News: TenneT Corporate Website https://www.tennet.eu/?L=1 nl TYPO3 News Sat, 11 Jul 2020 00:08:33 +0200 Sat, 11 Jul 2020 00:08:33 +0200 TYPO3 EXT:news news-2137 Wed, 01 Jul 2020 14:11:16 +0200 Europese FCR-samenwerking bereikt de volgende mijlpaal in de ontwikkeling van de grootste FCR-markt in Europa https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/europese-fcr-samenwerking-bereikt-de-volgende-mijlpaal-in-de-ontwikkeling-van-de-grootste-fcr-markt/ 6 x 4 versterkt duurzame concurrentie  Duurzame installaties kunnen vanaf juli gemakkelijker deelnemen aan de handel voor FCR, Frequency Containment Reserve, dat TenneT inzet voor handhaving van de netfrequentie van 50 Hz. FCR wordt nu geveild in 6 tijdvakken van 4 uur voor de volgende dag; een flinke verruiming ten opzichte van de bestaande 24-uursveiling. 6 x 4 versterkt duurzame concurrentie 

Duurzame installaties kunnen vanaf juli gemakkelijker deelnemen aan de handel voor FCR, Frequency Containment Reserve, dat TenneT inzet voor handhaving van de netfrequentie van 50 Hz. FCR wordt nu geveild in 6 tijdvakken van 4 uur voor de volgende dag; een flinke verruiming ten opzichte van de bestaande 24-uursveiling.

50Hertz, Amprion, APG, Elia, RTE, Swissgrid, TenneT enTransnetBW kondigden gisteren gezamenlijk de succesvolle eerste FCR-veiling met 4-uursproducten aan die op 30 juni 2020 werd gehouden voor de leveringsperiode van 1 juli 2020. Naast het terugbrengen van de productlengte van één dag naar 4 uur brengt deze Europese FCR-samenwerking de FCR-markt dichter bij realtime. Het doel is om de inkoopkosten te verlagen door meer concurrentie tussen BSP's en tussen de verschillende technologieën.

De gemeenschappelijke FCR-markt is de grootste FCR-markt in Europa, met een totale vraag van ongeveer 1400 MW, wat bijna de helft is van de FCR-vraag op het Europese vasteland. De toetreding van West-Denemarken en Slovenië is ook gepland voor het eerste kwartaal van 2021. Deze regionale markt vertegenwoordigt momenteel ongeveer 100 miljoen euro per jaar aan gecontracteerde capaciteit. De gemeenschappelijke veiling stelt de TSO's in staat om FCR aan te schaffen tegen minimale kosten voor de eindgebruikers en biedt tegelijkertijd een grote gemeenschappelijke markt voor alle aanbieders van balanceringsdiensten.

De prijs van de FCR-veiling geeft een duidelijk signaal af aan actieve investeerders op deze markt met nieuwe technologieën zoals demand side response, batterijen en activa met een minder voorspelbare prognose.

]]>
news-2131 Wed, 17 Jun 2020 14:00:00 +0200 Congestiemelding Hapert - 17 juni 2020 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/congestiemelding-hapert-17-juni-2020/ Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak TenneT en Enexis Netbeheer verwachten structureel congestie in het gebied rondom het station Hapert in een periode van 4-7 jaar. Hapert is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Bladel gelegen ten zuid westen van Eindhoven. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei van zon en windparken, waardoor de vraag naar transportcapaciteit op het station groter is dan de beschikbare n-1 capaciteit in het daar gekoppelde hoogspanningsnet.  Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak
TenneT en Enexis Netbeheer verwachten structureel congestie in het gebied rondom het station Hapert in een periode van 4-7 jaar. Hapert is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Bladel gelegen ten zuid westen van Eindhoven. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei van zon en windparken, waardoor de vraag naar transportcapaciteit op het station groter is dan de beschikbare n-1 capaciteit in het daar gekoppelde hoogspanningsnet. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?
In het genoemde congestiegebied is het totale verwachte teruglevering 149 MW. Het beschikbare transportvermogen voor teruglevering bedraagt circa 140 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

De planning van de netverzwaring
De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van het hoogspanningsnet en de capaciteit van het station. TenneT onderzoekt in samenwerking met Enexis Netbeheer de alternatieven hiervoor, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding.

Onderzoek
TenneT en Enexis Netbeheer doen onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

]]>
news-2130 Tue, 16 Jun 2020 08:30:00 +0200 HyWay 27 gaat van start: EZK, Gasunie en TenneT onderzoeken inzet gasnet voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/hyway-27-gaat-van-start-ezk-gasunie-en-tennet-onderzoeken-inzet-gasnet-voor-de-ontwikkeling-van-wa/ Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat samen met Gasunie en TenneT onderzoeken onder welke voorwaarden een deel van het bestaande gasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof. Dit onderzoek, genaamd HyWay 27, moet de benodigde informatie opleveren, zodat tijdig kan worden besloten over de realisatie van infrastructuur voor transport en opslag van waterstof. Het eindrapport is naar verwachting eind 2020 gereed. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat samen met Gasunie en TenneT onderzoeken onder welke voorwaarden een deel van het bestaande gasnet kan worden ingezet voor het transport van waterstof. Dit onderzoek, genaamd HyWay 27, moet de benodigde informatie opleveren, zodat tijdig kan worden besloten over de realisatie van infrastructuur voor transport en opslag van waterstof. Het eindrapport is naar verwachting eind 2020 gereed.

Het kabinet ziet een belangrijke rol weggelegd voor CO2-vrije waterstof bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De opschaling van waterstof draagt namelijk niet alleen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar biedt ook kansen om het Nederlands verdienvermogen structureel te versterken, zoals is toegelicht in de Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn. Nederland kan dankzij haar gunstige ligging, de internationale havens en de aanwezige gasnetten en opslagcapaciteit ook in de toekomst een hubfunctie vervullen voor energie.

HyWay 27

Met de recent gepubliceerde kabinetsvisie waterstof heeft het kabinet een ambitieuze beleidsagenda gepresenteerd om de ontwikkeling van een duurzame waterstofketen tot stand te brengen. Vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit is een belangrijk uitgangspunt dat de bestaande aardgasinfrastructuur waar mogelijk (gefaseerd) wordt hergebruikt voor het transport van waterstof. Met het onderzoek HyWay 27 brengen netbeheerders Gasunie en TenneT samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in kaart hoe en onder welke voorwaarden het bestaande gasnet in de toekomst kan worden benut voor het transport van waterstof.

Europese waterstofmarkt

De waterstofmarkt is bij uitstek internationaal. Het is daarom belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de vraag en het aanbod op de Noordwest-Europese waterstofmarkt. Havenbedrijf Rotterdam zal het potentiële importaanbod (uit overzeese gebieden) in kaart brengen, waarbij ook een de mogelijkheid van aansluiting van de waterstof hoofdinfrastructuur (zgn. waterstof backbone) op grensoverschrijdende pijpleidingen in buurlanden als Duitsland en België wordt onderzocht. Gedurende het onderzoek worden verschillende belanghebbenden betrokken om de bevindingen te toetsen. Het eindrapport is naar verwachting eind 2020 gereed.

]]>
news-2128 Fri, 12 Jun 2020 10:33:48 +0200 Liander publicaties congestieonderzoeken 11 juni https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/liander-publicaties-congestieonderzoeken-11-juni/ Liander heeft op 11 juni nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden Gelderland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 11 juni nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden Gelderland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.


Gebieden waarvoor de vooraankondiging en uitkomst congestiemanagementonderzoek gepubliceerd zijn:

Gelderland:

 • Hengelo (verbruik)
 • Herwen (verbruik).

Het nieuwsbericht is hier te vinden.
Tevens is voor het gebied Neerijnen een uitgebreid onderzoeksrapport congestiemanagement gepubliceerd. Het nieuwsbericht hierover is hier te vinden.


 

]]>
news-2124 Thu, 04 Jun 2020 15:25:01 +0200 Publicatie congestieonderzoeken 28 mei door Liander https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/publicatie-congestieonderzoeken-28-mei-door-liander/ Liander heeft op 28 mei nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland en Gelderland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 28 mei nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland en Gelderland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagement onderzoeken zijn te vinden door op de pagina www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en de bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Gebied waarvoor de vooraankondiging en uitkomst congestiemanagementonderzoek gepubliceerd is:

Gelderland:

 • Ede (verbruik).

Gebieden waar al eerder een vooraankondiging voor is gedaan en nu de uitkomst van congestiemanagementonderzoek is gepubliceerd:

Friesland:

 • Noordwolde (opwek)
 • Quatrebras (opwek)

Het nieuwsbericht is te vinden op: 

www.liander.nl/nieuws/2020/05/28/drie-knelpunten-op-elektriciteitsnet-liander

]]>
news-2122 Tue, 02 Jun 2020 15:06:49 +0200 ENGIE Fabricom-Iemants consortium wint aanbesteding Hollandse Kust (noord) offshore platform https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/engie-fabricom-iemants-consortium-wint-aanbesteding-hollandse-kust-noord-offshore-platform/ Een consortium van de Belgische bedrijven ENGIE Fabricom en Iemants gaat het offshore platform leveren voor het Hollandse Kust (noord) windpark. TenneT had hiervoor een aanbesteding uitgezet. De aanbesteding bevat ook de optie voor Hollandse Kust (west alpha) en Hollandse Kust (west beta). Een consortium van de Belgische bedrijven ENGIE Fabricom en Iemants gaat het offshore platform leveren voor het Hollandse Kust (noord) windpark. TenneT had hiervoor een aanbesteding uitgezet. De aanbesteding bevat ook de optie voor Hollandse Kust (west alpha) en Hollandse Kust (west beta).

 

Een consortium van de Belgische bedrijven ENGIE Fabricom en Iemants gaat het offshore platform leveren voor het Hollandse Kust (noord) windpark. TenneT had hiervoor een aanbesteding uitgezet. De aanbesteding bevat ook de optie voor Hollandse Kust (west alpha) en Hollandse Kust (west beta).

In de Hollandse Kust (noord) windzone komt een windpark met een totaal geïnstalleerd vermogen van minimaal 693 MW tot maximaal 760 MW. Het contract is voor het ontwerp, engineering, productie, levering, transport en installatie van een (onbemande) offshore platform.

Het gaat om zowel de jacket fundering en de topside. De topside zal 47 m (l) x 35 m (b) x 25 m (h) meten (exclusief antennetoren en topdeckkraan) en rond de 4100 ton wegen. Het gewicht van de jacket is ongeveer 1930 ton. Op de platforms wordt de 66 kV spanning van de toekomstige windturbines omgezet in 220 kV. Het platform wordt met het land verbonden door twee 3-aderige 220 kV AC exportkabels en waar nodig 1-aderige 220 kW landkabels. Het platform is het gestandaardiseerde 700 MW offshore aansluitingsconcept dat door TenneT geïntroduceerd is. TenneT bouwt voor het programma 2023 5 identieke platformen die in totaal 3500 MW aan windenergie zullen transporteren naar het vasteland. Het contract is voor het platform voor Hollandse Kust (noord), met de optie voor Hollandse Kust (west alpha) en Hollandse Kust (west beta).

]]>
news-2119 Fri, 22 May 2020 09:46:39 +0200 Derde regionale leveringszekerheidsrapport gepubliceerd https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/derde-regionale-leveringszekerheidsrapport-gepubliceerd/ Dit rapport bevat de voornaamste bevindingen van de derde editie van de Pentalateral Generation Adequacy Assessment (PLEF GAA 3.0).  Dit rapport bevat de voornaamste bevindingen van de derde editie van de Pentalateral Generation Adequacy Assessment (PLEF GAA 3.0). 

Deze studie werd uitgevoerd door de Transmission System Operators (TSO's) van de zeven landen die deel uitmaken van het Pentalateral Energy Forum (PLEF): België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Het PLEF is het kader voor regionale samenwerking in Centraal-West-Europa voor een betere integratie in de elektriciteitsmarkt en leveringszekerheid. De studie, die was gericht op het onderzoeken van de leveringszekerheid van elektriciteit binnen de PLEF-regio tot op de middellange termijn (2025), is een belangrijk resultaat van TSO-samenwerking op regionaal niveau.

