Skip to content
Onshore project transformatorstation Breukelen Kortrijk

Overzicht van de 380kV en 220kV componenten

Weergegeven zijn de technische gegevens van het door TenneT beheerde 380 kV- en 220 kV-net zoals die worden gebruikt in de netberekeningen.