News: TenneT Corporate Website https://www.tennet.eu/?L=1 nl TYPO3 News Sun, 18 Apr 2021 04:44:55 +0200 Sun, 18 Apr 2021 04:44:55 +0200 TYPO3 EXT:news news-2354 Thu, 15 Apr 2021 19:44:45 +0200 Vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken van Liander - 15 april 2021 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondigingen-en-uitkomsten-voor-congestiemanagementonderzoeken-van-liander-15-april-2021/ Liander heeft op 15 april nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 15 april nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

Tevens zijn twee knelpunten in Gelderland (voorlopig) opgelost. De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Flevoland

In Flevoland is er een nieuw knelpunt ontstaan. Dit is in Tollebeek (verdeelstation Sint Hubertusplaats) voor verbruik. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Friesland

In Friesland is er een nieuw knelpunt ontstaan. Dit is in Akkrum voor verbruik. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Gelderland

In Gelderland zijn twee knelpunten (voorlopig) opgelost. Er zijn ook twee nieuwe knelpunten ontstaan.

De (voorlopig) opgeloste knelpunten zijn bij:

 • Dale (verbruik en teruglevering).

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Oosterbeek (verbruik)
 • Lengel (verdeelstation Slaghout, verbruik)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Noord-Holland

In Noord-Holland zijn twee nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Hoogwoud (verbruik)
 • Ulkesluis (verbruik)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Het nieuwsbericht is hier te vinden.

]]>
news-2353 Thu, 15 Apr 2021 15:45:00 +0200 Eerste wintrackmasten stroomsnelweg Zeeland geplaatst https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/eerste-wintrackmasten-stroomsnelweg-zeeland-geplaatst/ De eerste hoogspanningsmasten van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland zijn geplaatst. Deze stroomsnelweg is essentieel voor het transporteren van de elektriciteit van de bestaande én toekomstige windparken op zee die in Borssele aan land komen. Daarnaast is de nieuwe verbinding belangrijk voor de uitwisseling van stroom met België. TenneT maakt bij deze hoogspanningsverbinding gebruik van wintrackmasten, die beter inpasbaar zijn in de omgeving en zorgen voor kleinere magneetvelden dan vakwerkmasten. De nieuwe stroomsnelweg van Borssele naar Rilland is 48 kilometer lang en wordt in 2023 in gebruik genomen.  De eerste hoogspanningsmasten van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland zijn geplaatst. Deze stroomsnelweg is essentieel voor het transporteren van de elektriciteit van de bestaande én toekomstige windparken op zee die in Borssele aan land komen. Daarnaast is de nieuwe verbinding belangrijk voor de uitwisseling van stroom met België. TenneT maakt bij deze hoogspanningsverbinding gebruik van wintrackmasten, die beter inpasbaar zijn in de omgeving en zorgen voor kleinere magneetvelden dan vakwerkmasten. De nieuwe stroomsnelweg van Borssele naar Rilland is 48 kilometer lang en wordt in 2023 in gebruik genomen. 

 

Borssele - Rilland belangrijk hoogspanningstracé

De eerste masten zijn het begin van een nieuwe, grote elektriciteitsverbinding in Zeeland. De transportcapaciteit van de huidige verbinding wordt al volledig benut en onderhoud aan deze verbinding is daardoor niet meer mogelijk. De nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland is van groot belang voor het elektriciteitstransport. In 2020 zijn de windparken op zee van Ørsted en Blauwwind opgeleverd. De stroom van deze windparken komt aan land bij Borssele. Deze windparken leveren inmiddels voldoende stroom voor het jaarlijks verbruik van 2 miljoen huishoudens. De stroom moet daarom verder worden getransporteerd in het Nederlandse hoogspanningsnet. In de komende jaren worden er nog meer windparken op zee aangesloten (IJmuiden Ver Alpha) die bij Borssele aan land komen. Daarom is uitbreiding van de huidige transportcapaciteit noodzakelijk. Daarnaast zijn de nieuwe hoogspanningsverbinding en het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation bij Rilland een belangrijke schakel in de verbinding van het hoogspanningsnet met België. Deze verbinding draagt bij aan een robuust en toekomstgericht elektriciteitsnetwerk, zodat de landen onderling elektriciteit kunnen uitwisselen.

 

 

Unieke combinatie in één verbinding, oude verbinding van 42 kilometer verdwijnt uit landschap 

De nieuwe hoogspanningsverbinding bestaat uit 207 wintrackmasten (gemaakt van voornamelijk beton) en twee vakwerkmasten (gemaakt van staal). De wintrackmasten hebben een rank en strak profiel, een omgevingsneutrale kleur en zijn zo ontworpen dat de zogenoemde magneetveldzone aanzienlijk wordt versmald. De twee vakwerkmasten komen langs het Kanaal door Zuid-Beveland te staan, omdat daar vanwege doorgang van schepen een hogere mast nodig is. In deze verbinding worden van Borssele tot Willem-Annapolder twee 380 kV verbindingen gecombineerd in één mast. Dit is uniek in Nederland. TenneT combineert daarnaast de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding met de bestaande verbindingen in de Zak van Zuid-Beveland en tussen Willem-Annapolder en Rilland. Hierdoor is 42 kilometer van de bestaande verbinding overbodig. Deze breekt TenneT af na realisatie van de nieuwe verbinding. Het gaat om 131 vakwerkmasten die verdwijnen uit het landschap.

 

Samenwerking

In de zomer van 2020 zijn aannemers BAM Infra en Switch (Strukton / Mobilis) gestart met de bouw van de nieuwe verbinding. BAM en Switch zijn verantwoordelijk voor het aanleggen van de bouwwegen en mastfunderingen. BAM Infra verzorgt het traject van Borssele tot aan Willem-Annapolder. Switch zorgt voor het tracé van Willem-Annapolder tot Rilland. Valmont en VDL Network Supplies leveren en richten de masten op en SPIE zorgt voor de geleidermontage. De nieuwe verbinding wordt in 2023 in gebruik genomen.

 

Voor fotomateriaal zie my album.

Voor meer informatie over het project, kijk op de projectwebsite

]]>
news-2349 Thu, 08 Apr 2021 09:17:17 +0200 Publicatie congestiegebieden Liander 01-04-2021 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/publicatie-congestiegebieden-liander-01-04-2021/ Liander heeft op 1 april nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Gelderland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 1 april nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Gelderland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Flevoland

In Flevoland is een nieuw knelpunt voor teruglevering ontstaan. Dit is bij Vollenhove. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Friesland

In Friesland is een nieuw knelpunt voor teruglevering ontstaan. Dit is bij Heerenveen Internationaal Bedrijventerrein Friesland. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Gelderland

In Gelderland zijn vijf nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Ede West (verbruik en teruglevering)
 • Harderwijk (verdeelstation Lorentz, teruglevering)
 • Noordeinde (verdeelstation Hoge Enk, teruglevering)
 • Twello (verdeelstation Platvoet, verbruik en teruglevering)
 • Wekerom (teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Het nieuwsbericht is hier te vinden.

]]>
news-2348 Wed, 07 Apr 2021 12:00:00 +0200 Transitie naar duurzaam wordt zichtbaar in elektriciteitsmix https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/transitie-naar-duurzaam-wordt-zichtbaar-in-elektriciteitsmix/ Maarten Abbenhuis, COO van TenneT: "De energietransitie is in volle gang en wordt steeds duidelijker zichtbaar in de elektriciteitsmix. We zien de duidelijke opmars van elektriciteit van zon en wind  in de Nederlandse energiemix. Daarnaast neemt het gebruik van kolen verder af, omdat dit  wordt vervangen door gas, dat minder CO2 uitstoot. Het realiseren van de energie infrastructuur van de toekomst is het komende decennium de grote uitdaging voor Nederland en Europa."  Maarten Abbenhuis, COO van TenneT: "De energietransitie is in volle gang en wordt steeds duidelijker zichtbaar in de elektriciteitsmix. We zien de duidelijke opmars van elektriciteit van zon en wind  in de Nederlandse energiemix. Daarnaast neemt het gebruik van kolen verder af, omdat dit  wordt vervangen door gas, dat minder CO2 uitstoot. Het realiseren van de energie infrastructuur van de toekomst is het komende decennium de grote uitdaging voor Nederland en Europa." 

 • Elektriciteitsprijzen op de Europese groothandelsmarkten mede als gevolg van COVID-19 gedaald met 19%. Vooral in eerste lockdown periode een scherpe daling van marktprijzen, daarna herstel zichtbaar.
 • Nederland produceert in 2020 meer elektriciteit dan in 2019. Vooral met gascentrales,  zonneparken en windparken. Elektriciteit uit kolen neemt significant af. Nederland is voor het eerst sinds 1981 netto exporteur van elektriciteit.
 • De opwek van elektriciteit uit zon en wind neemt toe met 40%, vooral door ingebruikname van 3,1 GW opgesteld vermogen aan zonnepanelen en ingebruikname van de offshore windparken in Borssele (1,4 GW).  

Dit  blijkt uit de Annual Market Update 2020 van TenneT, grensoverschrijdende netbeheerder in Nederland en een groot deel van Duitsland.

Elektriciteitsmarktprijzen: prijzen gedaald door COVID-19 maatregelen
De elektriciteitsmarktprijzen in de Centraal West-Europese (CWE) landen Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk zijn in 2020 gedaald met 19 procent. De prijsdalingen zijn voornamelijk het gevolg van lockdown maatregelen die regeringen hebben genomen in de COVID-19-pandemie. Door gedeeltelijke of algehele lockdown maatregelen schroefde de industrie in sommige landen haar productie terug of werd deze zelfs stilgelegd, waardoor de vraag naar elektriciteit en gas sterk daalde. Van februari tot mei is een daling zichtbaar, vanaf juni herstelden de marktprijzen in de rest van het jaar naar prijzen boven het jaargemiddelde van € 32 per MWh.

Elektriciteitsproductie: gas wint verder terrein op kolen
Net als vorig jaar waren de marges voor gas grotendeels hoger dan voor kolen. De lagere efficiency ten opzichte van gascentrales (40% kolen, 55% gas) en de bijna dubbel zo hoge CO2-emissies van kolencentrales ten opzichte van gascentrales verslechterde de concurrentiepositie van kolencentrales. Van januari tot en met november produceerden gascentrales meer elektriciteit dan kolencentrales, met een laagterecord in juni en juli voor kolen. Dit geldt zowel voor Nederland als Duitsland. Uitzonderingen in Duitsland op het Nederlandse patroon zijn de negatieve marges in februari tot mei. Dit wordt veroorzaakt door veel aanbod van elektriciteit uit zon en wind  in Duitsland, waardoor de maandelijkse gemiddelde prijzen zelfs onder de gezonde marges van zowel kolen- als gasgestookte elektriciteitscentrales terechtkwamen.   

Nederland produceerde afgelopen jaar iets meer elektriciteit dan in 2019. De opwek steeg van 100 TWh in 2019 naar 102 TWh in 2020. Voor het eerst sinds 1981 was Nederland netto exporteur van elektriciteit. Nederland exporteerde vooral elektriciteit naar het Verenigd Koninkrijk en België. In Duitsland nam de productie afgelopen jaar juist af met 26 TWh, met name door minder opwek uit steen- en bruinkoolcentrales en kerncentrales.

Opnieuw sterke stijging hernieuwbare bronnen
Van de weersafhankelijke duurzame bronnen voor elektriciteit groeide zonne-energie verreweg het snelst in 2020. In 2020 kwam er in Nederland 7,3 GW aan duurzaam vermogen bij, waardoor de totale capaciteit uit alle energiebronnen 41 GW bedraagt. Het opgesteld vermogen van zonnepanelen groeide het hardst met 3,1 GW. Hierdoor is in 2020 49% meer zonne-energie opgewekt dan in 2019 (totaal zon 8 TWh). Elektriciteit uit windenergie op zee groeide relatief het hardst (+66%) door de ingebruikname van 1,4 GW vermogen van de windparken bij Borssele (totaal wind op zee 6 TWh). Wind op land leverde afgelopen jaar 9 TWh op, waarmee de totale opwek uit deze duurzame bronnen uitkomt op 23 TWh in 2020. Dit is ongeveer gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van de provincies Noord Holland en Utrecht samen.

Het aandeel duurzame energie neemt in de komende jaren verder toe, met de realisatie van windparken op zee, op land en de groei van zonnepanelen op land en op daken. Maarten Abbenhuis: "Op diverse plekken loopt het elektriciteitsnet tegen zijn grenzen aan om al deze duurzame stroom te transporteren. TenneT en de regionale netbeheerders werken hard om gezamenlijk alle bestaande plannen en de plannen voortkomend uit de regionale energie strategieën (RES) in te passen, zodat het elektriciteitsnet duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar blijft."

Over de Annual Market Update 2020
De TenneT Annual Market Update brengt de relevante ontwikkelingen op de Centraal West-Europese elektriciteitsmarkten in beeld met speciale focus op Nederland en Duitsland, de landen waar TenneT actief is.  De Market Update 2020 laat de ontwikkelingen zien op de gebieden van: elektriciteitsprijzen, brandstofprijzen (gas, kolen, CO2-rechten), verbruik en verschillende vormen van opwek van elektriciteit, subsidieregelingen voor duurzame elektriciteitsproductie en interactie (bijv. importen en exporten) tussen het Nederlandse systeem en die in omringende landen. Ook wordt er speciale aandacht geschonken aan het waarborgen van de stabiliteit en de werking van het elektriciteitssysteem door de (prijs)ontwikkelingen voor balancing (behouden van het evenwicht tussen vraag en aanbod) en redispatch (ter voorkoming van congestie op het net) weer te geven.

Lees TenneT's Annual Market Update 2020 hier.

]]>
news-2347 Wed, 31 Mar 2021 08:00:00 +0200 Eerste burgerinitiatief gaat, via Equigy, netbeheerder TenneT helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de energietransitie https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/eerste-burgerinitiatief-gaat-via-equigy-netbeheerder-tennet-helpen-het-hoofd-te-bieden-aan-de-uitd/ Er is in Heeten een grote batterij met een vermogen van 1 megawatt geplaatst. Op deze manier is het zonnepark aangesloten op de energiemarkt, gefaciliteerd door TenneT. Dit is het eerste burgerinitiatief en zonnepark in Nederland dat is aangesloten op de energiemarkt. Er is in Heeten een grote batterij met een vermogen van 1 megawatt geplaatst. Op deze manier is het zonnepark aangesloten op de energiemarkt, gefaciliteerd door TenneT. Dit is het eerste burgerinitiatief en zonnepark in Nederland dat is aangesloten op de energiemarkt.

