uitgifte van een tweede tranche groene obligaties, eveneens met een totale waarde van 1 miljard euro. Beide obligatieleningen zullen worden gebruikt voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. De pagina ‘Groene financieringsinstrumenten’ op de TenneT-website biedt een overzicht van de acht offshore-projecten die met de opbrengsten worden gefinancierd.

  De toegenomen uitgifte van groene obligaties en leningen is geheel in lijn met het omvangrijke investeringsportfolio van TenneT. TenneT-CFO Otto Jager: “TenneT is de eerste onderneming die hybride eigen-vermogensinstrumenten uitgeeft. Dit onderstreept onze voortdurende inzet voor de verdere ontwikkeling van de markt voor groene financiering. Wij beschouwen dit als een essentieel onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

  TenneT's kredietwaardigheidsscores op 30 juni 2017 zijn onveranderd gebleven ten opzichte van 2016:

   

  Langetermijnbeoordelingkortetermijnbeoordeling
  Standard & Poor’sA- (vooruitzicht stabiel)A-2
  Moody’sA3 (vooruitzicht stabiel)P-2

   


  Forse netuitbreidingen in Nederland en Duitsland

  TenneT is momenteel bezig met de afronding van de bouwfase van het Nederlandse deel van de vierde grensoverschrijdende elektriciteitsverbinding (interconnector) met Duitsland, van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De bouwwerkzaamheden aan de ringverbinding in het noordelijke deel van de Randstad (Randstad 380 kV Noordring) verlopen volgens planning. De aanleg van de twee andere grote projecten aan land (Zuid-West 380 kV – West & Rilland en Noord-West 380 kV) is eveneens begonnen.

  TenneT's projecten aan land in Duitsland zijn omvangrijk en uitdagend als gevolg van de grote afstanden, het grote aantal belanghebbenden, de benodigde vergunningen en de technische en juridische complexiteit. Desondanks heeft een groot aantal nieuwe verbindingen inmiddels de bouwfase bereikt, waaronder de nieuwe verbindingen tussen Noord-Duitsland en Denemarken en de zogeheten Westküstenleitung. De omvangrijke ondergrondse gelijkstroomverbindingen SuedLink en SuedOstLink doorlopen momenteel de goedkeuringsprocedures. 

  Verbindingen op zee

  In Nederland zijn de offshore-projecten Borssele Alpha en Borssele Bèta in ontwikkeling. Beide offshore-netaansluitingen (bestaande uit offshore-transformatorstations en zeekabels) hebben een capaciteit van 700 MW en zullen naar verwachting in 2019 gereed zijn. Borssele Alpha en Borssele Bèta zijn de eerste twee van in totaal vijf netaansluitingen die worden aangelegd in de Nederlandse sector van de Noordzee voor toekomstige windparken. De totale in 2023 te realiseren aansluitcapaciteit bedraagt 3.500 MW. De nieuwe COBRAcable-verbinding tussen Nederland en Denemarken (capaciteit 700 MW) is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de markt.

  De Duitse offshore-verbindingen DolWin3 (900 MW) en BorWin3 (900 MW) zijn momenteel in aanbouw. TenneT streeft ernaar om 7.132 MW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken te realiseren in Duitsland in de periode tot 2019. 

  Het NordLink-project voorziet in de aanleg van een gelijkstroomkabel (capaciteit 1.400 MW) die waterkrachtcentrales in Noorwegen zal verbinden met de door wind- en zonne-energie gedomineerde Duitse elektriciteitsmarkt. De werkzaamheden zijn in volle gang en de zeekabel zal volgens planning in 2020 in bedrijf worden genomen.

  Learn more about TenneT? Click here.

  ]]>
  news-930 Mon, 12 Jun 2017 18:03:45 +0200 TenneT geeft opnieuw 1 miljard euro aan ‘groene obligaties’ uit https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-geeft-opnieuw-1-miljard-euro-aan-groene-obligaties-uit/ TenneT bedrijf met grootste uitgifte aan 'groen' schuldpapier van NederlandUitgifte volgt op de allereerste uitgifte van groene hybride obligaties eerder in 2017, en brengt het totaal aan uitgegeven groene obligaties op 5 miljard euro. 
  • TenneT bedrijf met grootste uitgifte aan 'groen' schuldpapier van Nederland
  • Uitgifte volgt op de allereerste uitgifte van groene hybride obligaties eerder in 2017, en brengt het totaal aan uitgegeven groene obligaties op 5 miljard euro. 

  TenneT Holding B.V. (kredietwaardigheidsscore A3/A-) heeft vandaag met succes opnieuw 1 miljard euro aan ‘groene obligaties’ uitgegeven in het kader van zijn programma voor groene obligaties. De uitgifte bestaat uit twee tranches van elk 500 miljoen euro met een looptijd van respectievelijk 8 jaar (couponrente 0,75%) en 12 jaar (couponrente 1,375%). Er waren vijf banken betrokken bij de uitgifte: ABN AMRO, HSBC, NatWest Markets, Rabobank en SMBC Nikko.

  Investeren in groene energie 

  De aankondiging van vandaag heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in netaansluitingen van offshore windparken. De acht offshore-projecten die met de opbrengst worden gefinancierd, zijn te vinden via green financing

  TenneT's investeringen in offshore windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 9 tot 11 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. In de periode tot 2019 realiseert TenneT ruim 7 GW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Deze netaansluitingen kunnen een hoeveelheid elektriciteit transporteren die overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van ca. 10 miljoen huishoudens. TenneT verwacht in 2023 ca. 3,5 GW aan aansluitcapaciteit te hebben aangelegd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van bijna 5 miljoen huishoudens.

   

  ]]>
  news-921 Tue, 23 May 2017 15:03:44 +0200 Aankondiging publicatie halfjaarcijfers 2017 en halfjaarverslag 2017 https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/aankondiging-publicatie-halfjaarcijfers-2017-en-halfjaarverslag-2017/ Op vrijdag 28 juli 2017 publiceert TenneT Holding B.V. financiele resultaten over het eerste halfjaar van 2017 en het halfjaarverslag 2017. Op vrijdag 28 juli 2017 publiceert TenneT Holding B.V. financiele resultaten over het eerste halfjaar van 2017 en het halfjaarverslag 2017.

  ]]>
  news-889 Thu, 13 Apr 2017 12:19:54 +0200 Notice of Redemption in relation to EUR 500 million outstanding Perpetual Capital Securities https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/notice-of-redemption-in-relation-to-eur-500-million-outstanding-perpetual-capital-securities/ On 13 April 2017, TenneT Holding B.V. as Issuer, has noticed the Securityholders  of TenneT's €500,000,000 Fixed-to-Floating Rate Perpetual Capital Securities issued on 9 February 2010  that TenneT has elected to call and redeem, and will redeem, pursuant to the Issuer's call option all of its outstanding Securities on 1 June 2017. On 13 April 2017, TenneT Holding B.V. as Issuer, has noticed the Securityholders  of TenneT's €500,000,000 Fixed-to-Floating Rate Perpetual Capital Securities issued on 9 February 2010  that TenneT has elected to call and redeem, and will redeem, pursuant to the Issuer's call option all of its outstanding Securities on 1 June 2017.

