News: TYPO3 News Thu, 02 Apr 2020 14:02:43 +0200 Thu, 02 Apr 2020 14:02:43 +0200 TYPO3 EXT:news news-2083 Tue, 31 Mar 2020 10:48:53 +0200 'Sail out stopcontact' naar windenergiegebied Borssele https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/sail-out-stopcontact-naar-windenergiegebied-borssele/ Deze week wordt de topside op de onderbouw (jacket), geplaatst door een kraanschip. Deze week wordt de topside op de onderbouw (jacket), geplaatst door een kraanschip.

De bovenbouw (topside) bestaat uit drie binnen verdiepingen (main deck, utility deck, control deck) en een buitendek (roof deck). De topside is 25 meter hoog, 58 meter lang en 32 meter breed. Het gewicht van de topside is 3650 ton. Geheel volgens planning zal het stopcontact op zee, Borssele Beta, vanaf 2020 de windenergie van de in aanbouw zijnde offshore windparken Borssele III , IV en V ontsluiten en aan land brengen.

]]>
news-2081 Fri, 27 Mar 2020 10:30:00 +0100 Belangrijke ontwikkelingen elektriciteitsmarkt 2019 in beeld https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/belangrijke-ontwikkelingen-elektriciteitsmarkt-2019-in-beeld/ Elektriciteitsprijzen op de Europese groothandelsmarkten over breed front gedaald: in Nederland met bijna 22%.Nederland produceert zelf meer elektriciteit vooral met gascentrales en zonnepanelen. Opwek met kolencentrales een stuk lager.Marktprijzen voor kolen (-28%) en gas (-36%) sterk gedaald, terwijl prijs voor CO2 emissierechten sterk steeg (+61%).
 • Elektriciteitsprijzen op de Europese groothandelsmarkten over breed front gedaald: in Nederland met bijna 22%.
 • Nederland produceert zelf meer elektriciteit vooral met gascentrales en zonnepanelen. Opwek met kolencentrales een stuk lager.
 • Marktprijzen voor kolen (-28%) en gas (-36%) sterk gedaald, terwijl prijs voor CO2 emissierechten sterk steeg (+61%).

Ben Voorhorst, COO van TenneT : "Met de energietransitie in volle gang is het voor beleidsmakers en (potentiële) marktpartijen meer dan ooit van belang om te weten hoe de elektriciteitsmarkten in Nederland en de ons omringende landen er voor staan. De effecten van o.a. beleid op de volatiele elektriciteitsmarkten brengen wij met de jaarlijkse TenneT Market Update daarom transparant en beschikbaar voor iedereen in beeld."

Elektriciteitsmarktprijzen laten in de Centraal West-Europese (CWE ) landen over een breed front, ook in Nederland, een daling zien van bijna 22 procent. Dit en meer blijkt uit de Annual Market Update 2019 van TenneT, transportsysteembeheerder voor elektriciteit in Nederland en Duitsland. De prijsdalingen komen vooral door sterk gedaalde marktprijzen voor aardgas en steenkool, de brandstoffen voor veel elektriciteitscentrales. De elektriciteitsmarktprijzen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk kropen meer dan ooit naar elkaar toe.

Monthly Average Day-ahead Wholesale Prices in the CWE region in € / MWh

Elektriciteitsproductie: gas wint terrein op kolen

In 2019 vond een opvallende verschuiving plaats van elektriciteitsproductie met kolen naar aardgas. De marges voor steenkolencentrales verslechterde aanmerkelijk tot een niveau van bijna nul. De hogere prijs voor CO2-emissierechten, de lagere efficiency ten opzichte van gascentrales (40% kolen, 55% gas) en de bijna dubbel zo hoge CO2-emissies van kolencentrales ten opzichte van gascentrales verslechterde de concurrentie positie van kolencentrales. Met andere woorden: in Nederland gingen in 2019 de gascentrales eerder aan of harder draaien dan kolencentrales.

Nederland produceerde afgelopen jaar iets meer elektriciteit dan in 2018. De groei van 93 TWh naar 97 TWh was vooral het gevolg van de versterkte concurrentiepositie van gascentrales die resulteerden in minder stroom importen. De gascentrales profiteerden van deze situatie op de markt en produceerden bijna een kwart meer elektriciteit.

Veel meer handel in elektriciteit door zonne- en windenergie

De zogenoemde intra-day handel - ook de grensoverschrijdende - in elektriciteit na sluiting van de day-ahead markt steeg met 57% volume. Dit komt door het groeiende aandeel van duurzame (variabele) bronnen voor elektriciteitsproductie in het systeem. Marktpartijen gebruiken de intradaymarkt om hun positie te optimaliseren, aangezien nieuwe informatie (betere weersvoorspellingen die de hoeveelheid zonne- en windenergie bepalen, betere vraagvoorspellingen, onverwachte storingen van centrales, enz.) beschikbaar komt na sluiting van de day-ahead markt. De weersafhankelijke elektriciteitsopwekking met wind en zon leidt dus mede tot een toename in de handel die dichter bij realtime ligt.

Elektriciteit uit zonnepanelen zet sprint in

Van de weersafhankelijke duurzame bronnen voor elektriciteit groeide zonne-energie verreweg het snelst in 2019. Er kwam 2,4 gigawatt, vergelijkbaar met 6 gascentrales, aan zonnepaneel-vermogen bij, waarmee meer dan 30% meer zonne-energie werd opgewekt dan in 2018. Windenergie op zee en op land groeiden nauwelijks (70 megawatt) in 2019. Dit verandert de komende jaren sterk als de te bouwen windparken op zee in de gebieden Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord door TenneT worden aangesloten.

Over de Annual Market Update 2019

De TenneT Annual Market Update brengt de relevante ontwikkelingen op de Centraal West-Europese elektriciteitsmarkten in beeld met speciale focus op Nederland en Duitsland, de landen waar TenneT actief is.  De Market Update 2019 laat de ontwikkelingen zien op de gebieden van: elektriciteitsprijzen, brandstofprijzen (gas, kolen, CO2-rechten), verbruik en verschillende vormen van opwek van elektriciteit, subsidieregelingen voor duurzame elektriciteitsproductie en interactie (bijv. importen en exporten) tussen het Nederlandse systeem en die in omringende landen. Ook wordt er speciale aandacht geschonken aan het waarborgen van de stabiliteit en de werking van het elektriciteitssysteem door de (prijs)ontwikkelingen voor balancing (behouden van het evenwicht tussen vraag en aanbod) en redispatch (ter voorkoming van congestie op het net) weer te geven.

Lees TenneT's hele Annual Market Update 2019

 

]]>
news-2080 Wed, 25 Mar 2020 15:18:00 +0100 Publicatie congestie-onderzoek Oosterwolde https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/publicatie-congestie-onderzoek-oosterwolde/ Op 14 februari 2020 heeft TenneT de uitkomst van het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in de omgeving van het 110 kV station Oosterwolde gepubliceerd. Congestiemanagement in dit gebied is niet mogelijk. Aangezien TenneT transparant wil zijn over de wijze van het onderzoek en de daarin meegenomen factoren die bepalend zijn voor het onderzoeksresultaat, wordt het onderzoeksrapport gepubliceerd. Op 14 februari 2020 heeft TenneT de uitkomst van het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in de omgeving van het 110 kV station Oosterwolde gepubliceerd. Congestiemanagement in dit gebied is niet mogelijk. Aangezien TenneT transparant wil zijn over de wijze van het onderzoek en de daarin meegenomen factoren die bepalend zijn voor het onderzoeksresultaat, wordt het onderzoeksrapport gepubliceerd.

]]>
news-2077 Fri, 20 Mar 2020 15:59:40 +0100 Congestie Friesland, Gelderland en Noord-Holland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/congestie-friesland-gelderland-en-noord-holland/ Liander heeft op 19 maart weer nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 19 maart weer nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagement onderzoeken zijn te vinden door op de pagina www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en de bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagement onderzoek te vinden. In Friesland is ‘afname’ of ‘opwek’ vaak vet gemarkeerd, bijvoorbeeld bij Balk. Dit betekent dat een deel van het net in Balk voor opwek eerder al was aangekondigd als vol en dat dit nu ook voor afname geldt.

Gebied waarvoor alleen nog een vooraankondiging is gedaan:

Friesland:

 • Rijperkerk (afname en opwek): SS Rijperkerk
 • Wommels (afname): SS Wommels

Gebieden waarvoor de vooraankondiging en uitkomst congestiemanagement onderzoek gepubliceerd zijn:

Friesland:

 • Balk (afname en opwek): 1 MS kabel
 • Dokkum (afname en opwek): 1 MS kabel
 • Drachten (afname en opwek): 2 MS kabels
 • Oudehaske (afname en opwek): 1 MS kabel
 • Noordbergum (afname en opwek): 1 MS kabel
 • Sneek (afname en opwek): 2 MS kabels
 • Spannenburg (afname en opwek): 1 MS kabel
 • Workum (afname en opwek): 1 MS kabel

Gelderland:

 • Borculo (opwek): 1 MS kabel
 • Lichtenvoorde (opwek): 1 MS kabel
 • Winterswijk (opwek): 1 MS kabel

Noord-Holland:

 • Hoogwoud (afname en opwek): 1 MS kabel
 • Medemblik (afname): 1 MS kabel
 • Ulkesluis (afname en opwek): 2 MS kabels

Gebieden waar al eerder een vooraankondiging voor is gedaan en nu de uitkomst van congestiemanagement onderzoek is gepubliceerd:

Friesland:

 • Grouw (afname en opwek): 1 MS kabel
 • Hallum (afname en opwek): RS Hallum
 • Oudehaske (afname en opwek): 1 MS kabel
 • Leeuwarden (opwek): 1 MS kabel
 • Surhuisterveen (afname en opwek): 2 MS kabels

Gelderland:

 • Buurmalsen (afname en opwek): 1 MS kabel
 • Eibergen (opwek): 1 MS kabel
 • Ulft (opwek): 1 MS kabel

Het nieuwsbericht is te vinden op:https://www.liander.nl/nieuws/2020/03/19/update-knelpunten-op-het-elektriciteitsnet.

]]>
news-2075 Fri, 20 Mar 2020 08:30:00 +0100 Stopcontact van 3650 ton klaar voor zeereis naar windenergiegebied Borssele https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/stopcontact-van-3650-ton-klaar-voor-zeereis-naar-windenergiegebied-borssele/ 'Sail out' transformatorplatform net op zee op 22 maart aanstaande. 'Sail out' transformatorplatform net op zee op 22 maart aanstaande.

De bovenbouw (topside) van TenneT's offshore transformatorplatform voor windgebied Borssele III, IV and V is klaar voor de zeereis. Geheel volgens planning  zal het stopcontact op zee , Borssele Beta, vanaf 2020 de windenergie van de in aanbouw zijnde offshore windparken Borssele III, IV and V ontsluiten en aan land brengen.

Het 700 MW offshorestation zal volgens planning op 1 september operationeel zijn. Vanaf dat moment kan het windpark dat op ongeveer 22 km uit de Zeeuwse kust wordt gebouwd door het Blauwwind consortium worden aangesloten op dit stopcontact. De opgewekte elektriciteit van het offshore windpark Borssele III, IV and V wordt vervolgens via twee 67 km lange kabels aan land gebracht naar het hoogspanningsstation in Borssele. Het platform is gebouwd door HSM Offshore in Schiedam.

Marco Kuijpers, Director Offshore Projects: "Het net op zee dat TenneT op de Nederlandse Noordzee realiseert, krijgt hiermee écht vorm. Borssele Beta is al de tweede offshore netverbinding die TenneT realiseert. De komende acht jaren zullen wij elk jaar een nieuwe offshore netverbinding realiseren. Ik ben er trots op dat wij zo veel kunnen bijdragen aan de energietransitie, waarin windenergie op zee een cruciale rol speelt."

Sandor Gaastra, DG Klimaat en Energie, ministerie van EZK: ‘De aanleg van de Nederlandse windparken op de Noordzee ligt goed op schema. Dat is mede te danken aan de gecoördineerde aanleg van een elektriciteitsnet op zee door TenneT. Met het tweede ‘stopcontact op zee’ zal zo’n 2.5% van de in Nederland gebruikte elektriciteit van het windpark naar het vaste land worden getransporteerd.’

Sail out

Op 22 maart wordt het ponton met de topside via de Nieuwe Waterweg richting het windgebied Borssele III en IV gevaren. Op deze locatie wordt de topside op de onderbouw ( jacket),  geplaatst door een kraanschip.
De bovenbouw (topside) bestaat uit drie binnen verdiepingen (main deck, utility deck, control deck) en een buitendek (roof deck).De topside is 25 meter hoog, 58 meter lang en 32 meter breed. Het gewicht van de topside is 3650 ton.

Meetstation ecologie en scheepvaart op het platform

Op het transformatorplatform Borssele Beta staat ook een meetstation met onder andere nautische radars, meteorologische systemen (voor wind, neerslag, wolken en temperatuur) en ecologische monitoringssystemen voor vogels en vleermuizen. Dit zogenoemde Maritiem Informatievoorziening Service Punt wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking met TenneT op elk offshore stopcontact gerealiseerd. Hiermee zal langs het gehele kustgebied van Nederland unieke en gedetailleerde informatie worden verzameld. Naast de Kustwacht maken ook havenbedrijven, universiteiten, het KNMI en exploitanten van windparken gebruik van deze data.