Eerste burgerinitiatief

Een grote batterij met een vermogen van 1 megawatt is geplaatst bij het zonnepark aan de rand van het Overijsselse dorp Heeten. Via deze batterij is het zonnepark aangesloten op de energiemarkt die door TenneT wordt gefaciliteerd. Dit is het eerste burgerinitiatief en zonnepark in Nederland dat is aangesloten op de energiemarkt. Het zonnepark is aangesloten via het Equigy-platform. Adviesbureau Escozon en de landelijke koepel van energiecoöperaties Energie Samen, werken samen in dit project van TenneT en energiecoöperatie Endona stelt haar zonnepark beschikbaar.

Flexibiliteit 

De energiewereld verandert snel, zowel aan de aanbodzijde – bijvoorbeeld door zonneparken op land en windparken op zee en op land – als aan de vraagzijde – bijvoorbeeld door elektrische auto's en warmtepompen. Omdat het elektriciteitssysteem in toenemende mate op duurzame en fluctuerende elektriciteitsopwekking leunt, is er behoefte aan nieuwe bronnen van flexibiliteit om het net in evenwicht te houden. TenneT is hiervoor traditioneel afhankelijk van thermische centrales op basis van fossiele brandstoffen.

"Nu de conventionele centrales gaan sluiten zijn wij ons aan het voorbereiden op een toekomst waarin wij grotendeels afhankelijk zijn van decentrale elektriciteitsproducenten en consumenten met hun elektrische auto's, thuisbatterijen en warmtepompen om het net betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief te stabiliseren. Om al deze apparaten samen te laten werken aan het balanceren van het net biedt het Equigy-platform een belangrijke technische basis. Met dit platform kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen  marktpartijen en netbeheerders. Dit betekent dat iedereen via een zogenaamde aggregator straks kan helpen om de energietransitie te realiseren en er ook nog financieel van kan profiteren", aldus TenneT CEO Manon van Beek.

Kleine duurzame marktpartijen

TenneT onderzoekt nu op welke manier ook kleinere duurzame marktpartijen een rol kunnen spelen bij netbalancering. Zoals het Heetense zonnepark van 3,5 hectare met 7752 panelen en een capaciteit van 2,2 MW. Dominique Doedens van Escozon: “Wij richten ons onder andere op het aanjagen van de rol van energiecoöperaties in het leveren van flexibiliteit. Het doel van Endona is bijdragen aan een volledig duurzame lokale energiemarkt, waarvan lokaal geprofiteerd kan worden. Het zonnepark in Heeten is daarom een prachtig project.”

Hoe werkt dit?

In de batterij wordt de zonne-energie van het zonnepark opgeslagen wanneer er meer zonne-energie wordt opgewekt dan kan worden afgenomen. Deze energie komt dan niet op het net en de netbeheerder TenneT betaalt daar een vergoeding voor. “De vergoeding om stroom níet op het net te brengen kan soms hoger zijn dan om het wel te doen,” legt Doedens uit. “Ook kan het zonnepark met de opgeslagen zonne-energie in deze batterij, tegen vergoeding, extra energie leveren wanneer de netbeheerder deze energie nodig heeft. Dit initiatief draagt bij aan een gezonde businesscase voor projecten van burgerinitiatieven, en aan een volledig duurzaam energiesysteem.”

Energie Samen gaat als aggregator de flexibiliteit van het zonnepark en de batterij namens Endona verkopen. René van Vliet, projectleider flexibiliteit bij Energie Samen: “Wij gaan helpen om de flexibiliteit van coöperatieve zonne- en windparken te kapitaliseren. We onderzoeken of een aggregator, waar de energiecoöperaties de zeggenschap over hebben, als partner kan opereren op de markt voor flexibiliteit. Flexibiliteit is een belangrijk middel om verschillende duurzame doelen te kunnen bereiken. Je kunt een deel van de noodzakelijke, kostbare netuitbreidingen voorkomen door in te zetten op flexibel op- en afschakelen. Ook als je lokaal gebruikt wat je lokaal produceert heb je minder netuitbreiding nodig. En als je als energiecoöperatie de energie die je opwekt direct aan je leden kunt leveren, dan houd je de opbrengsten binnen de gemeenschap.” 


Over het Crowd Balancing Platform Equigy:

EQUIGY speelt een sleutelrol bij de versnelling van de energietransitie. Met het Europese crowd balancing-platform realiseert EQUIGY een betrouwbare gegevensuitwisseling waarmee het aggregators in staat stelt met bijvoorbeeld thuisaccu's en elektrische voertuigen deel te nemen aan de elektriciteits balancerings markt. Consumenten worden prosumenten en maken deel uit van de energie markt.

EQUIGY, een joint venture van Austrian Power Grid, Swissgrid, TenneT en Terna, biedt een standaard oplossing voor Europa en draagt bij aan een toekomstbestendig, betrouwbaar en kosteneffectief elektriciteitssysteem dat onafhankelijk is van, op fossiele brandstoffen gebaseerde flexibiliteitsbronnen. 

www.equigy.com

]]>
news-2343 Thu, 25 Mar 2021 10:00:00 +0100 Energietransitie biedt nieuwe Nederlanders “eindelijk die betaalde baan” https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/energietransitie-biedt-nieuwe-nederlanders-eindelijk-die-betaalde-baan/ De stichting Refugee Talent Hub en Talent voor Transitie BV slaan de handen ineen met het nieuwe initiatief “Divers Energie Talent”. Op 1 maart zijn de eerste zes nieuwe Nederlanders begonnen aan hun baan om de energietransitie te helpen versnellen. Vattenfall en TenneT zijn de eerste opdrachtgevers. De behoefte aan gekwalificeerde medewerkers is bij TenneT en Vattenfall groot en beide bedrijven hebben diversiteit & inclusiviteit hoog in het vaandel staan. De stichting Refugee Talent Hub en Talent voor Transitie BV slaan de handen ineen met het nieuwe initiatief “Divers Energie Talent”. Op 1 maart zijn de eerste zes nieuwe Nederlanders begonnen aan hun baan om de energietransitie te helpen versnellen. Vattenfall en TenneT zijn de eerste opdrachtgevers. De behoefte aan gekwalificeerde medewerkers is bij TenneT en Vattenfall groot en beide bedrijven hebben diversiteit & inclusiviteit hoog in het vaandel staan.

"Divers Energie Talent”: een nieuwe manier van matchen

De energietransitie is in volle gang en dat vraagt om een constante instroom van nieuwe professionals. Tegelijkertijd zijn er veel nieuwe Nederlanders met een relevante energieopleiding die graag een bijdrage willen leveren aan de energietransitie. Toch blijkt het vaak lastig voor werkgevers en nieuwe Nederlanders om elkaar te vinden. Het initiatief “Divers Energie Talent” is een mooie oplossing. De Refugee Talent Hub werft de nieuwe Nederlanders en Talent voor Transitie geeft deze Diverse Energie Talenten een dienstverband, vanuit waar ze bij verschillende opdrachtgevers in de energietransitie, zoals Vattenfall en TenneT, aan de slag gaan. 

De kracht van samenwerken

Sinds 2017 biedt Talent voor Transitie startende professionals een springplank voor een carrière in de energietransitie. Door de samenwerking met de Refugee Talent Hub lukt het nu beter om ook nieuwe Nederlanders te werven. De Diverse Energie Talenten komen in dienst bij Talent voor Transitie en gaan aan de slag om zich in twee jaar te ontwikkelen tot energieprofessionals door twee of drie uitdagende opdrachten bij toonaangevende organisaties actief in de energietransitie. 

Tegelijkertijd volgen zij een ontwikkelprogramma gericht op zowel persoonlijke als professionele groei. Speciaal voor deze groep verzorgt de Refugee Talent Hub wekelijks een aanvullende taal- en cultuurtraining. De Diverse Energie Talenten zijn ook lid van een actief lerend netwerk van inmiddels ruim vijftig Talent voor Transitie transitieversnellers waarin interactie, onderlinge kennisdeling en verbinding centraal staan.

Opdrachtgevers en Nieuwe Nederlanders zijn blij met dit initiatief

De Refugee Talent Hub en Talent voor Transitie hebben het initiatief voorgelegd aan potentiele opdrachtgevers en dat leverde snel veel reacties en concrete opdrachten op. TenneT en Vattenfall zijn de opdrachtgevers waar de eerste Diverse Energie Talenten op 1 maart j.l. zijn begonnen.  

Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland, is verheugd over deze samenwerking: “Wij willen een afspiegeling zijn van de maatschappij waarin wij met onze klanten en belanghebbenden actief zijn, daar heeft iedereen baat bij. Het werken in teams van verschillende mensen met verschillende achtergronden en denkwijzen leidt namelijk tot een toleranter klimaat op de werkvloer. En bovendien: het is alle hens aan dek in de energietransitie. Dan is het alleen nóg maar mooier dat nieuwe Nederlanders met een energieachtergrond dankzij de samenwerking met Refugee Talent Hub en Talent voor Transitie de weg naar de Nederlandse energiesector weten te vinden.” 


Manon van Beek, CEO van TenneT vult aan: “Ik ben ervan overtuigd dat het stimuleren van diversiteit en een inclusieve cultuur de prestaties van TenneT vergroot en helpt om het licht te laten branden. Een inclusieve cultuur betekent ook het bereiken van groepen die minder makkelijk bij de maatschappij betrokken worden. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten: wij zoeken bij TenneT de komende jaren honderden nieuwe medewerkers die ons kunnen helpen met het vorm geven van de energietransitie, de grootste uitdaging sinds de Deltawerken. Alleen als we zoeken in een bredere en meer diverse groep mensen binnen onze samenleving kunnen we alle talenten vinden die we nodig hebben.”  


Abdulhadi Bakhash is één van de Diverse Energie Talenten en hij is 1 maart aan de slag gegaan bij Vattenfall met een project rond het beter inzichtelijk maken van energieverbruik. “Na 6 jaar in Nederland heb ik eindelijk een betaalde baan en kan ik een productieve Nederlander worden, ik ben echt heel blij”.

]]>
news-2341 Fri, 19 Mar 2021 10:06:32 +0100 Publicatie congestiegebieden Liander 18 maart 2021 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/liander-doet-nieuwe-aankondigingen-en-uitkomsten-voor-congestiemanagementonderzoeken-1803/ Liander heeft op 18 maart nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 18 maart nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Flevoland

In Flevoland is een nieuw knelpunt voor verbruik en teruglevering ontstaan. Dit is bij Emmeloord. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Friesland

In Friesland is een nieuw knelpunt voor verbruik ontstaan. Dit is bij Sneek. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Gelderland

 • In Gelderland zijn twee nieuwe knelpunten ontstaan en doen we in een gebied onderzoek naar congestiemanagement.

We doen onderzoek naar congestiemanagement in:

 • Nederwoud (verdeelstation Ede West, verbruik)

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Neerrijnen (teruglevering)
 • Zaltbommel (teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Noord-Holland

In Noord-Holland zijn twee nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Oterleek (verbruik en teruglevering)
 • Purmerend (verbruik)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Zuid-Holland

In Zuid-Holland is een nieuw knelpunt voor verbruik ontstaan. Dit is bij Sassenheim. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Het nieuwsbericht is hier te vinden.

 

]]>
news-2303 Thu, 18 Mar 2021 16:48:00 +0100 TenneT sluit langste ondergrondse hoogspanningskabelverbinding (55km) van Nederland aan https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-sluit-langste-ondergrondse-hoogspanningskabelverbinding-55km-van-nederland-aan/ Windpark Fryslân, het grootste windpark in een binnenwater ter wereld, levert vanaf komende lente duurzaam opgewekte elektriciteit. De verbinding met hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen, een 55 kilometer lange ondergrondse 110 kV-kabel grotendeels langs de A7, is klaar voor gebruik. Hiermee is deze verbinding de langste ondergrondse hoogspanningskabelverbinding van Nederland. Windpark Fryslân, het grootste windpark in een binnenwater ter wereld, levert vanaf komende lente duurzaam opgewekte elektriciteit. De verbinding met hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen, een 55 kilometer lange ondergrondse 110 kV-kabel grotendeels langs de A7, is klaar voor gebruik. Hiermee is deze verbinding de langste ondergrondse hoogspanningskabelverbinding van Nederland.

De kabels van het windpark en hoogspanningsnetbeheerder TenneT zijn ter hoogte van Bolsward aan elkaar gelast en succesvol getest. De las (oftewel het zogenaamde 'kroonsteentje') tussen de hoogspanningskabels is een tijdelijke toepassing. TenneT is bezig met de voorbereidingen voor een nieuw hoogspanningsstation ten westen van bedrijventerrein De Marne bij Bolsward. Met het aansluiten van bestaande en nieuwe kabelverbindingen ontstaat vanaf 2023 hiermee in het West-Friese hoogspanningsnet een extra 'ring', waarmee naast de capaciteit, ook de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet wordt vergroot.

Primeur

Begin 2019 is aannemer Visser & Smit Hanab voor TenneT en het aannemersconsortium Zuiderzeewind begonnen met de aanleg van de kabelverbinding. In opdracht van het Windpark is omstreeks 23 kilometer vanaf Breezanddijk over de Afsluitdijk naar Bolsward aangelegd. Vanaf Bolsward (voor TenneT) 32 kilometer tot aan het hoogspanningsstation Oudehaske bij Heerenveen. Als geheel is deze 55 kilometer lange verbinding de langste ondergrondse kabelaansluiting die in Nederland is aangelegd. Via de hoogspanningsstations komt de elektriciteit op het net. 

De kabelverbinding ligt parallel aan de snelweg A7. Ze is voor 60% aangelegd in open ontgraving, de rest is geboord onder waterwegen en autowegen door. Omdat het traject veelal langs een smalle bermstrook loopt, liggen de kabels deels boven elkaar. Om de vrijkomende warmte van de hoogspanningskabels goed af te voeren en uitdroging en oververhitting te voorkomen, zijn alle kabels in een laag leemhoudend zand gelegd. In totaal is voor TenneT 196 kilometer stroomkabels in de grond gegaan en voor Windpark Fryslân nog eens 150 kilometer.

Tim Christiaans, projectleider TenneT: ‘De aanleg was complex, onder meer omdat de verbinding in de berm van de snelweg ligt met weinig ruimte en veel verkeer. Het project als geheel is succesvol en veilig verlopen. Geen incidenten en ongelukken. Dat is het allerbelangrijkste.’ 

