Skip to content

Noodvermogen (mFRRda)

Noodvermogen wordt door TenneT TSO B.V. handmatig geactiveerd in geval van incidenten en aanzienlijke langdurige vermogensafwijkingen

Noodvermogen (mFRRda)

Toelichting

Voor het handhaven van de real-time elektriciteitsbalans van Nederland maakt TenneT TSO BV (TenneT-NL) voornamelijk gebruik van Frequency Restoration Reserves (FRR) die marktpartijen aan TenneT-NL aanbiedt.

In geval van incidenten en aanzienlijke langdurige vermogensafwijkingen activeert TenneT-NL noodvermogen, ook wel bekend als handmatig Frequentie Herstel Reserves direct geactiveerd (mFRRda).

Op deze pagina ziet u de noodvermogen (mFRRda) gegevens voor vandaag. Deze informatie ververst TenneT-NL elke minuut. Een regel in het overzicht blijft leeg als er door storingen geen actuele informatie beschikbaar is. Deze regels vult TenneT-NL aan zodra de ontbrekende gegevens zijn binnengekomen.

De tabel toont de geactiveerde noodvermogen capaciteit. Vanaf het tijdstip dat noodvermogen is ingezet geldt de volledige activatietijd. Aan het einde van de activatie start de deactivatietijd maar zal de publicatie 0 aangeven. Zowel de activatie- als deactivatietijd staan beschreven in de productinformatie.

Betekenis van de kolomnamen:

  • Volgnr: volgnummer van de gepresenteerde minuutinformatie in dit etmaal
  • Tijdstempel: uur en minuut waarin de waarden zijn vastgelegd
  • Noodvermogen af (MW): het geactiveerd vermogen in de afregelrichting
  • Noodvermogen op (MW): het geactiveerd vermogen in de opregelrichting

Gebruik van de tabel

De gewenste dag selecteert u middels de datumselectie box. U kunt daarna met de pijl-knoppen in stappen door de dag bladeren. Via de knop 'Exporteren' is de data van de hele geselecteerde dag te downloaden.

Onderaan de tabel is het tijdstip getoond waarop de gegevens op het scherm voor het laatst zijn bijgewerkt.