 

Belangrijke stap voor energietransitie

In 2030 zal 40% van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening van windparken op zee komen. Offshore windenergie is daarmee een belangrijke pijler van de energietransitie. Nederland is op koers om de klimaatdoelstellingen te behalen. TenneT levert hierin een belangrijke bijdrage door op tijd en binnen budget netaansluitingen voor windparken op zee te realiseren. Borssele Alpha is al op tijd opgeleverd (september 2019) en nu wordt Borssele Beta ook volgens planning op zee geïnstalleerd om de windparken die nu worden gebouwd aan te sluiten. De capaciteit van de Borssele III en IV windparken is 700 Megawatt (MW). Dit komt overeen met een elektriciteitsproductie voor ongeveer 1 miljoen huishoudens die via TenneT's offshore verbinding Borssele Beta op het net op land bij hoogspanningsstation Borssele wordt aangesloten. TenneT sluit de windparken voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en het gebied boven de Wadden op dezelfde manier aan. TenneT gebruikt acht keer dezelfde 700 MW transformatorplatformen die dicht bij de windparken staan en dezelfde soort kabelverbindingen naar de kust. Met deze standaardisatie worden deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper gerealiseerd.

9.600 MW wind

In aanvulling op de in de ‘Routekaart Windenergie op zee’ (2015) vastgelegde 3,5 GW, zal TenneT volgens de 'Routekaart Windenergie op zee 2030' (2019) nog eens 6,1 GW op zee opgewekte windenergie aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Tot en met 2026 realiseert TenneT acht standaard wisselstroomverbindingen (AC, alternating current) met een capaciteit van elk 700 MW. Vanaf 2027 worden er verder uit de kust, in het windenergiegebied IJmuiden Ver, grotere windparken gebouwd. Vanwege de grote capaciteit (2 GW per verbinding) en om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbindingen uit als gelijkstroomverbindingen (DC, direct current).

In 2029 is in totaal 9,600 MW windenergie aangesloten

 

 • 2019: 700 MW (AC) - Borssele Alpha
 • 2020: 700 MW (AC) - Borssele Beta
 • 2021: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (zuid) Alpha
 • 2022: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (zuid) Beta
 • 2023: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (noord)
 • 2024: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (west) Alpha 
 • 2025: 700 MW (AC) - Hollandse Kust  (west) Beta
 • 2026: 700 MW (AC) - Ten Noorden van de Waddeneilanden
 • 2027: 2.000 MW (DC) - IJmuiden Ver Alpha
 • 2029: 2.000 MW (DC) - IJmuiden Ver Beta

 

]]>
news-2069 Tue, 17 Mar 2020 14:00:00 +0100 COVID-19: Veiligheid, gezondheid en leveringszekerheid prioriteiten bij TenneT https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/covid-19-veiligheid-gezondheid-en-leveringszekerheid-prioriteiten-bij-tennet/ TenneT neemt als bedrijf dat verantwoordelijk is voor kritieke infrastructuur de risico's van COVID-19 ('coronavirus') zeer serieus. Met inachtneming van extra voorzorgsmaatregelen gaan onze werkzaamheden door. TenneT neemt als bedrijf dat verantwoordelijk is voor kritieke infrastructuur de risico's van COVID-19 ('coronavirus') zeer serieus. Met inachtneming van extra voorzorgsmaatregelen gaan onze werkzaamheden door.

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers is voor ons van het grootste belang. Daarom hebben we sinds twee weken preventieve maatregelen genomen om medewerkers te beschermen tegen infecties en om de bedrijfsvoering operationeel te houden. Deze voorzorgsmaatregelen worden dagelijks opnieuw geëvalueerd en indien nodig uitgebreid en aangevuld. Naast gezondheidsmaatregelen omvatten deze maatregelen ook acties die het contact tussen medewerkers onderling en met andere groepen mensen beperken. Speciale voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing op onze medewerkers die in bijzonder gevoelige gebieden werken, zoals de system control rooms. Als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering zijn we voorbereid op elke noodsituatie in deze gebieden, ook buiten de huidige dreiging van COVID-19 om.

]]>
news-2057 Thu, 12 Mar 2020 10:51:36 +0100 TenneT bereidt zich voor op uitdagingen rond het Europese energiesysteem https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-bereidt-zich-voor-op-uitdagingen-rond-het-europese-energiesysteem/ De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen.

De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen.

 • TenneT investeerde in 2019 EUR 3,1 miljard in de energietransitie en leveringszekerheid (99,9998% netbeschikbaarheid in 2019)
 • TenneT bereidt de onderneming voor op een jaarlijkse investeringsportefeuille van EUR 4 – 5 miljard ter bevordering van de energietransitie
 • De onderliggende omzet bedroeg EUR 4,1 miljard; EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) bedroeg EUR 753 miljoen
 • Maatschappelijke acceptatie van nieuwe infrastructuur, beschikbaarheid van financiering met eigen vermogen en beschikbaarheid van de leveranciersmarkt zijn cruciaal voor de centrale rol van TenneT in de energietransitie.

De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen. Dit staat in het Geïntegreerd Jaarverslag 2019 dat vandaag is gepubliceerd door de Nederlands-Duitse hoogspanningsnetbeheerder TenneT. In overeenstemming met het energiebeleid en de nationale klimaatdoelen in Nederland en Duitsland, de thuislanden van TenneT, stegen in 2019 TenneT's investeringen in de energietransitie.

Duidelijke strategische richting vastgesteld

Het verslag belicht de vorderingen van TenneT bij een hernieuwde strategie die in 2019 werd aangenomen en die op vier pijlers rust: het vooruit brengen van de energietransitie, het waarborgen van de leveringszekerheid, het ontwikkelen onze organisatie en de mensen met wie wij werken, en het waarborgen van onze financiële gezondheid. In 2019 boekte TenneT bovendien goede financiële resultaten, die enigszins beïnvloed werden door minder gunstige regulering, vooral in Duitsland. Een stabiele ontwikkeling van de winstgevendheid van TenneT's gereguleerde activiteiten is noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn omvangrijke investeringsprogramma voor de energietransitie in de komende jaren.

Manon van Beek, CEO TenneT: “Voor TenneT was 2019 zowel een succesvol als een uitdagend jaar. In 2019 gingen we van start met het interne proces van Veranderen voor groei om TenneT voor te bereiden op zijn centrale en steeds groter wordende rol bij de Europese energietransitie en de vorming van een nieuw energiesysteem. We hebben nu met succes de structuur van onze grensoverschrijdende organisatie volledig geïntegreerd, met inbegrip van het creëren van enkele honderden nieuwe banen in het hele bedrijf. Daar kunnen we trots op zijn. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van onze hoogspanningsnetten die licht verbeterde, naar 99,9998 procent, waardoor onze netten tot de betrouwbaarste ter wereld blijven behoren. In financieel opzicht leverden we een goede prestatie, in lijn met de verwachtingen van onze vermogensverschaffers. Onze EUR 3,1 miljard aan investeringen ondersteunt het energiebeleid in Nederland en Duitsland. We hebben opnieuw grote stappen voorwaarts gezet bij het verwezenlijken van onze ambitie om een overgang naar duurzame energie voor iedereen mogelijk te maken. Niet alleen door het realiseren en ontwikkelen van nieuwe onshore en offshore verbindingen, maar ook door de vereiste brede internationale samenwerking en het werken aan innovaties in nauwe samenwerking met relevante stakeholders.”

BELANGRIJKSTE PRESTATIES IN 2019 VOOR DE ENERGIETRANSITIE

Ongeveer een zesde van de totale investeringen van TenneT in 2019 werd besteed aan onderhoud van de bestaande hoogspanningsnetten; het overige deel was bestemd voor nieuwbouwprojecten en netuitbreidingen. Een aantal belangrijke projecten om de hoge leveringszekerheid te waarborgen en de energietransitie te bevorderen werd voltooid of maakte goede vorderingen in 2019.

Nieuwe bronnen van hernieuwbare energie ontsluiten

TenneT voldeed in 2019 niet alleen aan het uitbreidingsdoel van 6,5 GW duurzame windenergie op de Noordzee en Oostzee van de Duitse regering voor 2020, maar wist het zelfs te overtreffen. BorWin 3, de negende offshore gelijkstroomverbinding van TenneT, is in werking gesteld. DolWin5, DolWin6 en BorWin5 zijn in ontwikkeling en zullen de transportcapaciteit van TenneT voor windparken in het Duitse deel van de Noordzee uitbreiden tot bijna 10 GW in 2025. Van 2025 tot 2030 plant TenneT nog 6,5 GW aan offshore transportcapaciteit te installeren. Hiermee is de onderneming goed voorbereid op de nieuwe offshore-doelstellingen; de noordelijke deelstaten en de federale overheid van Duitsland willen de geïnstalleerde offshore-windenergiecapaciteit (Noordzee en Oostzee) binnen tien jaar meer dan verdubbelen tot een totaal van 20 GW in 2030.

Borssele Alpha, het eerste offshore wisselstroomplatform van TenneT in het Nederlandse deel van de Noordzee, werd volgens planning geïnstalleerd en is inmiddels klaar voor gebruik. Tegen 2027 zullen nog eens zeven van dergelijke gestandaardiseerde 700 MW-platforms moeten worden geleverd om toekomstige offshore windparken aan te sluiten op het onshore net. Het volgende offshore aansluitsysteem, Borssele Beta, zal in 2020 worden voltooid. TenneT verwacht tegen 2030 in totaal bijna 10 GW aan offshore aansluitcapaciteit te hebben gerealiseerd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Voor windenergiegebied IJmuiden Ver zal TenneT naar verwachting twee 2 GW-converterplatforms gebruiken, in combinatie met een 525 kV-kabelverbinding. Deze nieuwe standaard - een wereldprimeur - is kostenbesparend en waarborgt een kleiner ruimtegebruik.

Offshore wind heeft een grote invloed op het onshore net

De energietransitie kan alleen succesvol zijn als de groei van offshore windenergie en onshore zonne-energie geïntegreerd wordt ontwikkeld met netuitbreidingen op het land.

In 2019 werden belangrijke stappen gezet in de plannings- en vergunningsfase voor SuedLink, de noord-zuidverbinding in Duitsland. Het voorkeurstracé van deze 2 x 2 GW ondergrondse gelijkstroom-kabelverbinding is gepresenteerd, gevolgd door uitgebreide gesprekken tussen belanghebbenden en de start van goedkeuringsprocedures. De SuedLink-verbinding is gepland tussen Sleeswijk-Holstein naar Beieren en Baden-Württemberg. TenneT en zijn Duitse collega-TSO TransnetBW schreven Europese aanbestedingen uit voor de convertorstations, belangrijke onderdelen van het project.
TenneT werkt in Duitsland aan meer grootschalige onshore hoogspanningsverbindingen dan ooit tevoren. Zo zijn er maar liefst acht hoogspanningslijnen in aanbouw, waaronder Wahle-Mecklar (230 kilometer), Mittelachse en de Westküstenleitung, die veel windenergie vanuit het noorden naar eindgebruikers verder in het zuiden transporteren.

Na een bouwperiode van vijf jaar werd de 60 kilometer lange Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding zorgt voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening van miljoenen huishoudens en bedrijven in de Randstad. Bovendien levert deze elektriciteitssnelweg de vereiste transportcapaciteit voor duurzame elektriciteit van windparken in de Noordzee. Andere grote projecten in voorbereiding of aanbouw zijn Zuid-West 380 kV Oost en West, Eemshaven-Vierverlaten en uitbreiding van de capaciteit van de landelijke 380 kV-ring.

Energietransitie alleen succesvol met een Europese aanpak

Dankzij de 'groene' COBRA-kabel, die in september 2019 operationeel werd, zijn de Nederlandse en Deense markt voor het eerst rechtstreeks verbonden. Duurzame elektriciteit voor bijna twee miljoen huishoudens kan nu efficiënt geïmporteerd of geëxporteerd worden. Bovendien biedt de onderzeese kabel van meer dan 300 km de samenleving een grotere leveringszekerheid. Ook de Duitse en Noorse markt zullen voor het eerst rechtstreeks op elkaar worden aangesloten en wel met de NordLink kabelverbinding die op dit moment wordt aangelegd. Naar verwachting zal deze meer dan 600 km lange interconnector in 2020 operationeel zijn en grootschalige uitwisseling van groene stroom mogelijk maken.

North Sea Wind Power Hub, TenneT's internationale oplossing voor het halen van de Europese klimaatdoelstellingen na 2030, heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Een uitgebreid onderzoek door het North Sea Wind Power Hub consortium heeft aangetoond dat een internationaal gecoördineerde uitrol van meerdere 'Hub-and-Spoke'-projecten - die windenergieaansluitingen combineren en energiemarkten koppelen via interconnectie en slimme integratie in het onshore energienet – technisch haalbaar is. Bovendien zal dit de maatschappelijke welvaart bevorderen en de leveringszekerheid ondersteunen. Ieder 'Hub-and-Spoke'-project van 10 – 15 GW en elk platform of eiland zal deel uitmaken van een stapsgewijze benadering die de flexibiliteit oplevert voor een goed evenwicht tussen schaalgrootte, ontwikkelingstijden en milieu.

INNOVATIE OM HET NET BETER TE BENUTTEN

Omdat de maatschappelijke kosten waarmee de energietransitie gepaard gaat stijgen en de integratie van grote infrastructuurprojecten in de leefomgeving vaak tot discussies en rechtszaken leidt, is TenneT ook expliciet op zoek naar oplossingen die niet per se kostbare netuitbreidingen vereisen. De onderneming initieert en participeert in een groot aantal initiatieven om slimmer gebruik te maken van bestaande infrastructuur en nieuwe technologieën toe te passen.