Bart Ummels, Engineering Manager Windpark Fryslân: ‘Al vanaf 2016 hebben we nauw samengewerkt met TenneT om dit uitdagende tracé op tijd te realiseren. Deze verbinding is essentieel voor het windpark: zonder netaansluiting geen groene stroom! Ik ben trots op deze mijlpaal en dank TenneT en aannemers ZuiderZeeWind, Visser & Smit Hanab en Prysmian voor hun goede werk en de veilige uitvoering.’

Flowerline

TenneT en Windpark Fryslân hebben vorig jaar zomer en herfst verschillende stroken grond boven de kabelverbinding ingezaaid met inheemse bloemensoorten: Een ' flowerline' op de ' powerline'. Het is een initiatief van Honey Highway waarbij op meerdere plekken in Nederland langs infrastructuur leefruimte ontstaat voor insecten, bijen en vlinders. De realisatie hiervan langs de A7 is tot stand gekomen in samenwerking met Windpark Fryslân, bouwconsortium Zuiderzeewind (bestaande uit Siemens Gamesa en Van Oord), Visser & Smit Hanab, TenneT en Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Netversterking Westelijk Friesland

Net als de kabelverbinding is het nieuwe hoogspanningsstation bij Bolsward onderdeel van het project Netversterking Westelijk Friesland. De netversterking Westelijk Friesland omvat verder uitbreidingen op het hoogspanningsstation bij Heerenveen en dat bij Tytsjerk (bij Leeuwarden). 

]]>
news-2338 Fri, 12 Mar 2021 07:30:00 +0100 TenneT zet strategisch groeipad door met recordjaar https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-zet-strategisch-groeipad-door-met-recordjaar/ Investeringen van EUR 3,4 miljard in 2020 in de Europese energietransitie en in een robuust elektriciteitssysteem; sterke operationele prestatie met een leveringszekerheid van 99,9999% Solide financiële resultaten, met een onderliggende omzet van EUR 4,5 miljard; EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) met 5,7% gegroeid tot EUR 796 miljoen Robuuste kapitaalstructuur verder versterkt door uitgifte van hybride obligaties, ter ondersteuning van de financiële soliditeitJaarlijkse investeringsportefeuille groeit tot EUR 5 - 6 miljard voor de komende drie tot vijf jaar, waarmee TenneT een essentiële bijdrage levert aan het energiesysteem van de toekomstOperatie versterkt door het aantrekken van meer dan 800 extra medewerkers en opleiding van nieuw talent om de schaarste aan technisch personeel te ondervangen 
 • Investeringen van EUR 3,4 miljard in 2020 in de Europese energietransitie en in een robuust elektriciteitssysteem; sterke operationele prestatie met een leveringszekerheid van 99,9999%
 • Solide financiële resultaten, met een onderliggende omzet van EUR 4,5 miljard; EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) met 5,7% gegroeid tot EUR 796 miljoen
 • Robuuste kapitaalstructuur verder versterkt door uitgifte van hybride obligaties, ter ondersteuning van de financiële soliditeit
 • Jaarlijkse investeringsportefeuille groeit tot EUR 5 - 6 miljard voor de komende drie tot vijf jaar, waarmee TenneT een essentiële bijdrage levert aan het energiesysteem van de toekomst
 • Operatie versterkt door het aantrekken van meer dan 800 extra medewerkers en opleiding van nieuw talent om de schaarste aan technisch personeel te ondervangen 

Recordinvesteringen, sterke leveringszekerheid

Ondanks de COVID-19 pandemie deed TenneT in 2020 voor een recordbedrag van EUR 3,4 miljard aan investeringen, wat ons bedrijf tot een van de grootste investeerders in de energietransitie van Europa maakt. Tegelijkertijd bereikte TenneT het hoogste niveau van leveringszekerheid van de afgelopen vijf jaar. In de periode 2020-21 breidt TenneT zijn personeelsbestand met 30% uit om het toenemend werkvolume op te vangen.  

Dit zijn slechts enkele van de hoogtepunten uit het geïntegreerd jaarverslag over 2020 dat vandaag door de Nederlands/Duitse transmissienetbeheerder (TSO) is gepubliceerd. 

Terwijl de bronnen van hernieuwbare energie snel blijven toenemen, bouwt TenneT nieuwe verbindingen, versterkt en vergroot het zijn hoogspanningsnet en brengt het zijn systeemoperaties naar een hoger niveau om te voldoen aan de nieuwe EU-doelstelling om emissies tot 2030 met minstens 55% te verlagen. Daarnaast levert TenneT belangrijke bijdragen aan baanbrekend werk rond de planning van het toekomstige energiesysteem in Noordwest-Europa, waaronder marktontwerp, sectorkoppeling en grotere flexibiliteit van vraag en aanbod van elektriciteit. 

"In 2020 heeft TenneT nieuwe records gevestigd op het gebied van leveringszekerheid en investeringen en de daarbij behorende financiering en middelen. Nu zijn we klaar voor een decennium vol uitdagingen. Wij zijn de enige grensoverschrijdende TSO in Europa, stevig verankerd in Noordwest-Europa met unieke toegang tot een enorme hoeveelheid windenergie uit de Noordzee. Als zodanig speelt TenneT een sleutelrol in de groeiende Europese samenwerking die nodig is om de overgang naar een emissievrije wereld te faciliteren. Dit vereist nieuwe concepten, nieuwe partnerschappen en snelle actie om een meer geïntegreerd en betaalbaar Europees energiesysteem te creëren," zegt TenneT CEO Manon van Beek. 

 

Financiële resultaten

TenneT rapporteerde in 2020 opnieuw solide financiële resultaten, met een onderliggende omzet van EUR 4.450 miljoen. Dat is een toename van 9% ten opzichte van de EUR 4.084 miljoen in 2019. De onderliggende EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) groeide in 2020 tot EUR 796 miljoen (2019: EUR 753 miljoen). TenneT is van plan een dividend van EUR 149 miljoen uit te keren aan haar aandeelhouder, de Nederlandse Staat, waardoor het totale bedrag aan dividend in de afgelopen tien jaar steeg naar EUR 1,2 miljard. Het grootste deel van deze dividenden zijn toe te schrijven aan de Duitse activiteiten van TenneT. 

Capex (investeringen) bedroeg in 2020 in totaal EUR 3,4 miljard, waarvan EUR 1,3 miljard gerelateerd aan projecten in Nederland en EUR 2,1 miljard in Duitsland. Als gevolg van deze investeringen nam de netto rentedragende schuldpositie van TenneT met 27% toe tot EUR 12 miljard per 31 december 2020. 

Otto Jager, CFO van TenneT: "We hebben opnieuw een jaar met solide resultaten achter de rug, in lijn met de groei van onze activabasis. Tegelijkertijd hebben we onze kapitaalpositie in de loop van 2020 versterkt met de uitgifte van EUR 1 miljard aan groene hybride obligaties. Aangezien wij verwachten dat onze jaarlijkse investeringen de komende vijf jaar toenemen, voorzien wij een extra behoefte aan eigen vermogen voor de hele onderneming om onze sterke kredietbeoordelingen te behouden. We blijven in 2021 een constructieve dialoog voeren met onze aandeelhouder, om ervoor te zorgen dat er tijdig een duurzame aandelenoplossing voor de toekomst wordt geïmplementeerd."

 

Onderliggende financiële kerncijfers (in miljoenen euro's)20202019
Omzet4.4504.084
Winst voor rente en belasting (EBIT)910768
EBIT, gecorrigeerd voor bijzondere posten796753
Investeringen in vaste activa3.4123.064
Netto rentedragende schuld12.4609.702
Aandelenkapitaal8.1386.560

 

TenneT is trots op zijn positie als leider in duurzame financiering. Met meer dan EUR 10 miljard aan groene schuld en duurzame financiering is TenneT de grootste corporate uitgever van groene schuldinstrumenten in Nederland. Naast EUR 1 miljard aan groene hybride obligaties, heeft TenneT in november 2020 met succes EUR 1,35 miljard aan groene senior obligaties uitgegeven.  

 

Senior ongedekte kredietbeoordelingen per 31 december 2020
Langetermijn ratingKortetermijn rating
Standard & Poor'sA- (stable outlook)A-2
Moody's Investor ServiceA3 (stable outlook)P-2

 

 

 

BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2020 EN UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST

Opschalen van het potentieel aan hernieuwbare energie in de Noordzee

De Noordzee heeft een groot potentieel voor offshore windenergie voor Noordwest-Europa en TenneT helpt om er een internationale hub voor groene energie van te maken. In 2020 heeft TenneT een recordaantal innovatieve offshore-activiteiten uitgevoerd en haar offshore windverbindingen verder uitgebreid. Begin 2020 werd TenneT's 12e offshore netaansluiting in Duitsland voltooid, met BorWin3.

Het potentieel van de Noordzee, met een geschatte windcapaciteit van 300 GW in 2050, wakkert nieuwe samenwerking tussen buurlanden aan. TenneT en National Grid Ventures onderzoeken de ontwikkeling van een multifunctionele interconnector om tot 4 GW aan Britse en Nederlandse offshore-windparken tegelijk aan te sluiten op de elektriciteitssystemen van beide naties. In nauwe samenwerking met de Duitse, Nederlandse en Deense regeringen onderzoekt TenneT ook een gezamenlijke energiehub in de Noordzee die met deze drie landen wordt verbonden. Als enige Europese grensoverschrijdende TSO heeft TenneT laten zien innovatief en (kosten)efficiënt te kunnen opereren door nieuwe standaarden te ontwikkelen in grote projecten in Duitsland en Nederland. Een unieke nieuwe internationale technische standaard zal worden gebruikt om het door de Nederlandse en Duitse overheid geplande 2 GW offshore programma te realiseren, waarbij twee netaansluitingen worden gekoppeld aan windparken van elk 2 GW. Met dit concept maakt TenneT gebruik van schaalvoordelen en komt het tegemoet aan de wens van de offshore windindustrie om grotere windparken te realiseren. 

 

Offshore wind vereist onshore netuitbreiding in een geïntegreerde aanpak

Het grote potentieel van wind op zee vraagt om omvangrijke netuitbreidingen en -versterkingen op land. Samen met een toename van wind- en zonne-energieprojecten op land zijn er in 2020 42 lopende grote projecten afgerond. Na jaren van voorbereiding is TenneT begonnen met de aanleg van twee nieuwe 380kV-elektriciteitssnelwegen in het noorden van Nederland en in Zeeland. In Duitsland nam TenneT een belangrijke verbinding in het noorden in gebruik, waarmee duurzame energie naar Denemarken kan worden getransporteerd. Ook werden verdere stappen gezet in een van Europa's grootste onshore-projecten, de SuedLink-verbinding, die duurzame energie van de Noordzee naar verbruikscentra in Zuid-Duitsland moet transporteren.

 

Investeringsportefeuille groeit verder om operationele uitdagingen aan te gaan

De uitvoering van TenneT's ambitieuze investeringsportefeuille - ontworpen om te voldoen aan de energietransitiedoelstellingen van de Nederlandse en Duitse overheden en de ambities van de industrie - is veeleisend. Zo zijn de aanvragen voor toegang tot het net van nieuwe klanten in Nederland vertienvoudigd, aangevoerd door exploitanten van duurzame elektriciteitsproductie. Het aansluiten van een groeiend aantal nieuwe klanten, vaak op locaties met onvoldoende netwerkinfrastructuur, leidt tot beperkingen in de netwerkcapaciteit en vereist aanzienlijke netwerkverbeteringen. Tegelijkertijd streeft TenneT naar een optimaal onderhoud van haar bestaande netten, zodat TenneT de hoge leveringszekerheid kan blijven garanderen. De komende jaren blijft TenneT zich concentreren op een versnelde uitvoering van haar projectenportefeuille en verdere verbetering van de operationele uitmuntendheid.

 

Innovatieve oplossingen voor beter gebruik van het net en meer flexibiliteit 

Het energiesysteem zoekt in toenemende mate naar nieuwe bronnen van flexibele vraag om het volatiele aanbod van duurzame energie te matchen. TenneT verkent samen met partners actief innovatieve oplossingen. Zo heeft TenneT samen met andere Europese TSO's een Europees crowd balancing platform opgezet, Equigy, dat TSO's en DSO's toegang geeft tot de flexibele capaciteit die beschikbaar is in kleine elektrische bronnen, zoals elektrische voertuigen, zonnepanelen of warmtepompen. TenneT is ook betrokken bij InnoSys 2030, een gezamenlijk onderzoeksproject met TSO's, DSO's, makers van regelsystemen en onderzoeksinstituten om te onderzoeken hoe de benutting van de capaciteit van het netwerk kan worden verbeterd.

 

Werkgelegenheid en groen herstel na COVID-19  

Om het onshore en offshore net te onderhouden en uit te breiden en bij te dragen aan de energietransitie, werft TenneT in 2021 nog eens 600 nieuwe medewerkers in Europa voor haar activiteiten in Nederland en Duitsland, wat neerkomt op een groei van 30% in de periode 2020-21. De vraag naar technisch talent neemt toe en de concurrentie tussen werkgevers is groot. TenneT werkt nauw samen met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs om jongeren voor de sector te interesseren en mensen om te scholen zodat zij over de juiste vaardigheden beschikken. Daarnaast gaat TenneT langdurige samenwerkingsverbanden aan met meerdere leveranciers. De energietransitie biedt een kans om in te zetten op groen herstel na COVID-19.

 

Lees het jaarverslag.

Lees het Green Finance Report.

]]>
news-2335 Tue, 09 Mar 2021 10:05:09 +0100 Nieuw portaal GOPACS biedt gemak grootzakelijke verbruikers https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/nieuw-portaal-gopacs-biedt-gemak-grootzakelijke-verbruikers/ GOPACS heeft een nieuw digitaal portaal toegevoegd aan het platform waarin zakelijke grootverbruikers en stroomproducenten die zich bevinden in een congestiegebied, hun flexibel vermogen aan elektriciteit kunnen aanbieden. Bij een voorzien capaciteitstekort stuurt GOPACS gebruikers van dit congestiemanagementportaal een uitnodiging. Bij congestie is de vraag naar transport groter dan de beschikbare transportcapaciteit van het elektriciteitsnet.  GOPACS heeft een nieuw digitaal portaal toegevoegd aan het platform waarin zakelijke grootverbruikers en stroomproducenten die zich bevinden in een congestiegebied, hun flexibel vermogen aan elektriciteit kunnen aanbieden. Bij een voorzien capaciteitstekort stuurt GOPACS gebruikers van dit congestiemanagementportaal een uitnodiging. Bij congestie is de vraag naar transport groter dan de beschikbare transportcapaciteit van het elektriciteitsnet. 