  The Securities will be redeemed at their principle amount together with any interest accrued thereon, including any Arrears of Interest, up to (but excluding) the Redemption Date. The full text of the Notice of Redemption is available at: www.tennet.eu/nl/bedrijf/investor-relations/hybrid/  

  Definitions

  Unless the context otherwise requires, capitalised terms used but not defined herein have the same meaning as assigned thereto in the Terms & Conditions of the Capital Securities (the "Conditions") set forth in the prospectus dated 4 February 2010 for the Capital Securities.

  TenneT Holding B.V. 
  Attention: Jeroen Dicker, Group Treasurer
  P.O. Box 718
  6800 AS Arnhem
  The Netherlands

  ]]>
  news-867 Wed, 29 Mar 2017 16:15:00 +0200 TenneT geeft eerste groene hybride obligatie ooit uit https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-geeft-eerste-groene-hybride-obligatie-ooit-uit/ Opbrengst van EUR 1 miljard voor financiering netaansluitingen van offshore windparkenMarkt toont grote interesse: TenneT ontvangt voor EUR 3 miljard aan orders voor uitgifte Green Hybrid Bond
 • Opbrengst van EUR 1 miljard voor financiering netaansluitingen van offshore windparken
 • Markt toont grote interesse: TenneT ontvangt voor EUR 3 miljard aan orders voor uitgifte Green Hybrid Bond
 • TenneT Holding B.V. (kredietwaardigheidsscore A3/A-) heeft vandaag met succes de allereerste zogenoemde ‘groene hybride obligatie’ (Green Hybrid Bond) ter wereld uitgegeven. Het gaat om de uitgifte van 1 miljard euro aan obligaties met een couponrente van 2,995 procent en een non-call periode van 7 jaar. De hybride obligatie-uitgifte heeft een beoordeling van Baa3 ontvangen van Moody’s en BB+ van Standard & Poor’s.

  “Deze eerste uitgifte van een groene hybride obligatie toont TenneT's blijvende inzet voor groene financieringsinstrumenten en de verdere ontwikkeling van de markt voor groene financiering aan. Het biedt een uitstekende manier om zowel onze duurzame investeringsportfolio ter facilitering van de energietransitie te financieren als onze credit rating te ondersteunen." aldus Otto Jager, CFO van TenneT. 

  Investeren in groene energie

  TenneT's investeringen in offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 9 tot 11 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. In de periode tot 2019 realiseert TenneT ruim 7.000 MW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Deze netaansluitingen kunnen een hoeveelheid elektriciteit transporteren die overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van ca. 7 miljoen huishoudens. TenneT verwacht in 2023 3.500 MW aan aansluitcapaciteit te hebben aangelegd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van circa 3,5 miljoen huishoudens. 

  ]]>
  news-847 Wed, 08 Mar 2017 08:00:00 +0100 TenneT blijft investeren in het faciliteren van de energietransitie bij stabiele financiële resultaten https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-blijft-investeren-in-het-faciliteren-van-de-energietransitie-bij-stabiele-financiele-resultat/ De hoogspanningsnetten onder beheer van TenneT hebben in 2016 opnieuw een hoge leveringsbetrouwbaarheid gerealiseerd van 99,9999 procent. Deze leveringszekerheid ging gepaard met een aanzienlijk investeringsniveau (EUR 1.848 miljoen) en solide financiële resultaten. Dit blijkt uit het geïntegreerde jaarverslag en de financiële jaarcijfers over 2016 die TenneT vandaag heeft gepubliceerd. De hoogspanningsnetten onder beheer van TenneT hebben in 2016 opnieuw een hoge leveringsbetrouwbaarheid gerealiseerd van 99,9999 procent. Deze leveringszekerheid ging gepaard met een aanzienlijk investeringsniveau (EUR 1.848 miljoen) en solide financiële resultaten. Dit blijkt uit het geïntegreerde jaarverslag en de financiële jaarcijfers over 2016 die TenneT vandaag heeft gepubliceerd.

  Mel Kroon, CEO van TenneT: “Onze maatschappij is in steeds sterkere mate afhankelijk van elektriciteit. Investeringen in hoogspanningsenergiesystemen zijn in ieders belang. Voor de transitie naar een meer duurzame energievoorziening en voor het waarborgen van een optimale stroomvoorziening. Grootschalige productie uit hernieuwbare bronnen vindt op niet conventionele locaties op land en op zee plaats. Willen wij in onze Noordwest Europese regio optimaal profiteren van al die groene stroom, dan zijn nieuwe elektriciteitsverbindingen op land en op zee hard nodig. Innovaties, partnerships én internationale samenwerking zijn daarbij onmisbaar. Op al deze gebieden hebben wij ook in 2016 weer goede stappen gezet en daar gaan we de komende jaren mee door."

  Energietransitie: offshore wind

  De Nederlandse overheid heeft TenneT in 2016 definitief aangewezen als netbeheerder op zee. Dit maakt TenneT verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de aanleg en het beheer van een energiesysteem op zee dat in 2023 3.500 MW (gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van circa 4 miljoen huishoudens) aan duurzame windenergie van de Noordzee naar particuliere en zakelijke eindgebruikers gaat transporteren. Voor de windgebieden Borssele en Hollandse Kust Zuid zijn verschillende onshore en offshore bodemonderzoeken gedaan. Voor Borssele (2 x 700 MW) zijn de aanbestedingen voor de benodigde kabels (eind 2016) en offshore transformator platforms (begin 2017) afgerond en voor Hollandse Kust Zuid is het voorkeurstracé, via Maasvlakte Noord, bepaald. Ook voor het derde aangewezen offshore windgebied, Hollandse Kust Noord, is TenneT begonnen met de voorbereidingen.

  De aanbestedingen voor de windparken van Borssele hebben buitengewone resultaten opgeleverd. De winnende biedingen lagen met 7,27 en daarna 5,45 cent per kWh ver beneden de uitkomsten van eerdere tenders. Deels is dit te danken aan de lage marktprijzen voor o.a. staal en de lage financieringskosten, deels aan het feit dat er met het aanwijzen van TenneT zekerheid van netaansluiting is bij de windparkontwikkelaars.

  Op de middellange termijn ziet TenneT goede mogelijkheden voor verdere uitbouw van de windenergiecapaciteit op de Nederlandse Noordzee. Zo biedt het aangewezen windgebied 'IJmuiden Ver' ruimte voor duizenden megawatts aan windmolenparken die op de conventionele manier met kabels op het net kunnen worden aangesloten of wellicht op een hybride manier, waarbij de kabel ook functioneert als interconnector tussen Nederland en Groot Brittannië, een zogenoemde 'windconnector'. In 2016 maakte TenneT haar lange termijn visie bekend voor een 'energie-eiland' verder weg op de Noordzee, waarmee circa 70 gigawatt aan windparken kan worden aangesloten op de Duitse, Nederlandse, Belgische, Noorse en Deense elektriciteitsmarkten. Het windconnector concept zou in dit 'hub and spoke' model op grote schaal worden toegepast.

  In het Duitse deel van de Noordzee heeft TenneT momenteel negen offshore-netaansluitingen operationeel: 2 wisselstroom- en 7 gelijkstroomverbindingen. Hiermee bedraagt de totale beschikbare capaciteit voor het transporteren van op zee opgewekte windenergie nu 5.221 MW. Dit is meer dan voldoende om de totale geïnstalleerde capaciteit van 3.783 MW van offshore windparken te transporteren. In 2019 verwacht TenneT 7.132 MW aan offshore aansluitcapaciteit operationeel te hebben. In 2025 zal dit naar verwachting groeien naar meer dan 10 GW.