Zo voert TenneT bijvoorbeeld een pilot uit met enkele grote autofabrieken en leveranciers van thuisaccu’s om 'crowd balancing' mogelijk te maken. TenneT gelooft sterk in een toekomst waarin elektrische auto's en huishoudelijke apparaten, zoals thuisbatterijen, worden ingezet om flexibiliteit in vraag en aanbod van elektriciteit te ontsluiten en zo bij te dragen aan het in balans houden van het net. Samen met Daimler (Mercedes-Benz Energie) en BMW is TenneT succesvolle pilots gestart die aantonen dat batterijpakketten van elektrische auto's daadwerkelijk een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan netstabilisatie en het opnieuw opstarten van het systeem na een stroomstoring. Een taak die voorheen was voorbehouden aan conventionele centrales.

Het InnoSys-project is gericht op het ontwerpen van digitale oplossingen waarmee de transportcapaciteit van het bestaande hoogspanningsnet beter benut kan worden voor de sterk groeiende behoefte aan transport van duurzame stroom. Een dergelijk geautomatiseerd netbesturingssysteem zou extra investeringen in netten kunnen voorkomen.Een ander innovatieproject op de langere termijn is  bijvoorbeeld de ontwikkeling - in samenwerking met Thyssen Gas and Gasunie Duitsland - van een elektrolyse-installatie van 100 MW die vanaf 2022 groene waterstof kan leveren voor de industrie. Groene waterstof kan ook dienen als opslag van duurzame elektriciteit in gasvorm.

FINANCIËLE RESULTATEN

De financiële resultaten van TenneT zijn in lijn met de verwachtingen. De onderliggende omzet van EUR 4.084 miljoen in 2019 betekende een daling van 3% ten opzichte van 2018. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) nam af van EUR 853 miljoen in 2018 naar EUR 768 miljoen in 2019. De onderliggende EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten daalde met 9% naar EUR 749 miljoen in 2019, voornamelijk als gevolg van een verlaging van het gereguleerde rendement op eigen vermogen in Duitsland, vanwege de start van een nieuwe vijfjarige reguleringsperiode; dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere gereguleerde activawaarde ten gevolge van investeringen.

 

Belangrijkste onderliggende  financiële resultaten (in miljoenen euro’s)20192018
Omzet4.0844.176
Bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT)768853
EBIT, gecorrigeerd voor bijzondere posten753826
Investeringen in materiële activa3.0642.253

  

Investeringen en financiering: toekomstige financieringsproblemen

Otto Jager, CFO TenneT: “Als gevolg van het duurzame energiebeleid in Nederland en Duitsland zullen onze investeringen naar verwachting verder stijgen. Om de onderneming financieel gezond te houden, verwachten we de komende vier jaar EUR 2 tot 3 miljard aan aanvullend eigen vermogen nodig te hebben. Daarvoor is een aantal oplossingen denkbaar. Iedere oplossing dient flexibel en schaalbaar te zijn en mag de onderneming niet splitsen. We voeren nauw overleg met onze aandeelhouder (de Nederlandse Staat) over de best mogelijke oplossing. Eerder in het verslagjaar kondigde onze aandeelhouder aan dat hij in 2020 zijn visie gaat presenteren aan het parlement.”

In 2019 bedroegen de totale investeringen EUR 3.064 miljoen, waarvan EUR 1.131 miljoen werd geïnvesteerd in Nederland en EUR 1.925 miljoen in Duitsland. Als gevolg van deze investeringen steeg de netto rentedragende schuldpositie met 9% naar EUR 9.500 miljoen op 31 december 2019.

Toonaangevend in duurzame financiering

TenneT hecht waarde aan zijn positie als leider op het gebied van duurzame financiering. In januari 2019 ontving TenneT EUR 500 miljoen aan opbrengsten uit haar eerste Green Private Placement in de VS. Hieruit blijkt dat TenneT voor de financiering van zijn substantiële investeringsplannen zijn bronnen van financiering en investeerders verder kan diversifiëren.

In mei heeft TenneT in twee tranches van 11 en 20 jaar een Europese groene obligatie uitgegeven, met een totale waarde van EUR 1,25 miljard. Deze obligatie zal worden gebruikt voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van offshore windparken naar het onshore net. Ook vier Nederlandse offshore projecten maken deel uit van de met groen schuldpapier gefinancierde portefeuille, die tot nu toe ook negen offshore projecten in Duitsland omvat. In november herfinancierde TenneT Holding B.V. zijn doorlopende kredietfaciliteit van EUR 2,2 miljard en werd de hoofdsom verhoogd naar EUR 3 miljard. Met een totale uitgifte van ruim EUR 11 miljard aan groen schuldpapier en duurzame financiering is TenneT de grootste corporate uitgever van groene schuldinstrumenten in Nederland.

Senior unsecured kredietwaardigheidsscores per 31 december 2019

LangetermijnbeoordelingKortetermijnbeoordeling
Standard & Poor’sA- (vooruitzicht stabiel)A-2
Moody’s Investor ServiceA3 (vooruitzicht stabiel)P-2

 

 

INVESTERINGSVOORUITZICHTEN

Het door de Nederlandse en Duitse regering gevoerde energiebeleid is sterk gericht op verduurzaming van het energiesysteem. Om dit beleid tijdig te kunnen implementeren, verwacht TenneT zijn investeringsniveau de komende jaren tot EUR 4 tot 5 miljard per jaar te verhogen, als gevolg van de uitfasering van kolen- en kerncentrales en de sterke groei van offshore windenergie. De stijging van de jaarlijkse investeringen is bijvoorbeeld het gevolg van het Duitse besluit om de capaciteit van offshore windparken te vergroten van 15 GW naar 20 GW. Ook de Nederlandse regering heeft een grote uitbreiding van offshore windenergie in 2030 geïnitieerd; dit houdt in dat TenneT tegen die tijd 9,6 GW aan aansluitcapaciteit voor offshore windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee moet hebben gerealiseerd.

Andere grote onshore projecten in Nederland zijn 'Zuidwest 380 kV', 'Noordwest 380 kV' en de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring. In Duitsland zijn de grootste projecten de omvangrijke ondergrondse gelijkstroomverbindingen SuedLink en SuedOstLink, die het noordelijke deel van het land met het zuiden gaan verbinden.

Geïntegreerd jaarverslag 2019 en Green Finance Report 2019

Voor meer informatie over TenneT kunt u het Geïntegreerde jaarverslag 2019 raadplegen. 

TenneT heeft het Green Finance Report 2019 gepubliceerd met betrekking tot de 'groene' financiering van haar investeringsportefeuille door de uitgifte van groene obligaties (sinds 2015)

]]>
news-2051 Tue, 10 Mar 2020 13:00:44 +0100 TenneT heeft nieuwe wintrackmasten leverancier voor de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-heeft-nieuwe-wintrackmasten-leverancier-voor-de-380-kv-hoogspanningsverbinding-tussen-borssel/ TenneT heeft de bouw van de helft van de wintrackmasten voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland gegund aan VDL Network Supplies. In april verwacht TenneT de bouw van de masten van de andere helft van het tracé te gunnen.  TenneT heeft de bouw van de helft van de wintrackmasten voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland gegund aan VDL Network Supplies. In april verwacht TenneT de bouw van de masten van de andere helft van het tracé te gunnen. 

Het traject is opgesplitst in twee werkgebieden. Het werkgebied ten westen van Willem-Annapolder (van Station Borssele tot aan Willem-Annapolder) en het werkgebied ten oosten hiervan (van Willem- Annapolder tot aan hoogspanningsstation Rilland). De aannemers voeren ieder de helft van dit werk uit. 

De opdracht aan VDL omvat de productie, levering en plaatsing van 104 wintrackmasten voor het tracé van Willem-Annapolder naar Rilland. De eerste werkzaamheden starten naar verwachting eind 2020.

Borssele-Rilland 380 kV

De 380 kV-verbinding is van groot belang voor het elektriciteitstransport vanuit Borssele. Op dit moment is de huidige verbinding vol en is onderhoud niet mogelijk. Daarnaast zijn in Borssele de aansluitingen van de geplande windparken op zee te vinden. Dit maakt het noodzakelijk om de transportcapaciteit vanaf landstation Borssele naar het Nederlandse hoogspanningsnet te vergroten. Verder is de nieuwe hoogspanningsverbinding  Zuid-West 380 kV West, inclusief een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland, een belangrijke schakel in de verbinding met België. Op deze manier is de leveringszekerheid van elektriciteit gewaarborgd.

De aanleg van de 48 kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Borssele en Rilland start na de zomer van 2020. Na ingebruikname (verwacht in 2022) is er een extra verbinding naast de bestaande verbindingen op dit traject. Het combineren van de nieuwe verbinding met een deel van de bestaande regionale 380 kV-verbinding en 150 kV – verbinding maakt 42 kilometer van die verbinding overbodig. In totaal zal 42 kilometer, 131 vakwerkmasten,  van de bestaande hoogspanningsverbinding worden afgebroken.<br style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; " />De bouw van hoogspanningsstation Rilland voor het 380 kV-transport is afgerond. Deze opdracht is uitgevoerd door SPIE. Spie verzorgt ook de geleidermontage (ophangen van de stroomdraden) van de gehele verbinding.

<br style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; " />Masten

De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt uitgevoerd met wintrackmasten. Met hun ranke ontwerp spelen Wintrackmasten in op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en maken het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte in de omgeving. Een wintrackmast bestaat uit twee pylonen, waaraan de hoogspanningslijnen worden gehangen.

Eerder plaatste TenneT deze wintrackmasten masten al bij:<br /><br />

 • de nieuwe 380 kV-verbinding in de Randstad (Beverwijk-Bleiswijk-Wateringen)
 • het Nederlandse deel van de grensoverschrijdende 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel
 • en straks bij de aanleg van nieuwe 380 kV-verbinding in Groningen (Eemshaven-Vierverlaten)

 

Voor deze zomer verwacht TenneT het contract voor de civiele werkzaamheden te gunnen aan twee verschillende partijen. Dit gaat om het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de masten en het herstel van de grond na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding

]]>
news-2041 Mon, 09 Mar 2020 14:09:00 +0100 TenneT werkt samen met EIB voor financiering nieuwe hoogspanningsverbinding voor offshore windenergie https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-werkt-samen-met-eib-voor-financiering-nieuwe-hoogspanningsverbinding-voor-offshore-windenergi/ EIB en TenneT tekenen een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen ter financiering van de 43km lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele and Rilland. Uitbreiding hoogspanningsverbinding nodig voor transport van offshore windenergie en handhaven hoge leveringszekerheid. Totale steun van EIB aan projecten TenneT groeit naar EUR 1,8 miljard EIB en TenneT tekenen een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen ter financiering van de 43km lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele and Rilland.

Uitbreiding hoogspanningsverbinding nodig voor transport van offshore windenergie en handhaven hoge leveringszekerheid.

Totale steun van EIB aan projecten TenneT groeit naar EUR 1,8 miljard

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen getekend met TenneT Holding B.V. De financiering zal gebruikt worden voor het westelijke deel van TenneT’s “Zuidwest 380 kV” project, dat zal zorgen voor het transport van de snelgroeiende hoeveelheden aan offshore-windenergie naar gebruikers in Nederland en daarbuiten. Op die manier steunt het Zuidwest 380 kV-project dan ook de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten. Het door de EIB gesteunde deel van het project betreft de aanleg van een 380 kV verbinding – in combinatie met een 150 kV verbinding voor een deel van de route – van het hoogspanningsstation in Borssele tot aan een nieuw station in Rilland.  

 

Een van de voornaamste redenen van de uitbreiding is de aanhoudende groei in het opwekken van windenergie voor de Nederlandse Zuidwestkust, als deel van de 1,4 GW grote Borssele windparkzone. De nieuwe verbinding voorkomt overbelasting en congestie van het hoogspanningsnet als de windparken eenmaal aangesloten zijn, en vergemakkelijkt de verdere distributie van groene stroom.

 

“Voor de ambitieuze doelen die Nederland zich heeft gesteld op het gebied van de productie van groene stroom zijn meer investeringen in het transmissienetwerk nodig," stelt EIB-vicepresident Andrew McDowell. “Daarom staat de EIB, als klimaatbank van de EU, volledig achter dit project.”

 

Otto Jager, CFO van TenneT voegt toe: “De omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen is een van de grootste uitdagingen waar de wereld momenteel voor staat. Het is ook een immense taak voor transmissienetbeheerders. Dit project in het zuidwesten van Nederland zal bijdragen aan het behoud van ons sterke trackrecord wat betreft de beschikbaarheid van onze elektriciteitsnetten. Tegelijkertijd faciliteert deze verbinding de integratie van duurzame offshore windenergie in het Nederlandse elektriciteitssysteem.”

 

Met deze operatie stijgt de totale steun van de EIB aan TenneT over de jaren naar EUR 1,8 miljard. De EIB gaf leningen voor onder meer de modernisering en uitbreiding van TenneT’s elektriciteitstransmissienetwerken in Nederland en Duitsland als ook voor interconnectoren. De transactie van vandaag onderstreept eens te meer de sterke relatie tussen de EIB en TenneT.

 

Achtergrondinformatie:

 

De Europese Investeringsbank is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. Deze bank is direct eigendom van de Lidstaten – Nederland bezit iets meer dan 5% van de aandelen – en kan zo zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. De EIB stelt zodoende langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen om een bijdrage te leveren aan beleidsdoelen van de EU, zoals duurzame groei en het scheppen van werkgelegenheid, alsmede klimaatdoelen. De EIB maakte in het afgelopen jaar bijna EUR 2,5 miljard beschikbaar voor projecten in Nederland, onder meer voor de zorg, het MKB en energie-efficiëntieprojecten.