GOPACS is een initiatief van de netbeheerders Stedin, Liander, Enexis Netbeheer, Westland Infra, Enduris, Rendo, Coteq en TenneT. Het online platform is bedoeld om congestie in het elektriciteitsnet te verminderen waarbij gebruik gemaakt wordt van flexbiedingen op bestaande energiehandelsplatforms. Met het nieuwe loket is het voor elektriciteitsverbruikers en -opwekkers makkelijker om hun bijdrage te leveren aan het oplossen van congestie door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit af te nemen of te produceren. GOPACS wil met dit portaal dan ook zakelijke grootverbruikers zonder drempels toegang bieden tot de congestiemarkt.

 

Op dit moment bieden deelnemers hun beschikbare flexibiliteit aan op het handelsplatform ETPA (Energy Trading Platform Amsterdam). Bij verzoeken van GOPACS kunnen marktpartijen daar hun orders plaatsen. GOPACS controleert vervolgens of een combinatie van op- en afregelbiedingen uitkomst biedt om het tekort aan transportvermogen (congestie) in het elektriciteitsnet op te lossen. Er zijn namelijk tegenorders nodig buiten het congestiegebied om de balans in het net op nationaal niveau te handhaven. De netbeheerder met het congestieprobleem betaalt het verschil in vraag- en aanbodprijs, de spread, zodat de biedingen worden geactiveerd en congestie wordt voorkomen. Dat is de prijs die zij betalen om congestie in het elektriciteitsnet te verminderen.

 

Makkelijke en snelle toegang

GOPACS biedt met het nieuwe congestiemanagementportaal een extra loket  dat een makkelijke en snelle toegang geeft aan zakelijke verbruikers die niet al op energiebeurzen handelen, maar wel hun beschikbare flexibiliteit willen of moeten aanbieden tegen een vergoeding als de netbeheerder hen hierom vraagt, omdat ze in een gebied zitten waar congestiemanagement wordt toegepast. GOPACS neemt hen de administratieve rompslomp uit handen en zorgt voor het aanbieden, afwikkelen en afrekenen van flexibel vermogen via het handelsplatform. De reguliere handel van flexibel vermogen op handelsplatforms blijft uiteraard gewoon bestaan.

 

De vraag naar flexibel vermogen neemt toe

De vraag naar flexibel elektrisch vermogen groeit sterk, naarmate het energiesysteem in de energietransitie verder wordt omgevormd tot een duurzame keten. Elektrificatie van transporten, van verwarming en industriële processen, gecombineerd met een sterke toename van decentrale opwek van elektriciteit met zon en wind, vraagt transportcapaciteit waar het elektriciteitsnet oorspronkelijk niet voor ontworpen is. Door de productie of het verbruik van elektriciteit flexibel aan te passen kan de bestaande capaciteit van het net toch optimaal worden benut en congestie worden voorkomen.

 

GOPACS – sinds 2019 flink gegroeid

GOPACS is in 2019 opgericht met het doel tekorten aan transportcapaciteit in het elektriciteitsnet op te lossen en zo een bijdrage te leveren aan een betrouwbaar en betaalbaar Nederlands elektriciteitsnet. Inmiddels is GOPACS gegroeid naar meer dan 410 actieve netaansluitingen en heeft het in 2020 zo'n 1.600 afroepen en 54.000 MWh aan spreads gekocht. GOPACS is een gezamenlijk initiatief van netbeheerders TenneT, Stedin, Liander, Enexis Netbeheer, Westland Infra, Enduris, Rendo en Coteq. GOPACS werkt samen met het intraday marktplatform van ETPA en is momenteel in gesprek met andere handelsplatforms voor aansluiting op GOPACS. Voor meer informatie, zie gopacs.eu

]]>
news-2334 Fri, 05 Mar 2021 13:41:48 +0100 Liander doet nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten congestiemanagementonderzoeken - 4 maart 2021 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/liander-doet-nieuwe-vooraankondigingen-en-uitkomsten-congestiemanagementonderzoeken-4-maart-2021/ Liander heeft op 4 maart nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn twee knelpunten in Gelderland opgelost. Liander heeft op 4 maart nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn twee knelpunten in Gelderland opgelost.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Flevoland

In Flevoland is een nieuw knelpunt voor teruglevering ontstaan. Dit is bij Emmeloord. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Friesland

In Friesland zijn drie nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Harlingen (verdeelstation Midlum, verbruik)
 • Hemelum (verbruik)
 • Oudehaske (verbruik en teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Gelderland

In Gelderland zijn twee knelpunten opgelost.

De opgeloste knelpunten zijn:

 • ’t Harde (verdeelstation de Koekoek, verbruik)
 • Zevenaar (verbruik en teruglevering)

Noord-Holland

In Noord-Holland zijn vijf nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Edam (teruglevering)
 • Enkhuizen (teruglevering)
 • Heerhugowaard Noord (verbruik)
 • Velsen (verbruik)
 • Wieringerwerf (teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Het nieuwsbericht is hier te vinden.

]]>
news-2332 Thu, 04 Mar 2021 09:06:01 +0100 CrossWind en TenneT ondertekenen overeenkomsten voor offshore netaansluiting https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/crosswind-en-tennet-ondertekenen-overeenkomsten-voor-offshore-netaansluiting-1/ Netbeheerder TenneT en windparkontwikkelaar CrossWind, consortium van Shell en Eneco, hebben overeenkomsten gesloten voor de aanleg van een offshore-netaansluiting voor het windpark Hollandse Kust (noord), dat op zo'n 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee wordt gebouwd. De ondertekende overeenkomsten hebben betrekking op de realisatie en aansluiting van het elektriciteitstransport tussen het windpark van CrossWind en het platform van TenneT. Volgens planning moet het windpark en de netaansluiting in 2023 operationeel zijn, zodat CrossWind dan via het net op zee van TenneT een hoeveelheid windenergie kan gaan leveren die gelijk staat aan de consumptie van meer dan 1 miljoen Nederlandse huishoudens. Een belangrijke volgende stap in de energietransitie. Netbeheerder TenneT en windparkontwikkelaar CrossWind, consortium van Shell en Eneco, hebben overeenkomsten gesloten voor de aanleg van een offshore-netaansluiting voor het windpark Hollandse Kust (noord), dat op zo'n 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee wordt gebouwd. De ondertekende overeenkomsten hebben betrekking op de realisatie en aansluiting van het elektriciteitstransport tussen het windpark van CrossWind en het platform van TenneT. Volgens planning moet het windpark en de netaansluiting in 2023 operationeel zijn, zodat CrossWind dan via het net op zee van TenneT een hoeveelheid windenergie kan gaan leveren die gelijk staat aan de consumptie van meer dan 1 miljoen Nederlandse huishoudens. Een belangrijke volgende stap in de energietransitie.

Tjalling de Bruin, CEO van CrossWind: "Met deze overeenkomsten met TenneT bereiken we een belangrijke mijlpaal in dit project. Om dit offshore windpark op tijd klaar te hebben en schone stroom te leveren in 2023, hebben we een strakke planning. Bovendien willen we vijf innovaties toepassen in het windpark waarmee we willen leren hoe we ook elektriciteit kunnen leveren als het niet waait. Door de ambitieuze planning en deze innovaties, is een nauwe samenwerking met TenneT van essentieel belang.”

"De ontwikkeling van het Nederlandse offshore net is in volle gang", stelt Marco Kuijpers, directeur Offshore Projecten bij TenneT. "Hollandse Kust (noord) is het derde windgebied dat wij gaan ontsluiten met een gestandaardiseerde AC-verbinding van 700 MW. Tot 2030 sluiten we in ieder geval 9,6 GW op zee opgewekte windenergie aan op het Nederlandse hoogspanningsnet. We hebben in 2019 en 2020, respectievelijk Borssele Alpha en Bossele Beta in goede samenwerking met Ørsted en het Blauwwind consortium, veilig, binnen budget en, volgens planning opgeleverd. We kijken uit naar de samenwerking met Crosswind." 

Aansluitovereenkomst

Met de overeenkomst die CrossWind en TenneT ondertekenen wordt de aansluiting van het offshore windpark op het Nederlandse elektriciteitsnet formeel vastgelegd. Hierin worden zaken vastgelegd als de aansprakelijkheid tijdens de bouw en operationele fase, de technische aspecten van de netaansluiting en toepasselijke technische normen, en de vereisten op het gebied van naleving van wet- en regelgeving.

Hollandse Kust (noord)

Het windpark Hollandse Kust (noord) heeft een geïnstalleerd vermogen van 759 Megawatt. De opgewekte stroom wordt via het net op zee getransporteerd. Dit net op zee is de totale netverbinding vanaf het windpark op zee Hollandse Kust (noord) tot aan het hoogspanningsstation in Beverwijk. De windenergie wordt vervolgens via het landelijke hoogspanningsnet naar de energieverbruikers getransporteerd.

]]>
news-2330 Fri, 26 Feb 2021 15:18:46 +0100 Publicatie congestiegebieden Liander 18 februari 2021 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/publicatie-congestiegebieden-liander-18-februari-2021/ Liander heeft op 18 februari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 18 februari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Flevoland

In Flevoland is een nieuw knelpunt voor verbruik en teruglevering ontstaan. Dit is bij Emmeloord. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Friesland

In Friesland zijn twee nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Leeuwarden (verdeelstation Schenkenschans, verbruik)
 • Wolvega (verbruik)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Het verdeelstation Wolvega is inmiddels uitgebreid, maar het netwerk rond Wolvega vergt diverse aanpassingen en verzwaringen. Deze ronden we vanaf 2021 gefaseerd af, waarbij de laatste uitbreiding in 2024 klaar zal zijn.

Noord-Holland

In Noord-Holland zijn twee nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Oterleek (verbruik)
 • Schiphol Oost (verbruik en teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Het nieuwsbericht is hier te vinden.

]]>
news-2327 Thu, 18 Feb 2021 10:00:00 +0100 Nieuw station TenneT en Enexis Netbeheer bij Veenoord voor betere aan- en afvoer elektriciteit https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/nieuw-station-tennet-en-enexis-netbeheer-bij-veenoord-voor-betere-aan-en-afvoer-elektriciteit/ Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en regionaal netbeheerder Enexis Netbeheer werken aan de versterking van het hoogspannings- en middenspanningsnet in Noordoost-Nederland. Dit is nodig om duurzame initiatieven, zoals zonneparken, aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Bovendien stijgt het verbruik van elektriciteit door 'van het aardgas af' en elektrisch vervoer. Voor betere aan- en afvoer van elektriciteit in deze regio is een nieuw hoogspanningsstation nodig. Dit station is gepland ten noorden van de afrit Veenoord van de A37 (Boerdijk, gemeente Emmen op de grens gemeente Coevorden). TenneT en Enexis Netbeheer streven ernaar het station in 2025 in gebruik te nemen.  Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en regionaal netbeheerder Enexis Netbeheer werken aan de versterking van het hoogspannings- en middenspanningsnet in Noordoost-Nederland. Dit is nodig om duurzame initiatieven, zoals zonneparken, aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Bovendien stijgt het verbruik van elektriciteit door 'van het aardgas af' en elektrisch vervoer. Voor betere aan- en afvoer van elektriciteit in deze regio is een nieuw hoogspanningsstation nodig. Dit station is gepland ten noorden van de afrit Veenoord van de A37 (Boerdijk, gemeente Emmen op de grens gemeente Coevorden). TenneT en Enexis Netbeheer streven ernaar het station in 2025 in gebruik te nemen. 

Voor de bouw van het geplande, nieuwe hoogspanningsstation 'Veenoord Boerdijk' onderzocht TenneT vorig jaar een aantal locaties. In overleg met de provincie Drenthe en diverse gemeenten zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Er is bewust gekozen voor de locatie bij Veenoord, omdat deze zich buiten de bebouwde omgeving en vlakbij bestaande hoogspanningslijnen bevindt. 

Voor de komst van het nieuwe hoogspanningsstation bij Veenoord en het aansluiten van hoogspanningsverbindingen is het nodig bestemmingsplannen aan te passen. De gemeenten Emmen en Coevorden werken hieraan mee. 

Het hoogspanningsstation zal bestaan uit een 380 kilovolt (kV) en een 110 kV-deel (TenneT) en een 20 kV (Enexis Netbeheer) deel en wordt aangesloten op bestaande hoogspanningsverbindingen. 

Netversterking Noordoost-Nederland

TenneT en Enexis Netbeheer hebben te maken met een groot en snel groeiend aanbod van opgewekte duurzame elektriciteit van vooral zonneparken in Noordoost-Nederland. De komende jaren neemt ook de elektriciteitsvraag naar verwachting toe. Onder meer door 'van het aardgas af', elektrificatie industrie en elektrisch vervoer. In oktober 2019 besloot TenneT daarom om € 219 miljoen uit te trekken voor de bouw van nieuwe hoogspanningsstations in Noordoost-Nederland. 

Behalve het geplande, nieuwe hoogspanningsstation bij Veenoord, komt er ook een hoogspanningsstation op Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Deze nieuwe hoogspanningsstations vormen stroomknooppunten waarmee het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten op het regionale en lokale elektriciteitsnet. Dit zorgt voor een betere aan- en afvoer van elektriciteit van en naar het 110 kV-hoogspanningsnetwerk (TenneT) en het middenspanningsnetwerk van Enexis Netbeheer. 

Verspreid over Drenthe en Groningen zijn TenneT en Enexis Netbeheer verder bezig met het vergroten van de netwerkcapaciteit door bestaande hoogspanningsstations uit te breiden, zoals in Meeden, Vierverlaten (bij Groningen), Delfzijl en Assen. Een nieuw station in Eemshaven is onlangs in bedrijf genomen. 

Informeren omgeving

TenneT en Enexis Netbeheer hebben perceeleigenaren geïnformeerd over de aanleg van hoogspanningsstation Veenoord Boerdijk. Deze week ontvangen omwonenden een informatiebrief en er is op 2 maart van 19.30 tot 20.30 uur een online informatiebijeenkomst. 

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Veenoord.