  Optimaliseren internationale elektriciteitsmarkten

  In 2016 heeft TenneT haar leidende rol bij het initiëren en realiseren van meer grensoverschrijdende transportcapaciteit voor de markt - een strategie die al in 2002 werd uitgestippeld - opnieuw bevestigd. Van twee nieuwe grensoverschrijdende offshore elektriciteitsverbindingen is de bouw bezig: een verbinding van 1.400 MW tussen Duitsland en Noorwegen (NordLink) en een van 700 MW tussen Nederland en Denemarken (COBRAcable). Op land is uitbreiding van de grensoverschrijdende transportcapaciteit in volle gang met de aanleg van Doetinchem-Wesel (1.500 MW) en met verhoging van de capaciteit van de bestaande verbinding tussen Meeden (NL) en Diele (D). Ook aan de uitbreiding van de grensoverschrijdende transportcapaciteit met België wordt gewerkt.

  Financiële resultaten en investeringen

  Belangrijkste underlying*) financiële resultaten (in miljoenen euro’s)20162015
  Omzet3.2273.290
  Bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT)8341.075
  EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten)701704
  Investeringen in materiële vaste activa1.8482.405
  Totaal vaste activa18.97415.424
  Netto rentedragende schulden (gecorrigeerd 7.3475.736
  Dividend uitgekeerd aan Staat der Nederlanden146196

  *) In tegenstelling tot de verslaggeving op basis van de huidige IFRS-regelgeving weerspiegelen underlying cijfers zogenoemde gereguleerde activa en verplichtingen voortvloeiend uit TenneT's gereguleerde activiteiten. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die in toekomstige tarieven mogen of moeten worden verrekend, apart worden verantwoord.

   

  Underlying omzet en EBIT

  TenneT’s underlying omzet in 2016 van EUR 3.227 miljoen daalde licht ten opzichte van 2015 EUR 3.290 miljoen), vooral door lagere vergoedingen voor de kosten van systeemdiensten en deels gecompenseerd door extra omzet vanuit onze groeiende asset base en doorlopende investeringen.

  Het underlying bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) daalde van 1.075 miljoen euro in 2015 naar 834 miljoen euro in 2016. Exclusief bijzondere posten was de underlying EBIT vergelijkbaar met vorig jaar, d.w.z. EUR 701 miljoen in 2016 vergeleken met EUR 704 miljoen in 2015. Een hogere omzet als gevolg van een grotere investeringsbasis werd tenietgedaan door hogere operationele kosten en lagere inkomsten uit niet-gereguleerde activiteiten.

  Otto Jager, CFO van TenneT: “Door onze solide financiële resultaten kunnen wij investeringen in de energietransitie blijven financieren. En als grootste Nederlandse 'corporate' uitgever van groene obligaties dragen wij in hoge mate bij aan de marktontwikkeling voor investeerders in duurzaamheid."

  Investeringen en financiering

  In 2016 bedroegen de totale kapitaaluitgaven (Capital Expenditure, CAPEX) 1.848 miljoen euro, waarvan 575 miljoen euro werd geïnvesteerd in Nederland en 1.273 miljoen euro in Duitsland. Dit aanhoudend hoge investeringsniveau verklaart tevens de stijging van de netto rentedragende schuldpositie naar EUR 7.347 miljoen op 31 december 2016.

  Om te voldoen aan de sterkere financieringsbehoefte voortkomend uit het omvangrijke investeringsportfolio heeft TenneT in mei in Duitsland met succes een uitgifte van EUR 500 miljoen aan groene obligaties afgerond. In 2016 is voor in totaal EUR 1,5 miljard aan groene obligaties uitgegeven. TenneT’s aandeelhouder, de Nederlandse Staat, vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën, heeft eind 2016 voor de periode 2017-2020 een bijdrage van maximaal EUR 1,2 miljard aan aanvullend kapitaal toegezegd. Uitbetaling zal plaatsvinden in vier tranches. De laatste tranche van 410 miljoen euro in 2020 is voorwaardelijk en zal indien nodig worden toegekend, rekening houdend met de financiële situatie van TenneT op dat moment.

  Kredietwaardigheidsscores op 31 december 2016

  LangetermijnbeoordelingKortetermijnbeoordeling
  Standard & Poor’sA- (vooruitzicht stabiel)A-2
  Moody’s Investor ServiceA3 (vooruitzicht stabiel) P-2

   

   

  Dividend

  De Nederlandse maatschappij profiteert ook financieel – via TenneT's aandeelhouder, de Nederlandse Staat – van TenneT's activiteiten. Over het verslagjaar 2014 keerde TenneT een dividend uit van EUR 116,5 miljoen, over 2015 was dat EUR 196 miljoen en over 2016 is het EUR 146 miljoen. Van 1999 tot en met 2017 bedraagt het totaal van uitkeringen aan de Nederlandse Staat EUR 905 miljoen.

  Vooruitzichten

  In de komende tien jaar gaat TenneT naar verwachting EUR 25 miljard investeren in onshore en offshore netwerkinfrastructuur in Nederland en Duitsland. Deze netuitbreidingen zullen zorgen voor een betrouwbaar aanbod van duurzame energie in geheel Europa en in TenneT’s verzorgingsgebieden in het bijzonder. Een verdere koppeling van Europese energiemarkten zal ertoe leiden dat de elektriciteitsprijzen in de afzonderlijke Europese landen verder naar elkaar toe groeien. Hierdoor wordt stroom uiteindelijk goedkoper voor de eindgebruikers.

  De geplande investeringen in Nederland betreffen onder meer onderhoud van het bestaande net en uitbreidingen van het net om grotere en minder voorspelbare elektriciteitsstromen te kunnen transporteren. De grootste projecten zijn het net op zee (3.500 MW), de Randstad 380 kV Noordring, Zuidwest 380 kV, Noordwest 380 kV, de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring, Doetinchem-Wesel en COBRA-kabel.

  Ook in Duitsland zijn nieuwe of verzwaarde elektriciteitsverbindingen noodzakelijk vanwege de sterk toegenomen en nog steeds groeiende duurzame energieproductie, die bovendien vaak plaatsvindt op niet-traditionele locaties. Meer dan twintig grote projecten bevinden zich momenteel in de plannings- of uitvoeringsfase. Ook is TenneT bezig met de voorbereidingen voor een tweetal unieke ondergrondse gelijkstroomverbindingen met een lengte van vele honderden kilometers, SuedLink en SuedOstLink. De Duitse regering heeft bij wet besloten tot (grotendeels) ondergrondse aanleg van deze verbindingen. Hierdoor zullen deze projecten enkele jaren later worden gebouwd en opgeleverd dan eerder werd verwacht.

  Innovatie

  Innovatie is essentieel voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige, betrouwbare, robuuste en efficiënte elektriciteitsvoorziening. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke wens om meer hoogspanningsverbindingen ondergronds te brengen, wordt – net als eerder in de Randstad 380 kV Zuidring - bijna 10 kilometer aan 380 kV-kabel toegepast. TenneT gaat hiervoor een nieuw ontwikkelde 380 kV kabel met een aluminium kern in plaats van een koperen kern toepassen. Naast een hoge transportcapaciteit en lange levensduur levert het gebruik van dit nieuwe type kabel een kostenbesparing op van 20 tot 30 procent.