 

TenneT is een toonaangevende Europese hoogspanningsnetbeheerder (Transmission System Operator (TSO)) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening voor de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren we een omzet van 4,2 miljard euro en een totale activawaarde van EUR 22 miljard. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale onshore en offshore elektriciteitsnetten. Onze focus ligt op het samenbrengen van de Noordwest-Europese energiemarkten en het faciliteren van de energietransitie. TenneT spant zich in om aan de behoeften van de samenleving te voldoen door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn

 

Perscontacten:

 

EIB: Tim Smit, Tel: +352 4379 89076, +352 691 286423 of e-mail t.smit@eib.org – Twitter: @EIB

TenneT: Jeroen Brouwers, Tel: +31 26 373 3600 of press@tennet.eu / Jeroen.brouwers@tennet.eu

]]>
news-2050 Fri, 06 Mar 2020 11:38:00 +0100 Storing station Eindhoven West https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/storing-station-eindhoven-west/ Op 6 maart om 11:03u is op hoogspanningsstation Eindhoven West een storing ontstaan, waarbij er 50 MW aan belasting is afgevallen. Om 11:05u is de stroomvoorziening hersteld. Op 6 maart om 11:03u is op hoogspanningsstation Eindhoven West een storing ontstaan, waarbij er 50 MW aan belasting is afgevallen. Om 11:05u is de stroomvoorziening hersteld.

]]>
news-2039 Tue, 03 Mar 2020 11:51:00 +0100 Deep Dig-It Trencher begraaft zeekabels naar ruim 5 meter diepte voor aansluiting windparken op zee https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/deep-dig-it-trencher-begraaft-zeekabels-naar-ruim-5-meter-diepte-voor-aansluiting-windparken-op-zee/ Rotterdam, 6 maart 2020 - TenneT bouwt ten noorden van de Maasvlakte het net op zee Hollandse Kust (zuid) voor het aansluiten van nieuwe windparken. Daarvoor moeten vier kabels de Noordzeebodem in. Rotterdam, 6 maart 2020 - TenneT bouwt ten noorden van de Maasvlakte het net op zee Hollandse Kust (zuid) voor het aansluiten van nieuwe windparken. Daarvoor moeten vier kabels de Noordzeebodem in.

Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels ruim 5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. Voor deze begraafoperatie heeft Van Oord speciaal de Deep Dig-It ontwikkeld, een gigantische, op afstand aangestuurde trencher. Van Oord voerde vandaag, namens het consortium Van Oord-Hellenic Cables, de laatste tests met deze enorme machine in de Alexiahaven uit, ter voorbereiding op de daadwerkelijke installatie van de kabels in juli van dit jaar.

De Deep Dig-It is een zogenaamd “Tracked Remotely Operated Vehicle” (TROV) die onbemand over de zeebodem rijdt, een diepe sleuf maakt voor de kabels, deze tegelijkertijd erin legt en de sleuf weer dicht maakt. Het bijzondere van deze nieuwe trencher is dat hij de allergrootste en meest krachtige in zijn soort is. De trencher weegt 125.000 kilo, is ruim 17 meter lang, meer dan 8 meter hoog, en 11 meter breed. De Deep Dig-It heeft een enorm vermogen, vergelijkbaar met maar liefst twee Leopard tanks (2.500 pk) en kan daarmee kabels begraven in zeer harde grond. Naast het grote vermogen is de diepte tot waar de trencher kabels kan begraven ongeëvenaard: meer dan 5 meter. De Deep Dig-It zit vol met marine ingenuity en met de bouw van deze nieuwe trencher speelt Van Oord in op de laatste ontwikkelingen in de offshore wind markt. De Deep Dig-It wordt aangestuurd vanaf Van Oord’s offshore installatieschip MPI Adventure, die tevens is uitgerust met een kraan die de Deep Dig-It te water laat en er weer uithaalt.

Project net op zee Hollandse Kust (zuid)

In 2018 heeft TenneT het consortium Van Oord-Hellenic Cables de opdracht gegeven om de verbinding van land naar zee aan te leggen voor het project net op zee Hollandse Kust (zuid). Het consortium installeert en begraaft de zeekabels die de ingang van Europa's drukste goederenhaven, de haven van Rotterdam, kruisen. Het project van 1.400 MW zal in 2022 voltooid zijn: Alpha (700MW) in 2021 en Beta (700MW) in 2022 en zal elektriciteit leveren voor 1,6 miljoen huishoudens. Daarmee draagt dit offshore windpark aanzienlijk bij aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2023 in totaal 4,5 GW aan geïnstalleerd vermogen windenergie op zee te hebben.

Het Hollandse Kust (zuid) offshore windpark ligt 22 kilometer uit de kust van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De zeekabels verbinden de twee platforms op zee met het hoogspanningsstation De Maasvlakte en de Randstad 380 kV- Zuidring. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie vervolgensnaar de stroomgebruiker in het land.

Over Van Oord

Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. De focus ligt op baggeren, olie & gas infrastructuur en offshore wind. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Van Oord telt 5.000 medewerkers die in 2018 wereldwijd aan 190 projecten werkten in 46 landen. De vloot bestaat uit meer dan honderd schepen. Marine ingenuity is kenmerkend voor Van Oord. Met vindingrijkheid en slimme, duurzame oplossingen wil het bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met zijn belangrijkste activiteiten  in Nederland en Duitsland. Met meer dan 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren we een omzet van 4,2 miljard euro en een totale activawaarde van 22 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het ontwikkelen  van een geïntegreerde  Noordwest-Europese energiemarkt en het faciliteren van de energietransitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. 

]]>
news-2043 Tue, 25 Feb 2020 14:40:00 +0100 Netbalancering met tuinders, elektrische boilers en autobatterijen in pilot mogelijk gemaakt door TenneT's mobiele netwerk https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/netbalancering-met-tuinders-elektrische-boilers-en-autobatterijen-in-pilot-mogelijk-gemaakt-door-te/ TenneT onderzoekt of het mogelijk is met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen deel te nemen aan de markt voor balans tussen vraag en aanbod op het Nederlandse hoogspanningsnet. Dit is de markt voor zogenoemd aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve), ook bekend als regelvermogen. In de pilot voor aFRR is voor het eerst succesvol een nieuw type dataverbinding gebruikt: de datacommunicatie tussen marktpartijen en TenneT (over activatie en metingen) vond plaats op TenneT's mobiel netwerk. Hiermee is een grote barrière weggenomen voor de levering van aFRR door (nieuwe) Balancing Services Providers (BSPs) TenneT onderzoekt of het mogelijk is met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen deel te nemen aan de markt voor balans tussen vraag en aanbod op het Nederlandse hoogspanningsnet. Dit is de markt voor zogenoemd aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve), ook bekend als regelvermogen. In de pilot voor aFRR is voor het eerst succesvol een nieuw type dataverbinding gebruikt: de datacommunicatie tussen marktpartijen en TenneT (over activatie en metingen) vond plaats op TenneT's mobiel netwerk. Hiermee is een grote barrière weggenomen voor de levering van aFRR door (nieuwe) Balancing Services Providers (BSPs)

De aFRR-levering door Enova – een van de partijen die deelnemen aan de aFRR pilot – heeft aangetoond dat via TenneT's mobiele netwerk de benodigde informatie op een juiste manier met TenneT kan worden uitgewisseld. Spoedig zullen de pilotpartijen Sympower en Next Kraftwerke ook volgen.

Energiemanager Arjan van der Spek van het Tuinbouwcluster Bergschenhoek: “Mooi stuk samenwerking tussen TenneT en Enova waarmee de Nederlandse glastuinbouw een positieve bijdrage kan gaan leveren aan het in balans houden van het elektriciteitsnet. Schijnt ook dat wij er financieel beter van gaan worden, dus laat maar komen!”

Evaluatie

De komende maanden zal TenneT de prestatie van zijn mobiele netwerk monitoren en evalueren. Bij een succesvolle evaluatie zal TenneT de dataverbinding zo snel mogelijk beschikbaar stellen voor alle BSP's die interesse hebben hiervan gebruik te maken voor het leveren van aFRR.

Actievere rol consumenten

De energiemarkt verandert. De urgentie van duurzaamheid en energieonafhankelijkheid zorgt voor een grote groei van (decentrale) opwek van duurzame energie. Ook spelen consumenten een steeds actievere rol door als prosumers zelf elektriciteit op te wekken. Dus het systeem verandert van een demand-driven met  centrale productie naar een meer supply-driven systeem met decentrale opwek.

TenneT koopt Ancillary Services in om de netbalans te handhaven en is hiervoor nu nog afhankelijk van grote productie-eenheden. Omdat grootschalige opwek mogelijk in de toekomst niet meer beschikbaar is, moet TenneT die ook in kunnen kopen van kleinschalig decentrale opwek en groot- en kleinschalige demand response.

TenneT onderzoekt hoe het bedrijf deze ontwikkelingen kan faciliteren. Nieuwe marktpartijen willen de Ancillary Services markt als Balancing Service Providers (BSPs) bedienen. Echter de productspecificaties zijn een barrière voor de nieuwe toetreders, bijvoorbeeld de specificaties die te maken hebben met de datacommunicatie via leased lines. 

Mobiel netwerk

Voor aFRR levering is een realtime dataconnectie noodzakelijk met een maximale vertraging van vier seconden (in de toekomst één seconde). De enige veilige en betrouwbare optie was tot nog toe de "leased line". Voor grootschalige productie-eenheden  geen probleem aangezien die vaak toch al een leased line connectie met TenneT hebben voor andere doeleinden. Echter voor nieuwe BSPs, met name wanneer die geen directe koppeling hebben met het TenneT hoogspanningsnet, is het aanschaffen van een leased line een grote drempel om toe te treden tot de aFRR markt. Met de toegang van het mobiel netwerk is deze drempel  verlaagd.

Over balans en regelvermogen

Eén van de wettelijke taken van TenneT is de balanshandhaving van het gehele Nederlandse elektriciteitsnet. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit moeten altijd in evenwicht zijn. TenneT realiseert dit door het afroepen van verschillende balansproducten, zoals FCR, aFRR en mFRR. Dit zijn voor de gehele EU gestandaardiseerde productnamen.

FCR wordt gebruikt om frequentieverstoringen in het gehele (internationaal) gekoppelde hoogspanningsnet te stabiliseren, ongeacht de oorzaak en locatie van de verstoringen. Voor het real-time handhaven van de Nederlandse vermogensbalans activeert TenneT vooral regelvermogen (aFRR) en reservevermogen (mFRRsa) die door marktpartijen aan TenneT zijn aangeboden. Dit ter opvang van bijvoorbeeld een uitgevallen centrale of een verkeerde verwachting van de hoeveelheid wind-of zonne-energie binnen Nederland.

Het inzetten van alternatieve bronnen in de aFRR-markt is met de huidige specificaties en communicatietechnologie nog niet altijd mogelijk. Het doel van TenneT voor deze pilots is dan ook het onderzoeken en waar mogelijk reduceren van de barrières om regelvermogen op basis van decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen aan te bieden. Hiermee wil TenneT borgen dat er ook in de toekomst voldoende leveranciers en flexibel vermogen zijn voor het balanceren van vraag en aanbod in Nederland. 

]]>
news-2073 Fri, 21 Feb 2020 16:00:00 +0100 Congestie Gelderland, Noord-Holland en Friesland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/congestie-gelderland-noord-holland-en-friesland-1/ Liander heeft op 20 februari weer nieuwe vooraankondigingen gepubliceerd voor congestiegebieden in Gelderland, Noord-Holland en Friesland. Liander heeft op 20 februari weer nieuwe vooraankondigingen gepubliceerd voor congestiegebieden in Gelderland, Noord-Holland en Friesland.

Daarnaast zijn er op 20 februari ook uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor enkele congestiegebieden in Gelderland, Noord-Holland en Friesland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagement onderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en de bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagement onderzoek te vinden.

Het gaat om vooraankondigingen voor de volgende gebieden:

Gelderland:

 • Eibergen (opwek)
 • Ulft (opwek)

Noord-Holland:

 • Hoorn (opwek)
 • Uitgeest (afname)

Friesland:

 • Grouw (afname en opwek)
 • Hallum (afname)
 • Harlingen (afname en opwek)
 • Heerenveen (afname en opwek)
 • Leeuwarden (opwek)
 • Oudehaske (afname en opwek)
 • Surhuisterveen (afname en opwek)

De negatieve uitkomsten voor congestiemanagement onderzoek zijn gepubliceerd voor de volgende gebieden:

Gelderland:

 • Angerlo (opwek)
 • Borculo (opwek)
 • Dodewaard (afname en opwek)
 • Doetinchem (afname en opwek)
 • Lievelde (afname en opwek)

Noord-Holland:

 • Schagen (opwek)
 • Ulkesluis (afname en opwek)
 • Warmenhuizen (afname en opwek)

Friesland:

 • Sneek (opwek)
 • Wolvega (opwek)
]]>
news-2054 Fri, 14 Feb 2020 14:36:00 +0100 Uitkomst onderzoek congestiemanagement Oosterwolde https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/uitkomst-onderzoek-congestiemanagement-oosterwolde/ In de omgeving van 110 kV onderstation Oosterwolde in Friesland is sprake van een grote toename van gevraagd vermogen voor teruglevering. Die vraag is dusdanig groot dat het 110 kV netwerk die vraag niet kan absorberen. Uitbreiding van het hoogspanningsnet gaat meerdere jaren duren. Gedurende deze periode kan er sprake zijn congestie. In de omgeving van 110 kV onderstation Oosterwolde in Friesland is sprake van een grote toename van gevraagd vermogen voor teruglevering. Die vraag is dusdanig groot dat het 110 kV netwerk die vraag niet kan absorberen. Uitbreiding van het hoogspanningsnet gaat meerdere jaren duren. Gedurende deze periode kan er sprake zijn congestie.

