Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Vluchtstrook van het hoogspanningsnet

Het Nederlandse hoogspanningsnet kent een zeer hoge betrouwbaarheid. 99,99% van de tijd is het net beschikbaar voor het leveren van elektriciteit. Die hoge betrouwbaarheid komt onder andere doordat ons hoogspanningsnet dubbel is uitgevoerd. Dit betekent dat iedere verbinding doorgaans 50% van zijn capaciteit gebruikt. Bij een storing of onderhoud kan daardoor vrijwel meteen de reservecapaciteit worden ingezet. Het is dus een soort vluchtstrook van het elektriciteitsnet.

Het wordt steeds drukker op het elektriciteitsnet. Met name de komst van zonneparken zorgt voor een groeiende vraag naar transportcapaciteit op het net. Om al die extra elektriciteit te kunnen vervoeren, moet de hoogspanningsinfrastructuur worden uitgebreid. Deze uitbreidingen kosten veel tijd en bovendien is er maar een beperkt aantal technici beschikbaar om het werk uit te voeren. Om op het bestaande net extra capaciteit te creëren openen we vanaf 2021 op een aantal plaatsen de vluchtstrook voor duurzame energieopwekkers zoals zonneparken. Dit levert op een aantal plaatsen tot wel 30% extra capaciteit op. Als er zich toch een storing voordoet, worden deze opwekkers tijdelijk afgeschakeld om ruimte te maken op de vluchtstrook. Zo zorgen we dat het licht altijd blijft branden en er in heel Nederland meer zonne- en windparken kunnen aansluiten op het bestaande elektriciteitsnet.

Animatie over het gebruik van de 'vluchtstrook' van het hoogspanningsnet