]]>
news-2325 Wed, 10 Feb 2021 13:30:00 +0100 Interconnectie, samenwerking en flexibilisering cruciaal voor Europese leveringszekerheid elektriciteit na 2025 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/interconnectie-samenwerking-en-flexibilisering-cruciaal-voor-europese-leveringszekerheid-elektricit/ Investeringen in grensoverschrijdende verbindingen en intensievere samenwerking op Europees niveau blijven nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit in Europa op peil te houden. Dit blijkt uit het rapport 'Monitoring Leveringszekerheid 2020', een analyse die TenneT jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert. In dit rapport analyseert TenneT of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om aan de nationale elektriciteitsvraag te kunnen voldoen op de korte, middellange en lange termijn. Tot 2025 kan de leveringszekerheid in Nederland met binnenlandse productie worden gegarandeerd. Na 2025 wordt Nederland afhankelijker van import maar blijft de leveringszekerheid binnen de norm. Het elektriciteitssysteem wordt afhankelijker van weersinvloeden door de toename van duurzame energie uit wind en zon. Flexibilisering van de vraag naar energie wordt essentieel voor het versterken van de leveringszekerheid. Investeringen in grensoverschrijdende verbindingen en intensievere samenwerking op Europees niveau blijven nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit in Europa op peil te houden. Dit blijkt uit het rapport 'Monitoring Leveringszekerheid 2020', een analyse die TenneT jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert. In dit rapport analyseert TenneT of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om aan de nationale elektriciteitsvraag te kunnen voldoen op de korte, middellange en lange termijn. Tot 2025 kan de leveringszekerheid in Nederland met binnenlandse productie worden gegarandeerd. Na 2025 wordt Nederland afhankelijker van import maar blijft de leveringszekerheid binnen de norm. Het elektriciteitssysteem wordt afhankelijker van weersinvloeden door de toename van duurzame energie uit wind en zon. Flexibilisering van de vraag naar energie wordt essentieel voor het versterken van de leveringszekerheid.

In 2020 was de leveringszekerheid van het netwerk van TenneT 99,9999%. De elektriciteitsvoorziening in Nederland behoort hiermee tot de betrouwbaarste ter wereld.  Maarten Abbenhuis, COO van TenneT: "Importafhankelijkheid hoeft geen probleem te vormen voor de leveringszekerheid. Ook in het verleden heeft Nederland perioden gekend van importafhankelijkheid zonder dat de leveringszekerheid in gevaar kwam. We investeren daarom ook in extra verbindingen met onder andere België, maar ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een sterkere verbinding met het Verenigd Koninkrijk via de eerder aangekondigde Windconnector. Het is van Europees belang om beschikbare productie capaciteit met elkaar af te stemmen om gelijktijdige tekorten als gevolg van weersomstandigheden te voorkomen."

Interconnectie met VK en Noorwegen

Nederland maakt deel uit van een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt, waarbij het Nederlandse elektriciteitssysteem sterk gekoppeld is met het buitenland. De leveringszekerheid in Nederland wordt daarom mede bepaald door ontwikkelingen in de omringende landen. De energieproductie  in Nederland, Duitsland, Denemarken en  België gaat door de weersinvloeden steeds meer op elkaar lijken. Verdere versterking van de verbindingen naar die landen heeft daarom een beperkt effect op de leveringszekerheid in Nederland. Een uitbreiding van de verbindingen naar Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk kan een sterkere bijdrage leveren aan de leveringszekerheid in Nederland, omdat deze landen ook veel andere bronnen in hun elektriciteitssysteem hebben, zoals waterkracht en kernenergie. 

Flexibilisering draagt bij aan leveringszekerheid

Vraagrespons (demand side response of DSR) is de algemene term voor de reactie van elektriciteitsverbruikers op (hogere) elektriciteitsprijzen. Sommige marktpartijen zullen hun belasting verminderen in geval van hogere prijzen op de markt. In de huidige markt is er nog sprake van beperkte DSR-volumes. Flexibilisering van de vraag naar elektriciteit is doorslaggevend  om de energietransitie te laten slagen. Als de vraag beter is afgestemd op het aanbod, wordt het systeem minder afhankelijk van weersinvloeden. DNV GL heeft in opdracht van o.a. TenneT een studie gedaan naar de mogelijke bijdrage van industriële inzet aan leveringszekerheid. In de Monitoring Leveringszekerheid is nu gerekend met een conservatieve schatting van 700 MW flexibel vermogen vanuit de industrie. Uit de studie blijkt dat er op dit moment al een potentieel is van zo'n 3400 MW, oplopend tot 4000 MW in 2030. Hiervoor zijn nadere afspraken met de industrie nodig en een verdere uitwerking van de verdienmogelijkheden voor afnemers die hun vraag flexibiliseren.  

Conclusies uit het rapport

 • Tot 2025 is in Nederland voldoende binnenlandse productiecapaciteit aanwezig om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Door TenneT’s transportverbindingen met het buitenland is er ook in extreme scenario’s geen overschrijding te verwachten van de norm* van 4 uur per jaar tekort aan elektriciteitsaanbod ten opzichte van de vraag.
 • Vanaf 2025 neemt in Nederland het aantal gascentrales af en vanaf 1 januari 2030 geldt het verbod op de inzet van kolen voor elektriciteitsproductie. Ook zal het elektriciteitsverbruik toenemen. Hierdoor groeit naar verwachting de afhankelijkheid van het buitenland voor de leveringszekerheid. Op basis van huidige gegevens is in het buitenland voldoende elektriciteitsproductievermogen beschikbaar voor export naar Nederland. Het gemiddelde tekort overschrijdt daardoor ook in 2030 niet de norm van 4 uur; echter bij extreme weerssituaties kan de norm worden overschreden.
 • Door het toenemende belang van import en export voor de leveringszekerheid van Nederland en de ons omringende landen is het cruciaal dat Nederland overleg voert met omringende landen over de beschikbare productiecapaciteit voor elektriciteit en over ontwikkeling van de vraag (demand side response) om gezamenlijk tekorten te voorkomen.

* Deze norm is een verwachtingswaarde voor het aantal uren per jaar dat met de beschikbare productiecapaciteit niet aan de vraag zal kunnen worden voldaan, de zogenaamde Loss of Load Expectation (afgekort LOLE). Als criterium voor de adequaatheid van een systeem wordt een maximale LOLE-waarde gehanteerd: het aanvaardbaar geachte risico dat gedurende een bepaalde hoeveelheid uren per jaar niet aan de vraag zou kunnen worden voldaan; deze waarde vertaalt zich eenduidig in de hoeveelheid tenminste vereiste productievermogen. De gehanteerde LOLE-norm voor de beoordeling van het Nederlandse systeem bedraagt 4 uren per jaar.

]]>
news-2324 Tue, 09 Feb 2021 11:17:56 +0100 Nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken op 4 februari https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/nieuwe-vooraankondigingen-en-uitkomsten-voor-congestiemanagementonderzoeken-op-4-februari/ Liander heeft op 4 februari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Liander heeft op 4 februari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens is een knelpunt in Friesland (voorlopig) opgelost. 

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op deze pagina op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Flevoland

In Flevoland zijn twee nieuwe knelpunt voor verbruik ontstaan. 

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Emmeloord (teruglevering)
 • Lelystad (verdeelstation Zuiderveld, teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Friesland

In Friesland is een nieuw knelpunt voor teruglevering ontstaan en is een knelpunt (voorlopig) opgelost).

Het (voorlopig) opgeloste knelpunt is:

 • Sneek (teruglevering)

Het nieuwe knelpunt is:

 • Langweer (verdeelstation Sneek, teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Gelderland

In Gelderland twee nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Beltrum (verdeelstation Borculo, teruglevering)
 • Lintelo (verdeelstation Aalders, teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Noord-Holland

In Noord-Holland zijn drie nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Den Helder (teruglevering)
 • Heiloo (verbruik)
 • Schagen (verbruik)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Zuid-Holland

In Zuid-Holland is een nieuw knelpunt ontstaan voor verbruik. Dit is bij Leiderdorp. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Lees het nieuwsbericht. 

]]>
news-2322 Tue, 09 Feb 2021 07:05:00 +0100 Enexis en TenneT onderzoeken capaciteit netten in Brabant en Limburg https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/enexis-en-tennet-onderzoeken-capaciteit-netten-in-brabant-en-limburg/ In delen van de provincies van Brabant en Limburg is er grote belangstelling van met name zonne- en windparken voor een aansluiting op het net. Hierdoor bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen de maximale capaciteit. TenneT en de regionale netbeheerder Enexis starten daarom onderzoeken naar de mogelijkheden voor een marktmechanisme om het bestaande net maximaal te benutten. Tegelijkertijd vinden er flinke investeringen plaats en worden maatregelen genomen om de capaciteit van het net te vergroten.  In delen van de provincies van Brabant en Limburg is er grote belangstelling van met name zonne- en windparken voor een aansluiting op het net. Hierdoor bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen de maximale capaciteit. TenneT en de regionale netbeheerder Enexis starten daarom onderzoeken naar de mogelijkheden voor een marktmechanisme om het bestaande net maximaal te benutten. Tegelijkertijd vinden er flinke investeringen plaats en worden maatregelen genomen om de capaciteit van het net te vergroten. 

In heel Nederland groeit het aantal aanvragen voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet van met name zon- en windproductie. Het elektriciteitsnet is oorspronkelijk niet ontworpen op deze ontwikkeling en moet daarvoor worden aangepast. De groei van duurzame productie gaat op veel plaatsen sneller dan dat de netten kunnen worden uitgebreid. Uitbreiden van netten kost veel tijd vanwege lange procedures. Bovendien is er maar een beperkt aantal technici om al het werk uit te voeren. Wanneer hierdoor op het elektriciteitsnet mogelijk structurele knelpunten ontstaan, start de netbeheerder op basis van wet- en regelgeving een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Dit is een op marktmechanisme gebaseerde werkwijze om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Sterk groeiende vraag groei van klanten die willen terug leveren 

Ook in Brabant en Limburg is veel belangstelling van nieuwe klanten die willen terug leveren aan het elektriciteitsnet. Deze sterk groeiende vraag overstijgt de beschikbare transportcapaciteit op een aantal hoogspanningsstations in beide provincies. TenneT begint daarom, op basis van de Netcode Elektriciteit, met onderzoeken in beide provincies naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. In deze onderzoeken wordt onder meer gekeken of er voldoende deelnemers zijn om dit marktmechanisme toe te passen en of de netten hierop zijn ingericht. 

In de meldingen, die vandaag zijn aangekondigd, is aangegeven welke regio's nader worden onderzocht. De onderzoeken zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen en moeten uitwijzen of er ruimte is voor nieuwe partijen voor een aansluiting op het net. De onderzoeken hebben geen invloed op aanvragers die al wel een getekende offerte hebben van de netbeheerder waarop ze worden aangesloten.
  

Investeringen in de netten

Ondertussen worden er verschillende maatregelen genomen om de capaciteit te vergroten. Op de eerste plaats vinden er volop investeringen plaats in aanpassing en uitbreiding van de netten. Er wordt in beide provincies gewerkt aan versterking en uitbreiding van hoogspanningsverbindingen, onder meer door de bouw van nieuwe schakelstations en nieuwe verbindingen. Ook worden bestaande schakelstations komende jaren uitgebreid en aangepast.  

Aanpassingen om duurzame elektriciteit af te voeren 

Op de tweede plaats gaat TenneT de structuur van de netten komende jaren aanpassen om meer duurzame productie te kunnen ontsluiten. Op dit moment zijn netten sterk met elkaar verbonden en werken ze als communicerende vaten. Door de netten op te delen in kleinere deelnetten kan de elektriciteit beter worden afgevoerd naar het 380kV-net, de snelweg van het elektriciteitsnet. Deze oplossing, waarvoor technische aanpassingen plaatsvinden op verschillende schakelstations, moet de komende jaren voor extra ruimte op het net zorgen. 

Bestaande net slimmer benutten

Tenslotte wordt ook gekeken naar slimme oplossingen om het bestaande net beter te gebruiken. Naast het onderzoek naar het toepassen van congestiemanagement kan TenneT mogelijk ook gebruik maken van redispatch. Hierbij wordt in geval van te hoog aanbod van elektriciteit in de regio ervoor gekozen om in het gebied minder elektriciteit op te wekken. In een ander gebied wordt dan aan marktpartijen gevraagd om meer elektriciteit te produceren, zodat de landelijke vraag en het aanbod in evenwicht blijven. Verder zijn curtailment en peak shaving andere manieren om meer ruimte op het net te creëren. Bij curtailment worden zonneparken tijdelijk afgeschakeld als het aanbod van duurzame elektriciteit de vraag overtreft. Bij peakshaving worden zonneparken niet op de maximale piekcapaciteit aangesloten.  

 

]]>
news-2318 Tue, 09 Feb 2021 07:00:00 +0100 Vooraankondiging congestiemanagement Noord-Brabant https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondiging-congestiemanagement-noord-brabant/ Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het netdeel Noord-Brabant 150kV gedurende de periode 2021-2031. Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het netdeel Noord-Brabant 150kV gedurende de periode 2021-2031.

De in Noord-Brabant gelegen stations Cuijk, Haps en Boxmeer maken onderdeel uit van het netdeel Limburg150kV en maken hierdoor geen deel uit van dit congestieonderzoek. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de groei van de zon- en windproductie in Noord-Brabant in het net van de regionale netbeheerder (Enexis) en TenneT. De hieruit voortvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de beperkt beschikbare transportcapaciteit in het hoogspanningsnet. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

Het betreft een vermaasd netdeel waarin de relatie tussen het vermogen dat gecontracteerd is en vermogen dat gefaciliteerd kan worden niet 1-op-1 is. Daarnaast houdt TenneT in de bepaling van beschikbaar transportvermogen rekening met de gelijktijdigheid van de verschillende soorten opwek en vraag. In het netdeel Noord-Brabant 150kV heeft TenneT aan elk station een limiet toegekend die het beschikbare transportvermogen aangeeft. Op dit moment overschrijdt het voorzien gecontracteerd transportvermogen het beschikbare transportvermogen in de onderstaande 14 stations. Op andere 150kV stations in Noord-Brabant is nog beperkt capaciteit beschikbaar. Onderzocht zal worden of toepassing van congestiemanagement in het netdeel Noord-Brabant tot ophoging van de limieten kan leiden. 

StationVoorzien gecontracteerd transportvermogen*Beschikbaar transportvermogen
Aarle-Rixtel 150kV14255
Biesbosch 150kV3713
Boxtel 150kV8930
Breda 150kV9156
Etten 150kV155122
Geertruidenberg 150kV184119
Hapert 150kV349142
Helmond Oost 150kV14435
Helmond Zuid 150kV17375
Moerdijk 150kV324200
Princenhage 150kV4840
s-Hertogenbosch West 150kV7849
Uden 150kV19845
Waalwijk 150kV346147

*Data aangeleverd door Enexis. De stations Bergen op Zoom, Best, Eerde, Eindhoven West, Eindhoven Zuid, Maarheeze, Oss, Tilburg West, Tilburg Zuid en Woensdrecht krijgen van Enexis de classificatie 'Fase 1', wat betekent dat er beperkt transportcapaciteit beschikbaar is voor teruglevering. 