Als er sprake is van (mogelijke) structurele congestie in de netten maken de netbeheerders daarvan per congestiegebied melding aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en publiceren dit op de website. Voor het gebied rondom het station Oosterwolde heeft TenneT TSO B.V. op 23 december 2019 een vooraankondiging van mogelijke congestie gepubliceerd en de uitvoering van een onderzoek naar de toepassing van congestiemanagement aangekondigd.

Wat is de uitkomst van het onderzoek naar congestiemanagement?

TenneT TSO B.V.  heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van congestiemanagement voor 110 kV net rondom het onderstation Oosterwolde in Friesland. Dat onderzoek is uitgevoerd op basis van de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5.

De volgende criteria spelen een belangrijke rol in het onderzoek:

 • congestiemanagement is volgens de netbeheerder nettechnisch mogelijk;
 • congestiemanagement is volgens de netbeheerder bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk;
 • de periode van structurele congestie duurt langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar;
 • in het gebied zijn genoeg potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement.

De uitkomst van het onderzoek is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is, omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit. Er zijn niet voldoende potentiële deelnemers, er is niet voldoende volume voor congestiemanagement en er zijn onvoldoende monitoring- en sturingsmogelijkheden.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 107 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 77 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd.

]]>
news-2048 Thu, 13 Feb 2020 09:30:00 +0100 TenneT ontwikkelt eerste 2 GW offshore netaansluiting samen met leveranciers https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-ontwikkelt-eerste-2-gw-offshore-netaansluiting-samen-met-leveranciers/ In 2030 zal 40% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte van windparken op zee komen. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Naast reeds geplande acht 0,7 GigaWatt (GW) wisselstroomnetaansluitingen zullen in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee offshore netaansluitingen van 2GW komen. Een dergelijke netaansluiting bestaat op dit moment nog niet. Hiervoor zijn een nieuw platformontwerp en een nieuw gelijkstroom(HVDC)-systeem nodig. Om ervoor te zorgen dat deze technisch hoogstaande en innovatieve behoefte naadloos aansluit op wat leveranciers kunnen ontwikkelen en produceren, is TenneT met hen een zogenoemd innovatie partnerschap* aangegaan. In 2030 zal 40% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte van windparken op zee komen. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Naast reeds geplande acht 0,7 GigaWatt (GW) wisselstroomnetaansluitingen zullen in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee offshore netaansluitingen van 2GW komen. Een dergelijke netaansluiting bestaat op dit moment nog niet. Hiervoor zijn een nieuw platformontwerp en een nieuw gelijkstroom(HVDC)-systeem nodig.

Om ervoor te zorgen dat deze technisch hoogstaande en innovatieve behoefte naadloos aansluit op wat leveranciers kunnen ontwikkelen en produceren, is TenneT met hen een zogenoemd innovatie partnerschap* aangegaan.

Als gevolg van de combinatie van de grote afstand naar de kust en de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver blijkt dat een 2 GW gelijkstroom (HVDC)–oplossing, op basis van 525 kilovolt, de meeste kostenvoordelen biedt. Daar is slechts één kabelsysteem per 2 GW voor nodig, waardoor de impact op het milieu en de omgeving beperkt blijft.

Om een dergelijk innovatief gelijkstroomsysteem te realiseren is TenneT de ontwerpfase, op basis van een innovatie partnerschap, gestart met vijf HVDC leveranciers: ABB Power Grids (Zweden),  GE Renewable Energy's Grid Solutions (Nederland), Consortium Global Energy Interconnection Research Institute Co., Ltd. (GEIRI) & C-EPRI Electric Power Engineering Co., Ltd. (C-EPRI) (China), Siemens (Duitsland) en Xian Electric Engineering Co., Ltd (China). Deze leveranciers zullen, op basis van door TenneT vastgestelde criteria, deze innovatieve 2 GW 525 kV HVDC-oplossing ontwikkelen. Specifieke informatie hierover verstrekken zij aan Iv-Offshore&Energy b.v. dat in opdracht van TenneT  de Front-End Engineering Design (FEED) studie uitvoert. Op basis hiervan komt er een gestandaardiseerd platformontwerp voor alle HVDC-oplossingen.

Gestandaardiseerd platform

De informatie die uit de gezamenlijke R&D-ontwikkelingsfase komt, wordt gebruikt voor het finale ontwerp van het platform. TenneT gebruikt dit gestandaardiseerd ontwerp voor meerdere 2GW-netaansluitingen (o.a. IJmuiden Ver Alpha en Beta). Dit draagt bij aan de kostenreductie voor het net op zee.<br style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; " />TenneT geeft zo invulling aan zijn verantwoordelijkheid als netbeheerder van het net op zee door innovatieve oplossingen te stimuleren die bijdragen aan de uitrol van een kostenefficiënte en toekomstbestendige netinfrastructuur op zee.

Ervaring in Duitsland

De stap naar verbindingen met een vermogen van 2 GW is mogelijk vanwege TenneT's uitgebreide ervaring met offshore HVDC-netaansluitingen in Duitsland, als ook met interconnectoren. Het hoge spanningsniveau van 525 kV gebruikt TenneT ook voor de nieuwe internationale offshore verbinding tussen Duitsland en Noorwegen, NordLink. Vanaf 2029 zal TenneT in Duitsland in ieder geval vier 2 GW offshore netaansluitingsprojecten realiseren. De uitkomsten van de FEED-studie en de R&D fase van het innovatie partnerschap zullen hier ook nadrukkelijk input voor zijn, omdat TenneT er naar streeft de systemen waar mogelijk te standaardiseren.

Schaalgrootte IJmuiden Ver-projecten

In IJmuiden Ver komen windparken te staan met een totaal vermogen van 4 Gigawatt (GW). Met het nieuwe 2GW-aansluitconcept wil TenneT de schaalgrootte van het gebied optimaal gebruiken. Dit sluit aan bij de wens van de offshore windindustrie voor grotere windparken. TenneT realiseert hiervoor twee netaansluitingen van elk 2 GW:  Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee IJmuiden Beta. De voorbereidingen en procedures voor deze projecten zijn gestart in 2019 en in bedrijfname van Net op Zee IJmuiden Ver Alpha is voorzien voor 2028 en voor Net op Zee IJmuiden Ver Beta voor 2029.

*Een innovatie partnerschap is een aanbestedingsprocedure waarbij TenneT als aanbestedende dienst samen met leveranciers een ontwikkelingsproces kan starten en vervolgens de oplossing,  die nu nog niet op de markt beschikbaar is, kan aanschaffen.

 

]]>
news-2046 Mon, 10 Feb 2020 09:22:00 +0100 Noordzee onderhandelaarsakkoord goed voor energietransitie https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/noordzee-onderhandelaarsakkoord-goed-voor-energietransitie/ Het&nbsp;nu bereikte onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee&nbsp;is belangrijk voor een breed gedragen voortgang van de energietransitie in Nederland. TenneT ziet de Noordzee als een belangrijke bron van duurzame energie en realiseert zich tegelijkertijd dat dit gebied ook van groot belang is voor de natuur en voor andere sectoren waaronder scheepvaart, visserij en olie &amp; gas. Het nu bereikte onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee is belangrijk voor een breed gedragen voortgang van de energietransitie in Nederland. TenneT ziet de Noordzee als een belangrijke bron van duurzame energie en realiseert zich tegelijkertijd dat dit gebied ook van groot belang is voor de natuur en voor andere sectoren waaronder scheepvaart, visserij en olie & gas.

Samen met deze partijen heeft TenneT zich in het afgelopen jaar ingezet om te komen tot overeenstemming waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met elkaars belangen. Zo zullen er onder andere aanvullende natuurgebieden worden aangewezen voor een gezond herstel van waardevolle natuur op de Noordzee. In die natuurgebieden zullen in principe geen windparken worden gebouwd. Maar er zal bijvoorbeeld ook gezocht worden naar gebieden voor extra windparken op zee (20-40 gigawatt) in gebieden die vanuit visserij als minder waardevol worden gezien.

Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore bij TenneT: "Voor ons als netbeheerder van het net op zee – en daarmee verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken en het transport van de duurzame elektriciteit naar land – is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium te weten waar de nieuwe windparken ontwikkeld kunnen gaan worden. Op die manier kan TenneT het net op zee in samenhang met het net op land in goed overleg met de vele stakeholders en daarmee tijdig realiseren."

TenneT dankt alle deelnemende partijen voor hun stevige, maar constructieve bijdrage aan de totstandkoming van dit onderhandelaars-akkoord voor een duurzame benutting van onze Noordzee en kijkt uit naar toekomstige samenwerking in het vervolg van het Noordzeeoverleg.

]]>
news-2037 Tue, 04 Feb 2020 08:30:00 +0100 CEO’s netbeheerders ondertekenen Governance Code Veilige Energienetten https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/ceos-netbeheerders-ondertekenen-governance-code-veilige-energienetten/ Op donderdag 23 januari ondertekenden de CEO’s van de Nederlandse energienetbeheerders de Governance Code Veilige Energienetten. Daarmee onderstrepen de organisaties het gedeelde belang van het veilig werken aan en houden van onze energienetten. En slaan ze de handen ineen om intensiever samen te werken op het gebied van veiligheid. Eerder ondertekenden brancheverenigingen Bouwend Nederland en Techniek Nederland de code al. Op donderdag 23 januari ondertekenden de CEO’s van de Nederlandse energienetbeheerders de Governance Code Veilige Energienetten. Daarmee onderstrepen de organisaties het gedeelde belang van het veilig werken aan en houden van onze energienetten. En slaan ze de handen ineen om intensiever samen te werken op het gebied van veiligheid. Eerder ondertekenden brancheverenigingen Bouwend Nederland en Techniek Nederland de code al.

De governance code Veilige Energienetten lijkt sterk op de governance code Veiligheid in de Bouw. Om afspraken in beide codes goed op elkaar te laten aansluiten, is er veel overleg geweest. Ook in de toekomst blijven betrokken partijen dit doen. Daarnaast worden samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen onderzocht op het gebied van veilige energienetten. Denk aan beheerders van warmtenetten of drinkwaterbedrijven. Met de Governance code wordt het vanzelfsprekender om als netbeheerders en ketenpartners samen aan veiligheid te werken. ‘Goed nieuws voor de veiligheid van onze energienetten!’, aldus Jeroen Grond, directeur VGMK/HSSE van Stedin en voorzitter van de stuurgroep voor de totstandkoming.

De governance code Veilige Energienetten is te vinden op de website van Netbeheer Nederland. In de komende maanden gaan de netbeheerders en andere betrokkenen communiceren over wat de nieuwe code betekent voor hun organisaties.

Op de foto, van links naar rechts: Gerald de Haan (Coteq), Eddy Veenstra  (Rendo, staand), Frank Binnekamp (Westland Infra, zittend), Ben Voorhorst (TenneT), Peter Vermaat (Enexis) en Marc van der Linden (Stedin). Liander en GTS ontbreken op de foto.

]]>
news-2036 Mon, 03 Feb 2020 08:00:00 +0100 Aankondiging consultatie Ontwerpinvesteringsplannen 2020-2030 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/aankondiging-consultatie-ontwerpinvesteringsplannen-2020-2030/ Op 1 juli 2020 zal TenneT TSO B.V. haar ontwerpinvesteringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2030 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee. Op 1 juli 2020 zal TenneT TSO B.V. haar ontwerpinvesteringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2030 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee.

Hieraan voorafgaand zal TenneT de beide ontwerpinvesteringsplannen vanaf 1 mei 2020 een maand lang ter consultatie publiceren. Tijdens deze periode kan men een zienswijze indienen bij TenneT. Met dit bericht attenderen wij u vast op deze mogelijkheid. Meer informatie over het consultatieproces en over wat u inhoudelijk kunt verwachten vindt u op deze pagina. Daar geven wij u ook alvast informatie over de toekomstscenario's die TenneT hanteert voor het Investeringsplan 2020-2030 Net op land. Die scenario's dienen om inzicht te krijgen in toekomstige knelpunten in het net, waarvoor maatregelen moeten worden getroffen. 

]]>
news-2034 Fri, 31 Jan 2020 09:00:00 +0100 TenneT ook in 2020 gecertificeerd als Top Employer https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-ook-in-2020-gecertificeerd-als-top-employer/ Het HR-beleid van TenneT krijgt ook in 2020 het certificaat Top Employer omdat het zo onderscheidend is. Bijvoorbeeld omdat TenneT heel goed blijkt te zijn in het aantrekken van jong talent via onder meer stages, traineeships en werkplekken voor statushouders; TenneT heeft ondertussen 40 nationaliteiten in huis. Zijn werknemers in Nederland hebben in 2019 meer dan 3000 opleidingen of trainingen gevolgd. Het HR-beleid van TenneT krijgt ook in 2020 het certificaat Top Employer omdat het zo onderscheidend is. Bijvoorbeeld omdat TenneT heel goed blijkt te zijn in het aantrekken van jong talent via onder meer stages, traineeships en werkplekken voor statushouders; TenneT heeft ondertussen 40 nationaliteiten in huis. Zijn werknemers in Nederland hebben in 2019 meer dan 3000 opleidingen of trainingen gevolgd.

CFO-Otto Jager heeft HR in z'n pakket. Hij is met recht trots op de erkenning die TenneT krijgt als ambitieuze en actieve werkgever. "Ik vind het belangrijk als Top Employer gecertificeerd te zijn. We hebben, als internationaal opererende elektriciteitstransporteur, mensen nodig met een passie voor energie en de drive om zowel hun eigen prestaties als die van hun team, continu naar een hoger plan te tillen. Wij werken in het hart van de energietransitie en zijn continue nieuwe mensen aan het werven. Dan onderscheidend te zijn, dat doe je met zo'n certificaat."