  Bij bovengrondse 380 kV verbindingen zoals de Randstad 380 kV Noordring, Zuidwest 380 kV, Noordwest 380 kV en Doetinchem-Wesel blijft TenneT gebruik maken van de innovatieve, zelf ontwikkelde Wintrack-masten. Door hun (ranke) ontwerp hebben deze masten een veel kleiner elektromagnetisch veld en zijn ze beter inpasbaar in de omgeving.

  TenneT onderzoekt ook de mogelijkheden voor elektriciteitsopslag in batterijen, waarmee het elektriciteitsnet flexibeler en efficiënter kan worden, ondanks de sterke groei van de fluctuerende toevoer vanuit hernieuwbare energiebronnen (wind en zon). TenneT en New Motion hebben in 2016 binnen een pilot de oplaadsystemen van duizenden elektrische auto’s ingezet om bij te dragen aan de stabiliteit van het net. In 2017 start TenneT met meerdere partijen een aantal nieuwe pilots die tot doel hebben om het net flexibeler, en daarmee ook meer solide, te houden.

  Geïntegreerd Jaarverslag 2016 en Green Finance Report 2016

  Voor meer informatie over TenneT wordt verwezen naar het Geïntegreerde Jaarverslag 2016, dat beschikbaar is op de website annualreport.tennet.eu.

  In verband met de 'groene' financiering van TenneT's investeringsportfolio door middel van de uitgifte van Green Bonds (sinds 2015) heeft TenneT het Green Finance Report 2016 opgesteld.

  ]]>
  news-801 Wed, 21 Dec 2016 11:00:00 +0100 Kapitaaluitbreiding voor investeringen TenneT in Nederland formeel rond https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/kapitaaluitbreiding-voor-investeringen-tennet-in-nederland-formeel-rond/ Het proces voor de additionele kapitaaluitbreiding van TenneT door de Nederlandse Staat is formeel afgerond. In juli 2016 had minister Dijsselbloem het voornemen voor de kapitaaluitbreiding al voorgelegd aan de Tweede Kamer. De staat stelt als aandeelhouder 1.190 miljoen euro aanvullend eigen vermogen beschikbaar aan staatsdeelneming TenneT om toekomstige financiering van investeringen in het Nederlandse net mogelijk te maken. TenneT levert een grote bijdrage aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Om dat te kunnen blijven doen, investeert TenneT de komende periode veel in versterking van het net op land. Daarnaast is de aansluiting van windparken op de Noordzee belangrijk om de duurzaamheidsambitie van het kabinet te realiseren. 

  Het proces voor de additionele kapitaaluitbreiding van TenneT door de Nederlandse Staat is formeel afgerond. In juli 2016 had minister Dijsselbloem het voornemen voor de kapitaaluitbreiding al voorgelegd aan de Tweede Kamer.

  De staat stelt als aandeelhouder 1.190 miljoen euro aanvullend eigen vermogen beschikbaar aan staatsdeelneming TenneT om toekomstige financiering van investeringen in het Nederlandse net mogelijk te maken. TenneT levert een grote bijdrage aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Om dat te kunnen blijven doen, investeert TenneT de komende periode veel in versterking van het net op land. Daarnaast is de aansluiting van windparken op de Noordzee belangrijk om de duurzaamheidsambitie van het kabinet te realiseren. 

  TenneT is volgens de wet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, veiligheid en leveringszekerheid van het Nederlandse hoogspanningsnet. Ook de aanleg van het net op zee is intussen een formele taak van TenneT. Tot en met 2025 verwacht TenneT 5 tot 7 miljard euro te moeten investeren in het onderhouden, renoveren en waar nodig uitbreiden van het net in Nederland. Ongeveer een derde van dit bedrag is nodig voor het aansluiten van windparken op zee.

  Belang voor economie en maatschappij

  De investeringen van TenneT zijn van groot belang voor de leveringszekerheid van elektriciteit en daarmee voor de maatschappij. Met de uitbreiding en versterking van het net op land en met de aanleg van het net op zee levert TenneT namelijk een belangrijke bijdrage aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De investeringen van TenneT zijn bovendien noodzakelijk om de afspraken uit het energieakkoord en de duurzaamheidambitie van het kabinet te realiseren.

  Omvang kapitaalstorting

  Voor het vaststellen van de omvang van de additionele kapitaaluitbreiding schreef Minister Dijsselbloem in de brief aan de Tweede Kamer van 12 juli jl. dat er een aantal uitgangspunten is gehanteerd. Deze liggen ook vast in het staatsdeelnemingenbeleid. Zo schreef hij dat het eerste uitgangspunt het behoud van de kredietwaardigheid van TenneT is. Dit betekent dat TenneT financieel gezond blijft en voldoende mogelijkheden houdt om vermogen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Dit is van groot belang om de investeringsagenda blijvend te kunnen financieren. Daarnaast draagt de staat als aandeelhouder uitsluitend bij aan investeringen in het Nederlandse deel van de netbeheerder. Tot slot stelt de aandeelhouder pas kapitaal ter beschikking op het moment dat TenneT dit daadwerkelijk nodig heeft. De storting van 1.190 miljoen euro wordt in vier tranches verspreid over vier jaar. TenneT is voornemens de eerste tranche van 150 miljoen euro begin januari 2017 af te roepen. In 2019 zal de staat afwegen of de vierde tranche van 410 miljoen euro nog (in zijn geheel) noodzakelijk is. 

  Rendement

  TenneT gebruikt de kapitaaluitbreiding voor investeringen in het Nederlandse net. Op deze investeringen maakt TenneT een gereguleerd rendement dat hoger is dan de rentelasten die de staat betaalt. Als aandeelhouder profiteert de staat van deze investeringen via dividendbetalingen. Naast de maatschappelijke voordelen van de investeringen van TenneT ontvangt de staat dus ook rendement op het gestorte kapitaal.

  ]]>
  news-749 Mon, 10 Oct 2016 20:58:24 +0200 Uitgifte ‘Green Bonds’ TenneT weer succesvol https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/uitgifte-green-bonds-tennet-weer-succesvol/ TenneT geeft opnieuw een groene obligatie uit met zéér lange looptijdUitgifte van Green Bonds ter waarde van EUR 500 miljoen brengt totaal aan 'groene' langlopende schulden op EUR 3 miljard.TenneT grootste Nederlandse corporate uitgever van duurzaam schuldpapier. 
  • TenneT geeft opnieuw een groene obligatie uit met zéér lange looptijd
  • Uitgifte van Green Bonds ter waarde van EUR 500 miljoen brengt totaal aan 'groene' langlopende schulden op EUR 3 miljard.
  • TenneT grootste Nederlandse corporate uitgever van duurzaam schuldpapier. 

  TenneT Holding B.V. (rating: A3/A-) heeft vandaag begeleid door drie banken – Lloyds Bank, Rabobank en Royal Bank of Scotland – opnieuw met succes een zogenoemde ‘Green Bond’ (groene obligatie) uitgegeven: het gaat om een uitgifte van EUR 500 miljoen aan obligaties voor 17 jaar waarvan de couponrente is vastgesteld op 1,25%.