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing bestaat uit het opsplitsen van het netdeel Noord-Brabant in vijf netdelen, het verhogen van de 150/380kV-transformatiecapaciteit en het opwaarderen en nieuw ontwikkelen van verbindingen. Dit betreft een groot aantal projecten met onderlinge afhankelijkheden en verschillende doorlooptijden. Door een project in netdeel  Zeeland is het in 2022 mogelijk om een splitsing aan te brengen tussen het 150kV-net in Zeeland en Noord-Brabant, en additionele ruimte voor transport te creëren in voornamelijk West-Brabant. Uitbreiding van de infrastructuur zal in stappen gebeuren op verschillende stations. De opsplitsing van het netdeel Noord-Brabant in twee delen zal reeds een aanzienlijk deel van het probleem oplossen, dit is gereed 2026. Uiteindelijk is de verwachting dat er vijf verschillende 150kV-netdelen gecreëerd zullen worden met elk een eigen koppeling met het 380kV-net.

Onderzoek

TenneT doet onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de website van TenneT gepubliceerd.

]]>
news-2320 Tue, 09 Feb 2021 07:00:00 +0100 Vooraankondiging congestiemanagement netdeel Limburg https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondiging-congestiemanagement-netdeel-limburg/ Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het netdeel Limburg 150 kV gedurende de periode 2021-2031, de in Noord-Brabant gelegen stations Cuijk, Haps en Boxmeer maken onderdeel uit van het netdeel Limburg 150kV. 

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het netdeel Limburg 150 kV gedurende de periode 2021-2031, de in Noord-Brabant gelegen stations Cuijk, Haps en Boxmeer maken onderdeel uit van het netdeel Limburg 150kV. 

De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de groei van de zon- en windproductie in het net van de regionale netbeheerder (Enexis) en TenneT. De hieruit voortvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de beperkt beschikbare transportcapaciteit in het hoogspanningsnet. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

Het betreft een vermaasd netdeel waarin de relatie tussen het vermogen dat gecontracteerd is en het vermogen dat gefaciliteerd kan worden niet 1-op-1 is. Daarnaast houdt TenneT in de bepaling van beschikbaar transportvermogen rekening met de gelijktijdigheid van de verschillende soorten opwek en vraag.  In het netdeel Limburg 150kV heeft TenneT aan elk station een limiet toegekend die het beschikbare transportvermogen aangeeft. Op dit moment overschrijdt het voorzien gecontracteerd transportvermogen het beschikbare transportvermogen in de onderstaande 8 stations. Op andere 150kV stations in het netdeel is nog beperkt capaciteit beschikbaar. Onderzocht zal worden of toepassing van congestiemanagement in het netdeel Limburg tot ophoging van de limieten kan leiden. 

StationVoorzien gecontracteerd transportvermogen*Beschikbaar transportvermogen
Boekend 150kV217150
Californië 150kV7935
Helden 150kV286150
Horst 150kV12850
Maasbracht 150kV9760
Nederweert 150kV14290
Venray 150kV47380
Weertheide 150kV6047

*Data aangeleverd door Enexis. De stations Belfeld, Born, Cuijk, Gennep, Haps, Kelpen en Schoonbron krijgen van Enexis de classificatie 'Fase 1' , wat betekent dat er beperkt transportcapaciteit beschikbaar is voor teruglevering. 

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing bestaat uit het opsplitsten van het netdeel Limburg 150kV in meerdere netdelen, het verhogen van de 150/380kV-transformatiecapaciteit en het opwaarderen en nieuw ontwikkelen van verbindingen. Dit betreft een groot aantal projecten met onderlinge afhankelijkheden en verschillende doorlooptijden. Een eerste uitbreiding betreft plaatsing van extra 150/380kV-transformatorcapaciteit in het Noorden van Limburg en opsplitsing van het netdeel in 2 netdelen. Uiteindelijk is de verwachting dat er 3 verschillende 150kV-netdelen gecreëerd zullen worden met elk een eigen koppeling met het 380kV-net. 

Onderzoek

TenneT doet onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de website van TenneT gepubliceerd.

]]>
news-2315 Fri, 05 Feb 2021 12:00:00 +0100 Onderzoek naar congestie afgerond; TenneT en marktpartijen zorgen voor ruimte op Zeeuws hoogspanningsnet https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/onderzoek-naar-congestie-afgerond-tennet-en-marktpartijen-zorgen-voor-ruimte-op-zeeuws-hoogspanning/ TenneT gaat er samen met marktpartijen voor zorgen dat er ruimte blijft op het Zeeuwse hoogspanningsnet. Dat is de uitkomst van onderzoek dat de landelijk netbeheerder heeft gedaan in de provincie. TenneT gaat gebruik maken van een marktmechanisme om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om de capaciteit van het net structureel uit te breiden. Hierdoor kunnen bestaande en nieuwe duurzame initiatieven die bij TenneT bekend zijn, worden aangesloten. TenneT gaat er samen met marktpartijen voor zorgen dat er ruimte blijft op het Zeeuwse hoogspanningsnet. Dat is de uitkomst van onderzoek dat de landelijk netbeheerder heeft gedaan in de provincie. TenneT gaat gebruik maken van een marktmechanisme om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om de capaciteit van het net structureel uit te breiden. Hierdoor kunnen bestaande en nieuwe duurzame initiatieven die bij TenneT bekend zijn, worden aangesloten.

In heel Nederland groeit het aantal aanvragen van met name zon- en windproductie voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet. Deze groei gaat op veel plaatsen sneller dan de netten kunnen worden uitgebreid. Wanneer hierdoor op het elektriciteitsnet mogelijk structurele knelpunten ontstaan, start de netbeheerder op basis van wet- en regelgeving een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Congestiemanagement is een op marktmechanisme gebaseerde werkwijze om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Congestiemanagement vanaf 2022 mogelijk
Ook in Zeeland is veel belangstelling voor nieuwe aansluitingen en overstijgt de vraag de beschikbare transportcapaciteit. TenneT is daarom afgelopen zomer met uitgebreid onderzoek begonnen naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Verschillende jaren (met daarin de groei van opwekkers die gebruik maken van zon en wind) zijn doorgerekend en de knelpunten die daardoor in de netten ontstaan, zijn vastgesteld.  

Uit het onderzoek blijkt dat voor 2021 het systeem van congestiemanagement nog niet kan worden toegepast. Belangrijke randvoorwaarde is dat dit marktmechanisme kan worden toegepast met voldoende deelnemers in een overzichtelijk afgebakend gebied. De huidige structuur van het Zeeuwse elektriciteitsnet is 'vermaasd', waardoor er veel gebieden aan elkaar zijn gekoppeld. Daardoor kan congestiemanagement niet effectief worden uitgevoerd. TenneT voert een aantal technische aanpassingen door, waardoor het systeem vanaf 2022 wel kan worden ingezet.

Knelpunten in 2021 aangepakt met reguliere oplossing
Om komend jaar toch ruimte te houden voor de duurzame ontwikkeling in de regio, lost TenneT eventuele knelpunten op met de reguliere oplossing genaamd 'redispatch'. In geval van te hoog aanbod  voor het elektriciteitsnet in de regio wordt er bij redispatch voor gekozen om in het gebied minder elektriciteit op te wekken. In een ander gebied wordt dan aan marktpartijen gevraagd om meer elektriciteit te produceren, zodat de landelijke vraag en het aanbod in evenwicht blijven. Marktpartijen worden hiervoor gecompenseerd. TenneT past dit systeem al vaker toe in het kader van de leveringszekerheid.

Investeringen om capaciteit structureel te vergroten
Ondertussen investeert TenneT volop om de capaciteit te vergroten. De nieuwe elektriciteitssnelweg van 380 kilovolt tussen Borssele en Rilland is naar verwachting in 2023 in bedrijf. Daarnaast worden er diverse maatregelen genomen om de capaciteit van de huidige netten op de korte termijn te vergroten. TenneT past momenteel al Dynamic Line Rating toe, een slim systeem waarbij afhankelijk van het weer meer elektriciteit kan worden getransporteerd via het elektriciteitsnet. Verder worden technische aanpassingen gedaan op de hoogspanningsstations in Borssele en Rilland, onder meer door het bijplaatsen van enkele transformatoren.

De maatregelen en aanpassingen zorgen ervoor dat de capaciteit van het Zeeuwse hoogspanningsnet afdoende blijft voor bestaande en nieuwe initiatieven die momenteel bij TenneT bekend zijn. In de berekeningen zijn onder meer de plannen meegenomen die door de regionale netbeheerder Enduris zijn doorgegeven. 

Lees het volledige rapport

Lees de oorspronkelijke vooraankondiging waarin de congestiemelding in Zeeland is gedaan

]]>
news-2313 Fri, 05 Feb 2021 07:30:00 +0100 CFO Otto Jager beëindigt zijn dienstverband bij TenneT in de tweede helft van 2021 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/cfo-otto-jager-beeindigt-zijn-dienstverband-bij-tennet-in-de-tweede-helft-van-2021/ Na bijna acht jaar volledige toewijding aan zijn functie heeft CFO Otto Jager besloten af te zien van een nieuwe termijn van vier jaar als lid van de Executive Board van TenneT Holding B.V. Jager begon zijn succesvolle carrière bij TenneT in 2008 als Group Treasurer, ging in 2011 verder als Group Controller en werd in 2013 benoemd tot Chief Financial Officer. Van 2015 tot 2017 was hij gestationeerd in Bayreuth, Duitsland. Zijn huidige verantwoordelijkheden strekken zich uit tot de afdelingen Human Resources, Finance, Regulering en Inkoop.  Na bijna acht jaar volledige toewijding aan zijn functie heeft CFO Otto Jager besloten af te zien van een nieuwe termijn van vier jaar als lid van de Executive Board van TenneT Holding B.V. Jager begon zijn succesvolle carrière bij TenneT in 2008 als Group Treasurer, ging in 2011 verder als Group Controller en werd in 2013 benoemd tot Chief Financial Officer. Van 2015 tot 2017 was hij gestationeerd in Bayreuth, Duitsland. Zijn huidige verantwoordelijkheden strekken zich uit tot de afdelingen Human Resources, Finance, Regulering en Inkoop. 

Otto over zijn beslissing: "Ik heb het geluk gehad om een enorme organisatorische en persoonlijke groei bij TenneT mee te maken. Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb geleerd en alles wat ik heb mogen bijdragen om van TenneT een geweldig bedrijf en een inspirerende plek om te werken te maken. Ik heb met veel plezier een sleutelrol gespeeld in de organisatorische en culturele transformatie van het bedrijf; de bouwstenen zijn nu aanwezig voor de volgende fase van groei. Ik laat een stabiele en solide financiële basis achter waarop iemand anders verder kan bouwen. Hoewel ik veel van mijn collega's erg zal missen, vind ik dat de tijd rijp is om verder te gaan."

CEO Manon van Beek licht toe: "Otto is TenneT's en mijn steun en toeverlaat bij de financiële en HR groei-uitdagingen van TenneT. Dit heeft onder meer geleid tot een record aan externe groenfinanciering en werving in de afgelopen jaren en intensieve samenwerking met meerdere Duitse en Nederlandse stakeholders. Otto is een zeer gerespecteerde en ervaren collega die ik zeker zal missen. Tegelijkertijd ben ik dankbaar dat hij zijn ambities in een vroeg stadium kenbaar heeft gemaakt, zodat de zoektocht naar een nieuwe CFO tijdig kan starten terwijl we intensief en met plezier en wederzijds vertrouwen blijven samenwerken."

"De raad van commissarissen bedankt Otto Jager voor zijn uitstekende bijdrage aan TenneT op het gebied van financiën, regulering, HR en supply chain management. Onder zijn leiding is TenneT uitgegroeid van een relatief kleine nationale TSO tot een grote Europese speler met meer dan EUR 4 miljard aan eigen vermogen en meer dan EUR 20 miljard aan aangetrokken vreemd vermogen tijdens zijn ambtstermijn. Otto Jager laat het nieuwe TenneT achter op een zeer solide basis met een uitstekende credit rating en stabiele outlook om de groei van de komende jaren in te zetten", aldus Ab van der Touw, voorzitter van de raad van commissarissen TenneT Holding B.V. 

Otto Jager zal naar verwachting ergens in de tweede helft van 2021 zijn verantwoordelijkheden overdragen, nadat een geschikte opvolger is gevonden die TenneT als CFO kan leiden in een decennium van recordinvesteringen in de Europese energietransitie. De raad van commissarissen van TenneT Holding B.V. is inmiddels een externe zoektocht gestart naar een nieuwe CFO die zal bijdragen aan verdere diversiteit in de Executive Board, met een Europese mentaliteit.

]]>
news-2309 Mon, 01 Feb 2021 12:16:30 +0100 Digitalisering en Energietransitie gaan elkaar keihard raken https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/digitalisering-en-energietransitie-gaan-elkaar-keihard-raken/ Speciale uitzending van De Nieuwe Wereld / INNOPAY over digitale duurzaamheid in de energiesector Speciale uitzending van De Nieuwe Wereld / INNOPAY over digitale duurzaamheid in de energiesector

Veel bedrijven zien kansen in de toenemende digitalisering van de energiesector, maar tegelijkertijd maken zij zich ook zorgen om de veiligheid van onze digitale infrastructuur, de bereidheid om onderling samen te werken en de Big Techs. Dit is een greep uit de conclusies van het onderzoek naar digitalisering en de energietransitie van De Nieuwe Wereld en consultancybureau INNOPAY. In een speciale uitzending van het YouTube kanaal De Nieuwe Wereld die vanaf vandaag online staat, spreekt journalist en filosoof Ad Verbrugge met experts over dit onderwerp.

Welke risico's en kansen biedt de energietransitie? Nemen de grote platforms de rol van onze energiebedrijven over? Wat is het belang van samenwerken? En wat mogen we verwachten van Europa? Verbrugge gaat in de uitzending in gesprek met Ben Voorhorst (tot 31-12-2020 COO van TenneT), Maarten Bakker (partner bij INNOPAY) en Mark van Stiphout (Deputy Head of Unit Research and Innovation bij DG Energy van de Europese Commissie).