Wanneer Top Employer

Top Employers zijn werkgevers die hard gewerkt hebben om hun HR-beleid vorm te geven, te implementeren en continu te verbeteren. Zij geven kansen aan medewerkers door het opzetten van strategische en doordachte programma’s die een werkplek creëren waar medewerkers kunnen bloeien en groeien.

Werken bij TenneT betekent werken in een internationale, professionele en complexe omgeving waar je volop kansen krijgt om je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. De titel van Top Employer bevestigt dat TenneT als werkgever een werkomgeving biedt waar de persoonlijke groei van de medewerkers voorop staat.

CEO van Top Employers Institute, David Plink, zegt: “Om te worden erkend als Top Employer moet een organisatie bewijzen dat de uitvoering van haar personeelsstrategieën de werkomgeving van haar medewerkers verrijkt.  Gecertificeerde deelnemers zijn een lichtend voorbeeld van echte inspanning voor het HR-beleid. Ze zetten zich voortdurend in voor het versterken van hun medewerkers om zo een betere werkomgeving te realiseren. Gefeliciteerd!”

Over Top Employers

Het Top Employers Institute is de wereldwijde autoriteit wat betreft het certificeren van uitmuntende arbeidsomstandigheden. Dit jaar certificeerde het Top Employers Institute meer dan 1500 bedrijven in 118 landen. Samen hebben deze gecertificeerde Top Employers een positieve impact op de levens van meer dan 6 miljoen medewerkers wereldwijd.

Het programma van Top Employers Institute geeft de gecertificeerde organisaties de mogelijkheid om de employer brand te versterken, de HR practices te benchmarken met andere top performers en om het HR beleid internationaal af te stemmen.

]]>
news-2032 Mon, 27 Jan 2020 10:16:25 +0100 Congestie Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/congestie-gelderland-noord-holland-zuid-holland-flevoland-en-friesland/ Liander heeft op 24 januari weer nieuwe vooraankondigingen gepubliceerd voor congestiegebieden in Gelderland, Noord-Holland en Friesland. Daarnaast zijn er op 24 januari ook uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor enkele congestiegebieden in Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 24 januari weer nieuwe vooraankondigingen gepubliceerd voor congestiegebieden in Gelderland, Noord-Holland en Friesland. Daarnaast zijn er op 24 januari ook uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor enkele congestiegebieden in Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagement onderzoeken zijn te vinden door op deze pagina op de links naar de provincies te klikken, en de bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagement onderzoek te vinden.

Lees het nieuwsbericht op de website van Liander.

Het gaat om vooraankondigingen voor de volgende gebieden:

Gelderland:

 • Dale: 1 MS kabel voor verbruik en teruglevering
 • Lochem: 1 MS kabel voor verbruik en teruglevering
 • Harderwijk: 1 MS kabel voor verbruik

Noord-Holland:

 • Hoorn: 1 MS kabel achter station Hoorn Geldelozeweg voor verbruik en teruglevering
 • Warmenhuizen: 1 MS kabel voor verbruik en teruglevering
 • Texel: 1 MS kabel voor verbruik en teruglevering
 • Enkhuizen: 1 MS kabel voor verbruik en teruglevering

Friesland:

 • Makkum: 1 MS kabel voor verbruik en teruglevering
 • Marnezijl: een 10kV installatie van station Marnezijl voor teruglevering
 • Herbayum: Zowel een 10 kV installatie als een 20 kV installatie van station Herbayum voor teruglevering en 1 MS kabel voor verbruik en teruglevering
 • Oldeberkoop: Station Oldeberkoop voor teruglevering
 • Heerenveen: Station Heerenveen 10 kV voor teruglevering
 • Akkrum: Station Akkrum voor teruglevering
 • Joure: Station Joure voor teruglevering
 • Dronrijp: Station Dronrijp voor verbruik en teruglevering

De negatieve uitkomsten voor congestiemanagement onderzoek zijn gepubliceerd voor de volgende gebieden:

Gelderland:

 • Eibergen: 1 MS kabel voor teruglevering
 • Wehl: 1 MS kabel achter station Doetinchem voor teruglevering
 • Ermelo: 1 MS kabel voor teruglevering
 • Vorden: 1 MS kabel achter station Bramel voor verbruik en teruglevering
 • Harderwijk: 2 MS kabels achter station Lorentz voor verbruik
 • Ede: 1 MS kabel achter station Frankeneng voor verbruik

Noord-Holland:

 • Schagen: 2 MS kabels voor verbruik

Zuid Holland:

 • Zevenhuizen: 3 MS kabels voor verbruik en teruglevering

Flevoland:

 • Zeewolde: 2 MS kabels voor teruglevering
 • Luttelgeest: Station Luttelgeest voor teruglevering

Friesland:

 • Rauwerd: 2 MS kabels voor teruglevering
 • Balk: 1 MS kabel voor teruglevering
 • Spannenburg: Station Spannenburg voor teruglevering
 • Lemmer: 1 MS kabel voor teruglevering
 • Sneek: 1 MS kabel voor teruglevering
 • IJlst: 1 MS kabel voor verbruik
 • Workum: 2 MS kabels voor teruglevering
 • Franeker: Station Franeker voor teruglevering
 • Minnertsga: Station Minnertsga voor verbruik en teruglevering
 • Midlum: Station Midlum voor teruglevering
 • Hallum: Station Hallum voor teruglevering
 • Bergum: 1 MS kabel achter station Bergum Prinses Margrietkanaal voor teruglevering
 • Kootsterstille: Station Kootstertille voor teruglevering
 • Surhuisterveen: 1 MS kabel voor teruglevering
 • Noordbergum: 1 MS kabel voor teruglevering
 • Dokkum: 1 MS kabel voor teruglevering
 • Damwoude: Station Damwoude voor teruglevering
 • Drachten: 2 MS kabels voor teruglevering
 • Gorredijk: 1 Ms kabel voor teruglevering
 • Ureterp: 1 MS kabel voor teruglevering
 • Leeuwarden: 1 MS kabel achter station Grovestins voor verbruik en teruglevering
]]>
news-2029 Thu, 23 Jan 2020 11:00:00 +0100 Netbeheerders gaan grondstofpaspoort gebruiken om circulariteit inzichtelijk te maken https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/netbeheerders-gaan-grondstofpaspoort-gebruiken-om-circulariteit-inzichtelijk-te-maken/ Bij de aankoop van buizen, kabels, meters en transformatoren gaan netbeheerders Liander, Enexis Netbeheer, Stedin en TenneT voortaan eenzelfde grondstofpaspoort bij hun voornaamste leveranciers uitvragen. Via het uitvragen van de grondstofpaspoorten krijgen de netbeheerders inzicht in de mate van circulariteit van hun inkoop en bedrijfsvoering. Bij de aankoop van buizen, kabels, meters en transformatoren gaan netbeheerders Liander, Enexis Netbeheer, Stedin en TenneT voortaan eenzelfde grondstofpaspoort bij hun voornaamste leveranciers uitvragen. Via het uitvragen van de grondstofpaspoorten krijgen de netbeheerders inzicht in de mate van circulariteit van hun inkoop en bedrijfsvoering.

Het grondstofpaspoort vraagt leveranciers om inzicht te geven in de samenstelling van hun product, waarbij aangegeven wordt in hoeverre de gebruikte grondstoffen gerecycled zijn en in hoeverre de grondstoffen gerecycled kunnen worden na levensduur. Ook kan nu samen met leveranciers onderzocht worden op welke manieren circulariteit verder kan worden ontwikkeld. Het uitvragen van één vergelijkbaar format aan de leveranciers verkleint voor hen de administratieve last en verhoogt de kans om van elkaar te leren.

Aanleiding en context

De energietransitie en het klimaatakkoord stellen ons voor een grote opgave bij het toekomstbestendig maken van onze gas-, warmte- en elektriciteitsinfrastructuur. Naast het faciliteren van een duurzame samenleving hebben de Nederlandse netbeheerders ook aandacht voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Er zijn ambities en acties om de gezamenlijk CO2-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren en waar nodig te compenseren. Alle netbeheerders werken toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Daarnaast zetten zij in op circulariteit; verantwoord omgaan met de steeds schaarser wordende grondstoffen, met als doel tegen de laagste maatschappelijke kosten de infrastructuur zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen en te onderhouden.

Circulariteit

Netbeheerders kopen producten in zoals buizen, kabels, meters en transformatoren. Veel grondstoffen daarvoor, zoals koper, aluminium en plastics, worden schaarser en de winning ervan geeft vaak milieuschade. Om zo verantwoord mogelijk met onze grondstoffen om te gaan, streven de netbeheerders naar een circulair inkoopbeleid, waarbij het uitvragen van de grondstofpaspoorten een belangrijke eerste stap is om meer inzicht te verkrijgen.

Vanaf 2020 vragen netbeheerders bij aanbestedingen van al onze primaire assets zoals installaties, kabels en leidingen aan leveranciers om een grondstoffenpaspoort in te vullen. Hiermee maken zij inzichtelijk uit welke grondstoffen en materialen het product bestaat, hoeveel gerecyclede materialen het bevat en in welke mate het product of materiaal weer te recyclen of te hergebruiken is aan het einde van de levensduur. Wij hebben als sector de afspraak gemaakt om de komende twee jaar een eenduidig format van het grondstofpaspoort te gebruiken richting al onze leveranciers.

Vervolg: van inzicht naar impact

Vooralsnog zullen de uitkomsten vooral worden gebruikt om inzicht in de mate van circulariteit te vergroten. Alle betrokken partijen erkennen dat inzicht in circulaire prestaties een voorwaarde is om te kunnen sturen op impact.

Stedin verzamelt sinds 2019 data met betrekking tot de circulariteit van haar primaire assets. Na 2019 heeft Stedin 61% van haar inkoopstromen inzichtelijk. In 2020 wil zij dit naar 100% inzicht brengen. Na 2020 zal Stedin zich gaan richten op het verhogen van de circulariteit van haar producten door op basis van de inzichten uit de paspoorten in gesprek te gaan met haar leveranciers.

Liander groeit naar 60% circulair inkopen. Het bedrijf weet door de grondstofpaspoorten dat inmiddels 30% van het volume circulair is ingekocht. Zij wil dit uitbreiden naar 60% in 2025. Dit kan door per aanbesteding te kijken naar aanvullende criteria voor circulair.

Enexis Netbeheer vraagt het grondstoffenpaspoort uit bij Europese aanbestedingen. Dit is onderdeel van een bredere ambitie, namelijk om een bijdrage te leveren aan SDG 12 ‘Verantwoorde Productie en Consumptie’. Het inzicht te verhogen in de inkomende materialenstroom zien wij als een basisvoorwaarde om organisatiebreed vervolgstappen te zetten richting meer circulair grondstoffengebruik in de ingekochte producten en hoogwaardige afvalverwerking.

TenneT heeft een groot investeringsportfolio voor de komende 10 jaar, omdat de transitie naar een circulaire economie van groot belang is voor TenneT. Sinds 2019 is de landelijke netbeheerder aan de slag met het verkrijgen van meer inzicht in de grondstofstromen. Voor de ingaande stroom is het grondstoffenpaspoort een onmisbaar instrument. De inzichten zijn nodig om zijn doelstellingen; 25% minder maagdelijk koper gebruik en 25% minder niet te recyclen afval in 2025 te bereiken.

Groene Netten jaagt de ontwikkelingen aan waarin naast de netbeheerders ook Rijkswaterstaat, KPN, Prorail en Gasunie meedenken over de ontwikkeling van circulariteit in hun bedrijfsvoering. Rijkswaterstaat en Prorail ontwikkelen hiertoe een standaard voor materialenpaspoorten binnen Platform Circulair Bouwen ’23.

]]>
news-2026 Wed, 22 Jan 2020 08:20:53 +0100 Gasunie en TenneT: geïntegreerd Europees energiesysteem is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/gasunie-en-tennet-geintegreerd-europees-energiesysteem-is-nodig-om-de-klimaatdoelstellingen-te-hale-1/ Nieuwe gezamenlijke studie van TenneT en Gasunie over de transitiepaden naar een geïntegreerd Europees energiesysteem door koppeling van de elektriciteits- en gasnetten Uitbreiding van de energietransportnetten ook na 2030 nodigDe gas infrastructuur moet worden aangepast voor waterstofPower-to-Gas voor langdurige opslag van hernieuwbare energieën
 • Nieuwe gezamenlijke studie van TenneT en Gasunie over de transitiepaden naar een geïntegreerd Europees energiesysteem door koppeling van de elektriciteits- en gasnetten
 • Uitbreiding van de energietransportnetten ook na 2030 nodig
 • De gas infrastructuur moet worden aangepast voor waterstof
 • Power-to-Gas voor langdurige opslag van hernieuwbare energieën
 • Om de energietransitie te bevorderen en de klimaatdoelstellingen te bereiken moeten elektriciteits- en gasnetten tegen 2050 nauwer met elkaar worden verbonden. Hoe de transitiepaden naar een dergelijk geïntegreerd energiesysteem eruit kunnen zien is nu onderzocht in een studie van hoogspanningsnetbeheerder TenneT en gasnetbeheerder Gasunie. De Fase II-studie richt zich vooral op Duitsland en Nederland, maar ook op Europa en is een vervolg op de in 2019 gepubliceerde Infrastructure Outlook 2050. De nieuwe studie laat zien dat de elektriciteitsinfrastructuur ook na 2030 aanzienlijk moeten worden uitgebreid. In mindere mate geldt dit voor de gasinfrastructuur, maar deze moet wel worden aangepast voor het transport van waterstof.