De resultaten van de PLEF GAA 3.0 studie zijn in lijn met en bevestigen de conclusies van TenneT's meest recente leveringszekerheidsrapport (Rapport_Monitoring_Leveringszekerheid_2019), waarin staat dat tot 2025 de leveringszekerheid in Nederland binnen de norm zal zijn. Er is in deze periode voldoende productiecapaciteit in Nederland om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Dankzij TenneT’s transportverbindingen met het buitenland (interconnectoren) is er ook in extreme scenario’s geen overschrijding te verwachten van de norm van 4 uur per jaar (tekort aan elektriciteitsaanbod ten opzichte van de vraag).

Klik hier voor het derde regionale leveringszekerheidsrapport.

]]>
news-2115 Tue, 19 May 2020 12:50:24 +0200 TenneT steunt stappen naar mogelijke deelname van Duitse staat in TenneT https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-steunt-stappen-naar-mogelijke-deelname-van-duitse-staat-in-tennet/ Behoud van bereikte voordelen van één, grensoverschrijdend TenneT In een brief aan de Tweede Kamer (19 mei 2020) heeft Minister Hoekstra van Financiën zijn voorkeursscenario gepresenteerd om te voorzien in TenneT's kapitaalbehoefte als gevolg van stijgende investeringen (door de energietransitie) en de aanhoudend lage rentestand. Deelname door de Duitse Staat in TenneT heeft de voorkeur van het kabinet, dat daarmee tot de conclusie is gekomen dat een minderheidsbelang van de Duitse staat in TenneT Holding óf TenneT Duitsland zal worden uitgewerkt. Behoud van bereikte voordelen van één, grensoverschrijdend TenneT

In een brief aan de Tweede Kamer (19 mei 2020) heeft Minister Hoekstra van Financiën zijn voorkeursscenario gepresenteerd om te voorzien in TenneT's kapitaalbehoefte als gevolg van stijgende investeringen (door de energietransitie) en de aanhoudend lage rentestand. Deelname door de Duitse Staat in TenneT heeft de voorkeur van het kabinet, dat daarmee tot de conclusie is gekomen dat een minderheidsbelang van de Duitse staat in TenneT Holding óf TenneT Duitsland zal worden uitgewerkt.

Dit scenario past volgens het kabinet het beste binnen de geformuleerde politieke doelstellingen en randvoorwaarden. Doelstellingen zijn het behouden van de voordelen van de grensoverschrijdende aansturing van TenneT en het verlagen van de financiële risico's van de Duitse activiteiten voor de Nederlandse staat.  Randvoorwaarden bestaan uit het borgen van de publieke belangen en de nationale veiligheid. TenneT werkt nauw samen met de aandeelhouder en ondersteunt deze volgende stap, die onder meer is gebaseerd op de voordelen die één, grensoverschrijdend opererend TenneT biedt voor de maatschappij en de economie.  

Nederlandse en Duitse staat samen op verdere verkenning, niet alleen financieel

Om de onderlinge politieke belangen verder te onderstrepen, is er ook een zogenoemde Joint Declaration of Intent (JDI) door de Nederlandse en de Duitse staat getekend en gepubliceerd. In deze JDI is afgesproken om de samenwerking op energiegebied tussen Duitsland en Nederland verder uit te breiden en ook een verdere verkenning te doen of een participatie door de Duitse staat in TenneT tot de mogelijkheden behoort. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat iedere staat alleen eigen vermogen zal bijdragen om investeringen van TenneT in eigen land te financieren. Om dit verder uit te kunnen werken zijn beide staten, met instemming van en in samenwerking met TenneT, overeengekomen dat de komende maanden exclusieve gesprekken en onderhandelingen zullen plaatsvinden.

Intensievere samenwerking op gebied van netontwikkeling, systeemintegratie en innovatie

TenneT heeft in haar grensoverschrijdende samenwerking afgelopen tien jaar al grote sociaal-economische voordelen weten te bereiken. Denk aan de hogere leveringszekerheid, lagere en minder volatiele elektriciteitsprijzen en vele leereffecten in onze duurzame offshore en onshore investeringen met lagere kosten voor de maatschappij als gevolg. Als geen ander weet TenneT dat de energietransitie veel succesvoller en efficiënter zal zijn als we het denken in grenzen achter ons laten en nóg meer ruimte maken voor (internationale) samenwerking en innovaties. Daarom steunt TenneT de intentie van zowel de Duitse en de Nederlandse overheid om de samenwerking op het gebied van netontwikkeling, systeemintegratie en innovatie verder te intensiveren. Juist een samenwerking tussen overheden, die straks wellicht ook allebei aandeelhouder zijn in één grensoverschrijdende en geïntegreerd TenneT, kan leiden tot een kostenefficiënte energietransitie in Noordwest Europa. TenneT maakt zich klaar voor zijn voortrekkersrol in de energietransitie. Een intensievere samenwerking met de Duitse overheid, financieel én op het gebied van energiebeleid, past daar goed bij.

TenneT met compleet topteam in vorm voor de volgende fase van groei

Niet voor niets heeft TenneT het afgelopen jaar veel aan de interne organisatie gewerkt. Als een topsportteam dat in vorm moet zijn voor een Europees kampioenschap heeft de onderneming meer focus aangebracht in de strategie, een nieuwe organisatie en processen neergezet om verder te kunnen groeien en een aanzet gegeven in verdere ontwikkeling van de (leiderschaps-)cultuur met een focus op samenwerking, moed en verantwoordelijkheid. Op 1 juli staat TenneT als een huis: een complete ploeg in topvorm. In dit team heeft TenneT een goede balans gevonden van Duitse en Nederlandse collega's, mannelijke en meer dan 30 procent vrouwelijke collega's én een goede diversiteit van denken vanuit TenneT en vanuit de markt.

De onderhandelingsfase begint, een zorgvuldig proces dat tijd vraagt

Met de Kamerbrief en vooral het tekenen van de JDI begint nu een intensieve periode van trilaterale gesprekken en onderhandelingen tussen TenneT en de Nederlandse en Duitse overheid. Zaken als prijs en voorwaarden van een mogelijke transactie komen op tafel. Naast waardering van de onderneming gaat het bijvoorbeeld ook over het niveau waarop eventueel zal worden geïnvesteerd door de Duitse staat; TenneT Holding of TenneT Duitsland. Het gezamenlijke streven is om dit jaar nog tot een akkoord op hoofdlijnen te komen. Natuurlijk levert TenneT een belangrijke actieve bijdrage aan dit proces. Er is veelvuldig en goed contact met de Nederlandse aandeelhouder (Ministerie van Financiën), de Nederlandse energiebeleidsmaker (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en met de Duitse overheid. TenneT blijft daarbij de hoogste prioriteit geven aan haar centrale rol in de energietransitie en aan de belangen van alle stakeholders van TenneT: klanten, gemeenschappen, zakenpartners, obligatiehouders en medewerkers.

Dit proces is complex en omgeven door onzekerheden. Daarom heeft TenneT besloten nog dit jaar, conform het lopende financieringsplan, Green Hybrid Bonds uit te geven, die voor 50 procent meetellen als eigen vermogen. TenneT's goede credit rating is hiermee voor 2021 gewaarborgd en die geeft het bedrijf de tijd die nodig is om een zorgvuldig proces te doorlopen. Verder geeft de Minister in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat indien nodig, zowel voor het Nederlandse als het Duitse deel van TenneT, kapitaal zal worden gestort om de kredietwaardigheid van de onderneming op peil te houden, waardoor TenneT dus ook een waarborg voor 2022 heeft. 

Relevante publicaties

Joint Declaration of Intent

Kamerbrief "Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT"

Publicatie op de site van Ministerie van Financiën

 

]]>
news-2114 Fri, 15 May 2020 13:58:50 +0200 TenneT wil samen met de markt op zoek naar extra oplossingen voor tekort aan transport in Noord-Nederland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-wil-samen-met-de-markt-op-zoek-naar-extra-oplossingen-voor-tekort-aan-transport-in-noord-ned/ De groei van zonne- en windenergie in Nederland en met name in Noord-Nederland overtreft alle verwachtingen. Nog niet eerder werden er zoveel zonne- en windparken voorbereid of gerealiseerd als de afgelopen twee jaar. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten. Er worden op dit moment in Noord-Nederland nog tal van zonne- en windparken aangelegd. Of nieuwe plannen voor zonne- en windparken in deze regio daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, zal ook afhangen van de beschikbaarheid van transportcapaciteit. TenneT werkt hard aan het vergroten van de capaciteit in Noord-Nederland. Zo kondigde TenneT onlangs aan 215 miljoen euro extra te investeren in het Noord-Nederlandse hoogspanningsnet. Extra, omdat TenneT al voor 1 miljard euro aan projecten in Noord-Nederland heeft lopen. De groei van zonne- en windenergie in Nederland en met name in Noord-Nederland overtreft alle verwachtingen. Nog niet eerder werden er zoveel zonne- en windparken voorbereid of gerealiseerd als de afgelopen twee jaar. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten. Er worden op dit moment in Noord-Nederland nog tal van zonne- en windparken aangelegd. Of nieuwe plannen voor zonne- en windparken in deze regio daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, zal ook afhangen van de beschikbaarheid van transportcapaciteit. TenneT werkt hard aan het vergroten van de capaciteit in Noord-Nederland. Zo kondigde TenneT onlangs aan 215 miljoen euro extra te investeren in het Noord-Nederlandse hoogspanningsnet. Extra, omdat TenneT al voor 1 miljard euro aan projecten in Noord-Nederland heeft lopen.

Bij de aankondiging van de extra investering liet TenneT weten op zoek te zijn naar alle mogelijke manieren om meer ruimte in het net te realiseren. Als voorbeelden werden genoemd om gebruik te gaan maken van ‘de vluchtstrook’ of om invoeding op piekmomenten te beperken. TenneT onderzoekt nu of er ook nog andere oplossingen mogelijk zijn waarmee productie en/of consumptie van elektriciteit beter stuurbaar kan worden gemaakt. Daarbij kan worden gedacht aan zowel bestaande als aan innovatieve technieken zoals batterijen bij grote zon- of windparken, elektrische stoomketels bij fabrieken of waterstofproductie in de buurt van een hoogspanningsstation van TenneT.

Met deze flexibiliteit oplossingen hoopt TenneT op sommige plekken netuitbreidingen overbodig te maken of om de tijd te kunnen overbruggen totdat de netuitbreidingen in Noord-Nederland gerealiseerd zijn. TenneT wil graag  pilots starten waarmee de flexibiliteit van productie en/of afname wordt vergroot. Idealiter verlagen de pilots de piekbehoefte aan transportcapaciteit met 100 MW. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en voorwaarden om ruimte in het hoogspanningsnet te kunnen realiseren gaat TenneT een marktverkenning (consultatie) organiseren. Op deze manier wil TenneT in kaart brengen welke technische oplossingen door marktpartijen gerealiseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden.

De consultatie start op vrijdag 5 juni met een digitale bijeenkomst van 13.00 tot 15.00 waarin door TenneT het doel en de opzet van deze ‘pilot Noord-Nederland wordt toegelicht. Geïnteresseerden in deelname aan de consultatie en/of digitale bijeenkomst kunnen zich aanmelden via TenneTccc(at)tennet.eu of via de website: www.tennet.eu/marktconsultatienoordnederland

]]>
news-2113 Fri, 15 May 2020 13:03:32 +0200 Publicaties congestieonderzoeken 14 mei door Liander https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/publicaties-congestieonderzoeken-14-mei-door-liander/ Liander heeft op 14 mei nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland en Zuid-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

Liander heeft op 14 mei nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland en Zuid-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagement onderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en de bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen.Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Gebieden waarvoor alleen nog een vooraankondiging is gedaan:

Friesland:

 • Noordwolde (opwek)
 • Oost-Vlieland (opwek)
 • Quatrebras (opwek).