De uitzending over digitalisering en energietransitie maakt deel uit van een serie thema-uitzendingen over Digitale Duurzaamheid van De Nieuwe Wereld en INNOPAY.

www.youtube.com/watch

]]>
news-2306 Fri, 29 Jan 2021 09:00:00 +0100 TenneT opnieuw gecertificeerd als Top Employer – erkenning voor onderscheidend HR-beleid https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-opnieuw-gecertificeerd-als-top-employer-erkenning-voor-onderscheidend-hr-beleid/ TenneT heeft ook dit jaar het Top Employer certificaat ontvangen. Het certificaat is een erkenning voor het HR-beleid waarin TenneT medewerkers een uitdagende werkomgeving biedt met veel mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en groei. Zo kan jong talent via een Traineeship brede internationale ervaring opdoen in uitdagende projecten. Medewerkers kunnen zich via de TenneT Academy verder bekwamen in tal van disciplines en nieuwe manieren van werken. Leidinggevenden begeleidt TenneT in hun sturende rol in een veranderende organisatie en cultuur via het Lead your Team programma en netwerk.   TenneT heeft ook dit jaar het Top Employer certificaat ontvangen. Het certificaat is een erkenning voor het HR-beleid waarin TenneT medewerkers een uitdagende werkomgeving biedt met veel mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en groei. Zo kan jong talent via een Traineeship brede internationale ervaring opdoen in uitdagende projecten. Medewerkers kunnen zich via de TenneT Academy verder bekwamen in tal van disciplines en nieuwe manieren van werken. Leidinggevenden begeleidt TenneT in hun sturende rol in een veranderende organisatie en cultuur via het Lead your Team programma en netwerk.  

Onderscheidend  in diversiteit & inclusiviteit

TenneT hecht daarnaast groot belang aan een werkomgeving waarin diversiteit & inclusiviteit  en gelijke ontwikkelingskansen voor iedere medewerker ongeacht achtergrond, religie of geaardheid centraal staan. TenneT heeft voor de komende jaren ambitieuze en concrete doelstellingen geformuleerd om gericht te werken aan meer diversiteit op de werkvloer. TenneT onderscheidt zich aantoonbaar op deze en andere aspecten ten opzichte van andere bedrijven. Ook op het gebied van duurzaamheid scoort TenneT beter dan de benchmark door een structureel beleid gericht op verbetering en borging van doelstellingen in de organisatie. 

Kansen om bij te dragen aan de energietransitie

Het Top Employers certificaat wordt toegekend aan werkgevers die consequent werken aan de  ontwikkeling, implementatie en verbetering van hun HR strategie. Inge Vernooy, Talent Acquisition Lead: "Het Top Employers certificaat is een mooie erkenning dat nieuwe en bestaande medewerkers bij ons volop kansen krijgen en uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen en hun kwaliteiten in te zetten. Wij werken dagelijks aan het realiseren van de energietransitie. Om onze ambities waar te maken zijn we continu op zoek naar nieuw talent dat hier met passie aan wil bijdragen".

Werken bij TenneT betekent werken in een internationale, professionele en complexe omgeving in het hart van de energietransitie met interessante mogelijkheden om je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Kijk op TenneT's werken bij website voor actuele vacatures.

]]>
news-2307 Thu, 28 Jan 2021 16:19:39 +0100 Flexibiliteit uit warmtepompen en warmtenetten kan belangrijke rol spelen in duurzaam elektriciteitssysteem https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/flexibiliteit-uit-warmtepompen-en-warmtenetten-kan-belangrijke-rol-spelen-in-duurzaam-elektriciteits/ Het slimmer inzetten van warmtepompen en warmtenetten kan in theorie veel flexibele elektriciteitsvraag opleveren: in uren met weinig duurzame elektriciteit kan een deel van de warmtesystemen tijdelijk pauzeren, en in uren met veel elektriciteit uit zon en wind kunnen de warmtesystemen juist extra verwarmen. Dit kan in 2030 al 0.5 tot 1 GW tijdelijke flexibiliteit opleveren. Hiervoor moeten warmtepompen slim aangestuurd kunnen worden. Daarnaast moeten de juiste voorwaarden worden gesteld zodat het slimmer inzetten van warmtesystemen (financieel) nog aantrekkelijker wordt voor eigenaren van deze systemen. Dit blijkt uit het TenneT rapport 'Warmtetransitie en Energiesysteem'*, wat TenneT samen met een aantal marktpartijen heeft opgesteld in het kader van het E-TOP programma.  Het slimmer inzetten van warmtepompen en warmtenetten kan in theorie veel flexibele elektriciteitsvraag opleveren: in uren met weinig duurzame elektriciteit kan een deel van de warmtesystemen tijdelijk pauzeren, en in uren met veel elektriciteit uit zon en wind kunnen de warmtesystemen juist extra verwarmen. Dit kan in 2030 al 0.5 tot 1 GW tijdelijke flexibiliteit opleveren. Hiervoor moeten warmtepompen slim aangestuurd kunnen worden. Daarnaast moeten de juiste voorwaarden worden gesteld zodat het slimmer inzetten van warmtesystemen (financieel) nog aantrekkelijker wordt voor eigenaren van deze systemen. Dit blijkt uit het TenneT rapport 'Warmtetransitie en Energiesysteem'*, wat TenneT samen met een aantal marktpartijen heeft opgesteld in het kader van het E-TOP programma. 

Toenemende flexibiliteit door weersafhankelijke bronnen

Flexibele vraag wordt steeds belangrijker in het elektriciteitsnet en –systeem. Het maakt meer CO2-reductie mogelijk, door zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare elektriciteit uit zon en wind  op de momenten dat die er volop is, en zo weinig mogelijk op de uren waarop gascentrales de meeste elektriciteit produceren. Ook kan flexibele vraag bijdragen aan snellere verduurzaming door piekbelasting af te vlakken als de capaciteit van het elektriciteitsnet dreigt te worden overschreden.

In 2030 is landelijk een groot vermogen aan nieuwe flexibiliteit nodig, vele gigawatts aan flexibele elektriciteitsvraag en opslag. Deze flexibiliteit is nodig om variabele opwek uit zon en wind maximaal te gebruiken in uren van overvloed, en de elektriciteitsvraag te verlagen in uren zonder elektriciteit uit zon en wind. Daarmee kan bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van gascentrales verder worden verlaagd. Van belang is de keuze voor warmtesystemen die flexibel kunnen worden gestuurd.

Aan de andere kant kan het toepassen van inflexibele warmtesystemen op koude dagen leiden tot een hoge piek in de elektriciteitsvraag. Als dat samenvalt met een week met weinig elektriciteit uit wind- of zonneparken, dan kan dit veel elektriciteit vragen uit back-up centrales .

Slim aansturen draagt bij aan betaalbaarheid en CO2-reductie

Het piekvermogen kan lager worden als we de warmtepompen slim kunnen aansturen. Een warmtepomp kan tijdelijk terugschakelen, terwijl een goed geïsoleerde woning nog enige tijd voldoende warm blijft. Hybride warmtepompen zijn nog flexibeler omdat deze bij elektriciteitstekorten tijdelijk kunnen terugvallen op gas. Zo wordt de piekvraag naar elektriciteit verlaagd en blijven woningen warm.

Maar er gaan ook dagen komen met een overvloed aan elektriciteit uit zon en wind, meer dan de elektriciteitsvraag. Dan kunnen warmtenetten met elektrische boilers  en warmteopslag een belangrijke rol spelen. De warmteopslag wordt gevuld zodat deze duurzame energie op een volgende dag duurzaam woningen kan verwarmen.

Deze regelbare (flexibele) elektriciteitsvraag voor warmte draagt bij aan CO2 reductie door zoveel mogelijk de elektriciteit te gebruiken in uren met overvloedige wind en zon, en zo min mogelijk in de uren met grotendeels gasgestookte elektriciteit.

Dit helpt om de energierekening van consumenten in de toekomst niet hoger te maken dan nodig. Dit voordeel kan door een contract met flexibele prijzen met de leverancier of een korting bij het ter beschikking stellen van flexibiliteit. Deze voordelen zijn de eerstkomende jaren nog klein maar groeien richting 2030 en blijven groeien met meer elektriciteit uit zonne- en windparken. Aan de andere kant leiden inflexibele elektriciteitsvraag of warmtesystemen met een hoog piekvermogen juist tot additionele kosten voor netverzwaring en back-up vermogen voor koude winterweken zonder zon of wind. Warmtesystemen worden voor vele jaren geïnstalleerd en daarom loont het om flexibele opties vooraf te stimuleren.

Samenwerking

Op dit moment worden plannen voor het verduurzamen van warmte en elektriciteit nog los van elkaar bedacht. Het is van belang dat de kansen voor flexibiliteit in het elektriciteitssysteem gaan meetellen in de klimaatplannen. In het Klimaatakkoord is het belang van een slimme regeling voor warmtepompen en andere nieuwe stroomverbruikers zoals laadpalen al opgenomen. 

Managementsamenvatting: https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Other_publications/Warmte_en_Flexibiliteit_ManagementSamenvatting_TenneT_ETOP.pdf

Analyserapport: https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Other_publications/Warmte_en_Flexibiliteit_Analyserapport_TenneT_ETOP.pdf

*De studie 'Warmtetransitie en Energiesysteem', waar verschillende partijen aan hebben bijgedragen, is uitgevoerd in het kader van het E-TOP programma. Dit programma is eind 2019 gelanceerd om samen met partners en stakeholders in het energiesysteem te werken aan het versnellen van de energietransitie.

Het E-TOP programma bestaat uit een jaarlijks evenement waarin de dialoog wordt gezocht met de verschillende stakeholders in het energiesysteem. Aansluitend zijn er twee werkgroepen aan de slag gegaan om twee verschillende thema’s nader uit te diepen. De eerste werkgroep is aan de slag gegaan met het onderwerp Flexibiliteit en Warmte in de Gebouwde Omgeving. De tweede werkgroep met het onderwerp Elektrificatie en het Toekomstige Vraagprofiel.

Dit rapport is opgesteld door TenneT, met inbreng van  deze eerste werkgroep. Deze bestond uit experts uit energiebedrijven, netbeheerders, techniek en installatie-branche en kennisinstellingen.

]]>
news-2305 Fri, 22 Jan 2021 15:20:21 +0100 Publicatie congestiegebieden Liander 21/01 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/publicatie-congestiegebieden-liander-2101/ Liander heeft op 21 januari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Gelderland (voorlopig) opgelost. Liander heeft op 21 januari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Gelderland (voorlopig) opgelost.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Flevoland

In Flevoland is een nieuw knelpunt voor verbruik ontstaan. Dit is in de oostzijde van de Noordoostpolder (verdeelstation Vollenhove). Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.


Friesland

In Friesland is een nieuw knelpunt voor teruglevering ontstaan. Dit is bij Herbayum. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.


Gelderland

In Gelderland twee nieuwe knelpunten ontstaan. In een gebied doen we onderzoek naar congestiemanagement. En twee knelpunten zijn (voorlopig) opgelost.

De (voorlopig) opgeloste knelpunten zijn:

 • Lievelde (verdeelstation Pramer, teruglevering)
 • Nijkerk (teruglevering)

Het gebied waar we onderzoek naar congestiemanagement doen is:

 • Zaltbommel (teruglevering)

De nieuwe knelpunten zijn:

 • ’s Heerenberg (verdeelstation Slaghout, teruglevering)
 • Twello (verdeelstation Woudhuis, verbruik)


Noord-Holland

In Noord-Holland is een nieuw knelpunt ontstaan voor verbruik en teruglevering. Dit is bij Hoogwoud. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.


Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn drie nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Alphen aan den Rijn (verdeelstation Alphen Centrum, verbruik)
 • Alphen aan den Rijn (verdeelstation Alphen West, verbruik)
 • Leiderdorp (verbruik en teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Het nieuwsbericht is hier te vinden.  

]]>
news-2299 Mon, 18 Jan 2021 10:22:53 +0100 TenneT schaalt transportcapaciteit standaard op om uitrol offshore-windenergie te versnellen https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-schaalt-transportcapaciteit-standaard-op-om-uitrol-offshore-windenergie-te-versnellen/ Nieuwe uitvoeringsstrategie bereidt TenneT voor op drastische uitbreiding van offshore windenergie om klimaatdoelstellingen van de EU te halenInnovatieve samenwerking met de markt leidt tot een 2GW-transmissiecapaciteitsstandaardTenneT offshore netcapaciteit groeit naar circa 26,3 GW tot 2030, gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 33 miljoen miljoen Duitse en Nederlandse huishoudens.
 • Nieuwe uitvoeringsstrategie bereidt TenneT voor op drastische uitbreiding van offshore windenergie om klimaatdoelstellingen van de EU te halen
 • Innovatieve samenwerking met de markt leidt tot een 2GW-transmissiecapaciteitsstandaard
 • TenneT offshore netcapaciteit groeit naar circa 26,3 GW tot 2030, gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 33 miljoen miljoen Duitse en Nederlandse huishoudens.
 • Offshore wind speelt een cruciale rol in de energietransitie. In een groeiende trend naar meer duurzame energie bereidt TenneT zich voor op de nieuwe EU-klimaatdoelstellingen. Europa heeft onlangs besloten om de CO2-voetafdruk in 2030 met 55% te verminderen in plaats van 40% ten opzichte van 1992. De doelstelling om in 2050 een volledig klimaatneutraal Europa te bereiken, vereist innovatieve en kostenefficiënte standaarden in het energiesysteem. De Noordzeeregio met zijn offshore windpotentieel wordt zonder twijfel het nieuwe powerhouse van Noordwest-Europa. Dit vraagt om een nieuwe samenwerking tussen de buurlanden rond de Noordzee. In de toekomst vindt een internationaal gecoördineerde uitrol van Hub-and-Spoke projecten plaats: het combineren van de aansluiting van windenergie, het koppelen van de energiemarkten door middel van interconnectie en een slimme integratie in de belangrijkste onshore netwerken. In het kader van deze Noordzeevisie heeft TenneT in 2020 een samenwerkingsovereenkomst aangekondigd om de haalbaarheid van de aansluiting van Nederlandse en Britse offshore windparken op de energiesystemen van beide landen via een WindConnector te onderzoeken.

  Om grootschaliger en krachtiger windparken op zee aan te kunnen sluiten en zo meer energie op land te brengen, heeft TenneT de beste ervaringen met de Duitse 900 MW HVDC- en Nederlandse 700 MW AC-netaansluitingen gebundeld en verder ontwikkeld. Het resultaat is een nieuwe benadering van het aansluiten van toekomstige netaansluitingen met een transportcapaciteit van 2 Gigawatt (GW) door gebruik te maken van 525 kilovolt (kV) HVDC-systemen.