  In de studie wordt het belang benadrukt van een geïntegreerde en tijdige planning van de energie transportinfrastructuur voor elektriciteit, waterstof en methaan om onnodige investeringen en daarmee hoge kosten voor de eindgebruikers te vermijden. Wat er waar zal moeten worden geïnvesteerd en in welke mate hangt af van niet alleen de productiezijde (nieuw te bouwen hernieuwbare energiebronnen), maar vooral de vraagzijde (vooral industrie en grootverbruik). Voor de tijdige bouw van een geïntegreerde energie-infrastructuur is het essentieel dat de investeringsbeslissingen van industrie en ander grootverbruik vroeg en nauw worden afgestemd op de ontwikkeling van de infrastructuur. Power-to-Gas zal een belangrijke rol spelen om de nodige opslagcapaciteit op lange termijn te bieden. Volgens de studie bedraagt de geschatte capaciteit in Duitsland en Nederland maximaal 110 gigawatt.

  Een ander resultaat van het onderzoek is het belang van een geïntegreerd Europees energiesysteem. Manon van Beek, CEO van TenneT: "We moeten de gas- en elektriciteitsnetten integreren om de doelstellingen van het energiebeleid te bereiken. Dit kan niet zonder een geïntegreerd Europees energiesysteem. Nationale energietransities zijn belangrijk als eerste grote stap op weg naar een uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Maar voor een tijdige en betaalbare energietransitie is een nauwere politieke samenwerking binnen Europa nodig."

  Han Fennema, CEO van Gasunie: "De bestaande gas- en elektriciteitsnetwerken spelen gezamenlijk een cruciale rol in het energiesysteem van de toekomst. Als we het hoofd willen bieden aan de toenemende fluctuaties in het energienetwerk, moeten onze gas- en elektriciteitsinfrastructuren naadloos op elkaar zijn afgestemd. Door de netwerken van TenneT en Gasunie te koppelen kunnen we de vereiste flexibiliteit voor het energiesysteem bieden en het systeem ook betrouwbaar en betaalbaar houden."

  De Fase II-studie

  'Fase II' is een gezamenlijke studie van TenneT en Gasunie over mogelijke transitiepaden naar een geïntegreerd energiesysteem tussen 2030 en 2050. Het onderzoek is het vervolg op de uitkomsten van de 'Infrastructure Outlook 2050' die vorig jaar door de twee netbeheerders is gepubliceerd. 'Fase II' richt zich vooral op Duitsland en Nederland, maar ook op Europa. In de studie worden drie verschillende scenario's bekeken aan de hand van de bevindingen van verschillende onderzoeken. In alle scenario's wordt ervan uitgegaan dat decarbonisatie grotendeels zal worden bereikt, maar er zijn verschillen wat betreft het type en de hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen en het energieverbruik (focus op hetzij elektriciteit of gas).

  Download de Fase II-studie en de vorige studie 'Infrastructure Outlook 2050'

   

  ]]>
  news-2025 Tue, 21 Jan 2020 16:04:34 +0100 TenneT, Nissan en Envision dragen bij aan duurzame energie en mobiliteit met blockchainplatform https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-nissan-en-envision-dragen-bij-aan-duurzame-energie-en-mobiliteit-met-blockchainplatform/ Elektrische auto’s en batterijen sleutel tot groei van duurzame energie in NederlandRijders elektrische Nissan kunnen geld verdienen door deelname aan TenneTs dienst voor het balanceren van energie Eerste 250 kW vermogen wordt geïnstalleerd bij Nissan Motor Parts Center in Amsterdam TenneT, Nissan en Envision slaan de handen ineen voor een nieuwe stap in verduurzaming van mobiliteit en energie. Als onderdeel van de samenwerking zal Nissan bij de vestiging in Amsterdam bi-directionele laders plaatsen, smart charging implementeren en energie opslaan in hergebruikte batterijen. Al deze voorzieningen wordt geïntegreerd in het platform van Envision Digital, EnOS.
 • Elektrische auto’s en batterijen sleutel tot groei van duurzame energie in Nederland
 • Rijders elektrische Nissan kunnen geld verdienen door deelname aan TenneTs dienst voor het balanceren van energie
 • Eerste 250 kW vermogen wordt geïnstalleerd bij Nissan Motor Parts Center in Amsterdam
 • TenneT, Nissan en Envision slaan de handen ineen voor een nieuwe stap in verduurzaming van mobiliteit en energie. Als onderdeel van de samenwerking zal Nissan bij de vestiging in Amsterdam bi-directionele laders plaatsen, smart charging implementeren en energie opslaan in hergebruikte batterijen. Al deze voorzieningen wordt geïntegreerd in het platform van Envision Digital, EnOS.

  TenneT is verantwoordelijk voor het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit op het net, de zogenoemde netbalancering. Naast de groei van hernieuwbare energie brengt de toekomst ook minder beschikbare conventionele opwekking voor de benodigde flexibiliteit. TenneT werkt actief aan innovatie en de toepassing van nieuwe (decentrale) bronnen die flexibiliteit kunnen bieden, zoals batterijen, wind- en zonne-energie, industriële installaties of warmtekrachtkoppeling. Via een energieleverancier of zogenoemde “aggregator” in combinatie met blockchaintechnologie wordt de capaciteit van die bronnen benut. Op deze manier kunnen ook consumenten direct deelnemen aan de balans op de energiemarkt en bijdragen aan de energietransitie.

  Dit vernieuwende initiatief stimuleert de ontwikkeling van decentrale energiemarkten waarin consumenten actief kunnen bijdragen aan een betere inzet van hernieuwbare energiebronnen en tegelijkertijd hun elektriciteitsrekening kunnen verlagen.

  Dankzij de geplaatste zonnepanelen met een vermogen van 3 MW op het dak van het Nissan Motor Parts Center in Amsterdam kunnen elektrische auto’s en stationaire batterijen energie opslaan tijdens pieken in de opwekking en deze energie op een later tijdstip terug leveren aan het elektriciteitsnet tijdens pieken in de energievraag.

  Bi-directionele laadpaal

  Eerder presenteerde Nissan in Groot-Brittannië, Italië, Duitsland, Zweden en Denemarken soortgelijke V2X-projecten. Om energie terug te kunnen leveren, moet de elektrische Nissan aangesloten worden op een bi-directionele laadpaal die de gelijkstroom in de batterij omzet in wisselstroom voor het net. Met een app kan de bestuurder zelf aangeven wanneer en hoeveel energie de batterij mag terugleveren en wanneer de auto weer opgeladen moet zijn.

  Als onderdeel van het nieuwe V2X-project heeft Nissan Nederland een laadplein in gebruik genomen met twee bi-directionele laadpalen die tot 10 kW kunnen laden en ontladen.

  Over de partners

  Envision

  Envision Digital is een wereldwijde AIoT-technologieleider met hoofdkantoor in Singapore, met meer dan 500 werknemers verspreid over tien kantoren in China, Nederland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Envision Digital is de leverancier van EnOS ™, het AIoT-besturingssysteem dat momenteel wereldwijd meer dan 63 miljoen slimme apparaten en 120 GW aan vermogen verbindt en beheert. De monitoring, geavanceerde analyses, voorspellingen en optimalisatie van applicaties biedt inzichten waarmee klanten hun asset en portfolioprestaties beter kunnen beheren. Het aanbod strekt zich uit van Smart Renewables (hydro, solar,wind) tot Smart Cities (gebouwen, havens en netwerken). Samen met Envision AESC ontwerpt Envision batterijen en oplossingen voor elektromobiliteit (met lithium-ionbatterijen voor met name de Nissan LEAF) en algehele energiebeheersing. Met Envision Energy als producent van duurzame energie (en een toonaangevende producent en exploitant van windturbines) sluit de energietransitielus. Voor meer informatie, bezoek www.envision-digital.com.

  Nissan

  Nissan produceert al meer dan tien jaar elektrische auto’s voor een breed publiek. De expertise hiermee opgedaan heeft bijgedragen aan de visie voor een geïntegreerd ecosysteem voor energie en mobiliteit waarin de voertuigen actief bijdragen aan duurzaamheid en netstabilisatie. Nissan is de eerste autofabrikant die op commerciële basis V2X-projecten realiseert waarmee deze visie realiteit wordt. Daarnaast is Nissan pionier in het hergebruik van autobatterijen voor de opslag van duurzame energie – zoals bij de Johan Cruijff ArenA.

  ]]>
  news-2023 Tue, 21 Jan 2020 14:43:38 +0100 Aankondiging publicatie jaarverslag en jaarcijfers over 2019 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/aankondiging-publicatie-jaarverslag-en-jaarcijfers-over-2019/ Op donderdag 12 maart 2020 publiceert TenneT Holding B.V. zijn geïntegreerde jaarverslag en jaarcijfers over verslagjaar 2019. Op donderdag 12 maart 2020 publiceert TenneT Holding B.V. zijn geïntegreerde jaarverslag en jaarcijfers over verslagjaar 2019.

  Voor meer informatie kunnen journalisten contact opnemen met TenneT Media Relations via +31 26 373 2600 of via het e-mailadres press(at)tennet.eu.

  ]]>
  news-2022 Mon, 20 Jan 2020 13:43:50 +0100 TenneT deelt fietslampjes uit voor betere zichtbaarheid https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-deelt-fietslampjes-uit-voor-betere-zichtbaarheid-1/ Op maandag 20 januari, op het fietspad bij de brug Krúsrak in Sneek, deelden medewerkers van TenneT en Visser &amp; Smit Hanab in alle vroegte fietslampjes uit aan (brom)fietsers en scooterrijders. Zij deden dit om de weggebruikers bewust te maken van het belang om gezien te worden in het verkeer.&nbsp; Zeker nu er meer bouwverkeer rijdt voor de aanleg van een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Marnezijl (Bolsward) en Oudehaske (Heerenveen). &quot;Ontzettend goede actie&quot;, zeiden veel van de mensen die een lampje kregen.&nbsp;&nbsp; Op maandag 20 januari, op het fietspad bij de brug Krúsrak in Sneek, deelden medewerkers van TenneT en Visser & Smit Hanab in alle vroegte fietslampjes uit aan (brom)fietsers en scooterrijders. Zij deden dit om de weggebruikers bewust te maken van het belang om gezien te worden in het verkeer.  Zeker nu er meer bouwverkeer rijdt voor de aanleg van een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Marnezijl (Bolsward) en Oudehaske (Heerenveen). "Ontzettend goede actie", zeiden veel van de mensen die een lampje kregen.  

  Ben je in beeld?

  Zowel voor TenneT als Visser & Smit Hanab staat veiligheid altijd op nummer één.  En veiligheid gaat verder dan het dragen van een bouwhelm en het afschermen van mogelijk gevaarlijke plekken. De actie 'Ben je in beeld?' is er vooral om verkeersdeelnemers erop te wijzen dat zichtbaar zijn in het verkeer belangrijk is en dat zij alert zijn in de buurt van bouwverkeer.

  Bouwverkeer

  TenneT legt een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding aan van 33 kilometer tussen de hoogspanningsstations Marnezijl (Bolsward) en Oudehaske (Heerenveen). Op dit moment wordt op vier plekken in Sneek gewerkt; tussen De Hemmen en Van der Valk. De aanleg vindt plaats voor het grootste deel in de berm van de A7 en duurt een jaar. De kabelverbinding draagt bij aan het versterken van het hoogspanningsnet in het westelijke deel van Fryslân.

  ]]>
  news-2017 Fri, 17 Jan 2020 16:00:00 +0100 Europese samenwerking voorwaarde voor leveringszekerheid elektriciteit na 2025 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/europese-samenwerking-voorwaarde-voor-leveringszekerheid-elektriciteit-na-2025/ TenneT ziet Noordwest-Europese samenwerking als belangrijke voorwaarde om leveringszekerheid van elektriciteit in de periode na 2025&nbsp; te kunnen garanderen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat analyseert TenneT jaarlijks of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Uit de nieuwste analyse blijkt dat tot 2025 die leveringszekerheid binnen de norm is. Na 2025 zal Nederland voor de leveringszekerheid afhankelijker worden van import. Om de leveringszekerheid op peil te houden, is het cruciaal dat Nederland beleid over beschikbare productiecapaciteit voor elektriciteit met omringende landen bespreekt en afstemt. TenneT ziet Noordwest-Europese samenwerking als belangrijke voorwaarde om leveringszekerheid van elektriciteit in de periode na 2025  te kunnen garanderen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat analyseert TenneT jaarlijks of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Uit de nieuwste analyse blijkt dat tot 2025 die leveringszekerheid binnen de norm is. Na 2025 zal Nederland voor de leveringszekerheid afhankelijker worden van import. Om de leveringszekerheid op peil te houden, is het cruciaal dat Nederland beleid over beschikbare productiecapaciteit voor elektriciteit met omringende landen bespreekt en afstemt.

  Naar aanleiding van de publicatie van dit jaarlijkse Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2019 (2018-2034) stelt Ben Voorhorst, COO van TenneT: "Op dit moment heeft Nederland, net als elk ons omringend land, zijn eigen beleid en ontbreekt afstemming grotendeels. Dat is voor de komende jaren nog geen groot punt. Maar om na 2025 de gezamenlijke leveringszekerheid op niveau te houden, moeten we dit nu al wel gaan regelen voor een groter gebied. Het is daarom belangrijk leveringszekerheid prominenter op de agenda te krijgen. De energietransitie en elektrificatie van onze maatschappij vragen immers om een Europese benadering en samenwerking om elektriciteit te kunnen blijven leveren aan iedereen die erom vraagt.

