Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netcapaciteitskaart

Welke mogelijkheden zijn er voor nieuwe terugleveringsinitiatieven op het netwerk van TenneT in Nederland? Onderstaande kaart geeft direct inzicht waar en hoeveel capaciteit beschikbaar is op de verbindingsstations.

Op weg naar een duurzame energievoorziening is er een snelle ontwikkeling van energie opgewekt uit zon en wind. Al deze initiatieven hebben de afgelopen jaren geleid tot veel aanvragen op het netwerk voor een aansluiting. Op een aantal plaatsen is hierdoor de maximaal beschikbare transportcapaciteit bereikt voor teruglevering van elektriciteit. Met de online kaart maakt TenneT transparant op welke hoogspanningsstations transportcapaciteit beschikbaar is voor teruglevering. Als een station groen kleurt, is er ruimte voor een aansluiting en kan het gevraagde transport worden gefaciliteerd. Als een station rood kleurt, dan is er op dat moment geen transportcapaciteit beschikbaar. Het kan ook voorkomen dat er nog onderzoek loopt naar de mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement. In dat geval kleurt het station blauw.   

Deze inzichten helpen initiatiefnemers voor duurzame productie en regionale netbeheerders om direct inzicht te krijgen in de beschikbare capaciteit op het hoogspanningsnetwerk. De kaart krijgt ieder kwartaal een update. Er kunnen dan veranderingen optreden, bijvoorbeeld omdat er door uitbreiding van de infrastructuur extra capaciteit beschikbaar is of omdat door nieuwe aanvragen een station de maximale capaciteit heeft bereikt.

Heeft u vragen, opmerkingen of specifieke feedback op deze kaart? Neem gerust contact op met ons of onze relatiemanagers via TenneT Customer Care Center.