  Investeren in groene energie

  De bekendmaking van vandaag heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. De opbrengst zal worden gebruikt om de volgende offshore-projecten te financieren:

  • DolWin1 (in gebruik genomen in 2015): een 165 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 800 MW;
  • SylWin1 (in gebruik genomen in 2015): een 205 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 864 MW;
  • DolWin2 (in gebruik genomen in 2016): een 135 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 916 MW;
  • DolWin3 (geplande ingebruikname in 2017): een 162 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW;
  • BorWin3 (geplande ingebruikname in 2019): een 160 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW.

  Op de website van TenneT is een ‘second opinion’ over deze obligatie-uitgifte te vinden:

  ]]>
  news-694 Fri, 29 Jul 2016 08:00:00 +0200 Halfjaarcijfers van TenneT laten goede voortgang zien met onveranderd hoge leveringszekerheid https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/halfjaarcijfers-van-tennet-laten-goede-voortgang-zien-met-onveranderd-hoge-leveringszekerheid-1/ Leveringszekerheid onveranderd hoog op 99,999%.Investeringen EUR 875 miljoen in Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten in eerste helft van 2016.Omzet toegenomen van EUR 1.395 miljoen naar EUR 1.546 miljoen. Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT)  met EUR 76 miljoen gedaald naar EUR 414 miljoen met name vanwege lagere impact van bijzondere posten.Uitgifte van EUR 1,5 miljard aan nieuwe groene obligaties en leningen.
  • Leveringszekerheid onveranderd hoog op 99,999%.
  • Investeringen EUR 875 miljoen in Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten in eerste helft van 2016.
  • Omzet toegenomen van EUR 1.395 miljoen naar EUR 1.546 miljoen.
  • Onderliggend bedrijfsresultaat (EBIT)  met EUR 76 miljoen gedaald naar EUR 414 miljoen met name vanwege lagere impact van bijzondere posten.
  • Uitgifte van EUR 1,5 miljard aan nieuwe groene obligaties en leningen.

  TenneT heeft in het eerste halfjaar van 2016 de leveringszekerheid van elektriciteit op een niveau van 99,999% weten te houden en verdere voortgang geboekt met de integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten. Met deze kernactiviteiten werden solide financiële resultaten gerealiseerd. TenneT betreurt het noodlottige ongeval van een medewerker van aannemer Liandon die in februari 2016 tijdens werkzaamheden op een hoogspanningsstation om het leven kwam.

  Energietransitie

  De energietransitie is niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland in volle gang. Eerder dit jaar zorgde de Eerste Kamer voor de vereiste wettelijke basis voor de ontwikkeling van offshore windenergie in het Nederlandse deel van de Noordzee. In juli heeft de Nederlandse toezichthouder ( ACM ) TenneT gecertificeerd als netbeheerder op zee. Hiermee kan het Ministerie van Economische Zaken TenneT officieel aanstellen als ontwikkelaar en exploitant van offshore netaansluitingen in het Nederlandse deel van de Noordzee. In juni presenteerde TenneT haar visie voor verdere integratie en samenwerking van landen rond de Noordzee als het gaat om het realiseren van gestelde duurzaamheidsdoelen voor de langere termijn. De ontwikkeling van een eiland ver op de Noordzee dat kan dienen als 'hub en spoke' voor een Europees duurzaam energiesysteem vormt de spil in het North Sea Infrastructure concept van TenneT.

  Mel Kroon (CEO): "Duurzame energie betekent dat we in dit deel van Europa beschikbaarheid en behoefte van energie over grotere afstanden met elkaar moeten verbinden door middel van infrastructuur. Daarnaast is Noordwest-Europese integratie en samenwerking op het gebied van de energietransitie nodig om ook in de toekomst duurzaamheidsdoelstellingen te blijven behalen."

  Financiële resultaten

  In de eerste helft van 2016 heeft TenneT volop geïnvesteerd in de versterking van de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland en Duitsland, voor het behoud van een onveranderd hoge leveringszekerheid en de inpassing van hernieuwbare energie. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen EUR 875 miljoen in het eerste halfjaar van 2016. 

  Belangrijkste underlying1 resultaten

  EUR Miljoen30 juni 201630 juni 2015
  Omzet1.5461.395
  EBIT414490
  Investeringen in materiële vaste activa       8751.196


  EUR Miljoen30 juni 201630 juni 2015
  Totaal activa16.88115.424
  Netto rentedragende schulden (gecorrigeerd)6.6825.703
  Eigen vermogen3.7363.803

   

  De 'underlying' omzet is van EUR 1.395 miljoen in de eerste zes maanden van 2015  toegenomen naar EUR 1.546 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar. Deze toename is te danken aan de groei van activa als gevolg van  investeringen in de afgelopen jaren en door de vergoeding van de toegenomen kosten van systeemdiensten. Het onderliggende bedrijfsresultaat is afgenomen van EUR 490 miljoen op 30 juni 2015 naar EUR 414 miljoen op 30 juni 2016. Dit komt vooral door de lagere impact van bijzondere posten. In 2015 werd EBIT positief beïnvloed door de vrijval van een deel van de offshore liability voorzieningen en de verkoop van APX in 2015. De 'underlying' resultaten voor de eerste helft van 2016 werden negatief beïnvloed door de verandering van de disconteringsvoet van de Duitse pensioenvoorzieningen, wat in toekomstige tarieven wordt verrekend.

  Zowel de toezichthouder in Nederland (ACM) als in Duitsland (Bundesnetzagentur) kondigde een voorgenomen verlaging van het regulatorisch rendement aan. In Nederland daalt het rendement op eigen vermogen naar verwachting van 5,6% naar 4,9% (na belasting). In Duitsland van 9,05 % (7,4% na belasting) naar 6,91% (5,6% na belasting). Het besluit hierover wordt in het najaar verwacht.

  Otto Jager, CFO van TenneT: “Het operationele resultaat dat we behalen is in lijn met onze totale investeringen en ondersteunt onze huidige schuldportefeuille van 5,8 miljard. Om financiering aan te kunnen trekken voor onze omvangrijke investeringsagenda zijn stabiele regulatorische voorwaarden echter noodzakelijk." 

  Financiering

  In juni van dit jaar gaf TenneT EUR 1 miljard aan groene obligaties uit ten behoeve van investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet op het land. Daarnaast gaf TenneT in mei van dit jaar groene leningen van EUR 500 miljoen uit in Duitsland. De uitgifte van groene obligaties en leningen toont aan dat TenneT zich samen met de betrokken partijen wil inzetten voor voortdurende verbetering en innovatie op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening. Als eerste Nederlandse onderneming die die groene obligaties uitgeeft, opent TenneT vandaag de Euronext-handelsdag in Amsterdam.

  Eerder deze maand heeft de Nederlandse Staat laten weten dat TenneT een extra kapitaalstorting (eigen vermogen) tegemoet kan zien tot 1,2 miljard euro voor de benodigde investeringen in het Nederlandse elektriciteitsnet. De aandeelhouder stelt dit kapitaal ter beschikking op het moment dat TenneT dit daadwerkelijk nodig heeft.