Gebieden waarvoor de vooraankondiging en uitkomst congestiemanagementonderzoek gepubliceerd zijn:

Friesland:

 • Franeker (opwek)
 • Hallum (verbruik en opwek)
 • Heerenveen (opwek)
 • IJlst (opwek).

Zuid-Holland:

 • Zevenhuizen (verbruik en opwek).

Het nieuwsbericht is te vinden op: https://www.liander.nl/nieuws/2020/05/14/liander-meldt-nieuwe-knelpunten-op-elektriciteitsnet.

]]>
news-2110 Thu, 14 May 2020 10:49:54 +0200 TenneT staat met nieuw leiderschapsteam klaar voor Europese energietransitie https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-staat-met-nieuw-leiderschapsteam-klaar-voor-europese-energietransitie/ Met de benoeming van zes (Associate) Directors van buiten de organisatie heeft TenneT zijn nieuwe, 22-koppige senior leadershipteam voltooid. Samen met de raad van bestuur gaat dit  'Senior Leadership Team'  TenneT door zijn volgende groeifase loodsen. Met de benoeming van zes (Associate) Directors van buiten de organisatie heeft TenneT zijn nieuwe, 22-koppige senior leadershipteam voltooid. Samen met de raad van bestuur gaat dit  'Senior Leadership Team'  TenneT door zijn volgende groeifase loodsen.

De nieuwe organisatiestructuur, die op 1 juli aanstaande van start gaat, is een belangrijke mijlpaal in het veranderingsprogramma 'Transforming TenneT'. TenneT is vorig jaar met dit veranderingsprogramma gestart om meer focus aan te brengen in de strategie, om een functionele organisatie te ontwerpen en om zich voor te bereiden op een bedrijfscultuur die de groei van de onderneming en haar rol in de energietransitie in Nederland, Duitsland en de omringende landen zal ondersteunen.

In 2019 heeft TenneT meer dan 1000 (tijdelijke)medewerkers aangenomen in Nederland en Duitsland. TenneT verwacht dat deze toename zich in 2020 zal voortzetten, ondanks de Corona-situatie. De komende jaren wordt een groei van naar schatting 6%-7,5% verwacht om de ambities, de investeringsportfolio en de groei van de onderneming te realiseren.

Manon van Beek, CEO van TenneT: "Op 1 juli staat TenneT als een huis, met een compleet leadershipteam in topvorm. We zijn blij dat we met dit team een goede balans hebben weten te vinden tussen Duitse en Nederlandse collega's, mannelijke en (meer dan 30%) vrouwelijke collega's én een goede diversiteit van denken vanuit TenneT en vanuit de markt. De zes senior leiders hebben allen ruime ervaring opgedaan bij internationale bedrijven als Siemens, Innogy en E.ON. Met de nieuwe, geïntegreerde, organisatie gaan wij de grote uitdagingen van de Europese energietransitie met vertrouwen tegemoet."

Met Transforming TenneT anticipeert de organisatie op de noodzaak tot een intensievere samenwerking tussen netbeheerders en andere partijen op het gebied van netontwikkeling, systeemintegratie en innovatie. Daarom is er in de nieuwe organisatie plaats gemaakt voor toekomstgerichte afdelingen als Strategy & Partnerships, Digital & Process Excellence en Energy System Planning.

In de afgelopen tien jaar heeft TenneT met haar grensoverschrijdende aansturing grote sociaal- economische voordelen weten te behalen op het gebied van de leveringszekerheid, harmonisatie van elektriciteitsprijzen en de leereffecten van duurzame offshore en onshore investeringen. Dit heeft voor Nederland en Duitsland, beide landen met een ambitieuze duurzaamheidsagenda, geleid tot lagere kosten voor de samenleving.

De ambities zoals die door de EU zijn neergelegd in haar 'Green Deal' vereisen nóg intensievere samenwerking over de grenzen heen. Vanuit haar basis in Nederland en Duitsland bereidt TenneT zich voor op een voortrekkersrol in de Europese Energietransitie. Hierbij rekent TenneT op een nauwe samenwerking met de Nederlandse Staat (de aandeelhouder van TenneT), de Duitse Staat en in het bijzonder met de beide ministeries van Economische Zaken. TenneT is in nauw overleg met zowel de Nederlandse als de Duitse overheid over de invulling van TenneT's groeiende kapitaalbehoefte vanwege o.a. de grote investeringen in de hoogspanningsnetten op land en op zee die de energietransitie in zowel Nederland als Duitsland met zich mee brengt. 

Een compleet overzicht van de nieuwe benoemingen en de organisatiestructuur van TenneT vindt u hier.

www.tennet.eu/company/profile/senior-leadership-team/

]]>
news-2105 Fri, 01 May 2020 14:09:34 +0200 Liander doet vooraankondiging van congestie en publiceert congestieonderzoek 30 april https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/liander-doet-vooraankondiging-van-congestie-en-publiceert-congestieonderzoek-30-april/ Liander heeft op 30 april een nieuwe vooraankondiging van congestie en uitkomst van congestiemanagementonderzoek gepubliceerd voor een congestiegebied in Gelderland. Uit het onderzoek is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 30 april een nieuwe vooraankondiging van congestie en uitkomst van congestiemanagementonderzoek gepubliceerd voor een congestiegebied in Gelderland. Uit het onderzoek is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

De vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek is te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en de bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagement onderzoek te vinden.

Gebied waarvoor de vooraankondiging en uitkomst congestiemanagementonderzoek gepubliceerd is:

Gelderland:

 •  Vaassen (verbruik)

Het nieuwsbericht is te vinden op: https://www.liander.nl/nieuws/2020/04/30/update-knelpunt-op-elektriciteitsnet-gelderland

 

]]>
news-2104 Fri, 01 May 2020 09:00:00 +0200 TenneT publiceert ontwerpinvesteringsplannen ter consultatie https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-publiceert-ontwerpinvesteringsplannen-ter-consultatie/ Vandaag publiceert TenneT twee ontwerpinvesteringsplannen ter consultatie. Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land 2020-2029 en het ontwerpinvesteringsplan Net op zee 2020-2029. In deze ontwerpinvesteringsplannen beschrijft TenneT de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de hoogspanningsnetten op land en op zee.  Vandaag publiceert TenneT twee ontwerpinvesteringsplannen ter consultatie. Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land 2020-2029 en het ontwerpinvesteringsplan Net op zee 2020-2029. In deze ontwerpinvesteringsplannen beschrijft TenneT de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de hoogspanningsnetten op land en op zee. 

Zo wordt inzichtelijk hoe TenneT de groei van duurzame energie wil inpassen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van het net wil blijven waarborgen.

De verduurzaming van het energiesysteem is één van de grootste verbouwingen van Nederland ooit. Deze opgave kunnen de netbeheerders alleen realiseren in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie.  Daarom wil TenneT op een transparante en actieve manier communiceren over haar plannen voor de komende jaren.  Vanaf dit jaar zullen we daarom onze ontwerpinvesteringsplannen delen met onze stakeholders en vragen we om feedback.

De investeringen in de komende jaren zijn de eerste grote stappen om de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 waar te kunnen maken. Op basis van de verdere uitvoering van het Klimaatakkoord, bijv. door de Regionale Energie Strategieën, zullen we de investeringsplannen de komende jaren verder kunnen uitwerken en concretiseren. Daarbij delen we onze analyses en inzichten met de buitenwereld en vragen we onze stakeholders daarop te reageren. Met de vandaag gepubliceerde ontwerpinvesteringsplannen en de daarmee gestarte consultatie zetten we een belangrijke stap.

Zienswijzen indienen

Tot en met 28 mei is er gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de beide ontwerpinvesteringsplannen. Ingediende zienswijzen en onze reactie daarop zullen wij rond 1 juli publiceren op onze website, samen met de versie van de ontwerpinvesteringsplannen die aan de ACM en – voor wat betreft het Ontwerpinvesteringsplan Net op land – aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat worden aangeboden. Na verwerking van hun eventuele opmerkingen zullen wij de definitieve, vastgestelde investeringsplannen in het najaar publiceren op onze website.

Meer informatie over het consultatieproces vindt u op deze pagina. Daar kunt u ook de ontwerpinvesteringsplannen en een reactieformulier downloaden. 

 

 

 

]]>
news-2102 Thu, 23 Apr 2020 09:35:00 +0200 Equigy-platform biedt Europese consumenten toegang tot de duurzame energiemarkt van morgen https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/equigy-platform-biedt-europese-consumenten-toegang-tot-de-duurzame-energiemarkt-van-morgen/ TSO's TenneT, Swissgrid en Terna ontwikkelen Europees blockchainplatform.Batterijen van miljoenen huishoudens zullen het elektriciteitsnet in de toekomst stabiliseren.Belangrijke innovatie voor het slagen van de energietransitie.
 • TSO's TenneT, Swissgrid en Terna ontwikkelen Europees blockchainplatform.
 • Batterijen van miljoenen huishoudens zullen het elektriciteitsnet in de toekomst stabiliseren.
 • Belangrijke innovatie voor het slagen van de energietransitie.
 • Met TenneT (Duitsland en Nederland), Swissgrid (Zwitserland) en Terna (Italië) ontwikkelen vier van de grootste Europese transportnetbeheerders nu gezamenlijk een grensoverschrijdend blockchainplatform - Equigy. Hierdoor kunnen miljoenen Europese huishoudens en eigenaren van bijvoorbeeld elektrische voertuigen op grote schaal actief de flexibele capaciteit van hun auto's en huisbatterijen op de energiemarkten aanbieden voor de stabilisatie van het elektriciteitssysteem en zo financieel voordeel behalen aan de energietransitie.

  De energiewereld verandert snel, zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde. Aangezien het  elektriciteitssysteem in toenemende mate voor een groot deel op duurzame en fluctuerende elektriciteitsopwekking leunt, is er behoefte aan nieuwe bronnen van flexibiliteit om het net in evenwicht te houden. Veel TSO' s zijn hiervoor traditioneel afhankelijk van thermische centrales op basis van fossiele brandstoffen.

  Tegelijkertijd verandert ook het energieverbruik door de toenemende vraag van elektrische auto's, warmtepompen en zonnepanelen. Dit alles leidt tot schommelingen in vraag en aanbod 

  "Nu de conventionele centrales gaan sluiten zijn wij ons aan het voorbereiden op een toekomst waarin wij grotendeels afhankelijk zijn van consumenten met hun elektrische auto's, thuisbatterijen en warmtepompen om het net betrouwbaar, duurzaam en kosteneffectief te stabiliseren. Om al deze apparaten samen te laten werken aan het balanceren van het net biedt het Equigy-platform een belangrijke technische basis. Met dit platform kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen de apparaten, marktpartijen en de netbeheerders. Dit betekent dat iedereen straks kan helpen om de energietransitie te realiseren en er ook nog financieel van kan profiteren", aldus TenneT CEO Manon van Beek.

  "Equigy is ontstaan vanuit Europese samenwerking. In een gezamenlijke Europese markt zullen wij gezamenlijk oplossingen moeten ontwikkelen. We hebben al dezelfde stopcontacten. Het zou zonde en onnodig duur zijn om verschillende systemen te ontwikkelen. Met het oog op de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Unie is dit platform één van de innovaties die nodig zijn om ook na het afscheid van fossiele brandstoffen de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen."

  Het Equigy-platform zal in eerste instantie worden gelanceerd in Duitsland, Nederland, Zwitserland en Italië. De partners verwachten dat ook nog andere Europese netwerkexploitanten zich aansluiten.

   

  Over het Equigy-platform:

  In de energiewereld van morgen zullen miljoenen kleine decentrale elektriciteitsproducenten, verbruikers en opslagfaciliteiten zoals elektrische voertuigen, thuisbatterijen en warmtepompen helpen om transportknelpunten in het elektriciteitsnet op te vangen en schommelingen tussen opwek en verbruik in evenwicht te brengen. Op deze manier nemen ze taken over die vandaag de dag vooral worden uitgevoerd door grote centrales zoals kolen- en olie gestookte centrales met een capaciteit van enkele honderden megawatt.

