Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Doelstellingen voor mensen

We hebben langetermijndoelen vastgesteld voor de maatschappij, diversiteit en veiligheid, die allemaal gekoppeld zijn aan een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s). De onderstaande tabel toont onze transparante en meetbare duurzame resultaten. Tenzij anderszins aangegeven, bevatten de onderstaande tabellen geaggregeerde gegevens voor Nederland en Duitsland.

Maatschappij

We voldoen aan de behoeften van onze belanghebbenden door onze merkwaarden in acht te nemen, d.w.z. door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. We dragen bij aan SDG 9 door kwaliteit te leveren en een betrouwbare, duurzame en robuuste elektriciteitsinfrastructuur voor iedereen te realiseren.

Stand van zaken eind 2017Stand van zaken eind 2016Stand van zaken eind 2015
Aantal openbare bijeenkomsten en evenementen in de loop van het jaar756171188
Aantal deelnemers aan openbare bijeenkomsten en evenementen~18,000N/A *)N/A *)
Klanttevredenheidsscore in Duitsland **)94%N/A *)95%
Klanttevredenheidsscore in Nederland **)N/A *)86%89%
Score in reputatieonderzoekGoed tot zeer goedN/A *)Goed tot zeer goed

*) Deze prestatie-indicator is in dit jaar niet gemeten.

**) Dit betreft klanten die rechtstreeks zijn aangesloten op ons net.

Meer informatie over hoe wij belanghebbenden betrekken
Meer informatie over het reputatieonderzoek

Diversiteit

Wij erkennen diversiteit als een belangrijke factor in ons succes als prestatiegerichte organisatie. Onze ambities op het gebied van diversiteit dragen bij aan SDG 5, dat is gericht op gelijke behandeling en verbetering van de positie van alle vrouwen en meisjes.

Doelstelling 2023 Stand van zaken 2017

Percentage vrouwelijke leden van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
Percentage vrouwen onder nieuw aangenomen leidinggevenden (managers en senior managers)

30%
22%

20%
13%

Percentage vrouwen onder alle TenneT-medewerkers22%21%
Aantal nationaliteiten onder TenneT-medewerkersN. v. t.37
Leeftijd TenneT-medewerkers
< 20 jaar
20-30 jaar
30-40 jaar
40-50 jaar
50-60 jaar
> 60 jaar
N. v. t.
1%
14%
30%
26%
23%
6%


Toelichting

Niet van toepassing’ (n.v.t.) betekent dat er geen doelstelling van toepassing is op de betreffende categorie. Bij TenneT streven we naar een divers personeelsbestand ten aanzien van nationaliteit, leeftijd en het percentage mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Echter, we hebben alleen doelstellingen voor man/vrouw ratio's.

Meer informatie over onze mensen

Veiligheid

Veiligheid is onze hoogste prioriteit bij alles wat we doen. Onze ambities op het gebied van veiligheid dragen bij aan SDG 8 door te zorgen voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving voor alle medewerkers (inclusief medewerkers van aannemers).

Doelstelling 2020 Stand van zaken eind 2017
LTIF *)<12.5
TRIR **)N. v. t.3.3
Sterfgevallen00

*) Lost Time Injury Frequency, d.w.z. het aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren.
**) Total Recordable Incident Rate, d.w.z. het totaal aantal registreerbare ongevallen per miljoen gewerkte uren.

Toelichting

‘Niet van toepassing’ (n.v.t.) betekent dat er geen doelstelling van toepassing is op de TRIR. We hebben echter besloten om deze cijfers te publiceren ten behoeve van een vergelijking binnen de sector. We willen een proactieve veiligheidscultuur bevorderen en een koploper op veiligheidsgebied zijn. In dat kader streven we voortdurend naar nul werkgerelateerde ongevallen en een LTIF van minder dan 1, en naar een zo laag mogelijke TRIR.

Gerelateerd

Milieu

Wij zetten ons in voor het milieu door de milieu-effecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en/of te compenseren.

Meer informatie over onze milieudoelstellingen

Financieel

We streven naar een toereikend rendement op geïnvesteerd vermogen en een betaalbare elektriciteitsvoorziening voor de maatschappij.

Meer informatie over onze financiële doelstellingen