  TenneT's kredietwaardigheidsscores op 30 juni 2016 zijn onveranderd ten opzichte van 2015:

  Lange-termijnbeoordelingKorte-termijnbeoordeling
  Standard & Poor’sA- (vooruitzicht stabiel)A-2
  Moody'sA3 (vooruitzicht stabiel)P-2

   

  Voortgang netuitbreidingsprojecten in Nederland

  De uitvoering van een aantal grote hoogspanningsprojecten in Nederland ligt op koers. TenneT is gestart met de aanleg van de vierde grensoverschrijdende verbinding met Duitsland, van Doetinchem naar het Duitse Wesel. Daarnaast vordert de aanleg van de ringverbinding in het noordelijke deel van de Randstad gestaag.  In zowel het Noorden als het Zuidwesten van Nederland is TenneT samen met het Ministerie van Economische Zaken in nauw overleg met lokale en regionale stakeholders over de uitbreiding en versterking van het elektriciteitsnet. 

  Gelijkstroom en verkabeling in Duitse onshore projecten

  TenneT is in Duitsland officieel aangewezen voor de SuedOstLink-verbinding tussen Sachsen-Anhalt en Beieren. Naast SuedLink wordt dit de tweede grootste gelijkstroomverbinding op het Duitse vasteland. In januari werd er in Duitsland de wet aangenomen waarin ondergrondse aanleg van gelijkstroomkabels prioriteit krijgt. Dit betekent dat tracés voor deze gelijkstroomverbindingen op veel plaatsen opnieuw worden ontworpen om ondergrondse aanleg mogelijk te maken. De lange afstanden, het aantal stakeholders en benodigde vergunningen alsmede de technische en juridische complexiteit maken de Duitse onshore projecten uitdagend en kostbaar.

  Ontwikkelingen offshore

  In maart werd in Nederland de herziening van de Elektriciteitswet aangenomen door de Eerste Kamer waardoor TenneT haar rol als ontwikkelaar en netbeheerder op zee kan formaliseren. In de komende jaren zal TenneT vijf identieke platforms bouwen op de Nederlandse Noordzee met een totale capaciteit van 3.500 MW (genoeg om 3,5 miljoen huishoudens te voorzien van groene stroom) voor het transport van windenergie naar het vaste land. In Duitsland wordt gewerkt aan de offshore-verbindingen DolWin3, BorWin3 en Nordergründe met een gezamenlijke capaciteit van 2.827 MW. Totaal betekent dit dat er in Duitsland in 2019 7.132 MW aan windenergie wordt aangesloten. Daarnaast is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van NordLink, de eerste kabel met hoge transportcapaciteit (1.400 MW) tussen Noorwegen en Duitsland. De NordLink-verbinding zal een aanvulling vormen op TenneT's bestaande onderzeese elektriciteitsverbindingen met Noorwegen en  het Verenigd Koninkrijk, en de drie bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen tussen Nederland en Duitsland (met een vierde in aanleg). In het najaar zal TenneT starten met de bouw van de COBRA-kabel, een nieuwe interconnector met een capaciteit van 700 MW die Nederland met Denemarken zal verbinden. 

   

   

   

   

   

  1  In tegenstelling tot de verslaggeving op basis van de huidige IFRS-regelgeving weerspiegelen 'underlying' cijfers zogenoemde gereguleerde activa en verplichtingen voortvloeiend  uit TenneTs gereguleerde activiteiten. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die in toekomstige tarieven mogen of moeten worden verrekend, onder de activa of verplichtingen worden verantwoord.

  ]]>
  news-341 Thu, 12 May 2016 09:00:00 +0200 TenneT geeft eerste groene 'Schuldscheine' in Duitsland uit https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/tennet-geeft-eerste-groene-schuldscheine-in-duitsland-uit/ Grote belangstelling van markt: uitgifte ruim twee maal overtekendVerbreding van investeerdersbasis en spreiding van financieringsbronnenUitgifte in Duitsland volgt op eerste uitgifte van groene obligaties in Nederland in 2015.
 • Grote belangstelling van markt: uitgifte ruim twee maal overtekend
 • Verbreding van investeerdersbasis en spreiding van financieringsbronnen
 • Uitgifte in Duitsland volgt op eerste uitgifte van groene obligaties in Nederland in 2015.
 • TenneT Holding B.V. (kredietwaardigheidsscore A3/A-) heeft vandaag succesvol haar eerste zogeheten ‘groene obligaties’ (‘Schuldscheine’) in Duitsland uitgegeven. De obligaties hebben een totale waarde van 500 miljoen euro. Een ‘Schuldschein’ is een Duits schuldinstrument dat vergelijkbaar is met een obligatie. De obligaties werden in samenwerking met Helaba en ING Bank uitgegeven in zes tranches:

  BedragLooptijdCouponrente
  EUR 77m6yrs0.646%
  EUR 100m8yrs0.989%
  EUR 55m10yrs 1.310%
  EUR 50m12yrs1.500%
  EUR 138m15yrs1.750%
  EUR 80m20yrs2.000%

  De uitgifte had aanvankelijk een omvang van 300 miljoen euro en was ruim twee keer overtekend, waardoor TenneT heeft besloten tot een uitbreiding naar 500 miljoen euro. De obligaties werden onder meer aangeschaft door Duitse spaarbanken en Duitse en internationale institutionele beleggers.

  “Deze eerste uitgifte van groene obligaties in Duitsland toont aan dat TenneT in staat is om haar financieringsbronnen te spreiden en haar investeerdersbasis te verbreden om haar investeringsplannen uit te voeren”, aldus Otto Jager, CFO van TenneT. “De ‘groene’ insteek benadrukt opnieuw onze ambitie om tot de best presterende Noordwest-Europese netbeheerders te behoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De obligaties zullen worden gebruikt ter financiering van onze investeringen in drie Duitse offshore windenergieprojecten.”

  Investeren in groene energie

  De bekendmaking van vandaag heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. De opbrengst  wordt gebruikt om de volgende offshore-projecten te financieren:

  • DolWin1 (in gebruik genomen in 2015): een 165 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 800 MW.
  • DolWin2 (in gebruik genomen in 2015): een 135 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 916 MW. 
  • DolWin3 (geplande ingebruikname in 2017): een 162 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW. 

  TenneT's investeringen in offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 7 tot 9 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. Tot 2019 realiseert TenneT ruim 7.000 MW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Deze netaansluitingen kunnen een hoeveelheid elektriciteit transporteren die overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van ca. 9 miljoen huishoudens. Tussen nu en 2023 zal TenneT ook 3.500 MW aan aansluitcapaciteit aanleggen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van ruim 4 miljoen huishoudens. 

  Green Bonds Framework

  In april 2015 heeft TenneT een zogeheten ‘Green Bonds Framework’ gepubliceerd dat dient als kader voor het controleren van de duurzaamheidskwaliteit (d.w.z. de toegevoegde milieuwaarde en maatschappelijke waarde) van de projecten die worden gefinancierd met behulp van de uitgifte van ‘groene’ schuldinstrumenten. Dit kader is getoetst door oekom Research AG, die ook een ‘second opinion’ heeft afgegeven met betrekking tot de uitgifte van groene obligaties in Duitsland. Download het rapport van oekom Research.  

  TenneT heeft in de documentatie van het uitgifteprogramma ook specifieke bepalingen over het gebruik van opbrengsten opgenomen die aansluiten bij de beginselen van groene obligaties.