  Om miljoenen gedecentraliseerde kleine opslagunits in huishoudens in het één- tot tweecijferige kilowatt-bereik in heel Europa hun vrije capaciteit voor netstabilisatie te kunnen laten aanbieden, zijn geautomatiseerde processen en IT-oplossingen nodig die dit op een eenvoudige, snelle en kosteneffectieve manier mogelijk maken.

  Met het Equigy-platform creëren de transmissienetbeheerders de voorwaarden hiervoor. Als open source-oplossing zal het platform gratis beschikbaar zijn. Het platform maakt gebruik van blockchaintechnologie waardoor transacties van miljoenen afzonderlijke systemen veilig, kosteneffectief en transparant kunnen worden uitgevoerd.

  Eenduidige wet- en regelgeving stelt consumenten, bedrijven en fabrikanten in staat om de flexibele capaciteit van elektrische voertuigen, thuisbatterijen en warmtepompen gemakkelijk en locatieonafhankelijk in alle deelnemende landen op de markt te brengen waardoor de toegang tot de elektriciteitsmarkt wordt vereenvoudigd. Tegelijkertijd kunnen alle lokale/regionale flexibiliteitsplatforms worden aangesloten op het Equigy platform zodat er zoveel mogelijk flexibiliteit gebundeld kan worden aangeboden.

   

  TenneT heeft al veel ervaring opgedaan in tal van pilotprojecten met het gebruik van decentrale flexibiliteit uit de huishoudbatterijen en e-voertuigen, zoals de samenwerking met sonnen en Vandebron en de deelname aan het consortium 'Bidirectional Charging' met BMW.  

  ]]>
  news-2095 Mon, 20 Apr 2020 08:20:10 +0200 TenneT ontwikkelt samen met leveranciers innovatieve zeekabel voor 2GW netaansluiting https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-ontwikkelt-samen-met-leveranciers-innovatieve-zeekabel-voor-2gw-netaansluiting/ Veertig procent van de elektriciteit in Nederland zal in 2030 afkomstig zijn van windparken op zee. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Naast de reeds geplande acht netaansluitingen van 0,7 Gigawatt (GW) zullen in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee netaansluitingen van 2 GW op zee worden aangelegd. Drie extra 2 GW offshore netaansluitingen in het LanWin- en Balwin-gebied zullen de capaciteit van TenneT's offshore netaansluitingen in Duitsland tot 2030 opvoeren tot meer dan 17 GW. Een 2GW offshore-netaansluiting bestaat echter nog niet. Innovatie is nodig en TenneT heeft kabelleveranciers gevraagd om deze 'next level' onderzeese kabelsystemen te ontwikkelen. Veertig procent van de elektriciteit in Nederland zal in 2030 afkomstig zijn van windparken op zee. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Naast de reeds geplande acht netaansluitingen van 0,7 Gigawatt (GW) zullen in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee netaansluitingen van 2 GW op zee worden aangelegd. Drie extra 2 GW offshore netaansluitingen in het LanWin- en Balwin-gebied zullen de capaciteit van TenneT's offshore netaansluitingen in Duitsland tot 2030 opvoeren tot meer dan 17 GW. Een 2GW offshore-netaansluiting bestaat echter nog niet. Innovatie is nodig en TenneT heeft kabelleveranciers gevraagd om deze 'next level' onderzeese kabelsystemen te ontwikkelen.

  TenneT heeft 8 kabelleveranciers gecontracteerd

  TenneT heeft 8 kabelleveranciers gecontracteerd om een nieuw onderzees kabelsysteem te ontwikkelen. Dit nieuwe kabelsysteem is nodig voor de geplande 2GW offshore-netaansluitingen in Nederland (IJmuiden Ver) en in Duitsland (LanWin en Balwin) die een nieuwe standaard vormen voor de aansluiting van offshore-windmolenparken. Een 525 kV HVDC geëxtrudeerd (kunststof geïsoleerd) onderzees kabelsysteem voor een 2GW capaciteit  is momenteel nergens ter wereld toegepast. Het ontwikkelingsprogramma moet resulteren in een gecertificeerd kabelsysteem dat TenneT kan toepassen in de projecten IJmuiden Ver, BalWin en LanWin en in projecten met hetzelfde vermogen en dezelfde spanning. Hierdoor worden de kosten gereduceerd en de ruimtelijke impact geminimaliseerd.

  Nieuwe standaard in onderzeese kabelsysteme

  De deelnemende leveranciers zijn:

  • Hellenic Cables SA (Griekenland)
  • LS Cable & System Ltd (Korea)
  • Nexans Norway AS (Norway)
  • Ningbo Orient Wires & Cables Co., Limited (NBO) (China)
  • NKT HV Cables AB (Zweden)
  • Prysmian Powerlink (Italië)
  • Sumitomo Electronic Industries, Ltd (Japan)
  • Zhongtian Technology Submarine Cable Co., Limited (ZTT) (China)

  "Het is zeer positief om te zien dat meerdere internationale kabelleveranciers deelnemen aan dit programma. Het laat zien dat de sector graag samen wil innoveren om te komen tot een nieuwe standaard voor onderzeese kabelsystemen die de kosten voor de maatschappij aanzienlijk reduceert", zegt Marco Kuijpers, directeur Offshore Projecten van TenneT.

  Ontwikkelingsprogramma

  Om 2GW offshore-netwerkaansluitingen te koppelen aan het onshore netwerksysteem is een nieuw gecertificeerd kabelsysteem nodig. Dit kabelsysteem verbindt een 2GW-platform met een landstation. Om het benodigde 2GW vermogen te transporteren is een onderzees kunststof geïsoleerd kabelsysteem nodig dat werkt op een spanningsniveau van 525 kV DC. Alle deelnemende kabelleveranciers ontwikkelen en testen het kabelsysteem binnen het tijdsbestek van de 2GW-projecten en TenneT staat gedurende het gehele proces in nauw contact met hen. TenneT verwacht dat de ontwikkeling van het 525 kV DC onderzeese kabelsysteem in het voorjaar van 2022 zal resulteren in een gecertificeerd kabelsysteem. Het ontwikkelingsprogramma stelt zowel de ontwikkelaars als TenneT in staat om op tijd en kostenefficiënt een nieuw kabelsysteem op te leveren.

  Minder ruimtelijke en milieubelasting  

  De noodzaak om dit onderzeese kabelsysteem te ontwikkelen is afgeleid van de verwachting dat het de productie- en installatiekosten zal verlagen. Niet alleen voor het kabelsysteem zelf, maar ook voor het gehele netconcept, inclusief het High Voltage Direct Current (HVDC) offshore platform en het HVDC landstation. TenneT verwacht met de gebundelde installatie een aanzienlijke kostenreductie te realiseren. Naast een verlaging van de installatiekosten wordt ook een verlaging van de baggerkosten verwacht, omdat alle kabels in een enkele sleuf kunnen worden gelegd. Deze aanpak leidt ook tot minder platformen en landstations. Dit is niet alleen financieel interessant, maar zorgt er ook voor dat TenneT minder uitstoot veroorzaakt. Daarmee beperkt TenneT de gevolgen voor de ruimte en het milieu.        

  De volgende stap in de energietransitie

  TenneT is voortdurend op zoek naar stappen in de energietransitie die kunnen bijdragen aan de offshore-doelen van veilig en kostenefficiënt transport van offshore-windmolenparken. Gezien de toename van de omvang van het windpark IJmuiden Ver en de afstand tot het dichtstbijzijnde aansluitpunt is besloten om het 'nieuwe' 525 kV 2GW-netconcept toe te passen. Dit is een logische stap na de aanleg van acht standaard AC-aansluitingen met een vermogen van 700 MW, waardoor het totale geïnstalleerde vermogen aan offshore wind dat door TenneT is aangesloten in 2030 alleen al in Nederland 9,6 GW bedraagt. TenneT heeft al veel ervaring met DC-projecten in Duitsland.

   

  ]]>
  news-2094 Fri, 17 Apr 2020 14:00:00 +0200 Congestie Flevoland, Friesland en Gelderland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/congestie-flevoland-friesland-en-gelderland-1/ Liander heeft op 16 april nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Gelderland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 16 april nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Gelderland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

  De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagement onderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en de bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagement onderzoek te vinden.

  Gebied waarvoor alleen nog een vooraankondiging is gedaan:

  Gelderland:

  • Lochem (opwek)


  Gebieden waarvoor de vooraankondiging en uitkomst congestiemanagement onderzoek gepubliceerd zijn:

  Flevoland:

  • Emmeloord (afname)


  Friesland:

  • Waskemeer (opwek)


  Gelderland:

  • Lichtenvoorde (afname en opwek)
  • Nijkerk (opwek)

  Het nieuwsbericht is te vinden op: https://www.liander.nl/nieuws/2020/04/16/nieuwe-update-knelpunten-op-elektriciteitsnet

  ]]>
  news-2092 Fri, 17 Apr 2020 10:27:07 +0200 Vattenfall en TenneT tekenen overeenkomst offshore netaansluiting Hollandse Kust Zuid 3 & 4 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vattenfall-en-tennet-tekenen-overeenkomst-offshore-netaansluiting-hollandse-kust-zuid-3-4/ Met het ondertekenen van de overeenkomst tussen netbeheerder TenneT en Vattenfall is een belangrijke mijlpaal voor Hollandse Kust Zuid 3 & 4 bereikt. TenneT zal de offshore-netaansluiting voor het windpark van Vattenfall realiseren. Vorig jaar tekenden beide partijen ook al een overeenkomst voor Hollandse Kust Zuid 1 & 2. Met het ondertekenen van de overeenkomst tussen netbeheerder TenneT en Vattenfall is een belangrijke mijlpaal voor Hollandse Kust Zuid 3 & 4 bereikt. TenneT zal de offshore-netaansluiting voor het windpark van Vattenfall realiseren. Vorig jaar tekenden beide partijen ook al een overeenkomst voor Hollandse Kust Zuid 1 & 2.

  “Dit is een belangrijke mijlpaal en ik ben blij dat de contracten zo snel getekend konden worden, slechts negen maanden na het winnen van het bid” zegt Catrin Jung, hoofd offshore wind van Vattenfall. “We kijken ernaar uit om ook bij Hollandse Kust Zuid 3 & 4 samen te werken met TenneT. Hollandse Kust Zuid zal in totaal genoeg energie gaan leveren voor twee tot drie miljoen huishoudens en vormt daarmee een grote bijdrage aan de Nederlandse energietransitie.”

  "De ontwikkeling van het net op zee is duidelijk op stoom," zegt Marco Kuijpers, Director Offshore bij TenneT. "Hollandse Kust Zuid is het tweede windparkgebied dat wij gaan ontsluiten met twee gestandaardiseerde wisselstroom verbindingen van ruim 700 MW per stuk. Wij zien er naar uit om ook HKZ 3 & 4 samen met Vattenfall succesvol te ontwikkelen."

  Net op zee
  TenneT is door de Nederlandse overheid aangewezen als netbeheerder op zee. In het Energieakkoord is afgesproken dat TenneT voor de locatie Hollandse Kust Zuid 1.400 MW aan netverbindingen op zee aanlegt, met aanvullende flexibele transportcapaciteit.  De planning is dat de werkzaamheden voor de verbinding voor Hollandse Kust Zuid 1 & 2 in 2021 van start gaan. De offshore netverbinding voor kavels 3 & 4 volgt in 2022. Alle kavels worden ontwikkeld door Vattenfall.

  De netaansluiting voor Hollandse Kust Zuid bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk twee 220 kV wisselstroom kabels. Via deze kabels wordt de stroom naar land gebracht. Op land bouwt TenneT een nieuw transformatorstation en breidt de netbeheerder hoogspanningsstation ‘Maasvlakte 380 kV’ uit. In dit hoogspanningsstation wordt de windenergie van zee aangesloten op de Randstad 380 kV- Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de stroomgebruikers in het land.

