Skip to content
The control room of TenneT in Arnhem, Netherlands

Bepaling grenscapaciteit Nederland

In dit document wordt uiteengezet hoe TenneT in samenwerking met de TSO's in de CWE-regio (Central West Europe: Benelux, Frankrijk en Duitsland) de voor de markt beschikbare grenscapaciteit bepaalt op basis van de thans toegepaste ATC-methodiek.