  Toenemend belang flexibiliteit

  Flexibilisering van de vraag naar elektriciteit is een doorslaggevend element om de energietransitie te laten slagen. Als de vraag beter is afgestemd op het aanbod, is minder import noodzakelijk. TenneT onderzoekt daarom wat de stand van zaken is in de TenneT Flexibility Monitor. Uit de eerste resultaten blijkt dat er al circa 700 MW vermogen, vergelijkbaar met circa 100 grote windturbines, wordt ingezet in de Nederlandse elektriciteitsmarkt in de vorm van opslag en flexibele vraag.

  Regionaal model PLEF

  Netbeheerders, betrokken ministeries en toezichthouders uit zeven landen (Benelux, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland) zijn verenigd in het PLEF (Penta Lateral Energy Forum). Dit is een geschikt forum om, naast de gezamenlijke studies die worden uitgevoerd, ook gezamenlijk het beleid van de betrokken landen en de impact daarvan op de Noordwest-Europese regio te bespreken.

  Conclusies uit het rapport

  • Tot 2025 is de leveringszekerheid in Nederland binnen de norm. Er is in deze periode voldoende productiecapaciteit in Nederland om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Dankzij TenneT's transportverbindingen met het buitenland is er ook in extreme scenario's geen overschrijding te verwachten van de norm van 4 uur per jaar (te kort aan elektriciteitsaanbod ten opzichte van de vraag).
  • Na 2025 neemt in Nederland het aantal gascentrales af en vanaf 1 januari 2030 geldt het verbod op de inzet van kolen voor elektriciteitsproductie. Hierdoor groeit de afhankelijkheid van het buitenland voor de leveringszekerheid. Op basis van huidige gegevens is in het buitenland voldoende elektriciteitsproductievermogen beschikbaar voor export naar Nederland. Het gemiddelde tekort overschrijdt daardoor ook in 2030 niet de norm van 4 uur; echter bij extreme weerssituaties wordt de norm overschreden.
  • Er bestaat nog geen zekerheid over het energielandschap in en na 2030. De energievoorziening is in belangrijke mate onderhevig aan overheidsbeleid, zowel in Nederland als in het buitenland. Daarnaast is nu nog onduidelijk hoe elektriciteitsproducenten en  afnemers op veranderend beleid en elektriciteitsconsumptie inspelen.
  ]]>
  news-2020 Fri, 17 Jan 2020 13:11:11 +0100 Congestie Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord Holland en Zuid-Holland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/congestie-flevoland-friesland-gelderland-noord-holland-en-zuid-holland/ Liander heeft op 9 januari nieuwe vooraankondigingen gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord Holland en Zuid-Holland. Daarnaast zijn er op 9 januari ook uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor enkele congestiegebieden in Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 9 januari nieuwe vooraankondigingen gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord Holland en Zuid-Holland. Daarnaast zijn er op 9 januari ook uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor enkele congestiegebieden in Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

  Het nieuwsbericht hierover is te vinden op de website van Liander.

  Het gaat om vooraankondigingen voor de volgende gebieden:

  Flevoland

  • Zeewolde (opwek), 2 kabels achter station Zeewolde
  • Luttelgeest (opwek), station Luttelgeest

  Friesland

  • Balk (opwek), 1 MS kabel achter station Balk
  • Bergum (opwek), 1 MS kabel achter station Bergum
  • Damwoude (opwek), station Damwoude
  • Dokkum (opwek), 1 MS kabel achter station Dokkum
  • Drachten (opwek), 2 MS kabels achter station Drachten
  • Franeker (opwek), station Franeker
  • Gorredijk (opwek), 1 MS kabel achter station Gorredijk
  • Hallum (opwek), station Hallum
  • IJlst (afname), 1 MS kabel achter station IJlst
  • Kootserstille (opwek), station Kootserstille
  • Leeuwarden (industrieterrein Hemrik, afname en opwek), 1 MS kabel achter station Grovestins
  • Lemmer (opwek), 1 MS kabel achter station Lemmer
  • Midlum (opwek), station Midlum
  • Minnertsga (afname en opwek), station Minnertsga
  • Noordbergum (opwek), 1 MS kabel achter Station Noordbergum
  • Rauwerd (opwek), 2 MS kabels achter station Rauwerd
  • Sneek (opwek), 1 MS kabel achter station Sneek
  • Spannenburg (opwek), station Spannenburg
  • Surhuisterveen (opwek), 1 MS kabel achter station Surhuisterveen
  • Ureterp (opwek), 1 MS kabel achter station Ureterp
  • Workum (opwek), 2 MS kabels achter station Workum

  Gelderland

  • Ede (bedrijventerrein Frankeneng, afname), 1 MS kabel achter station Frankeneng
  • Eibergen (opwek), station Eibergen en 1 achterliggende MS kabel
  • Ermelo (opwek), 1 MS kabel achter station Ermelo
  • Harderwijk (gebied Lorentz, afname), 2 MS kabels achter station Lorentz
  • Vorden (afname en opwek), 1 MS kabel achter station Bramel
  • Wehl (opwek), 1 MS kabel achter station Doetinchem

  Noord-Holland

  • Schagen (afname), 1 nieuwe MS kabel achter Station Schagen toegevoegd en 1 uitgebreid met afname

  Zuid-Holland

  • Zevenhuizen (afname en opwek), 3 MS kabels achter station Zevenhuizen

   

  De negatieve uitkomsten voor congestiemanagement onderzoek zijn gepubliceerd voor de volgende gebieden:

  Gelderland

  • Borculo (opwek), 2 MS kabels achter station Borculo
  • Dinxperlo (opwek), 2 MS kabels achter station Aalders in Dinxperlo
  • Doetinchem (afname en opwek), 1 MS kabel voor opwek en 1 MS kabel voor opwek en afname achter station Doetinchem
  • Ede (opwek), 1 MS kabel achter station Ede (gebied Lunteren in eerdere vooraankondiging)
  • Groenlo (afname en opwek), 1 MS kabel achter station Pramer (Lievelde in eerdere vooraankondiging)
  • Lichtenvoorde (afname en opwek), 1 MS kabel achter station Dale
  • Lochem (opwek), 1 MS kabel achter station Lochem (Laren in eerder gepubliceerde vooraankondiging)
  • Nijkerk (afname en opwek), 2 MS kabels achter station Nijkerk
  • Putten (opwek), 1 MS kabel achter station Putten
  • Steenderen (afname en opwek), 1 MS kabel achter station Angerlo
  • Zelhem (afname en opwek), 1 MS kabel voor opwek en 1 MS kabel voor opwek en afname achter station Doetinchem
  • Zutphen (afname), 2 MS kabels achter station Zutphen

  Noord-Holland

  • Anna Paulowna (afname), 1 MS kabel achter station Anna Paulowna
  • Texel (afname), 1 MS kabel achter station Texel
  • Naarden (opwek), 1 MS kabel achter station Naarden  ]]>
  news-2011 Fri, 10 Jan 2020 12:47:05 +0100 Strukton, Mobilis en BAM leggen voor TenneT Eemshaven-Vierverlaten 380 KV aan https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/strukton-mobilis-en-bam-leggen-voor-tennet-eemshaven-vierverlaten-380-kv-aan/ TenneT heeft de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten gegund aan BAM Infra Nederland en aan een consortium van Mobilis en Strukton Civiel. De aannemers voeren ieder de helft van het werk uit. BAM Infra verzorgt het traject ten westen van het Boterdiep (van Vierverlaten tot aan Bedum) en het consortium Mobilis/Strukton Civiel ten oosten hiervan (het traject van Bedum tot Eemshaven). TenneT heeft de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten gegund aan BAM Infra Nederland en aan een consortium van Mobilis en Strukton Civiel. De aannemers voeren ieder de helft van het werk uit. BAM Infra verzorgt het traject ten westen van het Boterdiep (van Vierverlaten tot aan Bedum) en het consortium Mobilis/Strukton Civiel ten oosten hiervan (het traject van Bedum tot Eemshaven).

  De opdracht omvat het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de honderdtwintig masten en het cultuurtechnisch herstel van gronden na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding. De eerste werkzaamheden starten naar verwachting in maart 2020.

  Eemshaven-Vierverlaten 380 kV

  De 380 kV-verbinding is van groot belang voor het elektriciteitstransport vanaf energiehaven Eemshaven. In de Eemshaven staan meerdere energiecentrales en zijn aansluitingen aanwezig of gepland van zonne- en windparken, op land en op zee. Ook heeft TenneT hier hoogspanningsverbindingen met Noorwegen en Denemarken (in gebruik sinds augustus 2019) aangesloten. Deze voorzieningen en aanlandingspunten noodzaken tot het vergroten van de transportcapaciteit naar het Nederlandse hoogspanningsnet.
  De aanleg van de 40 kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten (bij Westpoort Groningen) start in het voorjaar van 2020. Na ingebruikname (verwacht in 2023) vervangt de 380 kV-verbinding de bestaande 220 kV-verbinding op dit traject. Het combineren met een deel van de regionale 110 kV-verbinding tussen Winsum (vanaf Brillerij) en Vierverlaten maakt 10 kilometer van die verbinding overbodig. Totaal zal 50 kilometer bestaande hoogspanningsvering worden afgebroken, dat zijn 163 masten.
  TenneT is al begonnen met het uitbreiden van hoogspanningsstation Vierverlaten voor het 380 kV-transport. Deze opdracht wordt uitgevoerd door bouwbedrijf SPIE. Hetzelfde bedrijf verzorgt ook de zogenoemde geleidermontage (de stroomdraden) van de gehele verbinding.

  Masten

  De nieuwbouw wordt uitgevoerd met Wintrackmasten. Eerder paste TenneT deze mast, die bestaat uit 2 pylonen waarin de geleiders gemonteerd zijn, al toe bij:

  • de nieuwe 380 kV-verbinding in de Randstad (Beverwijk-Bleiswijk-Wateringen);
  • het Nederlandse deel van de grensoverschrijdende 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel;
  • en bij de aanleg van nieuwe 380 kV-verbinding in Zeeland (Rilland-Borssele)

  Voor het eerst past TenneT in Groningen 4 circuits 380 kV-masten toe. Binnenkort verwacht TenneT het contract voor de masten (productie, levering en plaatsing) definitief te gunnen.

  Over BAM Infra Nederland

  BAM Infra is een klantgerichte organisatie die met haar brede expertise en innovatieve werkwijze toegevoegde waarde biedt voor haar opdrachtgevers. Met een integrale en op samenwerking gerichte benadering van infra-opgaven biedt zij haar klanten altijd de beste oplossing. Naast de bekende groen-oranje auto’s op de weg en groen-oranje bouwketen op de bouwplaatsen, staat BAM bekend om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van haar producten en diensten en tevens om de inzet, kennis en ervaring van haar medewerkers. BAM Infra is een van de twee Nederlandse werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep.
  Kijk voor meer informatie op baminfra.nl.

  Over Strukton

  Strukton heeft een passie voor technologie en focust op rail- en civielgerelateerde werkzaamheden en door technologie gedreven specialismen. Onderhoud en beheer, met gebruik van hoogwaardige technologie, domeinkennis en vakmanschap, vormen de basis van de onderneming. Strukton telt circa 6.500 medewerkers en heeft een omzet van ruim 1,9 miljard euro. Strukton Civiel is onderdeel van Strukton en ontwerpt, realiseert, beheert en onderhoudt infrastructurele projecten, met als doel bij te dragen aan een veilige en betrouwbare wegeninfastructuur.
  www.struktonciviel.nl


  Over Mobilis

  Mobilis is een slimme verbinder. Als civiele aannemer is zij gespecialiseerd in projecten in de betonbouw. Mobilis is onderdeel van TBI. Met een team van 370 medewerkers bouwt Mobilis al ruim 100 jaar aan de infrastructuur van Nederland. Dit doet zij vanuit de vestigingen in Apeldoorn, Nederweert en Rotterdam maar vooral vanuit de projecten door heel Nederland.

  ]]>
  news-2010 Tue, 31 Dec 2019 19:10:15 +0100 Stroomstoring hoogspanningsstation Born https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/stroomstoring-hoogspanningsstation-born/ Update: om 19:35u is hoogspanningsstation Born weer ingeschakeld en is de stroomvoorziening hersteld. Op 31 december is er om 18:23u een storing ontstaan op hoogspanningsstation Born, waarbij er 28MW is afgevallen. De storingsdienst van TenneT is onderweg. Update: om 19:35u is hoogspanningsstation Born weer ingeschakeld en is de stroomvoorziening hersteld.

  Op 31 december is er om 18:23u een storing ontstaan op hoogspanningsstation Born, waarbij er 28MW is afgevallen. De storingsdienst van TenneT is onderweg.

  ]]>
  news-2009 Mon, 30 Dec 2019 13:42:41 +0100 Hinderlijke spanningsdip 110kV station Oudhaske https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/hinderlijke-spanningsdip-110kv-station-oudhaske/ Op 28-12-2019 om 10.08.25 uur is er een dip geregistreerd op de 110kV station Oudehaske met een duur van ongeveer 70msec en een restspanning van 38,3%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is kortsluiting als gevolg van schrikdraad wat uit een vogelnest is gewaaid. Het valt niet te verwachten dat deze storing leidt tot vervolg dips. Op 28-12-2019 om 10.08.25 uur is er een dip geregistreerd op de 110kV station Oudehaske met een duur van ongeveer 70msec en een restspanning van 38,3%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is kortsluiting als gevolg van schrikdraad wat uit een vogelnest is gewaaid. Het valt niet te verwachten dat deze storing leidt tot vervolg dips.

  ]]>