  ]]>
  news-2091 Wed, 15 Apr 2020 08:59:55 +0200 Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem 2050 basis voor toekomstige infrastructuur https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/scenarios-voor-klimaatneutraal-energiesysteem-2050-basis-voor-toekomstige-infrastructuur/ Netbeheerders publiceren fase 1 van Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) Het jaar 2050 is het jaar waar vrijwel iedereen in de energiewereld naar toe werkt. Dán moeten wij in Nederland, zo is het streven, een klimaatneutrale energievoorziening hebben. De weg daar naar toe is niet zo maar geplaveid en er zijn nog genoeg onzekerheden over het tempo en de impact op de economie en de samenleving.  Netbeheerders publiceren fase 1 van Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050)

  Het jaar 2050 is het jaar waar vrijwel iedereen in de energiewereld naar toe werkt. Dán moeten wij in Nederland, zo is het streven, een klimaatneutrale energievoorziening hebben. De weg daar naar toe is niet zo maar geplaveid en er zijn nog genoeg onzekerheden over het tempo en de impact op de economie en de samenleving. 

  TenneT CEO Manon van Beek: "En vooral ook moeten we weten welke infrastructuur nodig zal zijn onder welke omstandigheden. Onze energie-infrastructuur is namelijk cruciaal voor welk energiesysteem we straks ook gaan krijgen."

  Reden waarom TenneT en Gasunie met het sluiten van het Klimaatakkoord hebben afgesproken om dat in kaart te gaan brengen. Manon van Beek: "Niet alleen, maar uitdrukkelijk samen met de regionale netbeheerders en in nauwe samenwerking met industrieën, energiebedrijven en andere partijen. Niet in een alles-in-één omvattend plan, maar in een aanpak met een logische opbouw, waarin stap voor stap de bouwstenen voor een duurzaam energiesysteem en de bijbehorende infrastructuur wordt geschetst."

  Deze zogenoemde Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) kent drie fases; vandaag presenteren wij in fase 1 vier Klimaat neutrale Energiescenario’s 2050, later volgt in fase 2 voor elk scenario welke benodigde flexibiliteit en infrastructuur tot nodig zal zijn 2050. Voorbeelden van flexibiliteitsmiddelen – die de markt kan ontwikkelen op basis van de vraag - zijn opslag, regelbaar vermogen en conversie, van bijvoorbeeld elektriciteit naar waterstof. En in fase 3 van II3050 worden de ontwikkeling van infrastructuur vastgesteld. Dit omvat in elk geval de zogeheten no regret-maatregelen voor infrastructuur en een routekaart van beslismomenten voor infrastructuurkeuzes. Structurele aanpassingen van de energienetten zijn kostbaar en tijdrovend: tijdige politieke keuzes, vertaald in consistent en samenhangend beleid, dragen sterk bij aan betaalbaarheid en haalbaarheid van de energietransitie.

  Belangrijk voor TenneT en de andere netbeheerders is dat wij hiermee een degelijke bijdrage willen leveren aan de maatschappelijke bewustwording over de stapsgewijze én ingrijpende transformatie die ons energiesysteem zal ondergaan. Tijdige keuzes zijn nodig gezien de doorlooptijd voor aanpassingen van de netten. Waar mogelijk en nodig, wordt het net al aangepast: het stijgende aandeel duurzame energie vindt dagelijks zijn weg naar de afnemers dankzij nieuwe of uitgebreide voorzieningen.

  "Voor langetermijninvesteringen hebben wij concrete maatschappelijke en politieke keuzes nodig", geeft Manon van Beek aan. "Keuzes die de overheid moet maken. Daarmee kunnen wij blijven bouwen aan het net dat Nederland zich in 2050 wenst, zodat het even robuust, betaalbaar en betrouwbaar blijft als het nu is."

  Bekijk hier de Klimaat neutrale Energiescenario's (fase 1 van de II3050);

  Zie ook de publicatie van het persbericht van de gezamenlijke netbeheerders;

  De Kamerbrief klimaatneutrale energiescenario's 2050;

  En de publicaties van het Ministerie van Economische Zaken.

   

  ]]>
  news-2090 Mon, 13 Apr 2020 20:26:17 +0200 Uitval Breukelen https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/uitval-breukelen/

  Op zondag 12 april is om 4.49 de verbinding Breukelen- Breukelen Kortrijk uitgevallen. Hierdoor is op station Breukelen een rail uit bedrijf geraakt. Er is 15 MW uitgevallen. Om 6.26 uur was spanning weer hersteld. 

  ]]>
  news-2088 Fri, 03 Apr 2020 13:48:37 +0200 Congestie Flevoland, Friesland en Gelderland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/congestie-flevoland-friesland-en-gelderland/ Liander heeft op 2 april weer nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Gelderland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 2 april weer nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Gelderland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

  De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagement onderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en de bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagement onderzoek te vinden.

  Gebied waarvoor alleen nog een vooraankondiging is gedaan:

  Flevoland:

  • Emmeloord (afname)

  Gelderland:

  • Winterswijk (opwek)

  Gebieden waarvoor de vooraankondiging en uitkomst congestiemanagement onderzoek gepubliceerd zijn:

  Friesland:

  • Herbayum (opwek)
  • Oudehaske (opwek


  Gelderland:

  • Apeldoorn, Wouduis (afname)
  • Lichtenvoorde (afname en opwek)
  • Putten (opwek)

  Het nieuwsbericht is te vinden op: https://www.liander.nl/nieuws/2020/04/02/nieuwe-update-knelpunten-op-elektriciteitsnet

  ]]>
  news-2083 Tue, 31 Mar 2020 10:48:53 +0200 'Sail out stopcontact' naar windenergiegebied Borssele https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/sail-out-stopcontact-naar-windenergiegebied-borssele/ Deze week wordt de topside op de onderbouw (jacket), geplaatst door een kraanschip. Deze week wordt de topside op de onderbouw (jacket), geplaatst door een kraanschip.

  De bovenbouw (topside) bestaat uit drie binnen verdiepingen (main deck, utility deck, control deck) en een buitendek (roof deck). De topside is 25 meter hoog, 58 meter lang en 32 meter breed. Het gewicht van de topside is 3650 ton. Geheel volgens planning zal het stopcontact op zee, Borssele Beta, vanaf 2020 de windenergie van de in aanbouw zijnde offshore windparken Borssele III , IV en V ontsluiten en aan land brengen.

  ]]>
  news-2081 Fri, 27 Mar 2020 10:30:00 +0100 Belangrijke ontwikkelingen elektriciteitsmarkt 2019 in beeld https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/belangrijke-ontwikkelingen-elektriciteitsmarkt-2019-in-beeld/ Elektriciteitsprijzen op de Europese groothandelsmarkten over breed front gedaald: in Nederland met bijna 22%.Nederland produceert zelf meer elektriciteit vooral met gascentrales en zonnepanelen. Opwek met kolencentrales een stuk lager.Marktprijzen voor kolen (-28%) en gas (-36%) sterk gedaald, terwijl prijs voor CO2 emissierechten sterk steeg (+61%).
  • Elektriciteitsprijzen op de Europese groothandelsmarkten over breed front gedaald: in Nederland met bijna 22%.
  • Nederland produceert zelf meer elektriciteit vooral met gascentrales en zonnepanelen. Opwek met kolencentrales een stuk lager.
  • Marktprijzen voor kolen (-28%) en gas (-36%) sterk gedaald, terwijl prijs voor CO2 emissierechten sterk steeg (+61%).

  Ben Voorhorst, COO van TenneT : "Met de energietransitie in volle gang is het voor beleidsmakers en (potentiële) marktpartijen meer dan ooit van belang om te weten hoe de elektriciteitsmarkten in Nederland en de ons omringende landen er voor staan. De effecten van o.a. beleid op de volatiele elektriciteitsmarkten brengen wij met de jaarlijkse TenneT Market Update daarom transparant en beschikbaar voor iedereen in beeld."

  Elektriciteitsmarktprijzen laten in de Centraal West-Europese (CWE ) landen over een breed front, ook in Nederland, een daling zien van bijna 22 procent. Dit en meer blijkt uit de Annual Market Update 2019 van TenneT, transportsysteembeheerder voor elektriciteit in Nederland en Duitsland. De prijsdalingen komen vooral door sterk gedaalde marktprijzen voor aardgas en steenkool, de brandstoffen voor veel elektriciteitscentrales. De elektriciteitsmarktprijzen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk kropen meer dan ooit naar elkaar toe.

  Monthly Average Day-ahead Wholesale Prices in the CWE region in € / MWh

  Elektriciteitsproductie: gas wint terrein op kolen

  In 2019 vond een opvallende verschuiving plaats van elektriciteitsproductie met kolen naar aardgas. De marges voor steenkolencentrales verslechterde aanmerkelijk tot een niveau van bijna nul. De hogere prijs voor CO2-emissierechten, de lagere efficiency ten opzichte van gascentrales (40% kolen, 55% gas) en de bijna dubbel zo hoge CO2-emissies van kolencentrales ten opzichte van gascentrales verslechterde de concurrentie positie van kolencentrales. Met andere woorden: in Nederland gingen in 2019 de gascentrales eerder aan of harder draaien dan kolencentrales.

  Nederland produceerde afgelopen jaar iets meer elektriciteit dan in 2018. De groei van 93 TWh naar 97 TWh was vooral het gevolg van de versterkte concurrentiepositie van gascentrales die resulteerden in minder stroom importen. De gascentrales profiteerden van deze situatie op de markt en produceerden bijna een kwart meer elektriciteit.

  Veel meer handel in elektriciteit door zonne- en windenergie

  De zogenoemde intra-day handel - ook de grensoverschrijdende - in elektriciteit na sluiting van de day-ahead markt steeg met 57% volume. Dit komt door het groeiende aandeel van duurzame (variabele) bronnen voor elektriciteitsproductie in het systeem. Marktpartijen gebruiken de intradaymarkt om hun positie te optimaliseren, aangezien nieuwe informatie (betere weersvoorspellingen die de hoeveelheid zonne- en windenergie bepalen, betere vraagvoorspellingen, onverwachte storingen van centrales, enz.) beschikbaar komt na sluiting van de day-ahead markt. De weersafhankelijke elektriciteitsopwekking met wind en zon leidt dus mede tot een toename in de handel die dichter bij realtime ligt.

  Elektriciteit uit zonnepanelen zet sprint in

  Van de weersafhankelijke duurzame bronnen voor elektriciteit groeide zonne-energie verreweg het snelst in 2019. Er kwam 2,4 gigawatt, vergelijkbaar met 6 gascentrales, aan zonnepaneel-vermogen bij, waarmee meer dan 30% meer zonne-energie werd opgewekt dan in 2018. Windenergie op zee en op land groeiden nauwelijks (70 megawatt) in 2019. Dit verandert de komende jaren sterk als de te bouwen windparken op zee in de gebieden Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord door TenneT worden aangesloten.

  Over de Annual Market Update 2019

  De TenneT Annual Market Update brengt de relevante ontwikkelingen op de Centraal West-Europese elektriciteitsmarkten in beeld met speciale focus op Nederland en Duitsland, de landen waar TenneT actief is.  De Market Update 2019 laat de ontwikkelingen zien op de gebieden van: elektriciteitsprijzen, brandstofprijzen (gas, kolen, CO2-rechten), verbruik en verschillende vormen van opwek van elektriciteit, subsidieregelingen voor duurzame elektriciteitsproductie en interactie (bijv. importen en exporten) tussen het Nederlandse systeem en die in omringende landen. Ook wordt er speciale aandacht geschonken aan het waarborgen van de stabiliteit en de werking van het elektriciteitssysteem door de (prijs)ontwikkelingen voor balancing (behouden van het evenwicht tussen vraag en aanbod) en redispatch (ter voorkoming van congestie op het net) weer te geven.

