Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Productie

Actuele informatie over de productie (opwekking) van elektriciteit in Nederland.

Belasting

Naar de data

Productie

Naar de data

Import/export

Naar de data

Kengetallen

Toelichting op de grafieken

Totale productie

Deze grafiek toont de totale gerealiseerde en geplande elektriciteitsproductie in Nederland. Dit is de opwek van elektriciteit door producenten die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet. In Nederland wordt elektriciteit voornamelijk opgewekt met aardgas en kolen. Er zijn ook enkele stroomproducenten die elektriciteit opwekken met duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa en omgevingswarmte, zij het op kleinere schaal.

De data wordt met een interval van 15 minuten getoond. Zoom in of blader om een specifieke periode te zien.

Terug naar startpagina