  ]]>
  news-58 Tue, 08 Mar 2016 12:39:00 +0100 Recordinvesteringen TenneT in elektriciteitsnetten van morgen op land en op zee https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/recordinvesteringen-tennet-in-elektriciteitsnetten-van-morgen-op-land-en-op-zee-1/ Investeringen in onderhoud en uitbreiding van hoogspanningsnetten met 2,4 miljard euro in 2015 hoger dan ooit EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) neemt toe met 18% naar 704 miljoen euro Beschikbaarheid van TenneT's netten blijft met 99,9975% op hoog niveau Staat der Nederlanden ontvangt 196 miljoen euro dividend Omvang investeringsprogramma komende tien jaar circa 22 miljard euro, onder meer te financieren door de uitgifte van ‘groene obligaties’
 • Investeringen in onderhoud en uitbreiding van hoogspanningsnetten met 2,4 miljard euro in 2015 hoger dan ooit
 • EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) neemt toe met 18% naar 704 miljoen euro
 • Beschikbaarheid van TenneT's netten blijft met 99,9975% op hoog niveau
 • Staat der Nederlanden ontvangt 196 miljoen euro dividend
 • Omvang investeringsprogramma komende tien jaar circa 22 miljard euro, onder meer te financieren door de uitgifte van ‘groene obligaties’
 • Arnhem – Netbeheerder TenneT heeft in 2015 opnieuw een zeer hoge netbetrouwbaarheid gerealiseerd en goede financiële resultaten geboekt. Ondanks de zowel betreurenswaardige als zeldzame stroomstoring op 27 maart 2015, die een groot deel van Noord-Holland en een klein deel van Flevoland trof, bedroeg de algehele netbeschikbaarheid 99,9975%.

  Mel Kroon, CEO van TenneT: “De stroomstoring op 27 maart toonde aan hoe zeer we een goed functionerend elektriciteitsnet als vanzelfsprekend beschouwen. Het is belangrijk om effectief en efficiënt te investeren in de hoogspanningsnetten die zo’n essentiële rol spelen in een maatschappij die steeds afhankelijker wordt van elektriciteit. We zullen hard blijven werken en blijven investeren om de kwaliteit van ons bestaande net op peil te houden, en om grote hoeveelheden duurzame elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te transporteren.”

  TenneT heeft in 2015 tevens grote vooruitgang geboekt bij de verdere integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt en het faciliteren van de overgang naar een duurzame energievoorziening. De Nederlandse overheid wil TenneT aanwijzen als ontwikkelaar, bouwer en beheerder van een net op zee dat tussen nu en 2023 3.500 MW aan duurzame windenergie voor Nederland aan land gaat brengen. In Duitsland heeft TenneT vijf nieuwe offshore-netaansluitingen (gelijkstroom) opgeleverd, waardoor de totale beschikbare capaciteit voor het transporteren van op zee opgewekte windenergie nu 4.300 MW bedraagt. Deze nieuwe gelijkstroomverbindingen voorzien miljoenen huishoudens van groene elektriciteit. In 2019 zal TenneT naar verwachting 7.100 MW aan offshore-aansluitingscapaciteit gereed hebben, ruim voldoende voor de 6.500 MW aan opgesteld windvermogen die de Duitse regering in 2020 op zee beschikbaar wil hebben.

  In 2015 heeft TenneT een leidende rol gespeeld bij het realiseren van meer grensoverschrijdende transportcapaciteit voor de markt met behulp van een mechanisme dat Flow Based Market Coupling heet. Hierdoor zijn de elektriciteitsprijzen in Europa verder naar elkaar zijn toegegroeid. Daarnaast zijn er twee nieuwe grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen in ontwikkeling: één tussen Duitsland en Noorwegen (NordLink) en één tussen Nederland en Denemarken (COBRAcable). Deze interconnectoren zullen de leveringszekerheid vergroten en de distributie van duurzame energie in Noordwest-Europa ondersteunen.

  Belangrijkste underlying*) financiële resultaten (in miljoenen euro’s)

  2015          2014
  Omzet3.2902.315
  Bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT)          1.075725
  EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten)704596
  Investeringen in materiële vaste activa2.4052.296
  Netto rentedragende schulden (gecorrigeerd)5.7034.167
  Dividend uitgekeerd aan Staat der Nederlanden196117

  *) In tegenstelling tot de verslaggeving op basis van de huidige IFRS-regelgeving weerspiegelen underlying cijfers zogenoemde gereguleerde activa en verplichtingen voortvloeiend uit TenneT's gereguleerde activiteiten. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die in toekomstige tarieven mogen of moeten worden verrekend, apart worden verantwoord.


  Kredietwaardigheidsscores op 31 december 2015

  Langetermijnbeoordeling           Kortetermijnbeoordeling
  Standard & Poor’s A- (vooruitzicht stabiel)A-2
  Moody’s Investor Service          A3 (vooruitzicht stabiel)P-2

  Otto Jager, CFO van TenneT: “Onze financiële resultaten houden gelijke tred met de toenemende waarde van onze activa. We beschikken over een goede basis voor de financiering van onze investeringsportfolio in de komende jaren, door middel van leningen verstrekt door institutionele beleggers en eigen vermogen uit reguliere inkomsten. In Nederland verwachten we dat een kapitaalbijdrage van onze aandeelhouder in de komende jaren deels tegemoet zal komen aan onze financieringsbehoefte.”

  TenneT's aandeelhouder, de Nederlandse Staat vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën, profiteert van de goede resultaten in 2015. Over het verslagjaar 2014 keerde TenneT al een dividend uit van EUR 116,5 miljoen, over 2015 ligt dat met EUR 196 miljoen euro nog aanzienlijk hoger. Van 1999 tot en met 2015 bedraagt het totaal van uitkeringen aan de Nederlandse Staat EUR 759 miljoen.

  Underlying omzet en EBIT TenneT’s underlying omzet steeg van 2.315 miljoen euro in 2014 naar 3.290 miljoen euro in 2015, voornamelijk als gevolg van de toenemende waarde van TenneT’s activa en de stijgende investeringen. Vooral het hoge investeringsniveau in Duitsland droeg positief bij aan de omzet van TenneT, doordat het Duitse reguleringskader voorziet in een vergoeding over het geïnvesteerde vermogen al tijdens de bouwfase van projecten.

  Het underlying bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) steeg met 350 miljoen euro (48%) naar 1.075 miljoen euro in 2015. Gecorrigeerd voor bijzondere posten is de underlying EBIT gestegen met 108 miljoen euro (18%) naar 704 miljoen euro. Dit weerspiegelt de toenemende waarde van TenneT’s activa. De bijzondere posten in 2015 hadden onder meer betrekking op i) het terugdraaien van een eerder doorgevoerde bijzondere afschrijving als gevolg van een voor TenneT gunstige uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) betreffende op TenneT toepasselijke regulering; ii) de gedeeltelijke vrijval van bepaalde offshore-voorzieningen doordat vertragingen en onderbrekingen bij de aanleg van offshore-netaansluitingen minder waarschijnlijk zijn geworden; en iii) vergoedingen van bepaalde bedrijfskosten van offshore-projecten die hoger waren dan de feitelijk gemaakte kosten, aangezien sommige offshore-netaansluitingen van TenneT nog niet volledig in gebruik zijn genomen in 2015.

  Investeringen en financiering In 2015 bedroegen TenneT’s investeringen in materiële vaste activa in totaal 2.405 miljoen euro, waarvan 473 miljoen euro werd geïnvesteerd in Nederland, 1.460 miljoen euro in netaansluitingen voor windparken op zee, 466 miljoen euro in het Duitse net op land, en 6 miljoen euro in niet-gereguleerde activiteiten. Dit hoge investeringsniveau verklaart tevens de stijging van de netto rentedragende schuldpositie met 1.536 miljoen euro naar 5.703 miljoen euro in 2015.