  Lees TenneT's hele Annual Market Update 2019

   

  ]]>
  news-2080 Wed, 25 Mar 2020 15:18:00 +0100 Publicatie congestie-onderzoek Oosterwolde https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/publicatie-congestie-onderzoek-oosterwolde/ Op 14 februari 2020 heeft TenneT de uitkomst van het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in de omgeving van het 110 kV station Oosterwolde gepubliceerd. Congestiemanagement in dit gebied is niet mogelijk. Aangezien TenneT transparant wil zijn over de wijze van het onderzoek en de daarin meegenomen factoren die bepalend zijn voor het onderzoeksresultaat, wordt het onderzoeksrapport gepubliceerd. Op 14 februari 2020 heeft TenneT de uitkomst van het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in de omgeving van het 110 kV station Oosterwolde gepubliceerd. Congestiemanagement in dit gebied is niet mogelijk. Aangezien TenneT transparant wil zijn over de wijze van het onderzoek en de daarin meegenomen factoren die bepalend zijn voor het onderzoeksresultaat, wordt het onderzoeksrapport gepubliceerd.

  ]]>
  news-2077 Fri, 20 Mar 2020 15:59:40 +0100 Congestie Friesland, Gelderland en Noord-Holland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/congestie-friesland-gelderland-en-noord-holland/ Liander heeft op 19 maart weer nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 19 maart weer nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

  De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagement onderzoeken zijn te vinden door op de pagina www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en de bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagement onderzoek te vinden. In Friesland is ‘afname’ of ‘opwek’ vaak vet gemarkeerd, bijvoorbeeld bij Balk. Dit betekent dat een deel van het net in Balk voor opwek eerder al was aangekondigd als vol en dat dit nu ook voor afname geldt.

  Gebied waarvoor alleen nog een vooraankondiging is gedaan:

  Friesland:

  • Rijperkerk (afname en opwek): SS Rijperkerk
  • Wommels (afname): SS Wommels

  Gebieden waarvoor de vooraankondiging en uitkomst congestiemanagement onderzoek gepubliceerd zijn:

  Friesland:

  • Balk (afname en opwek): 1 MS kabel
  • Dokkum (afname en opwek): 1 MS kabel
  • Drachten (afname en opwek): 2 MS kabels
  • Oudehaske (afname en opwek): 1 MS kabel
  • Noordbergum (afname en opwek): 1 MS kabel
  • Sneek (afname en opwek): 2 MS kabels
  • Spannenburg (afname en opwek): 1 MS kabel
  • Workum (afname en opwek): 1 MS kabel

  Gelderland:

  • Borculo (opwek): 1 MS kabel
  • Lichtenvoorde (opwek): 1 MS kabel
  • Winterswijk (opwek): 1 MS kabel

  Noord-Holland:

  • Hoogwoud (afname en opwek): 1 MS kabel
  • Medemblik (afname): 1 MS kabel
  • Ulkesluis (afname en opwek): 2 MS kabels

  Gebieden waar al eerder een vooraankondiging voor is gedaan en nu de uitkomst van congestiemanagement onderzoek is gepubliceerd:

  Friesland:

  • Grouw (afname en opwek): 1 MS kabel
  • Hallum (afname en opwek): RS Hallum
  • Oudehaske (afname en opwek): 1 MS kabel
  • Leeuwarden (opwek): 1 MS kabel
  • Surhuisterveen (afname en opwek): 2 MS kabels

  Gelderland:

  • Buurmalsen (afname en opwek): 1 MS kabel
  • Eibergen (opwek): 1 MS kabel
  • Ulft (opwek): 1 MS kabel

  Het nieuwsbericht is te vinden op:https://www.liander.nl/nieuws/2020/03/19/update-knelpunten-op-het-elektriciteitsnet.

  ]]>
  news-2075 Fri, 20 Mar 2020 08:30:00 +0100 Stopcontact van 3650 ton klaar voor zeereis naar windenergiegebied Borssele https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/stopcontact-van-3650-ton-klaar-voor-zeereis-naar-windenergiegebied-borssele/ 'Sail out' transformatorplatform net op zee op 22 maart aanstaande. 'Sail out' transformatorplatform net op zee op 22 maart aanstaande.

  De bovenbouw (topside) van TenneT's offshore transformatorplatform voor windgebied Borssele III, IV and V is klaar voor de zeereis. Geheel volgens planning  zal het stopcontact op zee , Borssele Beta, vanaf 2020 de windenergie van de in aanbouw zijnde offshore windparken Borssele III, IV and V ontsluiten en aan land brengen.

  Het 700 MW offshorestation zal volgens planning op 1 september operationeel zijn. Vanaf dat moment kan het windpark dat op ongeveer 22 km uit de Zeeuwse kust wordt gebouwd door het Blauwwind consortium worden aangesloten op dit stopcontact. De opgewekte elektriciteit van het offshore windpark Borssele III, IV and V wordt vervolgens via twee 67 km lange kabels aan land gebracht naar het hoogspanningsstation in Borssele. Het platform is gebouwd door HSM Offshore in Schiedam.

  Marco Kuijpers, Director Offshore Projects: "Het net op zee dat TenneT op de Nederlandse Noordzee realiseert, krijgt hiermee écht vorm. Borssele Beta is al de tweede offshore netverbinding die TenneT realiseert. De komende acht jaren zullen wij elk jaar een nieuwe offshore netverbinding realiseren. Ik ben er trots op dat wij zo veel kunnen bijdragen aan de energietransitie, waarin windenergie op zee een cruciale rol speelt."

  Sandor Gaastra, DG Klimaat en Energie, ministerie van EZK: ‘De aanleg van de Nederlandse windparken op de Noordzee ligt goed op schema. Dat is mede te danken aan de gecoördineerde aanleg van een elektriciteitsnet op zee door TenneT. Met het tweede ‘stopcontact op zee’ zal zo’n 2.5% van de in Nederland gebruikte elektriciteit van het windpark naar het vaste land worden getransporteerd.’

  Sail out

  Op 22 maart wordt het ponton met de topside via de Nieuwe Waterweg richting het windgebied Borssele III en IV gevaren. Op deze locatie wordt de topside op de onderbouw ( jacket),  geplaatst door een kraanschip.
  De bovenbouw (topside) bestaat uit drie binnen verdiepingen (main deck, utility deck, control deck) en een buitendek (roof deck).De topside is 25 meter hoog, 58 meter lang en 32 meter breed. Het gewicht van de topside is 3650 ton.

  Meetstation ecologie en scheepvaart op het platform

  Op het transformatorplatform Borssele Beta staat ook een meetstation met onder andere nautische radars, meteorologische systemen (voor wind, neerslag, wolken en temperatuur) en ecologische monitoringssystemen voor vogels en vleermuizen. Dit zogenoemde Maritiem Informatievoorziening Service Punt wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking met TenneT op elk offshore stopcontact gerealiseerd. Hiermee zal langs het gehele kustgebied van Nederland unieke en gedetailleerde informatie worden verzameld. Naast de Kustwacht maken ook havenbedrijven, universiteiten, het KNMI en exploitanten van windparken gebruik van deze data.


   

  Belangrijke stap voor energietransitie

  In 2030 zal 40% van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening van windparken op zee komen. Offshore windenergie is daarmee een belangrijke pijler van de energietransitie. Nederland is op koers om de klimaatdoelstellingen te behalen. TenneT levert hierin een belangrijke bijdrage door op tijd en binnen budget netaansluitingen voor windparken op zee te realiseren. Borssele Alpha is al op tijd opgeleverd (september 2019) en nu wordt Borssele Beta ook volgens planning op zee geïnstalleerd om de windparken die nu worden gebouwd aan te sluiten. De capaciteit van de Borssele III en IV windparken is 700 Megawatt (MW). Dit komt overeen met een elektriciteitsproductie voor ongeveer 1 miljoen huishoudens die via TenneT's offshore verbinding Borssele Beta op het net op land bij hoogspanningsstation Borssele wordt aangesloten. TenneT sluit de windparken voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en het gebied boven de Wadden op dezelfde manier aan. TenneT gebruikt acht keer dezelfde 700 MW transformatorplatformen die dicht bij de windparken staan en dezelfde soort kabelverbindingen naar de kust. Met deze standaardisatie worden deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper gerealiseerd.

  9.600 MW wind

  In aanvulling op de in de ‘Routekaart Windenergie op zee’ (2015) vastgelegde 3,5 GW, zal TenneT volgens de 'Routekaart Windenergie op zee 2030' (2019) nog eens 6,1 GW op zee opgewekte windenergie aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Tot en met 2026 realiseert TenneT acht standaard wisselstroomverbindingen (AC, alternating current) met een capaciteit van elk 700 MW. Vanaf 2027 worden er verder uit de kust, in het windenergiegebied IJmuiden Ver, grotere windparken gebouwd. Vanwege de grote capaciteit (2 GW per verbinding) en om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbindingen uit als gelijkstroomverbindingen (DC, direct current).

  In 2029 is in totaal 9,600 MW windenergie aangesloten

   

  • 2019: 700 MW (AC) - Borssele Alpha
  • 2020: 700 MW (AC) - Borssele Beta
  • 2021: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (zuid) Alpha
  • 2022: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (zuid) Beta
  • 2023: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (noord)
  • 2024: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (west) Alpha 
  • 2025: 700 MW (AC) - Hollandse Kust  (west) Beta
  • 2026: 700 MW (AC) - Ten Noorden van de Waddeneilanden
  • 2027: 2.000 MW (DC) - IJmuiden Ver Alpha
  • 2029: 2.000 MW (DC) - IJmuiden Ver Beta

   

  ]]>
  news-2069 Tue, 17 Mar 2020 14:00:00 +0100 COVID-19: Veiligheid, gezondheid en leveringszekerheid prioriteiten bij TenneT https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/covid-19-veiligheid-gezondheid-en-leveringszekerheid-prioriteiten-bij-tennet/ TenneT neemt als bedrijf dat verantwoordelijk is voor kritieke infrastructuur de risico's van COVID-19 ('coronavirus') zeer serieus. Met inachtneming van extra voorzorgsmaatregelen gaan onze werkzaamheden door. TenneT neemt als bedrijf dat verantwoordelijk is voor kritieke infrastructuur de risico's van COVID-19 ('coronavirus') zeer serieus. Met inachtneming van extra voorzorgsmaatregelen gaan onze werkzaamheden door.

  De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers is voor ons van het grootste belang. Daarom hebben we sinds twee weken preventieve maatregelen genomen om medewerkers te beschermen tegen infecties en om de bedrijfsvoering operationeel te houden. Deze voorzorgsmaatregelen worden dagelijks opnieuw geëvalueerd en indien nodig uitgebreid en aangevuld. Naast gezondheidsmaatregelen omvatten deze maatregelen ook acties die het contact tussen medewerkers onderling en met andere groepen mensen beperken. Speciale voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing op onze medewerkers die in bijzonder gevoelige gebieden werken, zoals de system control rooms. Als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering zijn we voorbereid op elke noodsituatie in deze gebieden, ook buiten de huidige dreiging van COVID-19 om.

  ]]>
  news-2074 Thu, 12 Mar 2020 14:59:00 +0100 Uitkomst congestiemanagementonderzoek Neerijnen https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/uitkomst-congestiemanagementonderzoek-neerijnen/ Liander heeft op 10 maart 2020 de uitkomst van het congestiemanagement onderzoek voor Neerijnen gepubliceerd. De uitkomst hiervan was positief en Liander zal in dit congestiegebied in Gelderland congestiemanagement gaan toepassen. Liander heeft op 10 maart 2020 de uitkomst van het congestiemanagement onderzoek voor Neerijnen gepubliceerd. De uitkomst hiervan was positief en Liander zal in dit congestiegebied in Gelderland congestiemanagement gaan toepassen.

  De vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagement onderzoek zijn te vinden via de volgende pagina: www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit

  ]]>
  news-2057 Thu, 12 Mar 2020 10:51:36 +0100 TenneT bereidt zich voor op uitdagingen rond het Europese energiesysteem https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-bereidt-zich-voor-op-uitdagingen-rond-het-europese-energiesysteem/ De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen.

  De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen.

