Skip to content
Onshore-Germany_Industrieleitung-Salzgitter

Energie-industrie

Over onze branche

Onze stakeholders

TenneT vervult een essentiële rol in de samenleving: wij zorgen voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in onze markten. Onze activiteiten zijn dan ook relevant voor een breed spectrum van belanghebbenden, waaronder onze aandeelhouder (de Staat der Nederlanden), het publiek, belangenorganisaties, politici, toezichthouders, investeerders, de media en onze klanten, leveranciers, medewerkers en andere Europese TSO's. We houden deze belanghebbenden op de hoogte van onze plannen en activiteiten, luisteren naar hen en proberen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen.

Om waarde te kunnen creëren voor onze belanghebbenden moeten we inzicht hebben in hun verwachtingen en behoeften. We verkrijgen dat inzicht door regelmatig en op transparante wijze contacten met hen te onderhouden via diverse platforms.

Visual representation of our stakeholders