  Tim Meyerjürgens, COO van TenneT: "Alleen met een enorme uitbreiding van offshore windenergie kan Europa de klimaatdoelstellingen van Parijs bereiken, die voorzien in klimaatneutraliteit in 2050. TenneT heeft jarenlange expertise op het gebied van offshore-netaansluitingen en implementeert innovatieve en economisch kostenefficiënte  oplossingen. Met het nieuwe toekomstige 525 kV HVDC-systeem met een transportcapaciteit van 2 GW definiëren we de nieuwe wereldwijde benchmark om deze doelen te bereiken."

   

   

  Innovatieve samenwerking TenneT en marktpartijen 

  Omdat samenwerking cruciaal is in de energietransitie, is TenneT samen met marktpartijen gestart met de ontwikkeling van een onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief (R&D) voor een 2 GW, 525 kV HVDC-netwerkaansluiting. Met een ontwerp- en lay-outstudie voor het offshore platform is een generiek platform ontworpen, dat interoperabiliteit mogelijk maakt met de eigen oplossingen van alle HVDC-leveranciers die deelnemen aan de R&D-fase. De intensieve samenwerking tussen TenneT en de betrokken marktpartijen heeft geresulteerd in inzichten in de benodigde functionaliteit en prestaties van het innovatieve HVDC-systeem. De ontwikkeling en het testen van het 525 kV DC onderzeese kabelsysteem wordt door meerdere kabelproducenten uitgevoerd. Dit nieuwe kabelsysteem wordt in de loop van 2022 gecertificeerd.     

   

  Aankondiging van aanbestedingen voor ten minste vijf offshore-netaansluitingen

  In het licht van dit proces en de nieuwe standaard, kondigt TenneT aanbestedingen aan voor ten minste vijf offshore-netaansluitingen in Nederland en Duitsland. De tenders voor de eerste projecten met een 2 GW-verbinding gaan in maart 2021 van start in landspecifieke clusters. De eerste tender is voor ten minste twee projecten in het IJmuiden Ver-windgebied in Nederland die in 2028 en 2029 in bedrijf moeten zijn. In Duitsland zijn de eerste projecten BalWin1 (in 2029), BalWin2 en BalWin3 (in 2030). Met deze vijf innovatieve netaansluitingsprojecten en de andere projecten die al in ontwikkeling zijn, verhoogt TenneT haar offshore transportcapaciteit in Nederland en Duitsland van 8,5 GW nu naar circa 26,3 GW in 2030. Dit is het equivalent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 33 miljoen Duitse en Nederlandse huishoudens.

   

  De nieuwe 2 GW-standaard

  De nieuwe standaard heeft tot doel de kosten van offshore-windenergie verder te verlagen om de ruimtelijke en milieueffecten te minimaliseren. De nieuwe 2GW-standaard zorgt voor meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige 900 MW HVDC-standaard in Duitsland en de 700MW AC-standaard in Nederland. Het bereidt TenneT voor op de geplande versnelling van de uitrol van offshore-windenergie in Duitsland en Nederland. De nieuwe transportstandaard ondersteunt de visie op grotere offshore windparken en een Noordzee breed Hub-and-Spoke systeem, waarbij de aansluiting van windenergie, de koppeling van energiemarkten door middel van interconnectie en een slimme integratie in de belangrijkste netten op het vasteland worden gecombineerd. Als onderdeel van deze ontwikkeling worden de Nederlandse IJmuiden Ver-projecten voorbereid om een toekomstige multifunctionele interconnector (WindConnector) aan te sluiten op het Verenigd Koninkrijk.

   

  Tenders voor de markt, begin van de uitvoeringsfase 

  Na een uitgebreide evaluatie van mogelijke scenario's voor de aanbestedingsstrategie wordt de omvang van het contract in drie delen verdeeld voor de belangrijkste werkzaamheden:

  • Offshore platform (topside en jacket), samen met HVDC offshore en onshore converter  inclusief HVDC-systeemverantwoordelijkheid
  • Bouwwerkzaamheden, bouw en bouwdiensten voor het station op het vasteland
  • 525 kV HVDC-kabelaanvoer en -installatie offshore en nearshore

  De strategie voor het aanbesteden van de onshore kabelinstallatie wordt in een later stadium vastgesteld.

  ]]>
  news-2298 Tue, 12 Jan 2021 13:29:43 +0100 vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Noord-Holland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondigingen-en-uitkomsten-voor-congestiemanagementonderzoeken-gepubliceerd-voor-congestiegebi-1/ Liander heeft op 7 januari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Flevoland en Noord-Holland (voorlopig) opgelost.  Liander heeft op 7 januari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Flevoland en Noord-Holland (voorlopig) opgelost. 

  De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op deze pagina op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden

  Flevoland

  In de Noordoostpolder van Flevoland hebben we een herberekening gedaan op onze netten. Dat leidt tot het onderstaande.  

  Het voorlopig opgeloste knelpunt is:

  • Zuidzijde Noordoostpolder, rondom Nagele en Ens (verdeelstation Emmeloord, teruglevering)

  De gebieden waar we onderzoek naar congestiemanagement doen zijn:

  • Oostzijde Noordoostpolder, rondom Kuinre, Luttelgeest, Marknesse en Kraggenburg (verdeelstation Vollenhove, verbruik)
  • Buitengebied westzijde Noordoostpolder (verbruik)

  Op deze pagina leest u meer over congestiemanagement.

  De bestaande knelpunten blijven bestaan. Waar nodig hebben we congestieonderzoeken opnieuw uitgevoerd, om deelgebieden beter in kaart te brengen.

  Friesland

  In Friesland zijn twee knelpunten ontstaan.

  De nieuwe knelpunten zijn:

  • Drachten (teruglevering)
  • Bantega (verdeelstation Lemmer, teruglevering)

  Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

  Noord-Holland

  In Noord-Holland is een nieuw knelpunt ontstaan en zijn drie knelpunten (voorlopig) opgelost.

  De (voorlopig) opgeloste knelpunten zijn:

  • Lambertschaag (verdeelstation Medemblik, verbruik)
  • Hoogkarspel (verdeelstation Wervershoof, verbruik en teruglevering)
  • Hauwert (verdeelstation Westwoud, verbruik en teruglevering)

  Het nieuwe knelpunt is:

  • Medemblik (verbruik)

  Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

  Het nieuwsbericht is hier te vinden. 

  ]]>
  news-2295 Mon, 11 Jan 2021 09:24:16 +0100 Samenwerkingsverband Gridmaster ontwikkelt methode voor toekomstbestendige investeringen in energie-infrastructuur Rotterdamse haven https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/samenwerkingsverband-gridmaster-ontwikkelt-methode-voor-toekomstbestendige-investeringen-in-energie/ Een consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, heeft onlangs een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam. Dit consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Gridmaster richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Het project zal tien maanden in beslag nemen. Een consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, heeft onlangs een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam. Dit consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Gridmaster richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Het project zal tien maanden in beslag nemen.

  De energietransitie is volop in ontwikkeling en dat brengt grote onzekerheden met zich mee als het gaat om grote investeringen die nodig zijn in de infrastructuur voor duurzame energie. De benodigde energie-infrastructuur hangt sterk af van ontwikkelingen in de haven en die in en rond het energiesysteem. Omdat deze moeilijk te voorspellen zijn, is het lastig tot gedegen investeringsplannen te komen. Keuzes die nu gemaakt worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende infrastructuur of tot investeringen die onnodig blijken. Uitdaging is te komen tot zogenaamde adaptieve, robuuste investeringsplannen die toekomstbestending zijn.

  Samenhang

  Daarnaast is het nodig om de verschillende energie-infrastructuren in samenhang te bekijken. De Gridmaster-methode moet leiden tot kansrijke geïntegreerde investeringsplannen voor de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven; denk aan aardgas, waterstof en elektriciteit. De methode ondersteunt netbeheerders en stakeholders als overheden en bedrijven in de Rotterdamse haven. De consortiumpartners dragen elk vanuit hun eigen expertise bij aan de methode. 

  Simulatiemodel Rotterdamse haven

  Wat het project uniek maakt, is dat een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven wordt ontwikkeld waarmee de performance van investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende (toekomst)scenario’s kan worden geanalyseerd. Met dit zogenaamde stresstesten wordt inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een investering over bijvoorbeeld tien of dertig jaar. 

  Openbaar computermodel

  Bij de Gridmaster-methode wordt het integrale energiesysteem voor de komende decennia (2020 - 2050) in een computermodel omgezet. Alle instrumenten, modellen en resultaten die in het kader van het project worden gecreëerd, worden openbaar gemaakt. Omdat het integrale energiesysteem in één gedigitaliseerd model is ondergebracht, biedt dit tevens veel onderzoeksmogelijkheden naar investeringen in andere delen van het energiesysteem, zoals de landelijke infrastructuur. Daar spelen immers vergelijkbare uitdagingen rond investeringen onder grote onzekerheid.

  ]]>
  news-2293 Thu, 07 Jan 2021 16:28:42 +0100 COBRA kabel weer in bedrijf op 8 januari https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/cobra-kabel-weer-in-bedrijf-op-8-januari/ De COBRA kabel wordt naar verwachting op 8 januari om 12.00 uur weer in gebruik genomen. De COBRA kabel verbindt sinds 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar, maar was sinds eind september buiten bedrijf door een storing in de kabel. De reparatie is met succes uitgevoerd. Hiermee wordt de import en export van duurzame elektriciteit tussen Denemarken en Nederland via de 325 kilometer lange onderzeese interconnector weer mogelijk gemaakt.   De COBRA kabel wordt naar verwachting op 8 januari om 12.00 uur weer in gebruik genomen. De COBRA kabel verbindt sinds 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar, maar was sinds eind september buiten bedrijf door een storing in de kabel. De reparatie is met succes uitgevoerd. Hiermee wordt de import en export van duurzame elektriciteit tussen Denemarken en Nederland via de 325 kilometer lange onderzeese interconnector weer mogelijk gemaakt.  

  Sinds eind september heeft TenneT er hard aan gewerkt om de verbinding tussen Nederland en Denemarken zo snel mogelijk na de storing te herstellen. De afgelopen weken heeft een team op op zee gewerkt aan de reparatie van de verbinding. De kabel is op een diepte van 40 meter op de zeebodem afgeknipt en omhoog gehesen. Aan beide zijden van de geknipte kabel is de kabel 200 meter lang doorgemeten om de exacte storingslocatie te vinden. 

  Het stuk kabel waar de breuk is gelokaliseerd is verwijderd. Er is een nieuw stuk kabel geïnstalleerd en opnieuw aangesloten op de kabel. De laatste dagen is de kabel met succes getest en teruggelegd. Vervolgens is de kabel weer twee meter diep begraven in de zeebodem. De COBRA kabel-verbinding is vanaf vrijdag 8 januari om 12 uur 's middags weer in bedrijf, waardoor de 700 MW-verbinding weer gebruikt kan worden voor het transport van elektriciteit tussen Denemarken en Nederland. 

  Over COBRA kabel (COpenhagen-BRussels-Amsterdam)

  COBRA kabel is een 320 kV, 700 MW HVDC onderzeese stroomkabelpaar tussen Eemshaven, Nederland en Endrup bij Esbjerg, Denemarken. De kabel is gezamenlijk eigendom van Energinet.dk en TenneT. Het doel is om het Europese transportnet te verbeteren en zo de hoeveelheid variabel windvermogen in het systeem te vergroten en tegelijkertijd de leverbetrouwbaarheid te verbeteren. 

  De interconnector heeft een lengte van 325 kilometer (202 mijl), bestaat uit twee parallelle kabels met elk een diameter van 13 cm (5,1 in) en bevat glasvezelverbindingen (fiber optic). De verbinding is zo ontworpen dat het mogelijk is om in een later stadium een offshore-windmolenpark aan te sluiten. Dit draagt bij aan de realisatie van een duurzaam internationaal energielandschap, een belangrijke doelstelling van de Europese Unie. 

  ]]>
  news-2290 Wed, 23 Dec 2020 16:38:34 +0100 TenneT start high voltage heroes wervingscampagne: vol energie op zoek naar technici, meetspecialisten en opzichters https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-start-high-voltage-heroes-wervingscampagne-vol-energie-op-zoek-naar-technici-meetspecialist/ Het realiseren van het stroomnet van de toekomst vraagt om meer gekwalificeerde technici. Het werkpakket van TenneT is door het groeiende projectenportfolio om de energietransitie te faciliteren enorm toegenomen. Om aan deze verplichtingen te voldoen en daarnaast de groeiende beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het hoogspanningsnetwerk het hoofd te bieden, heeft TenneT dringend nieuwe medewerkers nodig, met name op elektrotechnisch gebied.  Het realiseren van het stroomnet van de toekomst vraagt om meer gekwalificeerde technici. Het werkpakket van TenneT is door het groeiende projectenportfolio om de energietransitie te faciliteren enorm toegenomen. Om aan deze verplichtingen te voldoen en daarnaast de groeiende beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het hoogspanningsnetwerk het hoofd te bieden, heeft TenneT dringend nieuwe medewerkers nodig, met name op elektrotechnisch gebied. 

  Robuust hoogspanningsnet

  TenneT heeft als leidende Europese netbeheerder een voortrekkersrol in de energietransitie. Uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk van TenneT moet onder andere voorzien in de groeiende vraag naar transport van elektriciteit en nieuwe aansluitingen op het net. Naast uitbreiding heeft TenneT eveneens een verantwoordelijkheid in het onderhouden van het bestaande netwerk en vervanging van verouderde hoogspanningsstations om nu en in de toekomst een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit te garanderen.

  Tekort gekwalificeerde medewerkers

  Het huidige aantal gekwalificeerde en bevoegde technische medewerkers is ontoereikend om de toegenomen werkzaamheden nu en in de komende jaren uit te voeren.  In de huidige competitieve energie-arbeidsmarkt is het bovendien een uitdaging specialistische technische mensen te vinden. Half december is TenneT daarom een campagne gestart, gericht op het werven van 'high voltage heroes' - technici, meetspecialisten en opzichters die ervoor zorgdragen dat de stroomvoorziening in Nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gewaarborgd is. Nieuwe medewerkers kunnen na een intern opleidingstraject en het behalen van de vereiste 'aanwijzingen' zelfstandig aan de slag als specialist in de hoogspanning. De campagne gaat de komende jaren op online media lopen. 

  Kijk voor meer informatie op www.werkenbijtennet.nl

   

  ]]>