  • TenneT investeerde in 2019 EUR 3,1 miljard in de energietransitie en leveringszekerheid (99,9998% netbeschikbaarheid in 2019)
  • TenneT bereidt de onderneming voor op een jaarlijkse investeringsportefeuille van EUR 4 – 5 miljard ter bevordering van de energietransitie
  • De onderliggende omzet bedroeg EUR 4,1 miljard; EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) bedroeg EUR 753 miljoen
  • Maatschappelijke acceptatie van nieuwe infrastructuur, beschikbaarheid van financiering met eigen vermogen en beschikbaarheid van de leveranciersmarkt zijn cruciaal voor de centrale rol van TenneT in de energietransitie.

  De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen. Dit staat in het Geïntegreerd Jaarverslag 2019 dat vandaag is gepubliceerd door de Nederlands-Duitse hoogspanningsnetbeheerder TenneT. In overeenstemming met het energiebeleid en de nationale klimaatdoelen in Nederland en Duitsland, de thuislanden van TenneT, stegen in 2019 TenneT's investeringen in de energietransitie.

  Duidelijke strategische richting vastgesteld

  Het verslag belicht de vorderingen van TenneT bij een hernieuwde strategie die in 2019 werd aangenomen en die op vier pijlers rust: het vooruit brengen van de energietransitie, het waarborgen van de leveringszekerheid, het ontwikkelen onze organisatie en de mensen met wie wij werken, en het waarborgen van onze financiële gezondheid. In 2019 boekte TenneT bovendien goede financiële resultaten, die enigszins beïnvloed werden door minder gunstige regulering, vooral in Duitsland. Een stabiele ontwikkeling van de winstgevendheid van TenneT's gereguleerde activiteiten is noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn omvangrijke investeringsprogramma voor de energietransitie in de komende jaren.

  Manon van Beek, CEO TenneT: “Voor TenneT was 2019 zowel een succesvol als een uitdagend jaar. In 2019 gingen we van start met het interne proces van Veranderen voor groei om TenneT voor te bereiden op zijn centrale en steeds groter wordende rol bij de Europese energietransitie en de vorming van een nieuw energiesysteem. We hebben nu met succes de structuur van onze grensoverschrijdende organisatie volledig geïntegreerd, met inbegrip van het creëren van enkele honderden nieuwe banen in het hele bedrijf. Daar kunnen we trots op zijn. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van onze hoogspanningsnetten die licht verbeterde, naar 99,9998 procent, waardoor onze netten tot de betrouwbaarste ter wereld blijven behoren. In financieel opzicht leverden we een goede prestatie, in lijn met de verwachtingen van onze vermogensverschaffers. Onze EUR 3,1 miljard aan investeringen ondersteunt het energiebeleid in Nederland en Duitsland. We hebben opnieuw grote stappen voorwaarts gezet bij het verwezenlijken van onze ambitie om een overgang naar duurzame energie voor iedereen mogelijk te maken. Niet alleen door het realiseren en ontwikkelen van nieuwe onshore en offshore verbindingen, maar ook door de vereiste brede internationale samenwerking en het werken aan innovaties in nauwe samenwerking met relevante stakeholders.”

  BELANGRIJKSTE PRESTATIES IN 2019 VOOR DE ENERGIETRANSITIE

  Ongeveer een zesde van de totale investeringen van TenneT in 2019 werd besteed aan onderhoud van de bestaande hoogspanningsnetten; het overige deel was bestemd voor nieuwbouwprojecten en netuitbreidingen. Een aantal belangrijke projecten om de hoge leveringszekerheid te waarborgen en de energietransitie te bevorderen werd voltooid of maakte goede vorderingen in 2019.

  Nieuwe bronnen van hernieuwbare energie ontsluiten

  TenneT voldeed in 2019 niet alleen aan het uitbreidingsdoel van 6,5 GW duurzame windenergie op de Noordzee en Oostzee van de Duitse regering voor 2020, maar wist het zelfs te overtreffen. BorWin 3, de negende offshore gelijkstroomverbinding van TenneT, is in werking gesteld. DolWin5, DolWin6 en BorWin5 zijn in ontwikkeling en zullen de transportcapaciteit van TenneT voor windparken in het Duitse deel van de Noordzee uitbreiden tot bijna 10 GW in 2025. Van 2025 tot 2030 plant TenneT nog 6,5 GW aan offshore transportcapaciteit te installeren. Hiermee is de onderneming goed voorbereid op de nieuwe offshore-doelstellingen; de noordelijke deelstaten en de federale overheid van Duitsland willen de geïnstalleerde offshore-windenergiecapaciteit (Noordzee en Oostzee) binnen tien jaar meer dan verdubbelen tot een totaal van 20 GW in 2030.

  Borssele Alpha, het eerste offshore wisselstroomplatform van TenneT in het Nederlandse deel van de Noordzee, werd volgens planning geïnstalleerd en is inmiddels klaar voor gebruik. Tegen 2027 zullen nog eens zeven van dergelijke gestandaardiseerde 700 MW-platforms moeten worden geleverd om toekomstige offshore windparken aan te sluiten op het onshore net. Het volgende offshore aansluitsysteem, Borssele Beta, zal in 2020 worden voltooid. TenneT verwacht tegen 2030 in totaal bijna 10 GW aan offshore aansluitcapaciteit te hebben gerealiseerd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Voor windenergiegebied IJmuiden Ver zal TenneT naar verwachting twee 2 GW-converterplatforms gebruiken, in combinatie met een 525 kV-kabelverbinding. Deze nieuwe standaard - een wereldprimeur - is kostenbesparend en waarborgt een kleiner ruimtegebruik.

  Offshore wind heeft een grote invloed op het onshore net

  De energietransitie kan alleen succesvol zijn als de groei van offshore windenergie en onshore zonne-energie geïntegreerd wordt ontwikkeld met netuitbreidingen op het land.

  In 2019 werden belangrijke stappen gezet in de plannings- en vergunningsfase voor SuedLink, de noord-zuidverbinding in Duitsland. Het voorkeurstracé van deze 2 x 2 GW ondergrondse gelijkstroom-kabelverbinding is gepresenteerd, gevolgd door uitgebreide gesprekken tussen belanghebbenden en de start van goedkeuringsprocedures. De SuedLink-verbinding is gepland tussen Sleeswijk-Holstein naar Beieren en Baden-Württemberg. TenneT en zijn Duitse collega-TSO TransnetBW schreven Europese aanbestedingen uit voor de convertorstations, belangrijke onderdelen van het project.
  TenneT werkt in Duitsland aan meer grootschalige onshore hoogspanningsverbindingen dan ooit tevoren. Zo zijn er maar liefst acht hoogspanningslijnen in aanbouw, waaronder Wahle-Mecklar (230 kilometer), Mittelachse en de Westküstenleitung, die veel windenergie vanuit het noorden naar eindgebruikers verder in het zuiden transporteren.

  Na een bouwperiode van vijf jaar werd de 60 kilometer lange Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding zorgt voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening van miljoenen huishoudens en bedrijven in de Randstad. Bovendien levert deze elektriciteitssnelweg de vereiste transportcapaciteit voor duurzame elektriciteit van windparken in de Noordzee. Andere grote projecten in voorbereiding of aanbouw zijn Zuid-West 380 kV Oost en West, Eemshaven-Vierverlaten en uitbreiding van de capaciteit van de landelijke 380 kV-ring.

  Energietransitie alleen succesvol met een Europese aanpak

  Dankzij de 'groene' COBRA-kabel, die in september 2019 operationeel werd, zijn de Nederlandse en Deense markt voor het eerst rechtstreeks verbonden. Duurzame elektriciteit voor bijna twee miljoen huishoudens kan nu efficiënt geïmporteerd of geëxporteerd worden. Bovendien biedt de onderzeese kabel van meer dan 300 km de samenleving een grotere leveringszekerheid. Ook de Duitse en Noorse markt zullen voor het eerst rechtstreeks op elkaar worden aangesloten en wel met de NordLink kabelverbinding die op dit moment wordt aangelegd. Naar verwachting zal deze meer dan 600 km lange interconnector in 2020 operationeel zijn en grootschalige uitwisseling van groene stroom mogelijk maken.

  North Sea Wind Power Hub, TenneT's internationale oplossing voor het halen van de Europese klimaatdoelstellingen na 2030, heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Een uitgebreid onderzoek door het North Sea Wind Power Hub consortium heeft aangetoond dat een internationaal gecoördineerde uitrol van meerdere 'Hub-and-Spoke'-projecten - die windenergieaansluitingen combineren en energiemarkten koppelen via interconnectie en slimme integratie in het onshore energienet – technisch haalbaar is. Bovendien zal dit de maatschappelijke welvaart bevorderen en de leveringszekerheid ondersteunen. Ieder 'Hub-and-Spoke'-project van 10 – 15 GW en elk platform of eiland zal deel uitmaken van een stapsgewijze benadering die de flexibiliteit oplevert voor een goed evenwicht tussen schaalgrootte, ontwikkelingstijden en milieu.

  INNOVATIE OM HET NET BETER TE BENUTTEN

  Omdat de maatschappelijke kosten waarmee de energietransitie gepaard gaat stijgen en de integratie van grote infrastructuurprojecten in de leefomgeving vaak tot discussies en rechtszaken leidt, is TenneT ook expliciet op zoek naar oplossingen die niet per se kostbare netuitbreidingen vereisen. De onderneming initieert en participeert in een groot aantal initiatieven om slimmer gebruik te maken van bestaande infrastructuur en nieuwe technologieën toe te passen.

  Zo voert TenneT bijvoorbeeld een pilot uit met enkele grote autofabrieken en leveranciers van thuisaccu’s om 'crowd balancing' mogelijk te maken. TenneT gelooft sterk in een toekomst waarin elektrische auto's en huishoudelijke apparaten, zoals thuisbatterijen, worden ingezet om flexibiliteit in vraag en aanbod van elektriciteit te ontsluiten en zo bij te dragen aan het in balans houden van het net. Samen met Daimler (Mercedes-Benz Energie) en BMW is TenneT succesvolle pilots gestart die aantonen dat batterijpakketten van elektrische auto's daadwerkelijk een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan netstabilisatie en het opnieuw opstarten van het systeem na een stroomstoring. Een taak die voorheen was voorbehouden aan conventionele centrales.

  Het InnoSys-project is gericht op het ontwerpen van digitale oplossingen waarmee de transportcapaciteit van het bestaande hoogspanningsnet beter benut kan worden voor de sterk groeiende behoefte aan transport van duurzame stroom. Een dergelijk geautomatiseerd netbesturingssysteem zou extra investeringen in netten kunnen voorkomen.Een ander innovatieproject op de langere termijn is  bijvoorbeeld de ontwikkeling - in samenwerking met Thyssen Gas and Gasunie Duitsland - van een elektrolyse-installatie van 100 MW die vanaf 2022 groene waterstof kan leveren voor de industrie. Groene waterstof kan ook dienen als opslag van duurzame elektriciteit in gasvorm.

  FINANCIËLE RESULTATEN

  De financiële resultaten van TenneT zijn in lijn met de verwachtingen. De onderliggende omzet van EUR 4.084 miljoen in 2019 betekende een daling van 3% ten opzichte van 2018. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) nam af van EUR 853 miljoen in 2018 naar EUR 768 miljoen in 2019. De onderliggende EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten daalde met 9% naar EUR 749 miljoen in 2019, voornamelijk als gevolg van een verlaging van het gereguleerde rendement op eigen vermogen in Duitsland, vanwege de start van een nieuwe vijfjarige reguleringsperiode; dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere gereguleerde activawaarde ten gevolge van investeringen.

   

  Belangrijkste onderliggende  financiële resultaten (in miljoenen euro’s)20192018
  Omzet4.0844.176
  Bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT)768853
  EBIT, gecorrigeerd voor bijzondere posten753826
  Investeringen in materiële activa3.0642.253

    

  Investeringen en financiering: toekomstige financieringsproblemen

  Otto Jager, CFO TenneT: “Als gevolg van het duurzame energiebeleid in Nederland en Duitsland zullen onze investeringen naar verwachting verder stijgen. Om de onderneming financieel gezond te houden, verwachten we de komende vier jaar EUR 2 tot 3 miljard aan aanvullend eigen vermogen nodig te hebben. Daarvoor is een aantal oplossingen denkbaar. Iedere oplossing dient flexibel en schaalbaar te zijn en mag de onderneming niet splitsen. We voeren nauw overleg met onze aandeelhouder (de Nederlandse Staat) over de best mogelijke oplossing. Eerder in het verslagjaar kondigde onze aandeelhouder aan dat hij in 2020 zijn visie gaat presenteren aan het parlement.”