  TenneT heeft als eerste Nederlandse niet-financiële onderneming 1 miljard euro aan zogeheten ‘groene obligaties’ uitgegeven. Hiermee introduceerde TenneT met succes een nieuwe vorm van bedrijfsfinanciering. Deze eerste uitgifte werd twee keer overtekend en kan uitgroeien tot een uitgebreid programma met een waarde van miljarden euro’s voor de financiering van investeringen in duurzame projecten. Ook de Europese Investeringsbank (EIB) investeerde in TenneT’s duurzame energieprojecten en verstrekte in het verslagjaar 2015 een lening van 500 miljoen euro voor de financiering van de projecten SylWin1, HelWin1 en DolWin1. In totaal heeft de EIB nu 1,2 miljard euro uitstaan bij TenneT.

  In februari 2015 sloot TenneT een overeenkomst met de Duitse bank KfW voor een gezamenlijke investering in het Duitse deel van de NordLink-interconnector. KfW investeert 500 miljoen euro aan eigen vermogen in deze onderzeese gelijkstroomverbinding tussen Duitsland en Noorwegen, en heeft daarmee een aandeel van 25%. De Noorse netbeheerder Statnett is verantwoordelijk voor de financiering van het Noorse deel van de NordLink-interconnector, en heeft daarmee een aandeel van 50%. Eerder sloot TenneT al succesvolle samenwerkingsovereenkomsten voor de financiering van Duitse projecten met Mitsubishi Corporation (2012 en 2013) en Pension Denmark (2014), met een totale toezegging van eigen vermogen van 960 miljoen euro.

  Technische innovaties Innovatie is essentieel voor de toekomstbestendige ontwikkeling van een betrouwbaar, robuust en efficiënt elektriciteitssysteem. Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke wens om meer hoogspanningsverbindingen ondergronds te brengen, wil TenneT in Enschede een proefproject met een supergeleidende ondergrondse 110 kV-kabel starten. Deze zogeheten HTSC-kabel (High-Temperature Super Conductor) kan tot vijf maal meer elektriciteit transporteren dan een conventionele kabel en wordt over een lengte van 3,4 kilometer aangelegd. Het project vertegenwoordigt een internationale primeur: nergens ter wereld worden supergeleidende kabels momenteel toegepast over deze afstand en op dit spanningsniveau. Met deze supergeleidende kabels zou het in de toekomst gemakkelijker moeten zijn om hoogspanningsverbindingen in te passen in stedelijk gebied. Dergelijke kabels hebben geen magnetisch veld en nemen, omdat ze weinig warmte afgeven, veel minder ruimte in.

  Voor nieuwe hoogspanningsverbindingen zoals Randstad 380 kV Noordring, Zuidwest 380 kV, Noordwest 380 kV en Doetinchem-Wesel blijft TenneT de zelf ontwikkelde Wintrack-masten toepassen, die door hun (ranke) ontwerp een veel kleiner elektromagnetisch veld hebben en beter opgaan in de omgeving. In de Noordring van project Randstad 380 kV wordt bijna 10 kilometer aan 380 kV-kabel toegepast, net als eerder bij de Zuidring van hetzelfde project.

  TenneT onderzoekt tevens de mogelijkheden voor elektriciteitsopslag in batterijen, waarmee het elektriciteitsnet flexibeler en efficiënter kan worden. TenneT en The New Motion zetten de oplaadsystemen van duizenden elektrische auto’s in om bij te dragen aan de stabiliteit van het net. De toenemende invoeding op het net van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie zorgt ervoor dat er vaker moet worden bijgestuurd ter handhaving van de energiebalans. Tegelijkertijd vraagt de toename van ‘groene stroom’ om nieuwe oplossingen om schommelingen in het elektriciteitsnet te kunnen opvangen. TenneT onderzoekt nog andere mogelijkheden voor (grootschalige) opslag van elektriciteit met behulp van batterijen.

  Verdere investeringen In de komende tien jaar gaat TenneT naar verwachting circa 22 miljard euro investeren in onshore en offshore infrastructuur. Extra capaciteit zal congestie op het net – bijvoorbeeld op dagen met veel wind – voorkomen, en maakt het mogelijk om energie verder te transporteren naar de verbruikscentra. Deze netuitbreidingen zullen zorgen voor een betrouwbaar aanbod van duurzame energie in geheel Europa en in TenneT’s verzorgingsgebieden in het bijzonder, en ertoe leiden dat de elektriciteitsprijzen in de afzonderlijke Europese landen verder naar elkaar toegroeien. Hierdoor wordt stroom uiteindelijk goedkoper voor de eindgebruikers.

  De geplande investeringen in Nederland hebben onder meer betrekking op onderhoud van het bestaande net en uitbreidingen van het net om grotere en minder voorspelbare elektriciteitsstromen te kunnen transporteren. De meest in het oog springende projecten zijn de Randstad 380 kV Noordring, Zuidwest 380 kV, Noordwest 380 kV en de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring. Daarnaast gaat TenneT volgens planning, op grond van de Wet Windenergie op Zee uit 2015, door met de nodige voorbereidingen voor een wisselstroomnet in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het doel daarbij is om 3.450 MW aan windvermogen op zee in gebruik te hebben genomen in 2023.

  In Duitsland investeert TenneT in wisselstroominfrastructuur aan land en gelijkstroomverbindingen op zee. Het Duitse hoogspanningsnet aan land wordt aanzienlijk uitgebreid met het oog op de transitie naar een duurzame energievoorziening (Energiewende). Nieuwe of verzwaarde elektriciteitsverbindingen zijn noodzakelijk vanwege de sterke toename van duurzame energieproductie, die bovendien vaak plaatsvindt op niet-traditionele locaties. Meer dan twintig grote projecten bevinden zich momenteel in de plannings- of uitvoeringsfase. Verder is TenneT bezig met de voorbereidingen voor een tweetal unieke gelijkstroomverbindingen aan land om de elektriciteitsvoorziening in het zuidelijke deel van Duitsland ook voor de toekomst zeker te stellen.

  Geïntegreerd Jaarverslag 2015 Voor meer informatie over TenneT wordt verwezen naar het Geïntegreerde Jaarverslag 2015, dat beschikbaar is op de website annualreport.tennet.eu. Een verkorte weergave in het Nederlands is gepubliceerd op jaarverslag.tennet.eu.

  ]]>
  news-63 Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0100 Aankondiging Jaarcijfers 2015 en Jaarverslag 2015 https://www.tennet.eu/nl/tinyurl-storage/nieuws/aankondiging-jaarcijfers-2015-en-jaarverslag-2015/ p 8 maart publiceert TenneT haar jaarresultaten en geïntegreerde jaarverslag over verslagjaar 2015. Op die dag staat ook een persbijeenkomst gepland.  

  p 8 maart publiceert TenneT haar jaarresultaten en geïntegreerde jaarverslag over verslagjaar 2015. Op die dag staat ook een persbijeenkomst gepland.

  Geïnteresseerde journalisten zijn uiteraard welkom en kunnen voor meer informatie contact opnemen met TenneT Media Relaties via communicatie(at)tennet.eu, +31 26 373 2600 of jeroen.brouwers(at)tennet.eu.

  ]]>