Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Wettelijke kaders en juridische status

Zowel in Nederland als in Duitsland voert TenneT vrijwel uitsluitend gereguleerde taken uit, die voortvloeien uit onze wettelijke aanwijzing als netbeheerder.

Onze taken zijn:

  • het verzorgen van de aansluit- en transportdiensten
  • het verzorgen van systeemdiensten
  • het faciliteren van de energiemarkt

Bij de uitvoering van deze taken zijn we gebonden aan wettelijke kaders, zoals de Elektriciteitswet 1998 en de Netcode Elektriciteit. In Nederland houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht op onze naleving daarvan; in Duitsland gebeurt dat door de Bundesnetzagentur (BNetzA). TenneT is volledig in eigendom van de Staat der Nederlanden.

Download

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet (2 MB, pdf, 12-06-18)

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet Download Download

Vragen?

Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.