  In 2019 bedroegen de totale investeringen EUR 3.064 miljoen, waarvan EUR 1.131 miljoen werd geïnvesteerd in Nederland en EUR 1.925 miljoen in Duitsland. Als gevolg van deze investeringen steeg de netto rentedragende schuldpositie met 9% naar EUR 9.500 miljoen op 31 december 2019.

  Toonaangevend in duurzame financiering

  TenneT hecht waarde aan zijn positie als leider op het gebied van duurzame financiering. In januari 2019 ontving TenneT EUR 500 miljoen aan opbrengsten uit haar eerste Green Private Placement in de VS. Hieruit blijkt dat TenneT voor de financiering van zijn substantiële investeringsplannen zijn bronnen van financiering en investeerders verder kan diversifiëren.

  In mei heeft TenneT in twee tranches van 11 en 20 jaar een Europese groene obligatie uitgegeven, met een totale waarde van EUR 1,25 miljard. Deze obligatie zal worden gebruikt voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van offshore windparken naar het onshore net. Ook vier Nederlandse offshore projecten maken deel uit van de met groen schuldpapier gefinancierde portefeuille, die tot nu toe ook negen offshore projecten in Duitsland omvat. In november herfinancierde TenneT Holding B.V. zijn doorlopende kredietfaciliteit van EUR 2,2 miljard en werd de hoofdsom verhoogd naar EUR 3 miljard. Met een totale uitgifte van ruim EUR 11 miljard aan groen schuldpapier en duurzame financiering is TenneT de grootste corporate uitgever van groene schuldinstrumenten in Nederland.

  Senior unsecured kredietwaardigheidsscores per 31 december 2019

  LangetermijnbeoordelingKortetermijnbeoordeling
  Standard & Poor’sA- (vooruitzicht stabiel)A-2
  Moody’s Investor ServiceA3 (vooruitzicht stabiel)P-2

   

   

  INVESTERINGSVOORUITZICHTEN

  Het door de Nederlandse en Duitse regering gevoerde energiebeleid is sterk gericht op verduurzaming van het energiesysteem. Om dit beleid tijdig te kunnen implementeren, verwacht TenneT zijn investeringsniveau de komende jaren tot EUR 4 tot 5 miljard per jaar te verhogen, als gevolg van de uitfasering van kolen- en kerncentrales en de sterke groei van offshore windenergie. De stijging van de jaarlijkse investeringen is bijvoorbeeld het gevolg van het Duitse besluit om de capaciteit van offshore windparken te vergroten van 15 GW naar 20 GW. Ook de Nederlandse regering heeft een grote uitbreiding van offshore windenergie in 2030 geïnitieerd; dit houdt in dat TenneT tegen die tijd 9,6 GW aan aansluitcapaciteit voor offshore windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee moet hebben gerealiseerd.

  Andere grote onshore projecten in Nederland zijn 'Zuidwest 380 kV', 'Noordwest 380 kV' en de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring. In Duitsland zijn de grootste projecten de omvangrijke ondergrondse gelijkstroomverbindingen SuedLink en SuedOstLink, die het noordelijke deel van het land met het zuiden gaan verbinden.

  Geïntegreerd jaarverslag 2019 en Green Finance Report 2019

  Voor meer informatie over TenneT kunt u het Geïntegreerde jaarverslag 2019 raadplegen. 

  TenneT heeft het Green Finance Report 2019 gepubliceerd met betrekking tot de 'groene' financiering van haar investeringsportefeuille door de uitgifte van groene obligaties (sinds 2015)

  ]]>
  news-2051 Tue, 10 Mar 2020 13:00:44 +0100 TenneT heeft nieuwe wintrackmasten leverancier voor de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-heeft-nieuwe-wintrackmasten-leverancier-voor-de-380-kv-hoogspanningsverbinding-tussen-borssel/ TenneT heeft de bouw van de helft van de wintrackmasten voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland gegund aan VDL Network Supplies. In april verwacht TenneT de bouw van de masten van de andere helft van het tracé te gunnen.  TenneT heeft de bouw van de helft van de wintrackmasten voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland gegund aan VDL Network Supplies. In april verwacht TenneT de bouw van de masten van de andere helft van het tracé te gunnen. 

  Het traject is opgesplitst in twee werkgebieden. Het werkgebied ten westen van Willem-Annapolder (van Station Borssele tot aan Willem-Annapolder) en het werkgebied ten oosten hiervan (van Willem- Annapolder tot aan hoogspanningsstation Rilland). De aannemers voeren ieder de helft van dit werk uit. 

  De opdracht aan VDL omvat de productie, levering en plaatsing van 104 wintrackmasten voor het tracé van Willem-Annapolder naar Rilland. De eerste werkzaamheden starten naar verwachting eind 2020.

  Borssele-Rilland 380 kV

  De 380 kV-verbinding is van groot belang voor het elektriciteitstransport vanuit Borssele. Op dit moment is de huidige verbinding vol en is onderhoud niet mogelijk. Daarnaast zijn in Borssele de aansluitingen van de geplande windparken op zee te vinden. Dit maakt het noodzakelijk om de transportcapaciteit vanaf landstation Borssele naar het Nederlandse hoogspanningsnet te vergroten. Verder is de nieuwe hoogspanningsverbinding  Zuid-West 380 kV West, inclusief een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland, een belangrijke schakel in de verbinding met België. Op deze manier is de leveringszekerheid van elektriciteit gewaarborgd.

  De aanleg van de 48 kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Borssele en Rilland start na de zomer van 2020. Na ingebruikname (verwacht in 2022) is er een extra verbinding naast de bestaande verbindingen op dit traject. Het combineren van de nieuwe verbinding met een deel van de bestaande regionale 380 kV-verbinding en 150 kV – verbinding maakt 42 kilometer van die verbinding overbodig. In totaal zal 42 kilometer, 131 vakwerkmasten,  van de bestaande hoogspanningsverbinding worden afgebroken.<br style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; " />De bouw van hoogspanningsstation Rilland voor het 380 kV-transport is afgerond. Deze opdracht is uitgevoerd door SPIE. Spie verzorgt ook de geleidermontage (ophangen van de stroomdraden) van de gehele verbinding.

  <br style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; " />Masten

  De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt uitgevoerd met wintrackmasten. Met hun ranke ontwerp spelen Wintrackmasten in op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en maken het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte in de omgeving. Een wintrackmast bestaat uit twee pylonen, waaraan de hoogspanningslijnen worden gehangen.

  Eerder plaatste TenneT deze wintrackmasten masten al bij:<br /><br />

  • de nieuwe 380 kV-verbinding in de Randstad (Beverwijk-Bleiswijk-Wateringen)
  • het Nederlandse deel van de grensoverschrijdende 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel
  • en straks bij de aanleg van nieuwe 380 kV-verbinding in Groningen (Eemshaven-Vierverlaten)

   

  Voor deze zomer verwacht TenneT het contract voor de civiele werkzaamheden te gunnen aan twee verschillende partijen. Dit gaat om het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de masten en het herstel van de grond na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding

  ]]>
  news-2041 Mon, 09 Mar 2020 14:09:00 +0100 TenneT werkt samen met EIB voor financiering nieuwe hoogspanningsverbinding voor offshore windenergie https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-werkt-samen-met-eib-voor-financiering-nieuwe-hoogspanningsverbinding-voor-offshore-windenergi/ EIB en TenneT tekenen een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen ter financiering van de 43km lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele and Rilland. Uitbreiding hoogspanningsverbinding nodig voor transport van offshore windenergie en handhaven hoge leveringszekerheid. Totale steun van EIB aan projecten TenneT groeit naar EUR 1,8 miljard EIB en TenneT tekenen een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen ter financiering van de 43km lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele and Rilland.

  Uitbreiding hoogspanningsverbinding nodig voor transport van offshore windenergie en handhaven hoge leveringszekerheid.

  Totale steun van EIB aan projecten TenneT groeit naar EUR 1,8 miljard

  De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen getekend met TenneT Holding B.V. De financiering zal gebruikt worden voor het westelijke deel van TenneT’s “Zuidwest 380 kV” project, dat zal zorgen voor het transport van de snelgroeiende hoeveelheden aan offshore-windenergie naar gebruikers in Nederland en daarbuiten. Op die manier steunt het Zuidwest 380 kV-project dan ook de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten. Het door de EIB gesteunde deel van het project betreft de aanleg van een 380 kV verbinding – in combinatie met een 150 kV verbinding voor een deel van de route – van het hoogspanningsstation in Borssele tot aan een nieuw station in Rilland.  

   

  Een van de voornaamste redenen van de uitbreiding is de aanhoudende groei in het opwekken van windenergie voor de Nederlandse Zuidwestkust, als deel van de 1,4 GW grote Borssele windparkzone. De nieuwe verbinding voorkomt overbelasting en congestie van het hoogspanningsnet als de windparken eenmaal aangesloten zijn, en vergemakkelijkt de verdere distributie van groene stroom.

   

  “Voor de ambitieuze doelen die Nederland zich heeft gesteld op het gebied van de productie van groene stroom zijn meer investeringen in het transmissienetwerk nodig," stelt EIB-vicepresident Andrew McDowell. “Daarom staat de EIB, als klimaatbank van de EU, volledig achter dit project.”

   

  Otto Jager, CFO van TenneT voegt toe: “De omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen is een van de grootste uitdagingen waar de wereld momenteel voor staat. Het is ook een immense taak voor transmissienetbeheerders. Dit project in het zuidwesten van Nederland zal bijdragen aan het behoud van ons sterke trackrecord wat betreft de beschikbaarheid van onze elektriciteitsnetten. Tegelijkertijd faciliteert deze verbinding de integratie van duurzame offshore windenergie in het Nederlandse elektriciteitssysteem.”

   

  Met deze operatie stijgt de totale steun van de EIB aan TenneT over de jaren naar EUR 1,8 miljard. De EIB gaf leningen voor onder meer de modernisering en uitbreiding van TenneT’s elektriciteitstransmissienetwerken in Nederland en Duitsland als ook voor interconnectoren. De transactie van vandaag onderstreept eens te meer de sterke relatie tussen de EIB en TenneT.

   

  Achtergrondinformatie:

   

  De Europese Investeringsbank is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. Deze bank is direct eigendom van de Lidstaten – Nederland bezit iets meer dan 5% van de aandelen – en kan zo zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. De EIB stelt zodoende langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen om een bijdrage te leveren aan beleidsdoelen van de EU, zoals duurzame groei en het scheppen van werkgelegenheid, alsmede klimaatdoelen. De EIB maakte in het afgelopen jaar bijna EUR 2,5 miljard beschikbaar voor projecten in Nederland, onder meer voor de zorg, het MKB en energie-efficiëntieprojecten.

   

  TenneT is een toonaangevende Europese hoogspanningsnetbeheerder (Transmission System Operator (TSO)) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening voor de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren we een omzet van 4,2 miljard euro en een totale activawaarde van EUR 22 miljard. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale onshore en offshore elektriciteitsnetten. Onze focus ligt op het samenbrengen van de Noordwest-Europese energiemarkten en het faciliteren van de energietransitie. TenneT spant zich in om aan de behoeften van de samenleving te voldoen door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn

   

  Perscontacten:

   

  EIB: Tim Smit, Tel: +352 4379 89076, +352 691 286423 of e-mail t.smit@eib.org – Twitter: @EIB

  TenneT: Jeroen Brouwers, Tel: +31 26 373 3600 of press@tennet.eu / Jeroen.brouwers@tennet.eu

  ]]>