Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Procedure en doorlooptijd

Bij een nieuwe aansluiting bespreekt TenneT samen met u de mogelijkheden en verkennen we, eventueel samen met de regionale netbeheerder, wat de beste aansluitoptie is voor uw situatie.

Vervolgens maken we daar een technisch ontwerp voor en de bijbehorende offerte. Na verstrekking van de opdracht zorgt TenneT voor de realisatie van de aansluiting. Als de aansluiting is opgeleverd, wordt de aansluiting in bedrijf gesteld. Gemiddeld duurt de realisatie van een nieuwe aansluiting op het hoogspanningsnet zo’n 12 tot 18 maanden (situatie waarbij geen netuitbreiding nodig is). Meer informatie over de stappen in het aansluitproces vindt u op binnenkort op de TenneT-website.

1. Informatiefase

In deze fase vinden gesprekken met de klant plaats. Op basis daarvan stelt TenneT een quickscan op, waarin TenneT aangeeft op welk station de klant kan worden aangesloten, de globale tijdlijn daarvoor en een inschatting van de totale kosten. Ook levert TenneT op verzoek een offerte voor een basisontwerp. Om te komen tot een goede offerte basisontwerp dient de klant het 'aanvraagformulier informatie basisontwerp klantaansluiting' in te vullen.

2. Fase basisontwerp

In het basisontwerp wordt het aansluitverzoek verder uitgewerkt in onder meer een projectomschrijving, planologische aspecten, vergunningen en de technische inhoud van de aansluiting. Na goedkeuring wordt deze fase afgesloten met het ondertekenen van de realisatieovereenkomst, waarin de planning en de kosten worden overeengekomen.

3. Realisatiefase

Deze fase start formeel met de ondertekening van de realisatieovereenkomst. In veel gevallen is de aanbesteding van de aanleg van de aansluiting dan al gestart, zodat de gunning kan plaatsvinden zodra de realisatieovereenkomst is ondertekend. Gedurende de hele realisatiefase heeft TenneT periodiek overleg met de klant onder andere om een Aansluit- en Transportovereenkomst te sluiten.

Download

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet (986 KB, pdf, 13-05-19)

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet Download Download
Formulier 'Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet' (91 KB, pdf, 13-05-19)

Formulier 'Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet' Download Download

Vragen?

Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.