Skip to content
Zonnepark Solar Energy

Energietransitie

Hier geven wij inzicht in de energietransitie, en zijn data en feiten te vinden over ons netwerkgebied in Nederland en Duitsland. We streven voortdurend naar vergroting van onze transparantie.

Wat betekent de energietransitie?

Het systeem heroverwegen

Windturbines en zonnepanelen zijn zichtbare gevolgen van de toenemende vraag naar schone, duurzame energie onder consumenten. In Nederland en Duitsland worden traditionele energiebronnen zoals kernenergie en kolencentrales uitgefaseerd en vervangen door duurzame wind- en zonne-energie. Deze overgang, die wordt aangeduid als de energietransitie (of Energiewende in Duitsland), betekent dat netbeheerders zoals TenneT het bestaande elektriciteitsvoorzieningssysteem volledig moeten herzien.

Onderhoud en uitbreiding

Leveringszekerheid borgen

Het aansluiten van nieuwe energiebronnen op ons net maar ook het bundelen en transporteren van elektriciteit is veel ingewikkelder dan vroeger. Om onze trackrecord op het gebied van leveringszekerheid (99,99% netbeschikbaarheid) te behouden hebben we nieuwe verbindingen met meer capaciteit nodig, evenals meer onder- en bovengrondse verbindingen. We investeren meer dan ooit in het onderhouden en uitbreiden van ons hoogspanningsnet, met zo min mogelijk impact op milieu en lokale gemeenschappen.

Digitale technologieën

Klaar voor de toekomst

Kijkend naar de toekomst investeren we tevens in digitale technologieën, waaronder het opzetten van een centrale ‘datahub’ om de vele verschillende (toekomstige) elektriciteitsbronnen te beheren. Een dergelijk systeem draagt ook bij aan een gelijk speelveld voor alle partijen die zich bezighouden met het opwekken en levering van energie, inclusief particulieren. TenneT is ervan overtuigd dat investeringen in slimme technologie en modernisering van ons fysieke net zal bijdragen aan een soepele en succesvolle transitie naar een duurzame energievoorziening.